Odzyskaj Spokój

Windows

W roku 1983 firma Microsoft ogłosiła, że pracuje nad produktem o nazwie Interface Manager, który był graficznym interfejsem użytkownika pracującym pod kontrolą innego produktu Microsoftu – systemu operacyjnego MS-DOS. System ten dostępny był dla komputerów IBM PC i kompatybilnych od roku 1981. Szybko jednak szef marketingu Microsoftu Rowland Hanson zaproponował nazwę Windows.

Microsoft Windows – rodzina systemów operacyjnych stworzonych przez firmę Microsoft. Systemy rodziny Windows działają na serwerach, systemach wbudowanych oraz na komputerach osobistych, z którymi są najczęściej kojarzone.

Istnieje wiele różnych typów systemów operacyjnych. Pierwszy podział dotyczy sposobu komunikowania się systemu z użytkownikiem. Istnieją więc systemy tekstowe, takie jak DOS, w których polecenia są wydawane przez wpisywanie ich z klawiatury. Drugi to system to system graficzny, zwykle oparty na systemie ikon i okien sterowanym przede wszystkim myszką. Tego typu rozwiązanie jest oczywiście stosowane w systemie Windows, ale także w graficznych wersjach Linuksa i wielu systemach operacyjnych dla komputerów Macintosh.

Drugi podział systemów operacyjnych na określone kategorie wynika z podziału architektury systemu.

Mamy więc monolityczne systemy operacyjne, takie jak DOS, w których system jest jednowątkowy i uruchamia tylko jeden program naraz. To bardzo prosty system bez obsługi wielowątkowości, która jest kluczowa w nowoczesnych systemach operacyjnych.

Drugi typ systemu to system hierarchiczny, w którym różne elementy systemu są ułożone w sposób hierarchiczny. Systemy warstwowe mogą wykonywać wiele czynności jednocześnie.

Wreszcie mamy systemy operacyjne klient-serwer. To bardzo złożone i skomplikowane systemy. Występują najczęściej tam, gdzie mamy sieci, gdzie jeden komputer musi nadzorować wiele systemów obecnych w sieci. wtedy każdy komputer w sieci może wysłać do serwera żądanie uruchomienia jakiejś aplikacji klienckiej. Każdy komputer działający w sieci działa we własnej przestrzeni adresowej, więc nie ma problemów z konfliktami czy zapisem do czyjejś pamięci.

Firma nasza prowadzi również zdalna pomoc i jeśli dysk jest widoczny w systemie możliwe jest przeprowadzenie analizy możliwości odzyskania danych jak tez później samego odzysku. Konieczne do tego wtedy jest posiadanie drugiego dysku na, który będą zgrywane dane. Pod tym linkiem uzyskasz dostęp do zdalnej pomocy