Odzyskaj Spokój

Novell Netware

Novell Netware – Co to takiego?

Novell NetWare to sieciowy system operacyjny (NOS) firmy Novell, który zapewnia przejrzysty zdalny dostęp do plików i wiele innych rozproszonych usług sieciowych, w tym współużytkowanie drukarki i obsługę różnych aplikacji, takich jak przesyłanie poczty elektronicznej i dostęp do bazy danych.

NetWare to sieciowy system operacyjny opracowany przez Novell, Inc. Początkowo korzystał z wielozadaniowości kooperacyjnej do uruchamiania różnych usług na komputerze osobistym, a protokoły sieciowe były oparte na archetypowym stosie Xerox Network Systems.

NetWare został zastąpiony przez Open Enterprise Server (OES). Najnowsza wersja NetWare to v6.5 Support Pack 8, który jest identyczny z OES 2 SP1, jądro NetWare.

HISTORIA

W 1981 r. Mała firma o nazwie Novell Data Systems otrzymała 8 milionów USD na produkcję i sprzedaż nowego systemu komputerowego. W tym czasie jedynymi dostępnymi systemami stacjonarnymi były Apple, Commodore Tandy i Psion. Ten nowy system obejmowałby drukarkę, napęd danych, a także procesor podstawowy. Niestety, na miesiąc przed wydaniem komputera Novell Data Systems, IBM wprowadził swój pierwszy komputer. Jack Messman pracował dla firmy Venture Capital, która zainwestowała w Novell Data Systems. Jack miał za zadanie odzyskać jak najwięcej 8 milionów dolarów i został wysłany do Provo, aby nadzorował uporządkowaną likwidację firmy.

Pewnej nocy podczas pracy Jack usłyszał jakieś zamieszanie w małym magazynie przy biurach, w których pracował. Jack poszedł na dochodzenie, na szczęście. Odkrył trzech młodych mężczyzn grających w tę samą grę, ale na różnych maszynach. Nazwa gry to „Snipes”, pierwsza gra sieciowa na PC. Gra oparta na tekście w labiryncie polegała na „wysadzeniu” przeciwnika podczas negocjacji w labiryncie.

Firma została przemianowana na Novell i do 1983 roku została upubliczniona, również w 1983 roku Jack dołączył ponownie do rady dyrektorów.

Pod koniec lat 80. Novell NetWare był wyraźnym liderem w branży plików i drukowania sieciowego z ponad 70% udziałem w rynku.

Jakie są najważniejsze wydarzenia lub daty w historii Novella?

1979 Utworzenie Novell Data Systems – firmy produkującej sprzęt

1981 Jack Messman wynajmuje firmę Superset do opracowania sieci komputerowej do udostępniania danych

1981 Produkt nazwany NetWare

1982 Ray Noorda mianowany

1983 Novell wchodzi na rynek

1992 NetWare 4 wydany z nowatorskimi usługami katalogowymi

1999 NetWare 5 Wydany wprowadzając otwarte standardy, usługi między platformami i obsługę czystego IP

1999 NDS przemianowany do NDS z wersją 8.5. Przejęcie głównych zmian wydajności i architektury, w tym międzyplatformowej obsługi systemów Windows, Linux, Solaris i UNIX

2001 Cambridge, dzięki czemu Novell skupił się na rozwiązaniach biznesowych

2002 Silverstream Nabyto zapewniając integrację aplikacji, interakcję z klientami i usługi sieciowe

2003 Novell wprowadza rozwiązania Secure Identity Management, które działają w dowolnym środowisko

2003 Novell ogłasza wyraźne wsparcie dla społeczności Open Source i jądra Linux dla NetWare 7

Co postrzegasz jako przyszłość Novella?

Dzięki przejęciu Cambridge Technologies i Silverstream Novell może teraz zaoferować kompletne podejście do rozwiązania. Tradycyjnie Novell jest postrzegany jako firma oparta na produktach, a teraz, gdy wszystkie elementy są na swoim miejscu, Novell oferuje rozwiązania biznesowe odpowiadające rzeczywistym potrzebom klientów, od końca do końca, czyli od osoby (lub aplikacji), która wymaga zasobów do samych zasobów. Obejmuje to bezpieczeństwo, zarządzanie tożsamością, profilowanie, spersonalizowane dostarczanie, integrację aplikacji, logowanie jednokrotne, a także tradycyjne usługi plików i drukowania, które zostały znacznie ulepszone. Wszystkie nasze rozwiązania są teraz ograne, w ramach One Net Vision, do rozwiązań zbiorowych. NSURE – zapewnia bezpieczne zarządzanie tożsamością. Nterprise – zapewnia usługi na wielu platformach, exteNd – zapewnia integrację aplikacji i usługi sieciowe z Ngage, możemy zapewnić zarządzanie projektami,

Obecna sytuacja w systemie NetWare

Chociaż Novell NetWare jest nadal używany przez niektóre organizacje, jego stały spadek popularności rozpoczął się w połowie lat 90., kiedy NetWare był de facto standardem oprogramowania do obsługi plików i drukowania dla platformy serwerowej Intel x86. Nowoczesne instalacje NetWare i OES (2009) są używane przez większe organizacje, które mogą potrzebować dodatkowej elastyczności, którą zapewniają.

Microsoft z powodzeniem przeniósł udział w rynku z produktów NetWare na swój własny pod koniec lat 90. Bardziej agresywny marketing Microsoftu był skierowany bezpośrednio do zarządzania poprzez główne magazyny; Novell NetWare prowadził specjalistyczne magazyny IT z dystrybucją ograniczoną do wybranych pracowników IT. [Potrzebne źródło]

Novell nie dostosował odpowiednio swojej struktury cen, a sprzedaż NetWare ucierpiała z powodu decydentów korporacyjnych, których wycena oparta była na początkowych opłatach licencyjnych. W rezultacie organizacje, które nadal korzystają z oprogramowania NetWare, eDirectory i Novell, często dysponują infrastrukturą hybrydową serwerów NetWare, Linux i Windows.

Netware Lite / Personal Netware

W 1991 roku Novell wprowadził radykalnie inny i tańszy produkt – Netware Lite w odpowiedzi na podobny LANtastic firmy Artisoft. Oba systemy peer-to-peer, w których nie był wymagany żaden specjalistyczny serwer, ale wszystkie komputery w sieci mogły dzielić się swoimi zasobami .

REALIZACJA

Każda agencja powinna opracować własny wewnętrzny plan wdrażania. Taki plan powinien uwzględniać takie czynniki, jak:

  • Dostępność czasu administratora, szczególnie po godzinach pracy
  • Harmonogram aktualizacji oprogramowania klienckiego stacji roboczej
  • Aktualizacja sprzętu serwerowego
  • Wpływ przestojów na harmonogramy użytkowników

ITS będzie utrzymywać osobne drzewo („NCTEST”) do celów testowych. Agencje mogą chcieć zainstalować serwer testowy w celu przetestowania różnych struktur organizacyjnych NDS przed ich wdrożeniem w środowisku produkcyjnym. Takie serwery powinny być instalowane w drzewach testowych utworzonych przez agencje. Skontaktuj się z ITS, aby uzyskać unikalne numery wewnętrzne IPX do przypisania do serwerów.

Istotnym czynnikiem udanej implementacji i działania systemu NetWare jest użycie oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych serwerów, które działa poprawnie z usługami katalogowymi Novell. Ważne jest, aby każdy produkt do tworzenia kopii zapasowych był w pełni zgodny ze specyfikacją zarządzania pamięcią masową (SMS) firmy Novell. Zasadniczo produkty do tworzenia kopii zapasowych na stacjach roboczych nie są zgodne ani z NDS, ani z SMS-em, a zatem nie zapewniają odpowiedniej kopii zapasowej uprawnień powiernika, informacji specyficznych dla serwera itp. W oparciu o ocenę produktów do tworzenia kopii zapasowych ITS zaleca stosowanie narzędzia Backup Exec firmy Veritas.

Administratorzy powinni uzyskać najnowsze wersje wyżej wymienionych dokumentów ITS przed rozpoczęciem faktycznej instalacji.