Odzyskaj Spokój

Co to takiego FAT32?

Standardowy maksymalny rozmiar woluminu dla systemu FAT16 to 2 GB, przy rozmiarze klastra 32 KB i rozmiarze sektora 512 bajtów. FAT32 zwiększa ten limit do znaczących 2 TB poprzez zwiększenie liczby bitów wykorzystywanych do adresowania klastra. FAT32 rezerwuje 32 bity dla każdego wpisu klastra, z czego 28 niższych bitów jest w rzeczywistości używanych do adresowania klastrów.

Inne punkty:

  • Wszystkie systemy FAT są „little endian”, co odnosi się do kolejności przechowywania bajtów adresowania.
  • System plików FAT zawiera cztery podstawowe regiony: (1) zarezerwowany, (2) FAT, (3) katalog główny i (4) region plików i katalogów danych.
  • FAT32 używa 28 bitów do adresowania klastrów i może adresować maksymalnie 268 435 444 (228 – 12) klastrów, w porównaniu do 65 524 maksymalnie adresowalnych klastrów według FAT16.
  • Maksymalny rozmiar pliku w systemie FAT32 to 4 294 967 295 (232 -1) bajtów.
  • Katalogi nie mogą zawierać więcej niż 65 535 plików i innych katalogów.
  • Katalogi FAT nie są sortowane ani indeksowane. Zmniejsza to wydajność wielu operacji, takich jak tworzenie nowych plików, gdy rozmiar katalogu staje się duży.
  • W przeciwieństwie do FAT12 i FAT16, katalog główny w FAT32 może mieć zmienny rozmiar i jest łańcuchem klastrów, tak jak każdy inny katalog.

 

Adresy punktów przyjmujących zlecenia można zobaczyć pod tym linkiem “Punkty przyjmowania zleceń

MiP Data & Forensic oferuje odzyskiwanie utraconych danych z najcięższych przypadków utraty danych ze wszystkich nośników informacji

w największym europejskim  Centrum odzyskiwania danych w Warszawie