Raw disk

1 posta

RAW to stan urządzenia pamięci masowej lub określonej partycji, która z punktu widzenia systemu operacyjnego nie ma prawidłowego systemu plików.