Odzyskaj Spokój

System Error Codes

System Error Codes – Kody błędów systemu

Pojawiają się one w programach i w różnych obszarach systemu operacyjnego Windows po wystąpieniu określonych błędów.

Niestety, czasami masz tylko kod błędu systemu, ale nic o tym, co oznacza kod! Gdy wiesz, co oznacza kod błędu systemu (poniżej), możesz pracować nad rozwiązaniem problemu.

Uwaga: kod błędu systemowego nie jest taki sam, jak kod błędu Menedżera urządzeń, kod POST, kod STOP lub kod błędu przeglądarki, chociaż liczby błędów mogą czasami być takie same.

Wskazówka: na tej stronie można szybko znaleźć kod błędu, przechodząc do momentu, aż zobaczysz przycisk CONTINUE READING. Kliknij lub stuknij ją, aby cała strona została załadowana, a następnie użyj kombinacji klawiszy Ctrl + F w przeglądarce internetowej, aby wyszukać kod błędu. Znajdź sam komunikat o błędzie lub po prostu kod błędu, np. “Kod błędu 635”.

Error Code 1: Incorrect function. [ERROR_INVALID_FUNCTION (0x1)]
Error Code 2: The system cannot find the file specified. [ERROR_FILE_NOT_FOUND (0x2)]
Error Code 3: The system cannot find the path specified. [ERROR_PATH_NOT_FOUND (0x3)]
Error Code 4: The system cannot open the file. [ERROR_TOO_MANY_OPEN_FILES (0x4)]
Error Code 5: Access is denied. [ERROR_ACCESS_DENIED (0x5)]
Error Code 6: The handle is invalid. [ERROR_INVALID_HANDLE (0x6)]
Error Code 7: The storage control blocks were destroyed. [ERROR_ARENA_TRASHED (0x7)]
Error Code 8: Not enough storage is available to process this command. [ERROR_NOT_ENOUGH_MEMORY (0x8)]
Error Code 9: The storage control block address is invalid. [ERROR_INVALID_BLOCK (0x9)]
Error Code 10: The environment is incorrect. [ERROR_BAD_ENVIRONMENT (0xA)]
Error Code 11: An attempt was made to load a program with an incorrect format. [ERROR_BAD_FORMAT (0xB)]
Error Code 12: The access code is invalid. [ERROR_INVALID_ACCESS (0xC)]
Error Code 13: The data is invalid. [ERROR_INVALID_DATA (0xD)]
Error Code 14: Not enough storage is available to complete this operation. [ERROR_OUTOFMEMORY (0xE)]
Error Code 15: The system cannot find the drive specified. [ERROR_INVALID_DRIVE (0xF)]
Error Code 16: The directory cannot be removed. [ERROR_CURRENT_DIRECTORY (0x10)]
Error Code 17: The system cannot move the file to a different disk drive. [ERROR_NOT_SAME_DEVICE (0x11)]
Error Code 18: There are no more files. [ERROR_NO_MORE_FILES (0x12)]
Error Code 19: The media is write protected. [ERROR_WRITE_PROTECT (0x13)]
Error Code 20: The system cannot find the device specified. [ERROR_BAD_UNIT (0x14)]
Error Code 21: The device is not ready. [ERROR_NOT_READY (0x15)]
Error Code 22: The device does not recognize the command. [ERROR_BAD_COMMAND (0x16)]
Error Code 23: Data error (cyclic redundancy check). [ERROR_CRC (0x17)]
Error Code 24: The program issued a command but the command length is incorrect. [ERROR_BAD_LENGTH (0x18)]
Error Code 25: The drive cannot locate a specific area or track on the disk. [ERROR_SEEK (0x19)]
Error Code 26: The specified disk or diskette cannot be accessed. [ERROR_NOT_DOS_DISK (0x1A)]
Error Code 27: The drive cannot find the sector requested. [ERROR_SECTOR_NOT_FOUND (0x1B)]
Error Code 28: The printer is out of paper. [ERROR_OUT_OF_PAPER (0x1C)]
Error Code 29: The system cannot write to the specified device. [ERROR_WRITE_FAULT (0x1D)]
Error Code 30: The system cannot read from the specified device. [ERROR_READ_FAULT (0x1E)]
Error Code 31: A device attached to the system is not functioning. [ERROR_GEN_FAILURE (0x1F)]
Error Code 32: The process cannot access the file because it is being used by another process. [ERROR_SHARING_VIOLATION (0x20)]
Error Code 33: The process cannot access the file because another process has locked a portion of the file. [ERROR_LOCK_VIOLATION (0x21)]
Error Code 34: The wrong diskette is in the drive. Insert %2 (Volume Serial Number: %3) into drive %1. [ERROR_WRONG_DISK (0x22)]
Error Code 36: Too many files opened for sharing. [ERROR_SHARING_BUFFER_EXCEEDED (0x24)]
Error Code 38: Reached the end of the file. [ERROR_HANDLE_EOF (0x26)]
Error Code 39: The disk is full. [ERROR_HANDLE_DISK_FULL (0x27)]
Error Code 50: The request is not supported. [ERROR_NOT_SUPPORTED (0x32)]
Error Code 51: Windows cannot find the network path. Verify that the network path is correct and the destination computer is not busy or turned off. If Windows still cannot find the network path contact your network administrator. [ERROR_REM_NOT_LIST (0x33)]
Error Code 52: You were not connected because a duplicate name exists on the network. If joining a domain, go to System in Control Panel to change the computer name and try again. If joining a workgroup choose another workgroup name. [ERROR_DUP_NAME (0x34)]
Error Code 53: The network path was not found. [ERROR_BAD_NETPATH (0x35)]
Error Code 54: The network is busy. [ERROR_NETWORK_BUSY (0x36)]
Error Code 55: The specified network resource or device is no longer available. [ERROR_DEV_NOT_EXIST (0x37)]
Error Code 56: The network BIOS command limit has been reached. [ERROR_TOO_MANY_CMDS (0x38)]
Error Code 57: A network adapter hardware error occurred. [ERROR_ADAP_HDW_ERR (0x39)]
Error Code 58: The specified server cannot perform the requested operation. [ERROR_BAD_NET_RESP (0x3A)]
Error Code 59: An unexpected network error occurred. [ERROR_UNEXP_NET_ERR (0x3B)]
Error Code 60: The remote adapter is not compatible. [ERROR_BAD_REM_ADAP (0x3C)]
Error Code 61: The printer queue is full. [ERROR_PRINTQ_FULL (0x3D)]
Error Code 62: Space to store the file waiting to be printed is not available on the server. [ERROR_NO_SPOOL_SPACE (0x3E)]
Error Code 63: Your file waiting to be printed was deleted. [ERROR_PRINT_CANCELLED (0x3F)]
Error Code 64: The specified network name is no longer available. [ERROR_NETNAME_DELETED (0x40)]
Error Code 65: Network access is denied. [ERROR_NETWORK_ACCESS_DENIED (0x41)]
Error Code 66: The network resource type is not correct. [ERROR_BAD_DEV_TYPE (0x42)]
Error Code 67: The network name cannot be found. [ERROR_BAD_NET_NAME (0x43)]
Error Code 68: The name limit for the local computer network adapter card was exceeded. [ERROR_TOO_MANY_NAMES (0x44)]
Error Code 69: The network BIOS session limit was exceeded. [ERROR_TOO_MANY_SESS (0x45)]
Error Code 70: The remote server has been paused or is in the process of being started. [ERROR_SHARING_PAUSED (0x46)]
Error Code 71: No more connections can be made to this remote computer at this time because there are already as many connections as the computer can accept. [ERROR_REQ_NOT_ACCEP (0x47)]
Error Code 72: The specified printer or disk device has been paused. [ERROR_REDIR_PAUSED (0x48)]
Error Code 80: The file exists. [ERROR_FILE_EXISTS (0x50)]
Error Code 82: The directory or file cannot be created. [ERROR_CANNOT_MAKE (0x52)]
Error Code 83: Fail on INT 24. [ERROR_FAIL_I24 (0x53)]
Error Code 84: Storage to process this request is not available. [ERROR_OUT_OF_STRUCTURES (0x54)]
Error Code 85: The local device name is already in use. [ERROR_ALREADY_ASSIGNED (0x55)]
Error Code 86: The specified network password is not correct. [ERROR_INVALID_PASSWORD (0x56)]
Error Code 87: The parameter is incorrect. [ERROR_INVALID_PARAMETER (0x57)]
Error Code 88: A write fault occurred on the network. [ERROR_NET_WRITE_FAULT (0x58)]
Error Code 89: The system cannot start another process at this time. [ERROR_NO_PROC_SLOTS (0x59)]
Error Code 100: Cannot create another system semaphore. [ERROR_TOO_MANY_SEMAPHORES (0x64)]
Error Code 101: The exclusive semaphore is owned by another process. [ERROR_EXCL_SEM_ALREADY_OWNED (0x65)]
Error Code 102: The semaphore is set and cannot be closed. [ERROR_SEM_IS_SET (0x66)]
Error Code 103: The semaphore cannot be set again. [ERROR_TOO_MANY_SEM_REQUESTS (0x67)]
Error Code 104: Cannot request exclusive semaphores at interrupt time. [ERROR_INVALID_AT_INTERRUPT_TIME (0x68)]
Error Code 105: The previous ownership of this semaphore has ended. [ERROR_SEM_OWNER_DIED (0x69)]
Error Code 106: Insert the diskette for drive %1. [ERROR_SEM_USER_LIMIT (0x6A)]
Error Code 107: The program stopped because an alternate diskette was not inserted. [ERROR_DISK_CHANGE (0x6B)]
Error Code 108: The disk is in use or locked by another process. [ERROR_DRIVE_LOCKED (0x6C)]
Error Code 109: The pipe has been ended. [ERROR_BROKEN_PIPE (0x6D)]
Error Code 110: The system cannot open the device or file specified. [ERROR_OPEN_FAILED (0x6E)]
Error Code 111: The file name is too long. [ERROR_BUFFER_OVERFLOW (0x6F)]
Error Code 112: There is not enough space on the disk. [ERROR_DISK_FULL (0x70)]
Error Code 113: No more internal file identifiers available. [ERROR_NO_MORE_SEARCH_HANDLES (0x71)]
Error Code 114: The target internal file identifier is incorrect. [ERROR_INVALID_TARGET_HANDLE (0x72)]
Error Code 117: The IOCTL call made by the application program is not correct. [ERROR_INVALID_CATEGORY (0x75)]
Error Code 118: The verify-on-write switch parameter value is not correct. [ERROR_INVALID_VERIFY_SWITCH (0x76)]
Error Code 119: The system does not support the command requested. [ERROR_BAD_DRIVER_LEVEL (0x77)]
Error Code 120: This function is not supported on this system. [ERROR_CALL_NOT_IMPLEMENTED (0x78)]
Error Code 121: The semaphore timeout period has expired. [ERROR_SEM_TIMEOUT (0x79)]
Error Code 122: The data area passed to a system call is too small. [ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER (0x7A)]
Error Code 123: The filename, directory name or volume label syntax is incorrect. [ERROR_INVALID_NAME (0x7B)]
Error Code 124: The system call level is not correct. [ERROR_INVALID_LEVEL (0x7C)]
Error Code 125: The disk has no volume label. [ERROR_NO_VOLUME_LABEL (0x7D)]
Error Code 126: The specified module could not be found. [ERROR_MOD_NOT_FOUND (0x7E)]
Error Code 127: The specified procedure could not be found. [ERROR_PROC_NOT_FOUND (0x7F)]
Error Code 128: There are no child processes to wait for. [ERROR_WAIT_NO_CHILDREN (0x80)]
Error Code 129: The %1 application cannot be run in Win32 mode. [ERROR_CHILD_NOT_COMPLETE (0x81)]
Error Code 130: Attempt to use a file handle to an open disk partition for an operation other than raw disk I/O. [ERROR_DIRECT_ACCESS_HANDLE (0x82)]
Error Code 131: An attempt was made to move the file pointer before the beginning of the file. [ERROR_NEGATIVE_SEEK (0x83)]
Error Code 132: The file pointer cannot be set on the specified device or file. [ERROR_SEEK_ON_DEVICE (0x84)]
Error Code 133: A JOIN or SUBST command cannot be used for a drive that contains previously joined drives. [ERROR_IS_JOIN_TARGET (0x85)]
Error Code 134: An attempt was made to use a JOIN or SUBST command on a drive that has already been joined. [ERROR_IS_JOINED (0x86)]
Error Code 135: An attempt was made to use a JOIN or SUBST command on a drive that has already been substituted. [ERROR_IS_SUBSTED (0x87)]
Error Code 136: The system tried to delete the JOIN of a drive that is not joined. [ERROR_NOT_JOINED (0x88)]
Error Code 137: The system tried to delete the substitution of a drive that is not substituted. [ERROR_NOT_SUBSTED (0x89)]
Error Code 138: The system tried to join a drive to a directory on a joined drive. [ERROR_JOIN_TO_JOIN (0x8A)]
Error Code 139: The system tried to substitute a drive to a directory on a substituted drive. [ERROR_SUBST_TO_SUBST (0x8B)]
Error Code 140: The system tried to join a drive to a directory on a substituted drive. [ERROR_JOIN_TO_SUBST (0x8C)]
Error Code 141: The system tried to SUBST a drive to a directory on a joined drive. [ERROR_SUBST_TO_JOIN (0x8D)]
Error Code 142: The system cannot perform a JOIN or SUBST at this time. [ERROR_BUSY_DRIVE (0x8E)]
Error Code 143: The system cannot join or substitute a drive to or for a directory on the same drive. [ERROR_SAME_DRIVE (0x8F)]
Error Code 144: The directory is not a subdirectory of the root directory. [ERROR_DIR_NOT_ROOT (0x90)]
Error Code 145: The directory is not empty. [ERROR_DIR_NOT_EMPTY (0x91)]
Error Code 146: The path specified is being used in a substitute. [ERROR_IS_SUBST_PATH (0x92)]
Error Code 147: Not enough resources are available to process this command. [ERROR_IS_JOIN_PATH (0x93)]
Error Code 148: The path specified cannot be used at this time. [ERROR_PATH_BUSY (0x94)]
Error Code 149: An attempt was made to join or substitute a drive for which a directory on the drive is the target of a previous substitute. [ERROR_IS_SUBST_TARGET (0x95)]
Error Code 150: System trace information was not specified in your CONFIG.SYSfile or tracing is disallowed. [ERROR_SYSTEM_TRACE (0x96)]
Error Code 151: The number of specified semaphore events for DosMuxSemWait is not correct. [ERROR_INVALID_EVENT_COUNT (0x97)]
Error Code 152: DosMuxSemWait did not execute too many semaphores are already set. [ERROR_TOO_MANY_MUXWAITERS (0x98)]
Error Code 153: The DosMuxSemWait list is not correct. [ERROR_INVALID_LIST_FORMAT (0x99)]
Error Code 154: The volume label you entered exceeds the label character limit of the target file system. [ERROR_LABEL_TOO_LONG (0x9A)]
Error Code 155: Cannot create another thread. [ERROR_TOO_MANY_TCBS (0x9B)]
Error Code 156: The recipient process has refused the signal. [ERROR_SIGNAL_REFUSED (0x9C)]
Error Code 157: The segment is already discarded and cannot be locked. [ERROR_DISCARDED (0x9D)]
Error Code 158: The segment is already unlocked. [ERROR_NOT_LOCKED (0x9E)]
Error Code 159: The address for the thread ID is not correct. [ERROR_BAD_THREADID_ADDR (0x9F)]
Error Code 160: One or more arguments are not correct. [ERROR_BAD_ARGUMENTS (0xA0)]
Error Code 161: The specified path is invalid. [ERROR_BAD_PATHNAME (0xA1)]
Error Code 162: A signal is already pending. [ERROR_SIGNAL_PENDING (0xA2)]
Error Code 164: No more threads can be created in the system. [ERROR_MAX_THRDS_REACHED (0xA4)]
Error Code 167: Unable to lock a region of a file. [ERROR_LOCK_FAILED (0xA7)]
Error Code 170: The requested resource is in use. [ERROR_BUSY (0xAA)]
Error Code 173: A lock request was not outstanding for the supplied cancel region. [ERROR_CANCEL_VIOLATION (0xAD)]
Error Code 174: The file system does not support atomic changes to the lock type. [ERROR_ATOMIC_LOCKS_NOT_SUPPORTED (0xAE)]
Error Code 180: The system detected a segment number that was not correct. [ERROR_INVALID_SEGMENT_NUMBER (0xB4)]
Error Code 182: The operating system cannot run %1. [ERROR_INVALID_ORDINAL (0xB6)]
Error Code 183: Cannot create a file when that file already exists. [ERROR_ALREADY_EXISTS (0xB7)]
Error Code 186: The flag passed is not correct. [ERROR_INVALID_FLAG_NUMBER (0xBA)]
Error Code 187: The specified system semaphore name was not found. [ERROR_SEM_NOT_FOUND (0xBB)]
Error Code 188: The operating system cannot run %1. [ERROR_INVALID_STARTING_CODESEG (0xBC)]
Error Code 189: The operating system cannot run %1. [ERROR_INVALID_STACKSEG (0xBD)]
Error Code 190: The operating system cannot run %1. [ERROR_INVALID_MODULETYPE (0xBE)]
Error Code 191: Cannot run %1 in Win32 mode. [ERROR_INVALID_EXE_SIGNATURE (0xBF)]
Error Code 192: The operating system cannot run %1. [ERROR_EXE_MARKED_INVALID (0xC0)]
Error Code 193: %1 is not a valid Win32 application. [ERROR_BAD_EXE_FORMAT (0xC1)]
Error Code 194: The operating system cannot run %1. [ERROR_ITERATED_DATA_EXCEEDS_64k (0xC2)]
Error Code 195: The operating system cannot run %1. [ERROR_INVALID_MINALLOCSIZE (0xC3)]
Error Code 196: The operating system cannot run this application program. [ERROR_DYNLINK_FROM_INVALID_RING (0xC4)]
Error Code 197: The operating system is not presently configured to run this application. [ERROR_IOPL_NOT_ENABLED (0xC5)]
Error Code 198: The operating system cannot run %1. [ERROR_INVALID_SEGDPL (0xC6)]
Error Code 199: The operating system cannot run this application program. [ERROR_AUTODATASEG_EXCEEDS_64k (0xC7)]
Error Code 200: The code segment cannot be greater than or equal to 64K. [ERROR_RING2SEG_MUST_BE_MOVABLE (0xC8)]
Error Code 201: The operating system cannot run %1. [ERROR_RELOC_CHAIN_XEEDS_SEGLIM (0xC9)]
Error Code 202: The operating system cannot run %1. [ERROR_INFLOOP_IN_RELOC_CHAIN (0xCA)]
Error Code 203: The system could not find the environment option that was entered. [ERROR_ENVVAR_NOT_FOUND (0xCB)]
Error Code 205: No process in the command subtree has a signal handler. [ERROR_NO_SIGNAL_SENT (0xCD)]
Error Code 206: The filename or extension is too long. [ERROR_FILENAME_EXCED_RANGE (0xCE)]
Error Code 207: The ring 2 stack is in use. [ERROR_RING2_STACK_IN_USE (0xCF)]
Error Code 208: The global filename characters, * or ?, are entered incorrectly or too many global filename characters are specified. [ERROR_META_EXPANSION_TOO_LONG (0xD0)]
Error Code 209: The signal being posted is not correct. [ERROR_INVALID_SIGNAL_NUMBER (0xD1)]
Error Code 210: The signal handler cannot be set. [ERROR_THREAD_1_INACTIVE (0xD2)]
Error Code 212: The segment is locked and cannot be reallocated. [ERROR_LOCKED (0xD4)]
Error Code 214: Too many dynamic-link modules are attached to this program or dynamic-link module. [ERROR_TOO_MANY_MODULES (0xD6)]
Error Code 215: Cannot nest calls to LoadModule. [ERROR_NESTING_NOT_ALLOWED (0xD7)]
Error Code 216: The version of %1 is not compatible with the version you’re running. Check your computer’s system information to see whether you need a x86 (32-bit) or x64 (64-bit) version of the program, and then contact the software publisher. [ERROR_EXE_MACHINE_TYPE_MISMATCH (0xD8)]
Error Code 217: The image file %1 is signed, unable to modify. [ERROR_EXE_CANNOT_MODIFY_SIGNED_BINARY (0xD9)]
Error Code 218: The image file %1 is strong signed, unable to modify. [ERROR_EXE_CANNOT_MODIFY_STRONG_SIGNED_BINARY (0xDA)]
Error Code 220: This file is checked out or locked for editing by another user. [ERROR_FILE_CHECKED_OUT (0xDC)]
Error Code 221: The file must be checked out before saving changes. [ERROR_CHECKOUT_REQUIRED (0xDD)]
Error Code 222: The file type being saved or retrieved has been blocked. [ERROR_BAD_FILE_TYPE (0xDE)]
Error Code 223: The file size exceeds the limit allowed and cannot be saved. [ERROR_FILE_TOO_LARGE (0xDF)]
Error Code 224: Access Denied. Before opening files in this location, you must first add the web site to your trusted sites list, browse to the web site and select the option to login automatically. [ERROR_FORMS_AUTH_REQUIRED (0xE0)]
Error Code 225: Operation did not complete successfully because the file contains a virus. [ERROR_VIRUS_INFECTED (0xE1)]
Error Code 226: This file contains a virus and cannot be opened. Due to the nature of this virus, the file has been removed from this location. [ERROR_VIRUS_DELETED (0xE2)]
Error Code 229: The pipe is local. [ERROR_PIPE_LOCAL (0xE5)]
Error Code 230: The pipe state is invalid. [ERROR_BAD_PIPE (0xE6)]
Error Code 231: All pipe instances are busy. [ERROR_PIPE_BUSY (0xE7)]
Error Code 232: The pipe is being closed. [ERROR_NO_DATA (0xE8)]
Error Code 233: No process is on the other end of the pipe. [ERROR_PIPE_NOT_CONNECTED (0xE9)]
Error Code 234: More data is available. [ERROR_MORE_DATA (0xEA)]
Error Code 240: The session was canceled. [ERROR_VC_DISCONNECTED (0xF0)]
Error Code 254: The specified extended attribute name was invalid. [ERROR_INVALID_EA_NAME (0xFE)]
Error Code 255: The extended attributes are inconsistent. [ERROR_EA_LIST_INCONSISTENT (0xFF)]
Error Code 258: The wait operation timed out. [WAIT_TIMEOUT (0x102)]
Error Code 259: No more data is available. [ERROR_NO_MORE_ITEMS (0x103)]
Error Code 266: The copy functions cannot be used. [ERROR_CANNOT_COPY (0x10A)]
Error Code 267: The directory name is invalid. [ERROR_DIRECTORY (0x10B)]
Error Code 275: The extended attributes did not fit in the buffer. [ERROR_EAS_DIDNT_FIT (0x113)]
Error Code 276: The extended attribute file on the mounted file system is corrupt. [ERROR_EA_FILE_CORRUPT (0x114)]
Error Code 277: The extended attribute table file is full. [ERROR_EA_TABLE_FULL (0x115)]
Error Code 278: The specified extended attribute handle is invalid. [ERROR_INVALID_EA_HANDLE (0x116)]
Error Code 282: The mounted file system does not support extended attributes. [ERROR_EAS_NOT_SUPPORTED (0x11A)]
Error Code 288: Attempt to release mutex not owned by caller. [ERROR_NOT_OWNER (0x120)]
Error Code 298: Too many posts were made to a semaphore. [ERROR_TOO_MANY_POSTS (0x12A)]
Error Code 299: Only part of a ReadProcessMemory or WriteProcessMemory request was completed. [ERROR_PARTIAL_COPY (0x12B)]
Error Code 300: The oplock request is denied. [ERROR_OPLOCK_NOT_GRANTED (0x12C)]
Error Code 301: An invalid oplock acknowledgment was received by the system. [ERROR_INVALID_OPLOCK_PROTOCOL (0x12D)]
Error Code 302: The volume is too fragmented to complete this operation. [ERROR_DISK_TOO_FRAGMENTED (0x12E)]
Error Code 303: The file cannot be opened because it is in the process of being deleted. [ERROR_DELETE_PENDING (0x12F)]
Error Code 317: The system cannot find message text for message number 0x%1 in the message file for %2. [ERROR_MR_MID_NOT_FOUND (0x13D)]
Error Code 318: The scope specified was not found. [ERROR_SCOPE_NOT_FOUND (0x13E)]
Error Code 350: No action was taken as a system reboot is required. [ERROR_FAIL_NOACTION_REBOOT (0x15E)]
Error Code 351: The shutdown operation failed. [ERROR_FAIL_SHUTDOWN (0x15F)]
Error Code 352: The restart operation failed. [ERROR_FAIL_RESTART (0x160)]
Error Code 353: The maximum number of sessions has been reached. [ERROR_MAX_SESSIONS_REACHED (0x161)]
Error Code 400: The thread is already in background processing mode. [ERROR_THREAD_MODE_ALREADY_BACKGROUND (0x190)]
Error Code 401: The thread is not in background processing mode. [ERROR_THREAD_MODE_NOT_BACKGROUND (0x191)]
Error Code 402: The process is already in background processing mode. [ERROR_PROCESS_MODE_ALREADY_BACKGROUND (0x192)]
Error Code 403: The process is not in background processing mode. [ERROR_PROCESS_MODE_NOT_BACKGROUND (0x193)]
Error Code 487: Attempt to access invalid address. [ERROR_INVALID_ADDRESS (0x1E7)]
Error Code 500: User profile cannot be loaded. [ERROR_USER_PROFILE_LOAD (0x1F4)]
Error Code 534: Arithmetic result exceeded 32 bits. [ERROR_ARITHMETIC_OVERFLOW (0x216)]
Error Code 535: There is a process on other end of the pipe. [ERROR_PIPE_CONNECTED (0x217)]
Error Code 536: Waiting for a process to open the other end of the pipe. [ERROR_PIPE_LISTENING (0x218)]
Error Code 537: Application verifier has found an error in the current process. [ERROR_VERIFIER_STOP (0x219)]
Error Code 538: An error occurred in the ABIOS subsystem. [ERROR_ABIOS_ERROR (0x21A)]
Error Code 539: A warning occurred in the WX86 subsystem. [ERROR_WX86_WARNING (0x21B)]
Error Code 540: An error occurred in the WX86 subsystem. [ERROR_WX86_ERROR (0x21C)]
Error Code 541: An attempt was made to cancel or set a timer that has an associated APC and the subject thread is not the thread that originally set the timer with an associated APC routine. [ERROR_TIMER_NOT_CANCELED (0x21D)]
Error Code 542: Unwind exception code. [ERROR_UNWIND (0x21E)]
Error Code 543: An invalid or unaligned stack was encountered during an unwind operation. [ERROR_BAD_STACK (0x21F)]
Error Code 544: An invalid unwind target was encountered during an unwind operation. [ERROR_INVALID_UNWIND_TARGET (0x220)]
Error Code 545: Invalid Object Attributes specified to NtCreatePort or invalid Port Attributes specified to NtConnectPort [ERROR_INVALID_PORT_ATTRIBUTES (0x221)]
Error Code 546: Length of message passed to NtRequestPort or NtRequestWaitReplyPort was longer than the maximum message allowed by the port. [ERROR_PORT_MESSAGE_TOO_LONG (0x222)]
Error Code 547: An attempt was made to lower a quota limit below the current usage. [ERROR_INVALID_QUOTA_LOWER (0x223)]
Error Code 548: An attempt was made to attach to a device that was already attached to another device. [ERROR_DEVICE_ALREADY_ATTACHED (0x224)]
Error Code 549: An attempt was made to execute an instruction at an unaligned address and the host system does not support unaligned instruction references. [ERROR_INSTRUCTION_MISALIGNMENT (0x225)]
Error Code 550: Profiling not started. [ERROR_PROFILING_NOT_STARTED (0x226)]
Error Code 551: Profiling not stopped. [ERROR_PROFILING_NOT_STOPPED (0x227)]
Error Code 552: The passed ACL did not contain the minimum required information. [ERROR_COULD_NOT_INTERPRET (0x228)]
Error Code 553: The number of active profiling objects is at the maximum and no more may be started. [ERROR_PROFILING_AT_LIMIT (0x229)]
Error Code 554: Used to indicate that an operation cannot continue without blocking for I/O. [ERROR_CANT_WAIT (0x22A)]
Error Code 555: Indicates that a thread attempted to terminate itself by default (called NtTerminateThread with NULL) and it was the last thread in the current process. [ERROR_CANT_TERMINATE_SELF (0x22B)]
Error Code 556: If an MM error is returned which is not defined in the standard FsRtl filter [ERROR_UNEXPECTED_MM_CREATE_ERR (0x22C)]
Error Code 557: If an MM error is returned which is not defined in the standard FsRtl filter [ERROR_UNEXPECTED_MM_MAP_ERROR (0x22D)]
Error Code 558: If an MM error is returned which is not defined in the standard FsRtl filter [ERROR_UNEXPECTED_MM_EXTEND_ERR (0x22E)]
Error Code 559: A malformed function table was encountered during an unwind operation. [ERROR_BAD_FUNCTION_TABLE (0x22F)]
Error Code 560: Indicates that an attempt was made to assign protection to a file system file or directory and one of the SIDs in the security descriptor could not be translated into a GUID that could be stored by the file system. This causes the protection attempt to fail [ERROR_NO_GUID_TRANSLATION (0x230)]
Error Code 561: Indicates that an attempt was made to grow an LDT by setting its size [ERROR_INVALID_LDT_SIZE (0x231)]
Error Code 563: Indicates that the starting value for the LDT information was not an integral multiple of the selector size. [ERROR_INVALID_LDT_OFFSET (0x233)]
Error Code 564: Indicates that the user supplied an invalid descriptor when trying to set up Ldt descriptors. [ERROR_INVALID_LDT_DESCRIPTOR (0x234)]
Error Code 565: Indicates a process has too many threads to perform the requested action. For example [ERROR_TOO_MANY_THREADS (0x235)]
Error Code 566: An attempt was made to operate on a thread within a specific process [ERROR_THREAD_NOT_IN_PROCESS (0x236)]
Error Code 567: Page file quota was exceeded. [ERROR_PAGEFILE_QUOTA_EXCEEDED (0x237)]
Error Code 568: The Netlogon service cannot start because another Netlogon service running in the domain conflicts with the specified role. [ERROR_LOGON_SERVER_CONFLICT (0x238)]
Error Code 569: The SAM database on a Windows Server is significantly out of synchronization with the copy on the Domain Controller. A complete synchronization is required. [ERROR_SYNCHRONIZATION_REQUIRED (0x239)]
Error Code 570: The NtCreateFile API failed. This error should never be returned to an application [ERROR_NET_OPEN_FAILED (0x23A)]
Error Code 571: {Privilege Failed} The I/O permissions for the process could not be changed. [ERROR_IO_PRIVILEGE_FAILED (0x23B)]
Error Code 572: {Application Exit by CTRL+C} The application terminated as a result of a CTRL+C. [ERROR_CONTROL_C_EXIT (0x23C)]
Error Code 573: {Missing System File} The required system file %hs is bad or missing. [ERROR_MISSING_SYSTEMFILE (0x23D)]
Error Code 574: {Application Error} The exception %s (0x%08lx) occurred in the application at location 0x%08lx. [ERROR_UNHANDLED_EXCEPTION (0x23E)]
Error Code 575: {Application Error} The application failed to initialize properly (0x%lx). Click OK to terminate the application. [ERROR_APP_INIT_FAILURE (0x23F)]
Error Code 576: {Unable to Create Paging File} The creation of the paging file %hs failed (%lx). The requested size was %ld. [ERROR_PAGEFILE_CREATE_FAILED (0x240)]
Error Code 577: Windows cannot verify the digital signature for this file. A recent hardware or software change might have installed a file that is signed incorrectly or damaged [ERROR_INVALID_IMAGE_HASH (0x241)]
Error Code 578: {No Paging File Specified} No paging file was specified in the system configuration. [ERROR_NO_PAGEFILE (0x242)]
Error Code 579: {EXCEPTION} A real-mode application issued a floating-point instruction and floating-point hardware is not present. [ERROR_ILLEGAL_FLOAT_CONTEXT (0x243)]
Error Code 580: An event pair synchronization operation was performed using the thread specific client/server event pair object [ERROR_NO_EVENT_PAIR (0x244)]
Error Code 581: A Windows Server has an incorrect configuration. [ERROR_DOMAIN_CTRLR_CONFIG_ERROR (0x245)]
Error Code 582: An illegal character was encountered. For a multi-byte character set this includes a lead byte without a succeeding trail byte. For the Unicode character set this includes the characters 0xFFFF and 0xFFFE. [ERROR_ILLEGAL_CHARACTER (0x246)]
Error Code 583: The Unicode character is not defined in the Unicode character set installed on the system. [ERROR_UNDEFINED_CHARACTER (0x247)]
Error Code 584: The paging file cannot be created on a floppy diskette. [ERROR_FLOPPY_VOLUME (0x248)]
Error Code 585: The system BIOS failed to connect a system interrupt to the device or bus to which the device is connected. [ERROR_BIOS_FAILED_TO_CONNECT_INTERRUPT (0x249)]
Error Code 586: This operation is only allowed for the Primary Domain Controller of the domain. [ERROR_BACKUP_CONTROLLER (0x24A)]
Error Code 587: An attempt was made to acquire a mutant such that its maximum count would have been exceeded. [ERROR_MUTANT_LIMIT_EXCEEDED (0x24B)]
Error Code 588: A volume has been accessed for which a file system driver is required that has not yet been loaded. [ERROR_FS_DRIVER_REQUIRED (0x24C)]
Error Code 589: {Registry File Failure} The registry cannot load the hive (file): %hs or its log or alternate. It is corrupt [ERROR_CANNOT_LOAD_REGISTRY_FILE (0x24D)]
Error Code 590: {Unexpected Failure in DebugActiveProcess} An unexpected failure occurred while processing a DebugActiveProcess API request. You may choose OK to terminate the process [ERROR_DEBUG_ATTACH_FAILED (0x24E)]
Error Code 591: {Fatal System Error} The %hs system process terminated unexpectedly with a status of 0x%08x (0x%08x 0x%08x). The system has been shut down. [ERROR_SYSTEM_PROCESS_TERMINATED (0x24F)]
Error Code 592: {Data Not Accepted} The TDI client could not handle the data received during an indication. [ERROR_DATA_NOT_ACCEPTED (0x250)]
Error Code 593: NTVDM encountered a hard error. [ERROR_VDM_HARD_ERROR (0x251)]
Error Code 594: {Cancel Timeout} The driver %hs failed to complete a canceled I/O request in the allotted time. [ERROR_DRIVER_CANCEL_TIMEOUT (0x252)]
Error Code 595: {Reply Message Mismatch} An attempt was made to reply to an LPC message [ERROR_REPLY_MESSAGE_MISMATCH (0x253)]
Error Code 596: {Delayed Write Failed} Windows was unable to save all the data for the file %hs. The data has been lost. This error may be caused by a failure of your computer hardware or network connection. Please try to save this file elsewhere. [ERROR_LOST_WRITEBEHIND_DATA (0x254)]
Error Code 597: The parameter(s) passed to the server in the client/server shared memory window were invalid. Too much data may have been put in the shared memory window. [ERROR_CLIENT_SERVER_PARAMETERS_INVALID (0x255)]
Error Code 598: The stream is not a tiny stream. [ERROR_NOT_TINY_STREAM (0x256)]
Error Code 599: The request must be handled by the stack overflow code. [ERROR_STACK_OVERFLOW_READ (0x257)]
Error Code 600: Internal OFS status codes indicating how an allocation operation is handled. Either it is retried after the containing onode is moved or the extent stream is converted to a large stream. [ERROR_CONVERT_TO_LARGE (0x258)]
Error Code 601: The attempt to find the object found an object matching by ID on the volume but it is out of the scope of the handle used for the operation. [ERROR_FOUND_OUT_OF_SCOPE (0x259)]
Error Code 602: The bucket array must be grown. Retry transaction after doing so. [ERROR_ALLOCATE_BUCKET (0x25A)]
Error Code 603: The user/kernel marshalling buffer has overflowed. [ERROR_MARSHALL_OVERFLOW (0x25B)]
Error Code 604: The supplied variant structure contains invalid data. [ERROR_INVALID_VARIANT (0x25C)]
Error Code 605: The specified buffer contains ill-formed data. [ERROR_BAD_COMPRESSION_BUFFER (0x25D)]
Error Code 606: {Audit Failed} An attempt to generate a security audit failed. [ERROR_AUDIT_FAILED (0x25E)]
Error Code 607: The timer resolution was not previously set by the current process. [ERROR_TIMER_RESOLUTION_NOT_SET (0x25F)]
Error Code 608: There is insufficient account information to log you on. [ERROR_INSUFFICIENT_LOGON_INFO (0x260)]
Error Code 609: {Invalid DLL Entrypoint} The dynamic link library %hs is not written correctly. The stack pointer has been left in an inconsistent state. The entrypoint should be declared as WINAPI or STDCALL. Select YES to fail the DLL load. Select NO to continue execution. Selecting NO may cause the application to operate incorrectly. [ERROR_BAD_DLL_ENTRYPOINT (0x261)]
Error Code 610: {Invalid Service Callback Entrypoint} The %hs service is not written correctly. The stack pointer has been left in an inconsistent state. The callback entrypoint should be declared as WINAPI or STDCALL. Selecting OK will cause the service to continue operation. However [ERROR_BAD_SERVICE_ENTRYPOINT (0x262)]
Error Code 611: There is an IP address conflict with another system on the network [ERROR_IP_ADDRESS_CONFLICT1 (0x263)]
Error Code 612: There is an IP address conflict with another system on the network [ERROR_IP_ADDRESS_CONFLICT2 (0x264)]
Error Code 613: {Low On Registry Space} The system has reached the maximum size allowed for the system part of the registry. Additional storage requests will be ignored. [ERROR_REGISTRY_QUOTA_LIMIT (0x265)]
Error Code 614: A callback return system service cannot be executed when no callback is active. [ERROR_NO_CALLBACK_ACTIVE (0x266)]
Error Code 615: The password provided is too short to meet the policy of your user account. Please choose a longer password. [ERROR_PWD_TOO_SHORT (0x267)]
Error Code 616: The policy of your user account does not allow you to change passwords too frequently. This is done to prevent users from changing back to a familiar [ERROR_PWD_TOO_RECENT (0x268)]
Error Code 617: You have attempted to change your password to one that you have used in the past. The policy of your user account does not allow this. Please select a password that you have not previously used. [ERROR_PWD_HISTORY_CONFLICT (0x269)]
Error Code 618: The specified compression format is unsupported. [ERROR_UNSUPPORTED_COMPRESSION (0x26A)]
Error Code 619: The specified hardware profile configuration is invalid. [ERROR_INVALID_HW_PROFILE (0x26B)]
Error Code 620: The specified Plug and Play registry device path is invalid. [ERROR_INVALID_PLUGPLAY_DEVICE_PATH (0x26C)]
Error Code 621: The specified quota list is internally inconsistent with its descriptor. [ERROR_QUOTA_LIST_INCONSISTENT (0x26D)]
Error Code 622: {Windows Evaluation Notification} The evaluation period for this installation of Windows has expired. This system will shutdown in 1 hour. To restore access to this installation of Windows [ERROR_EVALUATION_EXPIRATION (0x26E)]
Error Code 623: {Illegal System DLL Relocation} The system DLL %hs was relocated in memory. The application will not run properly. The relocation occurred because the DLL %hs occupied an address range reserved for Windows system DLLs. The vendor supplying the DLL should be contacted for a new DLL. [ERROR_ILLEGAL_DLL_RELOCATION (0x26F)]
Error Code 624: {DLL Initialization Failed} The application failed to initialize because the window station is shutting down. [ERROR_DLL_INIT_FAILED_LOGOFF (0x270)]
Error Code 625: The validation process needs to continue on to the next step. [ERROR_VALIDATE_CONTINUE (0x271)]
Error Code 626: There are no more matches for the current index enumeration. [ERROR_NO_MORE_MATCHES (0x272)]
Error Code 627: The range could not be added to the range list because of a conflict. [ERROR_RANGE_LIST_CONFLICT (0x273)]
Error Code 628: The server process is running under a SID different than that required by client. [ERROR_SERVER_SID_MISMATCH (0x274)]
Error Code 629: A group marked use for deny only cannot be enabled. [ERROR_CANT_ENABLE_DENY_ONLY (0x275)]
Error Code 630: {EXCEPTION} Multiple floating point faults. [ERROR_FLOAT_MULTIPLE_FAULTS (0x276)]
Error Code 631: {EXCEPTION} Multiple floating point traps. [ERROR_FLOAT_MULTIPLE_TRAPS (0x277)]
Error Code 632: The requested interface is not supported. [ERROR_NOINTERFACE (0x278)]
Error Code 633: {System Standby Failed} The driver %hs does not support standby mode. Updating this driver may allow the system to go to standby mode. [ERROR_DRIVER_FAILED_SLEEP (0x279)]
Error Code 634: The system file %1 has become corrupt and has been replaced. [ERROR_CORRUPT_SYSTEM_FILE (0x27A)]
Error Code 635: {Virtual Memory Minimum Too Low} Your system is low on virtual memory. Windows is increasing the size of your virtual memory paging file. During this process [ERROR_COMMITMENT_MINIMUM (0x27B)]
Error Code 636: A device was removed so enumeration must be restarted. [ERROR_PNP_RESTART_ENUMERATION (0x27C)]
Error Code 637: {Fatal System Error} The system image %s is not properly signed. The file has been replaced with the signed file. The system has been shut down. [ERROR_SYSTEM_IMAGE_BAD_SIGNATURE (0x27D)]
Error Code 638: Device will not start without a reboot. [ERROR_PNP_REBOOT_REQUIRED (0x27E)]
Error Code 639: There is not enough power to complete the requested operation. [ERROR_INSUFFICIENT_POWER (0x27F)]
Error Code 640: ERROR_MULTIPLE_FAULT_VIOLATION [ERROR_MULTIPLE_FAULT_VIOLATION (0x280)]
Error Code 641: The system is in the process of shutting down. [ERROR_SYSTEM_SHUTDOWN (0x281)]
Error Code 642: An attempt to remove a processes DebugPort was made [ERROR_PORT_NOT_SET (0x282)]
Error Code 643: This version of Windows is not compatible with the behavior version of directory forest [ERROR_DS_VERSION_CHECK_FAILURE (0x283)]
Error Code 644: The specified range could not be found in the range list. [ERROR_RANGE_NOT_FOUND (0x284)]
Error Code 646: The driver was not loaded because the system is booting into safe mode. [ERROR_NOT_SAFE_MODE_DRIVER (0x286)]
Error Code 647: The driver was not loaded because it failed it’s initialization call. [ERROR_FAILED_DRIVER_ENTRY (0x287)]
Error Code 648: The “%hs” encountered an error while applying power or reading the device configuration. This may be caused by a failure of your hardware or by a poor connection. [ERROR_DEVICE_ENUMERATION_ERROR (0x288)]
Error Code 649: The create operation failed because the name contained at least one mount point which resolves to a volume to which the specified device object is not attached. [ERROR_MOUNT_POINT_NOT_RESOLVED (0x289)]
Error Code 650: The device object parameter is either not a valid device object or is not attached to the volume specified by the file name. [ERROR_INVALID_DEVICE_OBJECT_PARAMETER (0x28A)]
Error Code 651: A Machine Check Error has occurred. Please check the system eventlog for additional information. [ERROR_MCA_OCCURED (0x28B)]
Error Code 652: There was error [%2] processing the driver database. [ERROR_DRIVER_DATABASE_ERROR (0x28C)]
Error Code 653: System hive size has exceeded its limit. [ERROR_SYSTEM_HIVE_TOO_LARGE (0x28D)]
Error Code 654: The driver could not be loaded because a previous version of the driver is still in memory. [ERROR_DRIVER_FAILED_PRIOR_UNLOAD (0x28E)]
Error Code 655: {Volume Shadow Copy Service} Please wait while the Volume Shadow Copy Service prepares volume %hs for hibernation. [ERROR_VOLSNAP_PREPARE_HIBERNATE (0x28F)]
Error Code 656: The system has failed to hibernate (The error code is %hs). Hibernation will be disabled until the system is restarted. [ERROR_HIBERNATION_FAILURE (0x290)]
Error Code 665: The requested operation could not be completed due to a file system limitation [ERROR_FILE_SYSTEM_LIMITATION (0x299)]
Error Code 668: An assertion failure has occurred. [ERROR_ASSERTION_FAILURE (0x29C)]
Error Code 669: An error occurred in the ACPI subsystem. [ERROR_ACPI_ERROR (0x29D)]
Error Code 670: WOW Assertion Error. [ERROR_WOW_ASSERTION (0x29E)]
Error Code 671: A device is missing in the system BIOS MPS table. This device will not be used. Please contact your system vendor for system BIOS update. [ERROR_PNP_BAD_MPS_TABLE (0x29F)]
Error Code 672: A translator failed to translate resources. [ERROR_PNP_TRANSLATION_FAILED (0x2A0)]
Error Code 673: A IRQ translator failed to translate resources. [ERROR_PNP_IRQ_TRANSLATION_FAILED (0x2A1)]
Error Code 674: Driver %2 returned invalid ID for a child device (%3). [ERROR_PNP_INVALID_ID (0x2A2)]
Error Code 675: {Kernel Debugger Awakened} the system debugger was awakened by an interrupt. [ERROR_WAKE_SYSTEM_DEBUGGER (0x2A3)]
Error Code 676: {Handles Closed} Handles to objects have been automatically closed as a result of the requested operation. [ERROR_HANDLES_CLOSED (0x2A4)]
Error Code 677: {Too Much Information} The specified access control list (ACL) contained more information than was expected. [ERROR_EXTRANEOUS_INFORMATION (0x2A5)]
Error Code 678: This warning level status indicates that the transaction state already exists for the registry sub-tree [ERROR_RXACT_COMMIT_NECESSARY (0x2A6)]
Error Code 679: {Media Changed} The media may have changed. [ERROR_MEDIA_CHECK (0x2A7)]
Error Code 680: {GUID Substitution} During the translation of a global identifier (GUID) to a Windows security ID (SID) [ERROR_GUID_SUBSTITUTION_MADE (0x2A8)]
Error Code 681: The create operation stopped after reaching a symbolic link [ERROR_STOPPED_ON_SYMLINK (0x2A9)]
Error Code 682: A long jump has been executed. [ERROR_LONGJUMP (0x2AA)]
Error Code 683: The Plug and Play query operation was not successful. [ERROR_PLUGPLAY_QUERY_VETOED (0x2AB)]
Error Code 684: A frame consolidation has been executed. [ERROR_UNWIND_CONSOLIDATE (0x2AC)]
Error Code 685: {Registry Hive Recovered} Registry hive (file): %hs was corrupted and it has been recovered. Some data might have been lost. [ERROR_REGISTRY_HIVE_RECOVERED (0x2AD)]
Error Code 686: The application is attempting to run executable code from the module %hs. This may be insecure. An alternative [ERROR_DLL_MIGHT_BE_INSECURE (0x2AE)]
Error Code 687: The application is loading executable code from the module %hs. This is secure [ERROR_DLL_MIGHT_BE_INCOMPATIBLE (0x2AF)]
Error Code 688: Debugger did not handle the exception. [ERROR_DBG_EXCEPTION_NOT_HANDLED (0x2B0)]
Error Code 689: Debugger will reply later. [ERROR_DBG_REPLY_LATER (0x2B1)]
Error Code 690: Debugger cannot provide handle. [ERROR_DBG_UNABLE_TO_PROVIDE_HANDLE (0x2B2)]
Error Code 691: Debugger terminated thread. [ERROR_DBG_TERMINATE_THREAD (0x2B3)]
Error Code 692: Debugger terminated process. [ERROR_DBG_TERMINATE_PROCESS (0x2B4)]
Error Code 693: Debugger got control C. [ERROR_DBG_CONTROL_C (0x2B5)]
Error Code 694: Debugger printed exception on control C. [ERROR_DBG_PRINTEXCEPTION_C (0x2B6)]
Error Code 695: Debugger received RIP exception. [ERROR_DBG_RIPEXCEPTION (0x2B7)]
Error Code 696: Debugger received control break. [ERROR_DBG_CONTROL_BREAK (0x2B8)]
Error Code 697: Debugger command communication exception. [ERROR_DBG_COMMAND_EXCEPTION (0x2B9)]
Error Code 698: {Object Exists} An attempt was made to create an object and the object name already existed. [ERROR_OBJECT_NAME_EXISTS (0x2BA)]
Error Code 699: {Thread Suspended} A thread termination occurred while the thread was suspended. The thread was resumed [ERROR_THREAD_WAS_SUSPENDED (0x2BB)]
Error Code 700: {Image Relocated} An image file could not be mapped at the address specified in the image file. Local fixups must be performed on this image. [ERROR_IMAGE_NOT_AT_BASE (0x2BC)]
Error Code 701: This informational level status indicates that a specified registry sub-tree transaction state did not yet exist and had to be created. [ERROR_RXACT_STATE_CREATED (0x2BD)]
Error Code 702: {Segment Load} A virtual DOS machine (VDM) is loading [ERROR_SEGMENT_NOTIFICATION (0x2BE)]
Error Code 703: {Invalid Current Directory} The process cannot switch to the startup current directory %hs. Select OK to set current directory to %hs [ERROR_BAD_CURRENT_DIRECTORY (0x2BF)]
Error Code 704: {Redundant Read} To satisfy a read request [ERROR_FT_READ_RECOVERY_FROM_BACKUP (0x2C0)]
Error Code 705: {Redundant Write} To satisfy a write request [ERROR_FT_WRITE_RECOVERY (0x2C1)]
Error Code 706: {Machine Type Mismatch} The image file %hs is valid [ERROR_IMAGE_MACHINE_TYPE_MISMATCH (0x2C2)]
Error Code 707: {Partial Data Received} The network transport returned partial data to its client. The remaining data will be sent later. [ERROR_RECEIVE_PARTIAL (0x2C3)]
Error Code 708: {Expedited Data Received} The network transport returned data to its client that was marked as expedited by the remote system. [ERROR_RECEIVE_EXPEDITED (0x2C4)]
Error Code 709: {Partial Expedited Data Received} The network transport returned partial data to its client and this data was marked as expedited by the remote system. The remaining data will be sent later. [ERROR_RECEIVE_PARTIAL_EXPEDITED (0x2C5)]
Error Code 710: {TDI Event Done} The TDI indication has completed successfully. [ERROR_EVENT_DONE (0x2C6)]
Error Code 711: {TDI Event Pending} The TDI indication has entered the pending state. [ERROR_EVENT_PENDING (0x2C7)]
Error Code 712: Checking file system on %wZ [ERROR_CHECKING_FILE_SYSTEM (0x2C8)]
Error Code 713: {Fatal Application Exit} %hs [ERROR_FATAL_APP_EXIT (0x2C9)]
Error Code 714: The specified registry key is referenced by a predefined handle. [ERROR_PREDEFINED_HANDLE (0x2CA)]
Error Code 715: {Page Unlocked} The page protection of a locked page was changed to ‘No Access’ and the page was unlocked from memory and from the process. [ERROR_WAS_UNLOCKED (0x2CB)]
Error Code 716: %hs [ERROR_SERVICE_NOTIFICATION (0x2CC)]
Error Code 717: {Page Locked} One of the pages to lock was already locked. [ERROR_WAS_LOCKED (0x2CD)]
Error Code 718: Application popup: %1 : %2 [ERROR_LOG_HARD_ERROR (0x2CE)]
Error Code 719: ERROR_ALREADY_WIN32 [ERROR_ALREADY_WIN32 (0x2CF)]
Error Code 720: {Machine Type Mismatch} The image file %hs is valid [ERROR_IMAGE_MACHINE_TYPE_MISMATCH_EXE (0x2D0)]
Error Code 721: A yield execution was performed and no thread was available to run. [ERROR_NO_YIELD_PERFORMED (0x2D1)]
Error Code 722: The resumable flag to a timer API was ignored. [ERROR_TIMER_RESUME_IGNORED (0x2D2)]
Error Code 723: The arbiter has deferred arbitration of these resources to its parent [ERROR_ARBITRATION_UNHANDLED (0x2D3)]
Error Code 724: The inserted CardBus device cannot be started because of a configuration error on “%hs”. [ERROR_CARDBUS_NOT_SUPPORTED (0x2D4)]
Error Code 725: The CPUs in this multiprocessor system are not all the same revision level. To use all processors the operating system restricts itself to the features of the least capable processor in the system. Should problems occur with this system [ERROR_MP_PROCESSOR_MISMATCH (0x2D5)]
Error Code 726: The system was put into hibernation. [ERROR_HIBERNATED (0x2D6)]
Error Code 727: The system was resumed from hibernation. [ERROR_RESUME_HIBERNATION (0x2D7)]
Error Code 728: Windows has detected that the system firmware (BIOS) was updated [previous firmware date = %2 [ERROR_FIRMWARE_UPDATED (0x2D8)]
Error Code 729: A device driver is leaking locked I/O pages causing system degradation. The system has automatically enabled tracking code in order to try and catch the culprit. [ERROR_DRIVERS_LEAKING_LOCKED_PAGES (0x2D9)]
Error Code 730: The system has awoken [ERROR_WAKE_SYSTEM (0x2DA)]
Error Code 731: ERROR_WAIT_1 [ERROR_WAIT_1 (0x2DB)]
Error Code 732: ERROR_WAIT_2 [ERROR_WAIT_2 (0x2DC)]
Error Code 733: ERROR_WAIT_3 [ERROR_WAIT_3 (0x2DD)]
Error Code 734: ERROR_WAIT_63 [ERROR_WAIT_63 (0x2DE)]
Error Code 735: ERROR_ABANDONED_WAIT_0 [ERROR_ABANDONED_WAIT_0 (0x2DF)]
Error Code 736: ERROR_ABANDONED_WAIT_63 [ERROR_ABANDONED_WAIT_63 (0x2E0)]
Error Code 737: ERROR_USER_APC [ERROR_USER_APC (0x2E1)]
Error Code 738: ERROR_KERNEL_APC [ERROR_KERNEL_APC (0x2E2)]
Error Code 739: ERROR_ALERTED [ERROR_ALERTED (0x2E3)]
Error Code 740: The requested operation requires elevation. [ERROR_ELEVATION_REQUIRED (0x2E4)]
Error Code 741: A reparse should be performed by the Object Manager since the name of the file resulted in a symbolic link. [ERROR_REPARSE (0x2E5)]
Error Code 742: An open/create operation completed while an oplock break is underway. [ERROR_OPLOCK_BREAK_IN_PROGRESS (0x2E6)]
Error Code 743: A new volume has been mounted by a file system. [ERROR_VOLUME_MOUNTED (0x2E7)]
Error Code 744: This success level status indicates that the transaction state already exists for the registry sub-tree [ERROR_RXACT_COMMITTED (0x2E8)]
Error Code 745: This indicates that a notify change request has been completed due to closing the handle which made the notify change request. [ERROR_NOTIFY_CLEANUP (0x2E9)]
Error Code 746: {Connect Failure on Primary Transport} An attempt was made to connect to the remote server %hs on the primary transport [ERROR_PRIMARY_TRANSPORT_CONNECT_FAILED (0x2EA)]
Error Code 747: Page fault was a transition fault. [ERROR_PAGE_FAULT_TRANSITION (0x2EB)]
Error Code 748: Page fault was a demand zero fault. [ERROR_PAGE_FAULT_DEMAND_ZERO (0x2EC)]
Error Code 749: Page fault was a demand zero fault. [ERROR_PAGE_FAULT_COPY_ON_WRITE (0x2ED)]
Error Code 750: Page fault was a demand zero fault. [ERROR_PAGE_FAULT_GUARD_PAGE (0x2EE)]
Error Code 751: Page fault was satisfied by reading from a secondary storage device. [ERROR_PAGE_FAULT_PAGING_FILE (0x2EF)]
Error Code 752: Cached page was locked during operation. [ERROR_CACHE_PAGE_LOCKED (0x2F0)]
Error Code 753: Crash dump exists in paging file. [ERROR_CRASH_DUMP (0x2F1)]
Error Code 754: Specified buffer contains all zeros. [ERROR_BUFFER_ALL_ZEROS (0x2F2)]
Error Code 755: A reparse should be performed by the Object Manager since the name of the file resulted in a symbolic link. [ERROR_REPARSE_OBJECT (0x2F3)]
Error Code 756: The device has succeeded a query-stop and its resource requirements have changed. [ERROR_RESOURCE_REQUIREMENTS_CHANGED (0x2F4)]
Error Code 757: The translator has translated these resources into the global space and no further translations should be performed. [ERROR_TRANSLATION_COMPLETE (0x2F5)]
Error Code 758: A process being terminated has no threads to terminate. [ERROR_NOTHING_TO_TERMINATE (0x2F6)]
Error Code 759: The specified process is not part of a job. [ERROR_PROCESS_NOT_IN_JOB (0x2F7)]
Error Code 760: The specified process is part of a job. [ERROR_PROCESS_IN_JOB (0x2F8)]
Error Code 761: {Volume Shadow Copy Service} The system is now ready for hibernation. [ERROR_VOLSNAP_HIBERNATE_READY (0x2F9)]
Error Code 762: A file system or file system filter driver has successfully completed an FsFilter operation. [ERROR_FSFILTER_OP_COMPLETED_SUCCESSFULLY (0x2FA)]
Error Code 763: The specified interrupt vector was already connected. [ERROR_INTERRUPT_VECTOR_ALREADY_CONNECTED (0x2FB)]
Error Code 764: The specified interrupt vector is still connected. [ERROR_INTERRUPT_STILL_CONNECTED (0x2FC)]
Error Code 765: An operation is blocked waiting for an oplock. [ERROR_WAIT_FOR_OPLOCK (0x2FD)]
Error Code 766: Debugger handled exception [ERROR_DBG_EXCEPTION_HANDLED (0x2FE)]
Error Code 767: Debugger continued [ERROR_DBG_CONTINUE (0x2FF)]
Error Code 768: An exception occurred in a user mode callback and the kernel callback frame should be removed. [ERROR_CALLBACK_POP_STACK (0x300)]
Error Code 769: Compression is disabled for this volume. [ERROR_COMPRESSION_DISABLED (0x301)]
Error Code 770: The data provider cannot fetch backwards through a result set. [ERROR_CANTFETCHBACKWARDS (0x302)]
Error Code 771: The data provider cannot scroll backwards through a result set. [ERROR_CANTSCROLLBACKWARDS (0x303)]
Error Code 772: The data provider requires that previously fetched data is released before asking for more data. [ERROR_ROWSNOTRELEASED (0x304)]
Error Code 773: The data provider was not able to interpret the flags set for a column binding in an accessor. [ERROR_BAD_ACCESSOR_FLAGS (0x305)]
Error Code 774: One or more errors occurred while processing the request. [ERROR_ERRORS_ENCOUNTERED (0x306)]
Error Code 775: The implementation is not capable of performing the request. [ERROR_NOT_CAPABLE (0x307)]
Error Code 776: The client of a component requested an operation which is not valid given the state of the component instance. [ERROR_REQUEST_OUT_OF_SEQUENCE (0x308)]
Error Code 777: A version number could not be parsed. [ERROR_VERSION_PARSE_ERROR (0x309)]
Error Code 778: The iterator’s start position is invalid. [ERROR_BADSTARTPOSITION (0x30A)]
Error Code 779: The hardware has reported an uncorrectable memory error. [ERROR_MEMORY_HARDWARE (0x30B)]
Error Code 780: The attempted operation required self healing to be enabled. [ERROR_DISK_REPAIR_DISABLED (0x30C)]
Error Code 781: The Desktop heap encountered an error while allocating session memory. There is more information in the system event log. [ERROR_INSUFFICIENT_RESOURCE_FOR_SPECIFIED_SHARED_SECTION_SIZE (0x30D)]
Error Code 782: The system power state is transitioning from %2 to %3. [ERROR_SYSTEM_POWERSTATE_TRANSITION (0x30E)]
Error Code 783: The system power state is transitioning from %2 to %3 but could enter %4. [ERROR_SYSTEM_POWERSTATE_COMPLEX_TRANSITION (0x30F)]
Error Code 784: A thread is getting dispatched with MCA EXCEPTION because of MCA. [ERROR_MCA_EXCEPTION (0x310)]
Error Code 785: Access to %1 is monitored by policy rule %2. [ERROR_ACCESS_AUDIT_BY_POLICY (0x311)]
Error Code 786: Access to %1 has been restricted by your Administrator by policy rule %2. [ERROR_ACCESS_DISABLED_NO_SAFER_UI_BY_POLICY (0x312)]
Error Code 787: A valid hibernation file has been invalidated and should be abandoned. [ERROR_ABANDON_HIBERFILE (0x313)]
Error Code 788: {Delayed Write Failed} Windows was unable to save all the data for the file %hs; the data has been lost. This error may be caused by network connectivity issues. Please try to save this file elsewhere. [ERROR_LOST_WRITEBEHIND_DATA_NETWORK_DISCONNECTED (0x314)]
Error Code 789: {Delayed Write Failed} Windows was unable to save all the data for the file %hs; the data has been lost. This error was returned by the server on which the file exists. Please try to save this file elsewhere. [ERROR_LOST_WRITEBEHIND_DATA_NETWORK_SERVER_ERROR (0x315)]
Error Code 790: {Delayed Write Failed} Windows was unable to save all the data for the file %hs; the data has been lost. This error may be caused if the device has been removed or the media is write-protected. [ERROR_LOST_WRITEBEHIND_DATA_LOCAL_DISK_ERROR (0x316)]
Error Code 791: The resources required for this device conflict with the MCFG table. [ERROR_BAD_MCFG_TABLE (0x317)]
Error Code 994: Access to the extended attribute was denied. [ERROR_EA_ACCESS_DENIED (0x3E2)]
Error Code 995: The I/O operation has been aborted because of either a thread exit or an application request. [ERROR_OPERATION_ABORTED (0x3E3)]
Error Code 996: Overlapped I/O event is not in a signaled state. [ERROR_IO_INCOMPLETE (0x3E4)]
Error Code 997: Overlapped I/O operation is in progress. [ERROR_IO_PENDING (0x3E5)]
Error Code 998: Invalid access to memory location. [ERROR_NOACCESS (0x3E6)]
Error Code 999: Error performing inpage operation. [ERROR_SWAPERROR (0x3E7)]
Error Code 1001: Recursion too deep; the stack overflowed. [ERROR_STACK_OVERFLOW (0x3E9)]
Error Code 1002: The window cannot act on the sent message. [ERROR_INVALID_MESSAGE (0x3EA)]
Error Code 1003: Cannot complete this function. [ERROR_CAN_NOT_COMPLETE (0x3EB)]
Error Code 1004: Invalid flags. [ERROR_INVALID_FLAGS (0x3EC)]
Error Code 1005: The volume does not contain a recognized file system. Please make sure that all required file system drivers are loaded and that the volume is not corrupted. [ERROR_UNRECOGNIZED_VOLUME (0x3ED)]
Error Code 1006: The volume for a file has been externally altered so that the opened file is no longer valid. [ERROR_FILE_INVALID (0x3EE)]
Error Code 1007: The requested operation cannot be performed in full-screen mode. [ERROR_FULLSCREEN_MODE (0x3EF)]
Error Code 1008: An attempt was made to reference a token that does not exist. [ERROR_NO_TOKEN (0x3F0)]
Error Code 1009: The configuration registry database is corrupt. [ERROR_BADDB (0x3F1)]
Error Code 1010: The configuration registry key is invalid. [ERROR_BADKEY (0x3F2)]
Error Code 1011: The configuration registry key could not be opened. [ERROR_CANTOPEN (0x3F3)]
Error Code 1012: The configuration registry key could not be read. [ERROR_CANTREAD (0x3F4)]
Error Code 1013: The configuration registry key could not be written. [ERROR_CANTWRITE (0x3F5)]
Error Code 1014: One of the files in the registry database had to be recovered by use of a log or alternate copy. The recovery was successful. [ERROR_REGISTRY_RECOVERED (0x3F6)]
Error Code 1015: The registry is corrupted. The structure of one of the files containing registry data is corrupted or the system’s memory image of the file is corrupted or the file could not be recovered because the alternate copy or log was absent or corrupted. [ERROR_REGISTRY_CORRUPT (0x3F7)]
Error Code 1016: An I/O operation initiated by the registry failed unrecoverably. The registry could not read in or write out or flush one of the files that contain the system’s image of the registry. [ERROR_REGISTRY_IO_FAILED (0x3F8)]
Error Code 1017: The system has attempted to load or restore a file into the registry but the specified file is not in a registry file format. [ERROR_NOT_REGISTRY_FILE (0x3F9)]
Error Code 1018: Illegal operation attempted on a registry key that has been marked for deletion. [ERROR_KEY_DELETED (0x3FA)]
Error Code 1019: System could not allocate the required space in a registry log. [ERROR_NO_LOG_SPACE (0x3FB)]
Error Code 1020: Cannot create a symbolic link in a registry key that already has subkeys or values. [ERROR_KEY_HAS_CHILDREN (0x3FC)]
Error Code 1021: Cannot create a stable subkey under a volatile parent key. [ERROR_CHILD_MUST_BE_VOLATILE (0x3FD)]
Error Code 1022: A notify change request is being completed and the information is not being returned in the caller’s buffer. The caller now needs to enumerate the files to find the changes. [ERROR_NOTIFY_ENUM_DIR (0x3FE)]
Error Code 1051: A stop control has been sent to a service that other running services are dependent on. [ERROR_DEPENDENT_SERVICES_RUNNING (0x41B)]
Error Code 1052: The requested control is not valid for this service. [ERROR_INVALID_SERVICE_CONTROL (0x41C)]
Error Code 1053: The service did not respond to the start or control request in a timely fashion. [ERROR_SERVICE_REQUEST_TIMEOUT (0x41D)]
Error Code 1054: A thread could not be created for the service. [ERROR_SERVICE_NO_THREAD (0x41E)]
Error Code 1055: The service database is locked. [ERROR_SERVICE_DATABASE_LOCKED (0x41F)]
Error Code 1056: An instance of the service is already running. [ERROR_SERVICE_ALREADY_RUNNING (0x420)]
Error Code 1057: The account name is invalid or does not exist or the password is invalid for the account name specified. [ERROR_INVALID_SERVICE_ACCOUNT (0x421)]
Error Code 1058: The service cannot be started either because it is disabled or because it has no enabled devices associated with it. [ERROR_SERVICE_DISABLED (0x422)]
Error Code 1059: Circular service dependency was specified. [ERROR_CIRCULAR_DEPENDENCY (0x423)]
Error Code 1060: The specified service does not exist as an installed service. [ERROR_SERVICE_DOES_NOT_EXIST (0x424)]
Error Code 1061: The service cannot accept control messages at this time. [ERROR_SERVICE_CANNOT_ACCEPT_CTRL (0x425)]
Error Code 1062: The service has not been started. [ERROR_SERVICE_NOT_ACTIVE (0x426)]
Error Code 1063: The service process could not connect to the service controller. [ERROR_FAILED_SERVICE_CONTROLLER_CONNECT (0x427)]
Error Code 1064: An exception occurred in the service when handling the control request. [ERROR_EXCEPTION_IN_SERVICE (0x428)]
Error Code 1065: The database specified does not exist. [ERROR_DATABASE_DOES_NOT_EXIST (0x429)]
Error Code 1066: The service has returned a service-specific error code. [ERROR_SERVICE_SPECIFIC_ERROR (0x42A)]
Error Code 1067: The process terminated unexpectedly. [ERROR_PROCESS_ABORTED (0x42B)]
Error Code 1068: The dependency service or group failed to start. [ERROR_SERVICE_DEPENDENCY_FAIL (0x42C)]
Error Code 1069: The service did not start due to a logon failure. [ERROR_SERVICE_LOGON_FAILED (0x42D)]
Error Code 1070: After starting the service hung in a start-pending state. [ERROR_SERVICE_START_HANG (0x42E)]
Error Code 1071: The specified service database lock is invalid. [ERROR_INVALID_SERVICE_LOCK (0x42F)]
Error Code 1072: The specified service has been marked for deletion. [ERROR_SERVICE_MARKED_FOR_DELETE (0x430)]
Error Code 1073: The specified service already exists. [ERROR_SERVICE_EXISTS (0x431)]
Error Code 1074: The system is currently running with the last-known-good configuration. [ERROR_ALREADY_RUNNING_LKG (0x432)]
Error Code 1075: The dependency service does not exist or has been marked for deletion. [ERROR_SERVICE_DEPENDENCY_DELETED (0x433)]
Error Code 1076: The current boot has already been accepted for use as the last-known-good control set. [ERROR_BOOT_ALREADY_ACCEPTED (0x434)]
Error Code 1077: No attempts to start the service have been made since the last boot. [ERROR_SERVICE_NEVER_STARTED (0x435)]
Error Code 1078: The name is already in use as either a service name or a service display name. [ERROR_DUPLICATE_SERVICE_NAME (0x436)]
Error Code 1079: The account specified for this service is different from the account specified for other services running in the same process. [ERROR_DIFFERENT_SERVICE_ACCOUNT (0x437)]
Error Code 1080: Failure actions can only be set for Win32 services not for drivers. [ERROR_CANNOT_DETECT_DRIVER_FAILURE (0x438)]
Error Code 1081: This service runs in the same process as the service control manager. Therefore the service control manager cannot take action if this service’s process terminates unexpectedly. [ERROR_CANNOT_DETECT_PROCESS_ABORT (0x439)]
Error Code 1082: No recovery program has been configured for this service. [ERROR_NO_RECOVERY_PROGRAM (0x43A)]
Error Code 1083: The executable program that this service is configured to run in does not implement the service. [ERROR_SERVICE_NOT_IN_EXE (0x43B)]
Error Code 1084: This service cannot be started in Safe Mode [ERROR_NOT_SAFEBOOT_SERVICE (0x43C)]
Error Code 1100: The physical end of the tape has been reached. [ERROR_END_OF_MEDIA (0x44C)]
Error Code 1101: A tape access reached a filemark. [ERROR_FILEMARK_DETECTED (0x44D)]
Error Code 1102: The beginning of the tape or a partition was encountered. [ERROR_BEGINNING_OF_MEDIA (0x44E)]
Error Code 1103: A tape access reached the end of a set of files. [ERROR_SETMARK_DETECTED (0x44F)]
Error Code 1104: No more data is on the tape. [ERROR_NO_DATA_DETECTED (0x450)]
Error Code 1105: Tape could not be partitioned. [ERROR_PARTITION_FAILURE (0x451)]
Error Code 1106: When accessing a new tape of a multivolume partition the current block size is incorrect. [ERROR_INVALID_BLOCK_LENGTH (0x452)]
Error Code 1107: Tape partition information could not be found when loading a tape. [ERROR_DEVICE_NOT_PARTITIONED (0x453)]
Error Code 1108: Unable to lock the media eject mechanism. [ERROR_UNABLE_TO_LOCK_MEDIA (0x454)]
Error Code 1109: Unable to unload the media. [ERROR_UNABLE_TO_UNLOAD_MEDIA (0x455)]
Error Code 1110: The media in the drive may have changed. [ERROR_MEDIA_CHANGED (0x456)]
Error Code 1111: The I/O bus was reset. [ERROR_BUS_RESET (0x457)]
Error Code 1112: No media in drive. [ERROR_NO_MEDIA_IN_DRIVE (0x458)]
Error Code 1113: No mapping for the Unicode character exists in the target multi-byte code page. [ERROR_NO_UNICODE_TRANSLATION (0x459)]
Error Code 1114: A dynamic link library (DLL) initialization routine failed. [ERROR_DLL_INIT_FAILED (0x45A)]
Error Code 1115: A system shutdown is in progress. [ERROR_SHUTDOWN_IN_PROGRESS (0x45B)]
Error Code 1116: Unable to abort the system shutdown because no shutdown was in progress. [ERROR_NO_SHUTDOWN_IN_PROGRESS (0x45C)]
Error Code 1117: The request could not be performed because of an I/O device error. [ERROR_IO_DEVICE (0x45D)]
Error Code 1118: No serial device was successfully initialized. The serial driver will unload. [ERROR_SERIAL_NO_DEVICE (0x45E)]

 

Error Code 1119: Unable to open a device that was sharing an interrupt request (IRQ) with other devices. At least one other device that uses that IRQ was already opened. [ERROR_IRQ_BUSY (0x45F)]
Error Code 1120: A serial I/O operation was completed by another write to the serial port. The IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER reached zero.) [ERROR_MORE_WRITES (0x460)]
Error Code 1121: A serial I/O operation completed because the timeout period expired. The IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER did not reach zero.) [ERROR_COUNTER_TIMEOUT (0x461)]
Error Code 1122: No ID address mark was found on the floppy disk. [ERROR_FLOPPY_ID_MARK_NOT_FOUND (0x462)]
Error Code 1123: Mismatch between the floppy disk sector ID field and the floppy disk controller track address. [ERROR_FLOPPY_WRONG_CYLINDER (0x463)]
Error Code 1124: The floppy disk controller reported an error that is not recognized by the floppy disk driver. [ERROR_FLOPPY_UNKNOWN_ERROR (0x464)]
Error Code 1125: The floppy disk controller returned inconsistent results in its registers. [ERROR_FLOPPY_BAD_REGISTERS (0x465)]
Error Code 1126: While accessing the hard disk a recalibrate operation failed even after retries. [ERROR_DISK_RECALIBRATE_FAILED (0x466)]
Error Code 1127: While accessing the hard disk a disk operation failed even after retries. [ERROR_DISK_OPERATION_FAILED (0x467)]
Error Code 1128: While accessing the hard disk a disk controller reset was needed but even that failed. [ERROR_DISK_RESET_FAILED (0x468)]
Error Code 1129: Physical end of tape encountered. [ERROR_EOM_OVERFLOW (0x469)]
Error Code 1130: Not enough server storage is available to process this command. [ERROR_NOT_ENOUGH_SERVER_MEMORY (0x46A)]
Error Code 1131: A potential deadlock condition has been detected. [ERROR_POSSIBLE_DEADLOCK (0x46B)]
Error Code 1132: The base address or the file offset specified does not have the proper alignment. [ERROR_MAPPED_ALIGNMENT (0x46C)]
Error Code 1140: An attempt to change the system power state was vetoed by another application or driver. [ERROR_SET_POWER_STATE_VETOED (0x474)]
Error Code 1141: The system BIOS failed an attempt to change the system power state. [ERROR_SET_POWER_STATE_FAILED (0x475)]
Error Code 1142: An attempt was made to create more links on a file than the file system supports. [ERROR_TOO_MANY_LINKS (0x476)]
Error Code 1150: The specified program requires a newer version of Windows. [ERROR_OLD_WIN_VERSION (0x47E)]
Error Code 1151: The specified program is not a Windows or MS-DOS program. [ERROR_APP_WRONG_OS (0x47F)]
Error Code 1152: Cannot start more than one instance of the specified program. [ERROR_SINGLE_INSTANCE_APP (0x480)]
Error Code 1153: The specified program was written for an earlier version of Windows. [ERROR_RMODE_APP (0x481)]
Error Code 1154: One of the library files needed to run this application is damaged. [ERROR_INVALID_DLL (0x482)]
Error Code 1155: No application is associated with the specified file for this operation. [ERROR_NO_ASSOCIATION (0x483)]
Error Code 1156: An error occurred in sending the command to the application. [ERROR_DDE_FAIL (0x484)]
Error Code 1157: One of the library files needed to run this application cannot be found. [ERROR_DLL_NOT_FOUND (0x485)]
Error Code 1158: The current process has used all of its system allowance of handles for Window Manager objects. [ERROR_NO_MORE_USER_HANDLES (0x486)]
Error Code 1159: The message can be used only with synchronous operations. [ERROR_MESSAGE_SYNC_ONLY (0x487)]
Error Code 1160: The indicated source element has no media. [ERROR_SOURCE_ELEMENT_EMPTY (0x488)]
Error Code 1161: The indicated destination element already contains media. [ERROR_DESTINATION_ELEMENT_FULL (0x489)]
Error Code 1162: The indicated element does not exist. [ERROR_ILLEGAL_ELEMENT_ADDRESS (0x48A)]
Error Code 1163: The indicated element is part of a magazine that is not present. [ERROR_MAGAZINE_NOT_PRESENT (0x48B)]
Error Code 1164: The indicated device requires reinitialization due to hardware errors. [ERROR_DEVICE_REINITIALIZATION_NEEDED (0x48C)]
Error Code 1165: The device has indicated that cleaning is required before further operations are attempted. [ERROR_DEVICE_REQUIRES_CLEANING (0x48D)]
Error Code 1166: The device has indicated that its door is open. [ERROR_DEVICE_DOOR_OPEN (0x48E)]
Error Code 1167: The device is not connected. [ERROR_DEVICE_NOT_CONNECTED (0x48F)]
Error Code 1168: Element not found. [ERROR_NOT_FOUND (0x490)]
Error Code 1169: There was no match for the specified key in the index. [ERROR_NO_MATCH (0x491)]
Error Code 1170: The property set specified does not exist on the object. [ERROR_SET_NOT_FOUND (0x492)]
Error Code 1171: The point passed to GetMouseMovePoints is not in the buffer. [ERROR_POINT_NOT_FOUND (0x493)]
Error Code 1172: The tracking (workstation) service is not running. [ERROR_NO_TRACKING_SERVICE (0x494)]
Error Code 1173: The Volume ID could not be found. [ERROR_NO_VOLUME_ID (0x495)]
Error Code 1175: Unable to remove the file to be replaced. [ERROR_UNABLE_TO_REMOVE_REPLACED (0x497)]
Error Code 1176: Unable to move the replacement file to the file to be replaced. The file to be replaced has retained its original name. [ERROR_UNABLE_TO_MOVE_REPLACEMENT (0x498)]
Error Code 1177: Unable to move the replacement file to the file to be replaced. The file to be replaced has been renamed using the backup name. [ERROR_UNABLE_TO_MOVE_REPLACEMENT_2 (0x499)]
Error Code 1178: The volume change journal is being deleted. [ERROR_JOURNAL_DELETE_IN_PROGRESS (0x49A)]
Error Code 1179: The volume change journal is not active. [ERROR_JOURNAL_NOT_ACTIVE (0x49B)]
Error Code 1180: A file was found but it may not be the correct file. [ERROR_POTENTIAL_FILE_FOUND (0x49C)]
Error Code 1181: The journal entry has been deleted from the journal. [ERROR_JOURNAL_ENTRY_DELETED (0x49D)]
Error Code 1190: A system shutdown has already been scheduled. [ERROR_SHUTDOWN_IS_SCHEDULED (0x4A6)]
Error Code 1191: The system shutdown cannot be initiated because there are other users logged on to the computer. [ERROR_SHUTDOWN_USERS_LOGGED_ON (0x4A7)]
Error Code 1200: The specified device name is invalid. [ERROR_BAD_DEVICE (0x4B0)]
Error Code 1201: The device is not currently connected but it is a remembered connection. [ERROR_CONNECTION_UNAVAIL (0x4B1)]
Error Code 1202: The local device name has a remembered connection to another network resource. [ERROR_DEVICE_ALREADY_REMEMBERED (0x4B2)]
Error Code 1203: The network path was either typed incorrectly does not exist or the network provider is not currently available. Please try retyping the path or contact your network administrator. [ERROR_NO_NET_OR_BAD_PATH (0x4B3)]
Error Code 1204: The specified network provider name is invalid. [ERROR_BAD_PROVIDER (0x4B4)]
Error Code 1205: Unable to open the network connection profile. [ERROR_CANNOT_OPEN_PROFILE (0x4B5)]
Error Code 1206: The network connection profile is corrupted. [ERROR_BAD_PROFILE (0x4B6)]
Error Code 1207: Cannot enumerate a noncontainer. [ERROR_NOT_CONTAINER (0x4B7)]
Error Code 1208: An extended error has occurred. [ERROR_EXTENDED_ERROR (0x4B8)]
Error Code 1209: The format of the specified group name is invalid. [ERROR_INVALID_GROUPNAME (0x4B9)]
Error Code 1210: The format of the specified computer name is invalid. [ERROR_INVALID_COMPUTERNAME (0x4BA)]
Error Code 1211: The format of the specified event name is invalid. [ERROR_INVALID_EVENTNAME (0x4BB)]
Error Code 1212: The format of the specified domain name is invalid. [ERROR_INVALID_DOMAINNAME (0x4BC)]
Error Code 1213: The format of the specified service name is invalid. [ERROR_INVALID_SERVICENAME (0x4BD)]
Error Code 1214: The format of the specified network name is invalid. [ERROR_INVALID_NETNAME (0x4BE)]
Error Code 1215: The format of the specified share name is invalid. [ERROR_INVALID_SHARENAME (0x4BF)]
Error Code 1216: The format of the specified password is invalid. [ERROR_INVALID_PASSWORDNAME (0x4C0)]
Error Code 1217: The format of the specified message name is invalid. [ERROR_INVALID_MESSAGENAME (0x4C1)]
Error Code 1218: The format of the specified message destination is invalid. [ERROR_INVALID_MESSAGEDEST (0x4C2)]
Error Code 1219: Multiple connections to a server or shared resource by the same user using more than one user name are not allowed. Disconnect all previous connections to the server or shared resource and try again. [ERROR_SESSION_CREDENTIAL_CONFLICT (0x4C3)]
Error Code 1220: An attempt was made to establish a session to a network server but there are already too many sessions established to that server. [ERROR_REMOTE_SESSION_LIMIT_EXCEEDED (0x4C4)]
Error Code 1221: The workgroup or domain name is already in use by another computer on the network. [ERROR_DUP_DOMAINNAME (0x4C5)]
Error Code 1222: The network is not present or not started. [ERROR_NO_NETWORK (0x4C6)]
Error Code 1223: The operation was canceled by the user. [ERROR_CANCELLED (0x4C7)]
Error Code 1224: The requested operation cannot be performed on a file with a user-mapped section open. [ERROR_USER_MAPPED_FILE (0x4C8)]
Error Code 1225: The remote computer refused the network connection. [ERROR_CONNECTION_REFUSED (0x4C9)]
Error Code 1226: The network connection was gracefully closed. [ERROR_GRACEFUL_DISCONNECT (0x4CA)]
Error Code 1227: The network transport endpoint already has an address associated with it. [ERROR_ADDRESS_ALREADY_ASSOCIATED (0x4CB)]
Error Code 1228: An address has not yet been associated with the network endpoint. [ERROR_ADDRESS_NOT_ASSOCIATED (0x4CC)]
Error Code 1229: An operation was attempted on a nonexistent network connection. [ERROR_CONNECTION_INVALID (0x4CD)]
Error Code 1230: An invalid operation was attempted on an active network connection. [ERROR_CONNECTION_ACTIVE (0x4CE)]
Error Code 1231: The network location cannot be reached. For information about network troubleshooting see Windows Help. [ERROR_NETWORK_UNREACHABLE (0x4CF)]
Error Code 1232: The network location cannot be reached. For information about network troubleshooting see Windows Help. [ERROR_HOST_UNREACHABLE (0x4D0)]
Error Code 1233: The network location cannot be reached. For information about network troubleshooting see Windows Help. [ERROR_PROTOCOL_UNREACHABLE (0x4D1)]
Error Code 1234: No service is operating at the destination network endpoint on the remote system. [ERROR_PORT_UNREACHABLE (0x4D2)]
Error Code 1235: The request was aborted. [ERROR_REQUEST_ABORTED (0x4D3)]
Error Code 1236: The network connection was aborted by the local system. [ERROR_CONNECTION_ABORTED (0x4D4)]
Error Code 1237: The operation could not be completed. A retry should be performed. [ERROR_RETRY (0x4D5)]
Error Code 1238: A connection to the server could not be made because the limit on the number of concurrent connections for this account has been reached. [ERROR_CONNECTION_COUNT_LIMIT (0x4D6)]
Error Code 1239: Attempting to log in during an unauthorized time of day for this account. [ERROR_LOGIN_TIME_RESTRICTION (0x4D7)]
Error Code 1240: The account is not authorized to log in from this station. [ERROR_LOGIN_WKSTA_RESTRICTION (0x4D8)]
Error Code 1241: The network address could not be used for the operation requested. [ERROR_INCORRECT_ADDRESS (0x4D9)]
Error Code 1242: The service is already registered. [ERROR_ALREADY_REGISTERED (0x4DA)]
Error Code 1243: The specified service does not exist. [ERROR_SERVICE_NOT_FOUND (0x4DB)]
Error Code 1244: The operation being requested was not performed because the user has not been authenticated. [ERROR_NOT_AUTHENTICATED (0x4DC)]
Error Code 1245: The operation being requested was not performed because the user has not logged on to the network. The specified service does not exist. [ERROR_NOT_LOGGED_ON (0x4DD)]
Error Code 1246: Continue with work in progress. [ERROR_CONTINUE (0x4DE)]
Error Code 1247: An attempt was made to perform an initialization operation when initialization has already been completed. [ERROR_ALREADY_INITIALIZED (0x4DF)]
Error Code 1248: No more local devices. [ERROR_NO_MORE_DEVICES (0x4E0)]
Error Code 1249: The specified site does not exist. [ERROR_NO_SUCH_SITE (0x4E1)]
Error Code 1250: A domain controller with the specified name already exists. [ERROR_DOMAIN_CONTROLLER_EXISTS (0x4E2)]
Error Code 1251: This operation is supported only when you are connected to the server. [ERROR_ONLY_IF_CONNECTED (0x4E3)]
Error Code 1252: The group policy framework should call the extension even if there are no changes. [ERROR_OVERRIDE_NOCHANGES (0x4E4)]
Error Code 1253: The specified user does not have a valid profile. [ERROR_BAD_USER_PROFILE (0x4E5)]
Error Code 1254: This operation is not supported on a computer running Windows Server 2003 for Small Business Server [ERROR_NOT_SUPPORTED_ON_SBS (0x4E6)]
Error Code 1255: The server machine is shutting down. [ERROR_SERVER_SHUTDOWN_IN_PROGRESS (0x4E7)]
Error Code 1256: The remote system is not available. For information about network troubleshooting see Windows Help. [ERROR_HOST_DOWN (0x4E8)]
Error Code 1257: The security identifier provided is not from an account domain. [ERROR_NON_ACCOUNT_SID (0x4E9)]
Error Code 1258: The security identifier provided does not have a domain component. [ERROR_NON_DOMAIN_SID (0x4EA)]
Error Code 1259: AppHelp dialog canceled thus preventing the application from starting. [ERROR_APPHELP_BLOCK (0x4EB)]
Error Code 1260: This program is blocked by group policy. For more information contact your system administrator. [ERROR_ACCESS_DISABLED_BY_POLICY (0x4EC)]
Error Code 1261: A program attempt to use an invalid register value. Normally caused by an uninitialized register. This error is Itanium specific. [ERROR_REG_NAT_CONSUMPTION (0x4ED)]
Error Code 1262: The share is currently offline or does not exist. [ERROR_CSCSHARE_OFFLINE (0x4EE)]
Error Code 1263: The Kerberos protocol encountered an error while validating the KDC certificate during smartcard logon. There is more information in the system event log. [ERROR_PKINIT_FAILURE (0x4EF)]
Error Code 1264: The Kerberos protocol encountered an error while attempting to utilize the smartcard subsystem. [ERROR_SMARTCARD_SUBSYSTEM_FAILURE (0x4F0)]
Error Code 1265: The system detected a possible attempt to compromise security. Please ensure that you can contact the server that authenticated you. [ERROR_DOWNGRADE_DETECTED (0x4F1)]
Error Code 1271: The machine is locked and cannot be shut down without the force option. [ERROR_MACHINE_LOCKED (0x4F7)]
Error Code 1273: An application-defined callback gave invalid data when called. [ERROR_CALLBACK_SUPPLIED_INVALID_DATA (0x4F9)]
Error Code 1274: The group policy framework should call the extension in the synchronous foreground policy refresh. [ERROR_SYNC_FOREGROUND_REFRESH_REQUIRED (0x4FA)]
Error Code 1275: This driver has been blocked from loading [ERROR_DRIVER_BLOCKED (0x4FB)]
Error Code 1276: A dynamic link library (DLL) referenced a module that was neither a DLL nor the process’s executable image. [ERROR_INVALID_IMPORT_OF_NON_DLL (0x4FC)]
Error Code 1277: Windows cannot open this program since it has been disabled. [ERROR_ACCESS_DISABLED_WEBBLADE (0x4FD)]
Error Code 1278: Windows cannot open this program because the license enforcement system has been tampered with or become corrupted. [ERROR_ACCESS_DISABLED_WEBBLADE_TAMPER (0x4FE)]
Error Code 1279: A transaction recover failed. [ERROR_RECOVERY_FAILURE (0x4FF)]
Error Code 1280: The current thread has already been converted to a fiber. [ERROR_ALREADY_FIBER (0x500)]
Error Code 1281: The current thread has already been converted from a fiber. [ERROR_ALREADY_THREAD (0x501)]
Error Code 1282: The system detected an overrun of a stack-based buffer in this application. This overrun could potentially allow a malicious user to gain control of this application. [ERROR_STACK_BUFFER_OVERRUN (0x502)]
Error Code 1283: Data present in one of the parameters is more than the function can operate on. [ERROR_PARAMETER_QUOTA_EXCEEDED (0x503)]
Error Code 1284: An attempt to do an operation on a debug object failed because the object is in the process of being deleted. [ERROR_DEBUGGER_INACTIVE (0x504)]
Error Code 1285: An attempt to delay-load a .dll or get a function address in a delay-loaded .dll failed. [ERROR_DELAY_LOAD_FAILED (0x505)]
Error Code 1286: %1 is a 16-bit application. You do not have permissions to execute 16-bit applications. Check your permissions with your system administrator. [ERROR_VDM_DISALLOWED (0x506)]
Error Code 1287: Insufficient information exists to identify the cause of failure. [ERROR_UNIDENTIFIED_ERROR (0x507)]
Error Code 1288: The parameter passed to a C runtime function is incorrect. [ERROR_INVALID_CRUNTIME_PARAMETER (0x508)]
Error Code 1289: The operation occurred beyond the valid data length of the file. [ERROR_BEYOND_VDL (0x509)]
Error Code 1290: The service start failed since one or more services in the same process have an incompatible service SID type setting. A service with restricted service SID type can only coexist in the same process with other services with a restricted SID type. If the service SID type for this service was just configured the hosting process must be restarted in order to start this service. [ERROR_INCOMPATIBLE_SERVICE_SID_TYPE (0x50A)]
Error Code 1291: The process hosting the driver for this device has been terminated. [ERROR_DRIVER_PROCESS_TERMINATED (0x50B)]
Error Code 1292: An operation attempted to exceed an implementation-defined limit. [ERROR_IMPLEMENTATION_LIMIT (0x50C)]
Error Code 1293: Either the target process or the target thread’s containing process is a protected process. [ERROR_PROCESS_IS_PROTECTED (0x50D)]
Error Code 1294: The service notification client is lagging too far behind the current state of services in the machine. [ERROR_SERVICE_NOTIFY_CLIENT_LAGGING (0x50E)]
Error Code 1295: The requested file operation failed because the storage quota was exceeded. To free up disk space move files to a different location or delete unnecessary files. For more information contact your system administrator. [ERROR_DISK_QUOTA_EXCEEDED (0x50F)]
Error Code 1296: The requested files operation failed because the storage policy blocks that type of file. For more information contact your system administrator. [ERROR_CONTENT_BLOCKED (0x510)]
Error Code 1297: A privilege that the service requires to function properly does not exist in the service account configuration. You may use the Services Microsoft Management Console (MMC) snap-in (services.msc) and the Local Security Settings MMC snap-in (secpol.msc) to view the service configuration and the account configuration. [ERROR_INCOMPATIBLE_SERVICE_PRIVILEGE (0x511)]
Error Code 1299: Indicates a particular Security ID may not be assigned as the label of an object. [ERROR_INVALID_LABEL (0x513)]
Error Code 1300: Not all privileges or groups referenced are assigned to the caller. [ERROR_NOT_ALL_ASSIGNED (0x514)]
Error Code 1301: Some mapping between account names and security IDs was not done. [ERROR_SOME_NOT_MAPPED (0x515)]
Error Code 1302: No system quota limits are specifically set for this account. [ERROR_NO_QUOTAS_FOR_ACCOUNT (0x516)]
Error Code 1303: No encryption key is available. A well-known encryption key was returned. [ERROR_LOCAL_USER_SESSION_KEY (0x517)]
Error Code 1304: The password is too complex to be converted to a LAN Manager password. The LAN Manager password returned is a NULL string. [ERROR_NULL_LM_PASSWORD (0x518)]
Error Code 1305: The revision level is unknown. [ERROR_UNKNOWN_REVISION (0x519)]
Error Code 1306: Indicates two revision levels are incompatible. [ERROR_REVISION_MISMATCH (0x51A)]
Error Code 1307: This security ID may not be assigned as the owner of this object. [ERROR_INVALID_OWNER (0x51B)]
Error Code 1308: This security ID may not be assigned as the primary group of an object. [ERROR_INVALID_PRIMARY_GROUP (0x51C)]
Error Code 1309: An attempt has been made to operate on an impersonation token by a thread that is not currently impersonating a client. [ERROR_NO_IMPERSONATION_TOKEN (0x51D)]
Error Code 1310: The group may not be disabled. [ERROR_CANT_DISABLE_MANDATORY (0x51E)]
Error Code 1311: There are currently no logon servers available to service the logon request. [ERROR_NO_LOGON_SERVERS (0x51F)]
Error Code 1312: A specified logon session does not exist. It may already have been terminated. [ERROR_NO_SUCH_LOGON_SESSION (0x520)]
Error Code 1313: A specified privilege does not exist. [ERROR_NO_SUCH_PRIVILEGE (0x521)]
Error Code 1314: A required privilege is not held by the client. [ERROR_PRIVILEGE_NOT_HELD (0x522)]
Error Code 1315: The name provided is not a properly formed account name. [ERROR_INVALID_ACCOUNT_NAME (0x523)]
Error Code 1316: The specified account already exists. [ERROR_USER_EXISTS (0x524)]
Error Code 1317: The specified account does not exist. [ERROR_NO_SUCH_USER (0x525)]
Error Code 1318: The specified group already exists. [ERROR_GROUP_EXISTS (0x526)]
Error Code 1319: The specified group does not exist. [ERROR_NO_SUCH_GROUP (0x527)]
Error Code 1320: Either the specified user account is already a member of the specified group or the specified group cannot be deleted because it contains a member. [ERROR_MEMBER_IN_GROUP (0x528)]
Error Code 1321: The specified user account is not a member of the specified group account. [ERROR_MEMBER_NOT_IN_GROUP (0x529)]
Error Code 1322: The last remaining administration account cannot be disabled or deleted. [ERROR_LAST_ADMIN (0x52A)]
Error Code 1323: Unable to update the password. The value provided as the current password is incorrect. [ERROR_WRONG_PASSWORD (0x52B)]
Error Code 1324: Unable to update the password. The value provided for the new password contains values that are not allowed in passwords. [ERROR_ILL_FORMED_PASSWORD (0x52C)]
Error Code 1325: Unable to update the password. The value provided for the new password does not meet the length complexity or history requirements of the domain. [ERROR_PASSWORD_RESTRICTION (0x52D)]
Error Code 1326: Logon failure: unknown user name or bad password. [ERROR_LOGON_FAILURE (0x52E)]
Error Code 1327: Logon failure: user account restriction. Possible reasons are blank passwords not allowed logon hour restrictions or a policy restriction has been enforced. [ERROR_ACCOUNT_RESTRICTION (0x52F)]
Error Code 1328: Logon failure: account logon time restriction violation. [ERROR_INVALID_LOGON_HOURS (0x530)]
Error Code 1329: Logon failure: user not allowed to log on to this computer. [ERROR_INVALID_WORKSTATION (0x531)]
Error Code 1330: Logon failure: the specified account password has expired. [ERROR_PASSWORD_EXPIRED (0x532)]
Error Code 1331: Logon failure: account currently disabled. [ERROR_ACCOUNT_DISABLED (0x533)]
Error Code 1332: No mapping between account names and security IDs was done. [ERROR_NONE_MAPPED (0x534)]
Error Code 1333: Too many local user identifiers (LUIDs) were requested at one time. [ERROR_TOO_MANY_LUIDS_REQUESTED (0x535)]
Error Code 1334: No more local user identifiers (LUIDs) are available. [ERROR_LUIDS_EXHAUSTED (0x536)]
Error Code 1335: The subauthority part of a security ID is invalid for this particular use. [ERROR_INVALID_SUB_AUTHORITY (0x537)]
Error Code 1336: The access control list (ACL) structure is invalid. [ERROR_INVALID_ACL (0x538)]
Error Code 1337: The security ID structure is invalid. [ERROR_INVALID_SID (0x539)]
Error Code 1338: The security descriptor structure is invalid. [ERROR_INVALID_SECURITY_DESCR (0x53A)]
Error Code 1340: The inherited access control list (ACL) or access control entry (ACE) could not be built. [ERROR_BAD_INHERITANCE_ACL (0x53C)]
Error Code 1341: The server is currently disabled. [ERROR_SERVER_DISABLED (0x53D)]
Error Code 1342: The server is currently enabled. [ERROR_SERVER_NOT_DISABLED (0x53E)]
Error Code 1343: The value provided was an invalid value for an identifier authority. [ERROR_INVALID_ID_AUTHORITY (0x53F)]
Error Code 1344: No more memory is available for security information updates. [ERROR_ALLOTTED_SPACE_EXCEEDED (0x540)]
Error Code 1345: The specified attributes are invalid or incompatible with the attributes for the group as a whole. [ERROR_INVALID_GROUP_ATTRIBUTES (0x541)]
Error Code 1346: Either a required impersonation level was not provided or the provided impersonation level is invalid. [ERROR_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0x542)]
Error Code 1347: Cannot open an anonymous level security token. [ERROR_CANT_OPEN_ANONYMOUS (0x543)]
Error Code 1348: The validation information class requested was invalid. [ERROR_BAD_VALIDATION_CLASS (0x544)]
Error Code 1349: The type of the token is inappropriate for its attempted use. [ERROR_BAD_TOKEN_TYPE (0x545)]
Error Code 1350: Unable to perform a security operation on an object that has no associated security. [ERROR_NO_SECURITY_ON_OBJECT (0x546)]
Error Code 1351: Configuration information could not be read from the domain controller either because the machine is unavailable or access has been denied. [ERROR_CANT_ACCESS_DOMAIN_INFO (0x547)]
Error Code 1352: The security account manager (SAM) or local security authority (LSA) server was in the wrong state to perform the security operation. [ERROR_INVALID_SERVER_STATE (0x548)]
Error Code 1353: The domain was in the wrong state to perform the security operation. [ERROR_INVALID_DOMAIN_STATE (0x549)]
Error Code 1354: This operation is only allowed for the Primary Domain Controller of the domain. [ERROR_INVALID_DOMAIN_ROLE (0x54A)]
Error Code 1355: The specified domain either does not exist or could not be contacted. [ERROR_NO_SUCH_DOMAIN (0x54B)]
Error Code 1356: The specified domain already exists. [ERROR_DOMAIN_EXISTS (0x54C)]
Error Code 1357: An attempt was made to exceed the limit on the number of domains per server. [ERROR_DOMAIN_LIMIT_EXCEEDED (0x54D)]
Error Code 1358: Unable to complete the requested operation because of either a catastrophic media failure or a data structure corruption on the disk. [ERROR_INTERNAL_DB_CORRUPTION (0x54E)]
Error Code 1359: An internal error occurred. [ERROR_INTERNAL_ERROR (0x54F)]
Error Code 1360: Generic access types were contained in an access mask which should already be mapped to nongeneric types. [ERROR_GENERIC_NOT_MAPPED (0x550)]
Error Code 1361: A security descriptor is not in the right format (absolute or self-relative). [ERROR_BAD_DESCRIPTOR_FORMAT (0x551)]
Error Code 1362: The requested action is restricted for use by logon processes only. The calling process has not registered as a logon process. [ERROR_NOT_LOGON_PROCESS (0x552)]
Error Code 1363: Cannot start a new logon session with an ID that is already in use. [ERROR_LOGON_SESSION_EXISTS (0x553)]
Error Code 1364: A specified authentication package is unknown. [ERROR_NO_SUCH_PACKAGE (0x554)]
Error Code 1365: The logon session is not in a state that is consistent with the requested operation. [ERROR_BAD_LOGON_SESSION_STATE (0x555)]
Error Code 1366: The logon session ID is already in use. [ERROR_LOGON_SESSION_COLLISION (0x556)]
Error Code 1367: A logon request contained an invalid logon type value. [ERROR_INVALID_LOGON_TYPE (0x557)]
Error Code 1368: Unable to impersonate using a named pipe until data has been read from that pipe. [ERROR_CANNOT_IMPERSONATE (0x558)]
Error Code 1369: The transaction state of a registry subtree is incompatible with the requested operation. [ERROR_RXACT_INVALID_STATE (0x559)]
Error Code 1370: An internal security database corruption has been encountered. [ERROR_RXACT_COMMIT_FAILURE (0x55A)]
Error Code 1371: Cannot perform this operation on built-in accounts. [ERROR_SPECIAL_ACCOUNT (0x55B)]
Error Code 1372: Cannot perform this operation on this built-in special group. [ERROR_SPECIAL_GROUP (0x55C)]
Error Code 1373: Cannot perform this operation on this built-in special user. [ERROR_SPECIAL_USER (0x55D)]
Error Code 1374: The user cannot be removed from a group because the group is currently the user’s primary group. [ERROR_MEMBERS_PRIMARY_GROUP (0x55E)]
Error Code 1375: The token is already in use as a primary token. [ERROR_TOKEN_ALREADY_IN_USE (0x55F)]
Error Code 1376: The specified local group does not exist. [ERROR_NO_SUCH_ALIAS (0x560)]
Error Code 1377: The specified account name is not a member of the group. [ERROR_MEMBER_NOT_IN_ALIAS (0x561)]
Error Code 1378: The specified account name is already a member of the group. [ERROR_MEMBER_IN_ALIAS (0x562)]
Error Code 1379: The specified local group already exists. [ERROR_ALIAS_EXISTS (0x563)]
Error Code 1380: Logon failure: the user has not been granted the requested logon type at this computer. [ERROR_LOGON_NOT_GRANTED (0x564)]
Error Code 1381: The maximum number of secrets that may be stored in a single system has been exceeded. [ERROR_TOO_MANY_SECRETS (0x565)]
Error Code 1382: The length of a secret exceeds the maximum length allowed. [ERROR_SECRET_TOO_LONG (0x566)]
Error Code 1383: The local security authority database contains an internal inconsistency. [ERROR_INTERNAL_DB_ERROR (0x567)]
Error Code 1384: During a logon attempt the user’s security context accumulated too many security IDs. [ERROR_TOO_MANY_CONTEXT_IDS (0x568)]
Error Code 1385: Logon failure: the user has not been granted the requested logon type at this computer. [ERROR_LOGON_TYPE_NOT_GRANTED (0x569)]
Error Code 1386: A cross-encrypted password is necessary to change a user password. [ERROR_NT_CROSS_ENCRYPTION_REQUIRED (0x56A)]
Error Code 1387: A member could not be added to or removed from the local group because the member does not exist. [ERROR_NO_SUCH_MEMBER (0x56B)]
Error Code 1388: A new member could not be added to a local group because the member has the wrong account type. [ERROR_INVALID_MEMBER (0x56C)]
Error Code 1389: Too many security IDs have been specified. [ERROR_TOO_MANY_SIDS (0x56D)]
Error Code 1390: A cross-encrypted password is necessary to change this user password. [ERROR_LM_CROSS_ENCRYPTION_REQUIRED (0x56E)]
Error Code 1391: Indicates an ACL contains no inheritable components. [ERROR_NO_INHERITANCE (0x56F)]
Error Code 1392: The file or directory is corrupted and unreadable. [ERROR_FILE_CORRUPT (0x570)]
Error Code 1393: The disk structure is corrupted and unreadable. [ERROR_DISK_CORRUPT (0x571)]
Error Code 1394: There is no user session key for the specified logon session. [ERROR_NO_USER_SESSION_KEY (0x572)]
Error Code 1395: The service being accessed is licensed for a particular number of connections. No more connections can be made to the service at this time because there are already as many connections as the service can accept. [ERROR_LICENSE_QUOTA_EXCEEDED (0x573)]
Error Code 1396: Logon Failure: The target account name is incorrect. [ERROR_WRONG_TARGET_NAME (0x574)]
Error Code 1397: Mutual Authentication failed. The server’s password is out of date at the domain controller. [ERROR_MUTUAL_AUTH_FAILED (0x575)]
Error Code 1398: There is a time and/or date difference between the client and server. [ERROR_TIME_SKEW (0x576)]
Error Code 1399: This operation cannot be performed on the current domain. [ERROR_CURRENT_DOMAIN_NOT_ALLOWED (0x577)]
Error Code 1400: Invalid window handle. [ERROR_INVALID_WINDOW_HANDLE (0x578)]
Error Code 1401: Invalid menu handle. [ERROR_INVALID_MENU_HANDLE (0x579)]
Error Code 1402: Invalid cursor handle. [ERROR_INVALID_CURSOR_HANDLE (0x57A)]
Error Code 1403: Invalid accelerator table handle. [ERROR_INVALID_ACCEL_HANDLE (0x57B)]
Error Code 1404: Invalid hook handle. [ERROR_INVALID_HOOK_HANDLE (0x57C)]
Error Code 1405: Invalid handle to a multiple-window position structure. [ERROR_INVALID_DWP_HANDLE (0x57D)]
Error Code 1406: Cannot create a top-level child window. [ERROR_TLW_WITH_WSCHILD (0x57E)]
Error Code 1407: Cannot find window class. [ERROR_CANNOT_FIND_WND_CLASS (0x57F)]
Error Code 1408: Invalid window; it belongs to other thread. [ERROR_WINDOW_OF_OTHER_THREAD (0x580)]
Error Code 1409: Hot key is already registered. [ERROR_HOTKEY_ALREADY_REGISTERED (0x581)]
Error Code 1410: Class already exists. [ERROR_CLASS_ALREADY_EXISTS (0x582)]
Error Code 1411: Class does not exist. [ERROR_CLASS_DOES_NOT_EXIST (0x583)]
Error Code 1412: Class still has open windows. [ERROR_CLASS_HAS_WINDOWS (0x584)]
Error Code 1413: Invalid index. [ERROR_INVALID_INDEX (0x585)]
Error Code 1414: Invalid icon handle. [ERROR_INVALID_ICON_HANDLE (0x586)]
Error Code 1415: Using private DIALOG window words. [ERROR_PRIVATE_DIALOG_INDEX (0x587)]
Error Code 1416: The list box identifier was not found. [ERROR_LISTBOX_ID_NOT_FOUND (0x588)]
Error Code 1417: No wildcards were found. [ERROR_NO_WILDCARD_CHARACTERS (0x589)]
Error Code 1418: Thread does not have a clipboard open. [ERROR_CLIPBOARD_NOT_OPEN (0x58A)]
Error Code 1419: Hot key is not registered. [ERROR_HOTKEY_NOT_REGISTERED (0x58B)]
Error Code 1420: The window is not a valid dialog window. [ERROR_WINDOW_NOT_DIALOG (0x58C)]
Error Code 1421: Control ID not found. [ERROR_CONTROL_ID_NOT_FOUND (0x58D)]
Error Code 1422: Invalid message for a combo box because it does not have an edit control. [ERROR_INVALID_COMBOBOX_MESSAGE (0x58E)]
Error Code 1423: The window is not a combo box. [ERROR_WINDOW_NOT_COMBOBOX (0x58F)]
Error Code 1424: Height must be less than 256. [ERROR_INVALID_EDIT_HEIGHT (0x590)]
Error Code 1425: Invalid device context (DC) handle. [ERROR_DC_NOT_FOUND (0x591)]
Error Code 1426: Invalid hook procedure type. [ERROR_INVALID_HOOK_FILTER (0x592)]
Error Code 1427: Invalid hook procedure. [ERROR_INVALID_FILTER_PROC (0x593)]
Error Code 1428: Cannot set nonlocal hook without a module handle. [ERROR_HOOK_NEEDS_HMOD (0x594)]
Error Code 1429: This hook procedure can only be set globally. [ERROR_GLOBAL_ONLY_HOOK (0x595)]
Error Code 1430: The journal hook procedure is already installed. [ERROR_JOURNAL_HOOK_SET (0x596)]
Error Code 1431: The hook procedure is not installed. [ERROR_HOOK_NOT_INSTALLED (0x597)]
Error Code 1432: Invalid message for single-selection list box. [ERROR_INVALID_LB_MESSAGE (0x598)]
Error Code 1433: LB_SETCOUNT sent to non-lazy list box. [ERROR_SETCOUNT_ON_BAD_LB (0x599)]
Error Code 1434: This list box does not support tab stops. [ERROR_LB_WITHOUT_TABSTOPS (0x59A)]
Error Code 1435: Cannot destroy object created by another thread. [ERROR_DESTROY_OBJECT_OF_OTHER_THREAD (0x59B)]
Error Code 1436: Child windows cannot have menus. [ERROR_CHILD_WINDOW_MENU (0x59C)]
Error Code 1437: The window does not have a system menu. [ERROR_NO_SYSTEM_MENU (0x59D)]
Error Code 1438: Invalid message box style. [ERROR_INVALID_MSGBOX_STYLE (0x59E)]
Error Code 1439: Invalid system-wide (SPI_*) parameter. [ERROR_INVALID_SPI_VALUE (0x59F)]
Error Code 1440: Screen already locked. [ERROR_SCREEN_ALREADY_LOCKED (0x5A0)]
Error Code 1441: All handles to windows in a multiple-window position structure must have the same parent. [ERROR_HWNDS_HAVE_DIFF_PARENT (0x5A1)]
Error Code 1442: The window is not a child window. [ERROR_NOT_CHILD_WINDOW (0x5A2)]
Error Code 1443: Invalid GW_* command. [ERROR_INVALID_GW_COMMAND (0x5A3)]
Error Code 1444: Invalid thread identifier. [ERROR_INVALID_THREAD_ID (0x5A4)]
Error Code 1445: Cannot process a message from a window that is not a multiple document interface (MDI) window. [ERROR_NON_MDICHILD_WINDOW (0x5A5)]
Error Code 1446: Popup menu already active. [ERROR_POPUP_ALREADY_ACTIVE (0x5A6)]
Error Code 1447: The window does not have scroll bars. [ERROR_NO_SCROLLBARS (0x5A7)]
Error Code 1448: Scroll bar range cannot be greater than MAXLONG. [ERROR_INVALID_SCROLLBAR_RANGE (0x5A8)]
Error Code 1449: Cannot show or remove the window in the way specified. [ERROR_INVALID_SHOWWIN_COMMAND (0x5A9)]
Error Code 1450: Insufficient system resources exist to complete the requested service. [ERROR_NO_SYSTEM_RESOURCES (0x5AA)]
Error Code 1451: Insufficient system resources exist to complete the requested service. [ERROR_NONPAGED_SYSTEM_RESOURCES (0x5AB)]
Error Code 1452: Insufficient system resources exist to complete the requested service. [ERROR_PAGED_SYSTEM_RESOURCES (0x5AC)]
Error Code 1453: Insufficient quota to complete the requested service. [ERROR_WORKING_SET_QUOTA (0x5AD)]
Error Code 1454: Insufficient quota to complete the requested service. [ERROR_PAGEFILE_QUOTA (0x5AE)]
Error Code 1455: The paging file is too small for this operation to complete. [ERROR_COMMITMENT_LIMIT (0x5AF)]
Error Code 1456: A menu item was not found. [ERROR_MENU_ITEM_NOT_FOUND (0x5B0)]
Error Code 1457: Invalid keyboard layout handle. [ERROR_INVALID_KEYBOARD_HANDLE (0x5B1)]
Error Code 1458: Hook type not allowed. [ERROR_HOOK_TYPE_NOT_ALLOWED (0x5B2)]
Error Code 1459: This operation requires an interactive window station. [ERROR_REQUIRES_INTERACTIVE_WINDOWSTATION (0x5B3)]
Error Code 1460: This operation returned because the timeout period expired. [ERROR_TIMEOUT (0x5B4)]
Error Code 1461: Invalid monitor handle. [ERROR_INVALID_MONITOR_HANDLE (0x5B5)]
Error Code 1462: Incorrect size argument. [ERROR_INCORRECT_SIZE (0x5B6)]
Error Code 1463: The symbolic link cannot be followed because its type is disabled. [ERROR_SYMLINK_CLASS_DISABLED (0x5B7)]
Error Code 1464: This application does not support the current operation on symbolic links. [ERROR_SYMLINK_NOT_SUPPORTED (0x5B8)]
Error Code 1465: Windows was unable to parse the requested XML data. [ERROR_XML_PARSE_ERROR (0x5B9)]
Error Code 1466: An error was encountered while processing an XML digital signature. [ERROR_XMLDSIG_ERROR (0x5BA)]
Error Code 1467: This application must be restarted. [ERROR_RESTART_APPLICATION (0x5BB)]
Error Code 1468: The caller made the connection request in the wrong routing compartment. [ERROR_WRONG_COMPARTMENT (0x5BC)]
Error Code 1469: There was an AuthIP failure when attempting to connect to the remote host. [ERROR_AUTHIP_FAILURE (0x5BD)]
Error Code 1500: The event log file is corrupted. [ERROR_EVENTLOG_FILE_CORRUPT (0x5DC)]
Error Code 1501: No event log file could be opened so the event logging service did not start. [ERROR_EVENTLOG_CANT_START (0x5DD)]
Error Code 1502: The event log file is full. [ERROR_LOG_FILE_FULL (0x5DE)]
Error Code 1503: The event log file has changed between read operations. [ERROR_EVENTLOG_FILE_CHANGED (0x5DF)]
Error Code 1550: The specified task name is invalid. [ERROR_INVALID_TASK_NAME (0x60E)]
Error Code 1551: The specified task index is invalid. [ERROR_INVALID_TASK_INDEX (0x60F)]
Error Code 1552: The specified thread is already joining a task. [ERROR_THREAD_ALREADY_IN_TASK (0x610)]
Error Code 1552: The specified thread is already joining a task. [ERROR_THREAD_ALREADY_IN_TASK (0x610)]
Error Code 1552: The specified thread is already joining a task. [ERROR_THREAD_ALREADY_IN_TASK (0x610)]
Error Code 1552: The specified thread is already joining a task. [ERROR_THREAD_ALREADY_IN_TASK (0x610)]
Error Code 1605: This action is only valid for products that are currently installed. [ERROR_UNKNOWN_PRODUCT (0x645)]
Error Code 1606: Feature ID not registered. [ERROR_UNKNOWN_FEATURE (0x646)]
Error Code 1607: Component ID not registered. [ERROR_UNKNOWN_COMPONENT (0x647)]
Error Code 1608: Unknown property. [ERROR_UNKNOWN_PROPERTY (0x648)]
Error Code 1609: A handle is in an invalid state. [ERROR_INVALID_HANDLE_STATE (0x649)]
Error Code 1610: The configuration data for this product is corrupt. Contact your support personnel. [ERROR_BAD_CONFIGURATION (0x64A)]
Error Code 1611: Component qualifier not present. [ERROR_INDEX_ABSENT (0x64B)]
Error Code 1612: The installation source for this product is not available. Verify that the source exists and that you can access it. [ERROR_INSTALL_SOURCE_ABSENT (0x64C)]
Error Code 1613: This installation package cannot be installed by the Windows Installer service. You must install a Windows service pack that contains a newer version of the Windows Installer service. [ERROR_INSTALL_PACKAGE_VERSION (0x64D)]
Error Code 1614: Product is uninstalled. [ERROR_PRODUCT_UNINSTALLED (0x64E)]
Error Code 1615: SQL query syntax invalid or unsupported. [ERROR_BAD_QUERY_SYNTAX (0x64F)]
Error Code 1616: Record field does not exist. [ERROR_INVALID_FIELD (0x650)]
Error Code 1617: The device has been removed. [ERROR_DEVICE_REMOVED (0x651)]
Error Code 1618: Another installation is already in progress. Complete that installation before proceeding with this install. [ERROR_INSTALL_ALREADY_RUNNING (0x652)]
Error Code 1619: This installation package could not be opened. Verify that the package exists and that you can access it or contact the application vendor to verify that this is a valid Windows Installer package. [ERROR_INSTALL_PACKAGE_OPEN_FAILED (0x653)]
Error Code 1620: This installation package could not be opened. Contact the application vendor to verify that this is a valid Windows Installer package. [ERROR_INSTALL_PACKAGE_INVALID (0x654)]
Error Code 1621: There was an error starting the Windows Installer service user interface. Contact your support personnel. [ERROR_INSTALL_UI_FAILURE (0x655)]
Error Code 1622: Error opening installation log file. Verify that the specified log file location exists and that you can write to it. [ERROR_INSTALL_LOG_FAILURE (0x656)]
Error Code 1623: The language of this installation package is not supported by your system. [ERROR_INSTALL_LANGUAGE_UNSUPPORTED (0x657)]
Error Code 1624: Error applying transforms. Verify that the specified transform paths are valid. [ERROR_INSTALL_TRANSFORM_FAILURE (0x658)]
Error Code 1625: This installation is forbidden by system policy. Contact your system administrator. [ERROR_INSTALL_PACKAGE_REJECTED (0x659)]
Error Code 1626: Function could not be executed. [ERROR_FUNCTION_NOT_CALLED (0x65A)]
Error Code 1627: Function failed during execution. [ERROR_FUNCTION_FAILED (0x65B)]
Error Code 1628: Invalid or unknown table specified. [ERROR_INVALID_TABLE (0x65C)]
Error Code 1629: Data supplied is of wrong type. [ERROR_DATATYPE_MISMATCH (0x65D)]
Error Code 1630: Data of this type is not supported. [ERROR_UNSUPPORTED_TYPE (0x65E)]
Error Code 1631: The Windows Installer service failed to start. Contact your support personnel. [ERROR_CREATE_FAILED (0x65F)]
Error Code 1632: The Temp folder is on a drive that is full or is inaccessible. Free up space on the drive or verify that you have write permission on the Temp folder. [ERROR_INSTALL_TEMP_UNWRITABLE (0x660)]
Error Code 1633: This installation package is not supported by this processor type. Contact your product vendor. [ERROR_INSTALL_PLATFORM_UNSUPPORTED (0x661)]
Error Code 1634: Component not used on this computer. [ERROR_INSTALL_NOTUSED (0x662)]
Error Code 1635: This update package could not be opened. Verify that the update package exists and that you can access it or contact the application vendor to verify that this is a valid Windows Installer update package. [ERROR_PATCH_PACKAGE_OPEN_FAILED (0x663)]
Error Code 1636: This update package could not be opened. Contact the application vendor to verify that this is a valid Windows Installer update package. [ERROR_PATCH_PACKAGE_INVALID (0x664)]
Error Code 1637: This update package cannot be processed by the Windows Installer service. You must install a Windows service pack that contains a newer version of the Windows Installer service. [ERROR_PATCH_PACKAGE_UNSUPPORTED (0x665)]
Error Code 1638: Another version of this product is already installed. Installation of this version cannot continue. To configure or remove the existing version of this product use Add/Remove Programs on the Control Panel. [ERROR_PRODUCT_VERSION (0x666)]
Error Code 1639: Invalid command line argument. Consult the Windows Installer SDK for detailed command line help. [ERROR_INVALID_COMMAND_LINE (0x667)]
Error Code 1640: Only administrators have permission to add remove or configure server software during a Terminal services remote session. If you want to install or configure software on the server contact your network administrator. [ERROR_INSTALL_REMOTE_DISALLOWED (0x668)]
Error Code 1641: The requested operation completed successfully. The system will be restarted so the changes can take effect. [ERROR_SUCCESS_REBOOT_INITIATED (0x669)]
Error Code 1642: The upgrade cannot be installed by the Windows Installer service because the program to be upgraded may be missing or the upgrade may update a different version of the program. Verify that the program to be upgraded exists on your computer and that you have the correct upgrade. [ERROR_PATCH_TARGET_NOT_FOUND (0x66A)]
Error Code 1643: The update package is not permitted by software restriction policy. [ERROR_PATCH_PACKAGE_REJECTED (0x66B)]
Error Code 1644: One or more customizations are not permitted by software restriction policy. [ERROR_INSTALL_TRANSFORM_REJECTED (0x66C)]
Error Code 1645: The Windows Installer does not permit installation from a Remote Desktop Connection. [ERROR_INSTALL_REMOTE_PROHIBITED (0x66D)]
Error Code 1646: Uninstallation of the update package is not supported. [ERROR_PATCH_REMOVAL_UNSUPPORTED (0x66E)]
Error Code 1647: The update is not applied to this product. [ERROR_UNKNOWN_PATCH (0x66F)]
Error Code 1648: No valid sequence could be found for the set of updates. [ERROR_PATCH_NO_SEQUENCE (0x670)]
Error Code 1649: Update removal was disallowed by policy. [ERROR_PATCH_REMOVAL_DISALLOWED (0x671)]
Error Code 1650: The XML update data is invalid. [ERROR_INVALID_PATCH_XML (0x672)]
Error Code 1651: Windows Installer does not permit updating of managed advertised products. At least one feature of the product must be installed before applying the update. [ERROR_PATCH_MANAGED_ADVERTISED_PRODUCT (0x673)]
Error Code 1652: The Windows Installer service is not accessible in Safe Mode. Please try again when your computer is not in Safe Mode or you can use System Restore to return your machine to a previous good state. [ERROR_INSTALL_SERVICE_SAFEBOOT (0x674)]
Error Code 1700: The string binding is invalid. [RPC_S_INVALID_STRING_BINDING (0x6A4)]
Error Code 1701: The binding handle is not the correct type. [RPC_S_WRONG_KIND_OF_BINDING (0x6A5)]
Error Code 1702: The binding handle is invalid. [RPC_S_INVALID_BINDING (0x6A6)]
Error Code 1703: The RPC protocol sequence is not supported. [RPC_S_PROTSEQ_NOT_SUPPORTED (0x6A7)]
Error Code 1704: The RPC protocol sequence is invalid. [RPC_S_INVALID_RPC_PROTSEQ (0x6A8)]
Error Code 1705: The string universal unique identifier (UUID) is invalid. [RPC_S_INVALID_STRING_UUID (0x6A9)]
Error Code 1706: The endpoint format is invalid. [RPC_S_INVALID_ENDPOINT_FORMAT (0x6AA)]
Error Code 1707: The network address is invalid. [RPC_S_INVALID_NET_ADDR (0x6AB)]
Error Code 1708: No endpoint was found. [RPC_S_NO_ENDPOINT_FOUND (0x6AC)]
Error Code 1709: The timeout value is invalid. [RPC_S_INVALID_TIMEOUT (0x6AD)]
Error Code 1710: The object universal unique identifier (UUID) was not found. [RPC_S_OBJECT_NOT_FOUND (0x6AE)]
Error Code 1711: The object universal unique identifier (UUID) has already been registered. [RPC_S_ALREADY_REGISTERED (0x6AF)]
Error Code 1712: The type universal unique identifier (UUID) has already been registered. [RPC_S_TYPE_ALREADY_REGISTERED (0x6B0)]
Error Code 1713: The RPC server is already listening. [RPC_S_ALREADY_LISTENING (0x6B1)]
Error Code 1714: No protocol sequences have been registered. [RPC_S_NO_PROTSEQS_REGISTERED (0x6B2)]
Error Code 1715: The RPC server is not listening. [RPC_S_NOT_LISTENING (0x6B3)]
Error Code 1716: The manager type is unknown. [RPC_S_UNKNOWN_MGR_TYPE (0x6B4)]
Error Code 1717: The interface is unknown. [RPC_S_UNKNOWN_IF (0x6B5)]
Error Code 1718: There are no bindings. [RPC_S_NO_BINDINGS (0x6B6)]
Error Code 1719: There are no protocol sequences. [RPC_S_NO_PROTSEQS (0x6B7)]
Error Code 1720: The endpoint cannot be created. [RPC_S_CANT_CREATE_ENDPOINT (0x6B8)]
Error Code 1721: Not enough resources are available to complete this operation. [RPC_S_OUT_OF_RESOURCES (0x6B9)]
Error Code 1722: The RPC server is unavailable. [RPC_S_SERVER_UNAVAILABLE (0x6BA)]
Error Code 1723: The RPC server is too busy to complete this operation. [RPC_S_SERVER_TOO_BUSY (0x6BB)]
Error Code 1724: The network options are invalid. [RPC_S_INVALID_NETWORK_OPTIONS (0x6BC)]
Error Code 1725: There are no remote procedure calls active on this thread. [RPC_S_NO_CALL_ACTIVE (0x6BD)]
Error Code 1726: The remote procedure call failed. [RPC_S_CALL_FAILED (0x6BE)]
Error Code 1727: The remote procedure call failed and did not execute. [RPC_S_CALL_FAILED_DNE (0x6BF)]
Error Code 1728: A remote procedure call (RPC) protocol error occurred. [RPC_S_PROTOCOL_ERROR (0x6C0)]
Error Code 1729: Access to the HTTP proxy is denied. [RPC_S_PROXY_ACCESS_DENIED (0x6C1)]
Error Code 1730: The transfer syntax is not supported by the RPC server. [RPC_S_UNSUPPORTED_TRANS_SYN (0x6C2)]
Error Code 1732: The universal unique identifier (UUID) type is not supported. [RPC_S_UNSUPPORTED_TYPE (0x6C4)]
Error Code 1733: The tag is invalid. [RPC_S_INVALID_TAG (0x6C5)]
Error Code 1734: The array bounds are invalid. [RPC_S_INVALID_BOUND (0x6C6)]
Error Code 1735: The binding does not contain an entry name. [RPC_S_NO_ENTRY_NAME (0x6C7)]
Error Code 1736: The name syntax is invalid. [RPC_S_INVALID_NAME_SYNTAX (0x6C8)]
Error Code 1737: The name syntax is not supported. [RPC_S_UNSUPPORTED_NAME_SYNTAX (0x6C9)]
Error Code 1739: No network address is available to use to construct a universal unique identifier (UUID). [RPC_S_UUID_NO_ADDRESS (0x6CB)]
Error Code 1740: The endpoint is a duplicate. [RPC_S_DUPLICATE_ENDPOINT (0x6CC)]
Error Code 1741: The authentication type is unknown. [RPC_S_UNKNOWN_AUTHN_TYPE (0x6CD)]
Error Code 1742: The maximum number of calls is too small. [RPC_S_MAX_CALLS_TOO_SMALL (0x6CE)]
Error Code 1743: The string is too long. [RPC_S_STRING_TOO_LONG (0x6CF)]
Error Code 1744: The RPC protocol sequence was not found. [RPC_S_PROTSEQ_NOT_FOUND (0x6D0)]
Error Code 1745: The procedure number is out of range. [RPC_S_PROCNUM_OUT_OF_RANGE (0x6D1)]
Error Code 1746: The binding does not contain any authentication information. [RPC_S_BINDING_HAS_NO_AUTH (0x6D2)]
Error Code 1747: The authentication service is unknown. [RPC_S_UNKNOWN_AUTHN_SERVICE (0x6D3)]
Error Code 1748: The authentication level is unknown. [RPC_S_UNKNOWN_AUTHN_LEVEL (0x6D4)]
Error Code 1749: The security context is invalid. [RPC_S_INVALID_AUTH_IDENTITY (0x6D5)]
Error Code 1750: The authorization service is unknown. [RPC_S_UNKNOWN_AUTHZ_SERVICE (0x6D6)]
Error Code 1751: The entry is invalid. [EPT_S_INVALID_ENTRY (0x6D7)]
Error Code 1752: The server endpoint cannot perform the operation. [EPT_S_CANT_PERFORM_OP (0x6D8)]
Error Code 1753: There are no more endpoints available from the endpoint mapper. [EPT_S_NOT_REGISTERED (0x6D9)]
Error Code 1754: No interfaces have been exported. [RPC_S_NOTHING_TO_EXPORT (0x6DA)]
Error Code 1755: The entry name is incomplete. [RPC_S_INCOMPLETE_NAME (0x6DB)]
Error Code 1756: The version option is invalid. [RPC_S_INVALID_VERS_OPTION (0x6DC)]
Error Code 1757: There are no more members. [RPC_S_NO_MORE_MEMBERS (0x6DD)]
Error Code 1758: There is nothing to unexport. [RPC_S_NOT_ALL_OBJS_UNEXPORTED (0x6DE)]
Error Code 1759: The interface was not found. [RPC_S_INTERFACE_NOT_FOUND (0x6DF)]
Error Code 1760: The entry already exists. [RPC_S_ENTRY_ALREADY_EXISTS (0x6E0)]
Error Code 1761: The entry is not found. [RPC_S_ENTRY_NOT_FOUND (0x6E1)]
Error Code 1762: The name service is unavailable. [RPC_S_NAME_SERVICE_UNAVAILABLE (0x6E2)]
Error Code 1763: The network address family is invalid. [RPC_S_INVALID_NAF_ID (0x6E3)]
Error Code 1764: The requested operation is not supported. [RPC_S_CANNOT_SUPPORT (0x6E4)]
Error Code 1765: No security context is available to allow impersonation. [RPC_S_NO_CONTEXT_AVAILABLE (0x6E5)]
Error Code 1766: An internal error occurred in a remote procedure call (RPC). [RPC_S_INTERNAL_ERROR (0x6E6)]
Error Code 1767: The RPC server attempted an integer division by zero. [RPC_S_ZERO_DIVIDE (0x6E7)]
Error Code 1768: An addressing error occurred in the RPC server. [RPC_S_ADDRESS_ERROR (0x6E8)]
Error Code 1769: A floating-point operation at the RPC server caused a division by zero. [RPC_S_FP_DIV_ZERO (0x6E9)]
Error Code 1770: A floating-point underflow occurred at the RPC server. [RPC_S_FP_UNDERFLOW (0x6EA)]
Error Code 1771: A floating-point overflow occurred at the RPC server. [RPC_S_FP_OVERFLOW (0x6EB)]
Error Code 1772: The list of RPC servers available for the binding of auto handles has been exhausted. [RPC_X_NO_MORE_ENTRIES (0x6EC)]
Error Code 1773: Unable to open the character translation table file. [RPC_X_SS_CHAR_TRANS_OPEN_FAIL (0x6ED)]
Error Code 1774: The file containing the character translation table has fewer than 512 bytes. [RPC_X_SS_CHAR_TRANS_SHORT_FILE (0x6EE)]
Error Code 1775: A null context handle was passed from the client to the host during a remote procedure call. [RPC_X_SS_IN_NULL_CONTEXT (0x6EF)]
Error Code 1777: The context handle changed during a remote procedure call. [RPC_X_SS_CONTEXT_DAMAGED (0x6F1)]
Error Code 1778: The binding handles passed to a remote procedure call do not match. [RPC_X_SS_HANDLES_MISMATCH (0x6F2)]
Error Code 1779: The stub is unable to get the remote procedure call handle. [RPC_X_SS_CANNOT_GET_CALL_HANDLE (0x6F3)]
Error Code 1780: A null reference pointer was passed to the stub. [RPC_X_NULL_REF_POINTER (0x6F4)]
Error Code 1781: The enumeration value is out of range. [RPC_X_ENUM_VALUE_OUT_OF_RANGE (0x6F5)]
Error Code 1782: The byte count is too small. [RPC_X_BYTE_COUNT_TOO_SMALL (0x6F6)]
Error Code 1783: The stub received bad data. [RPC_X_BAD_STUB_DATA (0x6F7)]
Error Code 1784: The supplied user buffer is not valid for the requested operation. [ERROR_INVALID_USER_BUFFER (0x6F8)]
Error Code 1785: The disk media is not recognized. It may not be formatted. [ERROR_UNRECOGNIZED_MEDIA (0x6F9)]
Error Code 1786: The workstation does not have a trust secret. [ERROR_NO_TRUST_LSA_SECRET (0x6FA)]
Error Code 1787: The security database on the server does not have a computer account for this workstation trust relationship. [ERROR_NO_TRUST_SAM_ACCOUNT (0x6FB)]
Error Code 1788: The trust relationship between the primary domain and the trusted domain failed. [ERROR_TRUSTED_DOMAIN_FAILURE (0x6FC)]
Error Code 1789: The trust relationship between this workstation and the primary domain failed. [ERROR_TRUSTED_RELATIONSHIP_FAILURE (0x6FD)]
Error Code 1790: The network logon failed. [ERROR_TRUST_FAILURE (0x6FE)]
Error Code 1791: A remote procedure call is already in progress for this thread. [RPC_S_CALL_IN_PROGRESS (0x6FF)]
Error Code 1792: An attempt was made to logon but the network logon service was not started. [ERROR_NETLOGON_NOT_STARTED (0x700)]
Error Code 1793: The user’s account has expired. [ERROR_ACCOUNT_EXPIRED (0x701)]
Error Code 1794: The redirector is in use and cannot be unloaded. [ERROR_REDIRECTOR_HAS_OPEN_HANDLES (0x702)]
Error Code 1795: The specified printer driver is already installed. [ERROR_PRINTER_DRIVER_ALREADY_INSTALLED (0x703)]
Error Code 1796: The specified port is unknown. [ERROR_UNKNOWN_PORT (0x704)]
Error Code 1797: The printer driver is unknown. [ERROR_UNKNOWN_PRINTER_DRIVER (0x705)]
Error Code 1798: The print processor is unknown. [ERROR_UNKNOWN_PRINTPROCESSOR (0x706)]
Error Code 1799: The specified separator file is invalid. [ERROR_INVALID_SEPARATOR_FILE (0x707)]
Error Code 1800: The specified priority is invalid. [ERROR_INVALID_PRIORITY (0x708)]
Error Code 1801: The printer name is invalid. [ERROR_INVALID_PRINTER_NAME (0x709)]
Error Code 1802: The printer already exists. [ERROR_PRINTER_ALREADY_EXISTS (0x70A)]
Error Code 1803: The printer command is invalid. [ERROR_INVALID_PRINTER_COMMAND (0x70B)]
Error Code 1804: The specified datatype is invalid. [ERROR_INVALID_DATATYPE (0x70C)]
Error Code 1805: The environment specified is invalid. [ERROR_INVALID_ENVIRONMENT (0x70D)]
Error Code 1806: There are no more bindings. [RPC_S_NO_MORE_BINDINGS (0x70E)]
Error Code 1807: The account used is an interdomain trust account. Use your global user account or local user account to access this server. [ERROR_NOLOGON_INTERDOMAIN_TRUST_ACCOUNT (0x70F)]
Error Code 1808: The account used is a computer account. Use your global user account or local user account to access this server. [ERROR_NOLOGON_WORKSTATION_TRUST_ACCOUNT (0x710)]
Error Code 1809: The account used is a server trust account. Use your global user account or local user account to access this server. [ERROR_NOLOGON_SERVER_TRUST_ACCOUNT (0x711)]
Error Code 1810: The name or security ID (SID) of the domain specified is inconsistent with the trust information for that domain. [ERROR_DOMAIN_TRUST_INCONSISTENT (0x712)]
Error Code 1811: The server is in use and cannot be unloaded. [ERROR_SERVER_HAS_OPEN_HANDLES (0x713)]
Error Code 1812: The specified image file did not contain a resource section. [ERROR_RESOURCE_DATA_NOT_FOUND (0x714)]
Error Code 1813: The specified resource type cannot be found in the image file. [ERROR_RESOURCE_TYPE_NOT_FOUND (0x715)]
Error Code 1814: The specified resource name cannot be found in the image file. [ERROR_RESOURCE_NAME_NOT_FOUND (0x716)]
Error Code 1815: The specified resource language ID cannot be found in the image file. [ERROR_RESOURCE_LANG_NOT_FOUND (0x717)]
Error Code 1816: Not enough quota is available to process this command. [ERROR_NOT_ENOUGH_QUOTA (0x718)]
Error Code 1817: No interfaces have been registered. [RPC_S_NO_INTERFACES (0x719)]
Error Code 1818: The remote procedure call was canceled. [RPC_S_CALL_CANCELLED (0x71A)]
Error Code 1819: The binding handle does not contain all required information. [RPC_S_BINDING_INCOMPLETE (0x71B)]
Error Code 1820: A communications failure occurred during a remote procedure call. [RPC_S_COMM_FAILURE (0x71C)]
Error Code 1821: The requested authentication level is not supported. [RPC_S_UNSUPPORTED_AUTHN_LEVEL (0x71D)]
Error Code 1822: No principal name registered. [RPC_S_NO_PRINC_NAME (0x71E)]
Error Code 1823: The error specified is not a valid Windows RPC error code. [RPC_S_NOT_RPC_ERROR (0x71F)]
Error Code 1824: A UUID that is valid only on this computer has been allocated. [RPC_S_UUID_LOCAL_ONLY (0x720)]
Error Code 1825: A security package specific error occurred. [RPC_S_SEC_PKG_ERROR (0x721)]
Error Code 1826: Thread is not canceled. [RPC_S_NOT_CANCELLED (0x722)]
Error Code 1827: Invalid operation on the encoding/decoding handle. [RPC_X_INVALID_ES_ACTION (0x723)]
Error Code 1828: Incompatible version of the serializing package. [RPC_X_WRONG_ES_VERSION (0x724)]
Error Code 1829: Incompatible version of the RPC stub. [RPC_X_WRONG_STUB_VERSION (0x725)]
Error Code 1830: The RPC pipe object is invalid or corrupted. [RPC_X_INVALID_PIPE_OBJECT (0x726)]
Error Code 1831: An invalid operation was attempted on an RPC pipe object. [RPC_X_WRONG_PIPE_ORDER (0x727)]
Error Code 1832: Unsupported RPC pipe version. [RPC_X_WRONG_PIPE_VERSION (0x728)]
Error Code 1833: HTTP proxy server rejected the connection because the cookie authentication failed. [RPC_S_COOKIE_AUTH_FAILED (0x729)]
Error Code 1898: The group member was not found. [RPC_S_GROUP_MEMBER_NOT_FOUND (0x76A)]
Error Code 1899: The endpoint mapper database entry could not be created. [EPT_S_CANT_CREATE (0x76B)]
Error Code 1900: The object universal unique identifier (UUID) is the nil UUID. [RPC_S_INVALID_OBJECT (0x76C)]
Error Code 1901: The specified time is invalid. [ERROR_INVALID_TIME (0x76D)]
Error Code 1902: The specified form name is invalid. [ERROR_INVALID_FORM_NAME (0x76E)]
Error Code 1903: The specified form size is invalid. [ERROR_INVALID_FORM_SIZE (0x76F)]
Error Code 1904: The specified printer handle is already being waited on [ERROR_ALREADY_WAITING (0x770)]
Error Code 1905: The specified printer has been deleted. [ERROR_PRINTER_DELETED (0x771)]
Error Code 1906: The state of the printer is invalid. [ERROR_INVALID_PRINTER_STATE (0x772)]
Error Code 1907: The user’s password must be changed before logging on the first time. [ERROR_PASSWORD_MUST_CHANGE (0x773)]
Error Code 1908: Could not find the domain controller for this domain. [ERROR_DOMAIN_CONTROLLER_NOT_FOUND (0x774)]
Error Code 1909: The referenced account is currently locked out and may not be logged on to. [ERROR_ACCOUNT_LOCKED_OUT (0x775)]
Error Code 1910: The object exporter specified was not found. [OR_INVALID_OXID (0x776)]
Error Code 1911: The object specified was not found. [OR_INVALID_OID (0x777)]
Error Code 1912: The object resolver set specified was not found. [OR_INVALID_SET (0x778)]
Error Code 1913: Some data remains to be sent in the request buffer. [RPC_S_SEND_INCOMPLETE (0x779)]
Error Code 1914: Invalid asynchronous remote procedure call handle. [RPC_S_INVALID_ASYNC_HANDLE (0x77A)]
Error Code 1915: Invalid asynchronous RPC call handle for this operation. [RPC_S_INVALID_ASYNC_CALL (0x77B)]
Error Code 1916: The RPC pipe object has already been closed. [RPC_X_PIPE_CLOSED (0x77C)]
Error Code 1917: The RPC call completed before all pipes were processed. [RPC_X_PIPE_DISCIPLINE_ERROR (0x77D)]
Error Code 1918: No more data is available from the RPC pipe. [RPC_X_PIPE_EMPTY (0x77E)]
Error Code 1919: No site name is available for this machine. [ERROR_NO_SITENAME (0x77F)]
Error Code 1920: The file cannot be accessed by the system. [ERROR_CANT_ACCESS_FILE (0x780)]
Error Code 1921: The name of the file cannot be resolved by the system. [ERROR_CANT_RESOLVE_FILENAME (0x781)]
Error Code 1922: The entry is not of the expected type. [RPC_S_ENTRY_TYPE_MISMATCH (0x782)]
Error Code 1923: Not all object UUIDs could be exported to the specified entry. [RPC_S_NOT_ALL_OBJS_EXPORTED (0x783)]
Error Code 1924: Interface could not be exported to the specified entry. [RPC_S_INTERFACE_NOT_EXPORTED (0x784)]
Error Code 1925: The specified profile entry could not be added. [RPC_S_PROFILE_NOT_ADDED (0x785)]
Error Code 1926: The specified profile element could not be added. [RPC_S_PRF_ELT_NOT_ADDED (0x786)]
Error Code 1927: The specified profile element could not be removed. [RPC_S_PRF_ELT_NOT_REMOVED (0x787)]
Error Code 1928: The group element could not be added. [RPC_S_GRP_ELT_NOT_ADDED (0x788)]
Error Code 1929: The group element could not be removed. [RPC_S_GRP_ELT_NOT_REMOVED (0x789)]
Error Code 1930: The printer driver is not compatible with a policy enabled on your computer that blocks NT 4.0 drivers. [ERROR_KM_DRIVER_BLOCKED (0x78A)]
Error Code 1931: The context has expired and can no longer be used. [ERROR_CONTEXT_EXPIRED (0x78B)]
Error Code 1932: The current user’s delegated trust creation quota has been exceeded. [ERROR_PER_USER_TRUST_QUOTA_EXCEEDED (0x78C)]
Error Code 1933: The total delegated trust creation quota has been exceeded. [ERROR_ALL_USER_TRUST_QUOTA_EXCEEDED (0x78D)]
Error Code 1934: The current user’s delegated trust deletion quota has been exceeded. [ERROR_USER_DELETE_TRUST_QUOTA_EXCEEDED (0x78E)]
Error Code 1935: Logon Failure: The machine you are logging onto is protected by an authentication firewall. The specified account is not allowed to authenticate to the machine. [ERROR_AUTHENTICATION_FIREWALL_FAILED (0x78F)]

 

Error Code 1936: Remote connections to the Print Spooler are blocked by a policy set on your machine. [ERROR_REMOTE_PRINT_CONNECTIONS_BLOCKED (0x790)]
Error Code 1937: Authentication failed because NTLM authentication has been disabled. [ERROR_NTLM_BLOCKED (0x791)]
Error Code 2000: The pixel format is invalid. [ERROR_INVALID_PIXEL_FORMAT (0x7D0)]
Error Code 2001: The specified driver is invalid. [ERROR_BAD_DRIVER (0x7D1)]
Error Code 2002: The window style or class attribute is invalid for this operation. [ERROR_INVALID_WINDOW_STYLE (0x7D2)]
Error Code 2003: The requested metafile operation is not supported. [ERROR_METAFILE_NOT_SUPPORTED (0x7D3)]
Error Code 2004: The requested transformation operation is not supported. [ERROR_TRANSFORM_NOT_SUPPORTED (0x7D4)]
Error Code 2005: The requested clipping operation is not supported. [ERROR_CLIPPING_NOT_SUPPORTED (0x7D5)]
Error Code 2010: The specified color management module is invalid. [ERROR_INVALID_CMM (0x7DA)]
Error Code 2011: The specified color profile is invalid. [ERROR_INVALID_PROFILE (0x7DB)]
Error Code 2012: The specified tag was not found. [ERROR_TAG_NOT_FOUND (0x7DC)]
Error Code 2013: A required tag is not present. [ERROR_TAG_NOT_PRESENT (0x7DD)]
Error Code 2014: The specified tag is already present. [ERROR_DUPLICATE_TAG (0x7DE)]
Error Code 2015: The specified color profile is not associated with the specified device. [ERROR_PROFILE_NOT_ASSOCIATED_WITH_DEVICE (0x7DF)]
Error Code 2016: The specified color profile was not found. [ERROR_PROFILE_NOT_FOUND (0x7E0)]
Error Code 2017: The specified color space is invalid. [ERROR_INVALID_COLORSPACE (0x7E1)]
Error Code 2018: Image Color Management is not enabled. [ERROR_ICM_NOT_ENABLED (0x7E2)]
Error Code 2019: There was an error while deleting the color transform. [ERROR_DELETING_ICM_XFORM (0x7E3)]
Error Code 2020: The specified color transform is invalid. [ERROR_INVALID_TRANSFORM (0x7E4)]
Error Code 2021: The specified transform does not match the bitmap’s color space. [ERROR_COLORSPACE_MISMATCH (0x7E5)]
Error Code 2022: The specified named color index is not present in the profile. [ERROR_INVALID_COLORINDEX (0x7E6)]
Error Code 2023: The specified profile is intended for a device of a different type than the specified device. [ERROR_PROFILE_DOES_NOT_MATCH_DEVICE (0x7E7)]
Error Code 2108: The network connection was made successfully but the user had to be prompted for a password other than the one originally specified. [ERROR_CONNECTED_OTHER_PASSWORD (0x83C)]
Error Code 2109: The network connection was made successfully using default credentials. [ERROR_CONNECTED_OTHER_PASSWORD_DEFAULT (0x83D)]
Error Code 2202: The specified username is invalid. [ERROR_BAD_USERNAME (0x89A)]
Error Code 2250: This network connection does not exist. [ERROR_NOT_CONNECTED (0x8CA)]
Error Code 2401: This network connection has files open or requests pending. [ERROR_OPEN_FILES (0x961)]
Error Code 2402: Active connections still exist. [ERROR_ACTIVE_CONNECTIONS (0x962)]
Error Code 2404: The device is in use by an active process and cannot be disconnected. [ERROR_DEVICE_IN_USE (0x964)]
Error Code 3000: The specified print monitor is unknown. [ERROR_UNKNOWN_PRINT_MONITOR (0xBB8)]
Error Code 3001: The specified printer driver is currently in use. [ERROR_PRINTER_DRIVER_IN_USE (0xBB9)]
Error Code 3002: The spool file was not found. [ERROR_SPOOL_FILE_NOT_FOUND (0xBBA)]
Error Code 3003: A StartDocPrinter call was not issued. [ERROR_SPL_NO_STARTDOC (0xBBB)]
Error Code 3004: An AddJob call was not issued. [ERROR_SPL_NO_ADDJOB (0xBBC)]
Error Code 3005: The specified print processor has already been installed. [ERROR_PRINT_PROCESSOR_ALREADY_INSTALLED (0xBBD)]
Error Code 3006: The specified print monitor has already been installed. [ERROR_PRINT_MONITOR_ALREADY_INSTALLED (0xBBE)]
Error Code 3007: The specified print monitor does not have the required functions. [ERROR_INVALID_PRINT_MONITOR (0xBBF)]
Error Code 3008: The specified print monitor is currently in use. [ERROR_PRINT_MONITOR_IN_USE (0xBC0)]
Error Code 3009: The requested operation is not allowed when there are jobs queued to the printer. [ERROR_PRINTER_HAS_JOBS_QUEUED (0xBC1)]
Error Code 3010: The requested operation is successful. Changes will not be effective until the system is rebooted. [ERROR_SUCCESS_REBOOT_REQUIRED (0xBC2)]
Error Code 3011: The requested operation is successful. Changes will not be effective until the service is restarted. [ERROR_SUCCESS_RESTART_REQUIRED (0xBC3)]
Error Code 3012: No printers were found. [ERROR_PRINTER_NOT_FOUND (0xBC4)]
Error Code 3013: The printer driver is known to be unreliable. [ERROR_PRINTER_DRIVER_WARNED (0xBC5)]
Error Code 3014: The printer driver is known to harm the system. [ERROR_PRINTER_DRIVER_BLOCKED (0xBC6)]
Error Code 3015: The specified printer driver package is currently in use. [ERROR_PRINTER_DRIVER_PACKAGE_IN_USE (0xBC7)]
Error Code 3016: Unable to find a core driver package that is required by the printer driver package. [ERROR_CORE_DRIVER_PACKAGE_NOT_FOUND (0xBC8)]
Error Code 3017: The requested operation failed. A system reboot is required to roll back changes made. [ERROR_FAIL_REBOOT_REQUIRED (0xBC9)]
Error Code 3018: The requested operation failed. A system reboot has been initiated to roll back changes made. [ERROR_FAIL_REBOOT_INITIATED (0xBCA)]
Error Code 3019: The specified printer driver was not found on the system and needs to be downloaded. [ERROR_PRINTER_DRIVER_DOWNLOAD_NEEDED (0xBCB)]
Error Code 3020: The requested print job has failed to print. A print system update requires the job to be resubmitted. [ERROR_PRINT_JOB_RESTART_REQUIRED (0xBCC)]
Error Code 3950: Reissue the given operation as a cached I/O operation. [ERROR_IO_REISSUE_AS_CACHED (0xF6E)]
Error Code 4000: WINS encountered an error while processing the command. [ERROR_WINS_INTERNAL (0xFA0)]
Error Code 4001: The local WINS cannot be deleted. [ERROR_CAN_NOT_DEL_LOCAL_WINS (0xFA1)]
Error Code 4002: The importation from the file failed. [ERROR_STATIC_INIT (0xFA2)]
Error Code 4003: The backup failed. Was a full backup done before? [ERROR_INC_BACKUP (0xFA3)]
Error Code 4004: The backup failed. Check the directory to which you are backing the database. [ERROR_FULL_BACKUP (0xFA4)]
Error Code 4005: The name does not exist in the WINS database. [ERROR_REC_NON_EXISTENT (0xFA5)]
Error Code 4006: Replication with a nonconfigured partner is not allowed. [ERROR_RPL_NOT_ALLOWED (0xFA6)]
Error Code 4100: The DHCP client has obtained an IP address that is already in use on the network. The local interface will be disabled until the DHCP client can obtain a new address. [ERROR_DHCP_ADDRESS_CONFLICT (0x1004)]
Error Code 4200: The GUID passed was not recognized as valid by a WMI data provider. [ERROR_WMI_GUID_NOT_FOUND (0x1068)]
Error Code 4201: The instance name passed was not recognized as valid by a WMI data provider. [ERROR_WMI_INSTANCE_NOT_FOUND (0x1069)]
Error Code 4202: The data item ID passed was not recognized as valid by a WMI data provider. [ERROR_WMI_ITEMID_NOT_FOUND (0x106A)]
Error Code 4203: The WMI request could not be completed and should be retried. [ERROR_WMI_TRY_AGAIN (0x106B)]
Error Code 4204: The WMI data provider could not be located. [ERROR_WMI_DP_NOT_FOUND (0x106C)]
Error Code 4205: The WMI data provider references an instance set that has not been registered. [ERROR_WMI_UNRESOLVED_INSTANCE_REF (0x106D)]
Error Code 4206: The WMI data block or event notification has already been enabled. [ERROR_WMI_ALREADY_ENABLED (0x106E)]
Error Code 4207: The WMI data block is no longer available. [ERROR_WMI_GUID_DISCONNECTED (0x106F)]
Error Code 4208: The WMI data service is not available. [ERROR_WMI_SERVER_UNAVAILABLE (0x1070)]
Error Code 4209: The WMI data provider failed to carry out the request. [ERROR_WMI_DP_FAILED (0x1071)]
Error Code 4210: The WMI MOF information is not valid. [ERROR_WMI_INVALID_MOF (0x1072)]
Error Code 4211: The WMI registration information is not valid. [ERROR_WMI_INVALID_REGINFO (0x1073)]
Error Code 4212: The WMI data block or event notification has already been disabled. [ERROR_WMI_ALREADY_DISABLED (0x1074)]
Error Code 4213: The WMI data item or data block is read only. [ERROR_WMI_READ_ONLY (0x1075)]
Error Code 4214: The WMI data item or data block could not be changed. [ERROR_WMI_SET_FAILURE (0x1076)]
Error Code 4300: The media identifier does not represent a valid medium. [ERROR_INVALID_MEDIA (0x10CC)]
Error Code 4301: The library identifier does not represent a valid library. [ERROR_INVALID_LIBRARY (0x10CD)]
Error Code 4302: The media pool identifier does not represent a valid media pool. [ERROR_INVALID_MEDIA_POOL (0x10CE)]
Error Code 4303: The drive and medium are not compatible or exist in different libraries. [ERROR_DRIVE_MEDIA_MISMATCH (0x10CF)]
Error Code 4304: The medium currently exists in an offline library and must be online to perform this operation. [ERROR_MEDIA_OFFLINE (0x10D0)]
Error Code 4305: The operation cannot be performed on an offline library. [ERROR_LIBRARY_OFFLINE (0x10D1)]
Error Code 4306: The library drive or media pool is empty. [ERROR_EMPTY (0x10D2)]
Error Code 4307: The library drive or media pool must be empty to perform this operation. [ERROR_NOT_EMPTY (0x10D3)]
Error Code 4308: No media is currently available in this media pool or library. [ERROR_MEDIA_UNAVAILABLE (0x10D4)]
Error Code 4309: A resource required for this operation is disabled. [ERROR_RESOURCE_DISABLED (0x10D5)]
Error Code 4310: The media identifier does not represent a valid cleaner. [ERROR_INVALID_CLEANER (0x10D6)]
Error Code 4311: The drive cannot be cleaned or does not support cleaning. [ERROR_UNABLE_TO_CLEAN (0x10D7)]
Error Code 4312: The object identifier does not represent a valid object. [ERROR_OBJECT_NOT_FOUND (0x10D8)]
Error Code 4313: Unable to read from or write to the database. [ERROR_DATABASE_FAILURE (0x10D9)]
Error Code 4314: The database is full. [ERROR_DATABASE_FULL (0x10DA)]
Error Code 4315: The medium is not compatible with the device or media pool. [ERROR_MEDIA_INCOMPATIBLE (0x10DB)]
Error Code 4316: The resource required for this operation does not exist. [ERROR_RESOURCE_NOT_PRESENT (0x10DC)]
Error Code 4317: The operation identifier is not valid. [ERROR_INVALID_OPERATION (0x10DD)]
Error Code 4318: The media is not mounted or ready for use. [ERROR_MEDIA_NOT_AVAILABLE (0x10DE)]
Error Code 4319: The device is not ready for use. [ERROR_DEVICE_NOT_AVAILABLE (0x10DF)]
Error Code 4320: The operator or administrator has refused the request. [ERROR_REQUEST_REFUSED (0x10E0)]
Error Code 4321: The drive identifier does not represent a valid drive. [ERROR_INVALID_DRIVE_OBJECT (0x10E1)]
Error Code 4322: Library is full. No slot is available for use. [ERROR_LIBRARY_FULL (0x10E2)]
Error Code 4323: The transport cannot access the medium. [ERROR_MEDIUM_NOT_ACCESSIBLE (0x10E3)]
Error Code 4324: Unable to load the medium into the drive. [ERROR_UNABLE_TO_LOAD_MEDIUM (0x10E4)]
Error Code 4325: Unable to retrieve the drive status. [ERROR_UNABLE_TO_INVENTORY_DRIVE (0x10E5)]
Error Code 4326: Unable to retrieve the slot status. [ERROR_UNABLE_TO_INVENTORY_SLOT (0x10E6)]
Error Code 4327: Unable to retrieve status about the transport. [ERROR_UNABLE_TO_INVENTORY_TRANSPORT (0x10E7)]
Error Code 4328: Cannot use the transport because it is already in use. [ERROR_TRANSPORT_FULL (0x10E8)]
Error Code 4329: Unable to open or close the inject/eject port. [ERROR_CONTROLLING_IEPORT (0x10E9)]
Error Code 4330: Unable to eject the medium because it is in a drive. [ERROR_UNABLE_TO_EJECT_MOUNTED_MEDIA (0x10EA)]
Error Code 4331: A cleaner slot is already reserved. [ERROR_CLEANER_SLOT_SET (0x10EB)]
Error Code 4332: A cleaner slot is not reserved. [ERROR_CLEANER_SLOT_NOT_SET (0x10EC)]
Error Code 4333: The cleaner cartridge has performed the maximum number of drive cleanings. [ERROR_CLEANER_CARTRIDGE_SPENT (0x10ED)]
Error Code 4334: Unexpected on-medium identifier. [ERROR_UNEXPECTED_OMID (0x10EE)]
Error Code 4335: The last remaining item in this group or resource cannot be deleted. [ERROR_CANT_DELETE_LAST_ITEM (0x10EF)]
Error Code 4336: The message provided exceeds the maximum size allowed for this parameter. [ERROR_MESSAGE_EXCEEDS_MAX_SIZE (0x10F0)]
Error Code 4337: The volume contains system or paging files. [ERROR_VOLUME_CONTAINS_SYS_FILES (0x10F1)]
Error Code 4338: The media type cannot be removed from this library since at least one drive in the library reports it can support this media type. [ERROR_INDIGENOUS_TYPE (0x10F2)]
Error Code 4339: This offline media cannot be mounted on this system since no enabled drives are present which can be used. [ERROR_NO_SUPPORTING_DRIVES (0x10F3)]
Error Code 4340: A cleaner cartridge is present in the tape library. [ERROR_CLEANER_CARTRIDGE_INSTALLED (0x10F4)]
Error Code 4341: Cannot use the inject/eject port because it is not empty. [ERROR_IEPORT_FULL (0x10F5)]
Error Code 4350: The file is currently not available for use on this computer. [ERROR_FILE_OFFLINE (0x10FE)]
Error Code 4351: The remote storage service is not operational at this time. [ERROR_REMOTE_STORAGE_NOT_ACTIVE (0x10FF)]
Error Code 4352: The remote storage service encountered a media error. [ERROR_REMOTE_STORAGE_MEDIA_ERROR (0x1100)]
Error Code 4390: The file or directory is not a reparse point. [ERROR_NOT_A_REPARSE_POINT (0x1126)]
Error Code 4391: The reparse point attribute cannot be set because it conflicts with an existing attribute. [ERROR_REPARSE_ATTRIBUTE_CONFLICT (0x1127)]
Error Code 4392: The data present in the reparse point buffer is invalid. [ERROR_INVALID_REPARSE_DATA (0x1128)]
Error Code 4393: The tag present in the reparse point buffer is invalid. [ERROR_REPARSE_TAG_INVALID (0x1129)]
Error Code 4394: There is a mismatch between the tag specified in the request and the tag present in the reparse point. [ERROR_REPARSE_TAG_MISMATCH (0x112A)]
Error Code 4500: Single Instance Storage is not available on this volume. [ERROR_VOLUME_NOT_SIS_ENABLED (0x1194)]
Error Code 5001: The operation cannot be completed because other resources are dependent on this resource. [ERROR_DEPENDENT_RESOURCE_EXISTS (0x1389)]
Error Code 5002: The cluster resource dependency cannot be found. [ERROR_DEPENDENCY_NOT_FOUND (0x138A)]
Error Code 5003: The cluster resource cannot be made dependent on the specified resource because it is already dependent. [ERROR_DEPENDENCY_ALREADY_EXISTS (0x138B)]
Error Code 5004: The cluster resource is not online. [ERROR_RESOURCE_NOT_ONLINE (0x138C)]
Error Code 5005: A cluster node is not available for this operation. [ERROR_HOST_NODE_NOT_AVAILABLE (0x138D)]
Error Code 5006: The cluster resource is not available. [ERROR_RESOURCE_NOT_AVAILABLE (0x138E)]
Error Code 5007: The cluster resource could not be found. [ERROR_RESOURCE_NOT_FOUND (0x138F)]
Error Code 5008: The cluster is being shut down. [ERROR_SHUTDOWN_CLUSTER (0x1390)]
Error Code 5009: A cluster node cannot be evicted from the cluster unless the node is down or it is the last node. [ERROR_CANT_EVICT_ACTIVE_NODE (0x1391)]
Error Code 5010: The object already exists. [ERROR_OBJECT_ALREADY_EXISTS (0x1392)]
Error Code 5011: The object is already in the list. [ERROR_OBJECT_IN_LIST (0x1393)]
Error Code 5012: The cluster group is not available for any new requests. [ERROR_GROUP_NOT_AVAILABLE (0x1394)]
Error Code 5013: The cluster group could not be found. [ERROR_GROUP_NOT_FOUND (0x1395)]
Error Code 5014: The operation could not be completed because the cluster group is not online. [ERROR_GROUP_NOT_ONLINE (0x1396)]
Error Code 5015: The operation failed because either the specified cluster node is not the owner of the resource or the node is not a possible owner of the resource. [ERROR_HOST_NODE_NOT_RESOURCE_OWNER (0x1397)]
Error Code 5016: The operation failed because either the specified cluster node is not the owner of the group or the node is not a possible owner of the group. [ERROR_HOST_NODE_NOT_GROUP_OWNER (0x1398)]
Error Code 5017: The cluster resource could not be created in the specified resource monitor. [ERROR_RESMON_CREATE_FAILED (0x1399)]
Error Code 5018: The cluster resource could not be brought online by the resource monitor. [ERROR_RESMON_ONLINE_FAILED (0x139A)]
Error Code 5019: The operation could not be completed because the cluster resource is online. [ERROR_RESOURCE_ONLINE (0x139B)]
Error Code 5020: The cluster resource could not be deleted or brought offline because it is the quorum resource. [ERROR_QUORUM_RESOURCE (0x139C)]
Error Code 5021: The cluster could not make the specified resource a quorum resource because it is not capable of being a quorum resource. [ERROR_NOT_QUORUM_CAPABLE (0x139D)]
Error Code 5022: The cluster software is shutting down. [ERROR_CLUSTER_SHUTTING_DOWN (0x139E)]
Error Code 5023: The group or resource is not in the correct state to perform the requested operation. [ERROR_INVALID_STATE (0x139F)]
Error Code 5024: The properties were stored but not all changes will take effect until the next time the resource is brought online. [ERROR_RESOURCE_PROPERTIES_STORED (0x13A0)]
Error Code 5025: The cluster could not make the specified resource a quorum resource because it does not belong to a shared storage class. [ERROR_NOT_QUORUM_CLASS (0x13A1)]
Error Code 5026: The cluster resource could not be deleted since it is a core resource. [ERROR_CORE_RESOURCE (0x13A2)]
Error Code 5027: The quorum resource failed to come online. [ERROR_QUORUM_RESOURCE_ONLINE_FAILED (0x13A3)]
Error Code 5028: The quorum log could not be created or mounted successfully. [ERROR_QUORUMLOG_OPEN_FAILED (0x13A4)]
Error Code 5029: The cluster log is corrupt. [ERROR_CLUSTERLOG_CORRUPT (0x13A5)]
Error Code 5030: The record could not be written to the cluster log since it exceeds the maximum size. [ERROR_CLUSTERLOG_RECORD_EXCEEDS_MAXSIZE (0x13A6)]
Error Code 5031: The cluster log exceeds its maximum size. [ERROR_CLUSTERLOG_EXCEEDS_MAXSIZE (0x13A7)]
Error Code 5032: No checkpoint record was found in the cluster log. [ERROR_CLUSTERLOG_CHKPOINT_NOT_FOUND (0x13A8)]
Error Code 5033: The minimum required disk space needed for logging is not available. [ERROR_CLUSTERLOG_NOT_ENOUGH_SPACE (0x13A9)]
Error Code 5034: The cluster node failed to take control of the quorum resource because the resource is owned by another active node. [ERROR_QUORUM_OWNER_ALIVE (0x13AA)]
Error Code 5035: A cluster network is not available for this operation. [ERROR_NETWORK_NOT_AVAILABLE (0x13AB)]
Error Code 5036: A cluster node is not available for this operation. [ERROR_NODE_NOT_AVAILABLE (0x13AC)]
Error Code 5037: All cluster nodes must be running to perform this operation. [ERROR_ALL_NODES_NOT_AVAILABLE (0x13AD)]
Error Code 5038: A cluster resource failed. [ERROR_RESOURCE_FAILED (0x13AE)]
Error Code 5039: The cluster node is not valid. [ERROR_CLUSTER_INVALID_NODE (0x13AF)]
Error Code 5040: The cluster node already exists. [ERROR_CLUSTER_NODE_EXISTS (0x13B0)]
Error Code 5041: A node is in the process of joining the cluster. [ERROR_CLUSTER_JOIN_IN_PROGRESS (0x13B1)]
Error Code 5042: The cluster node was not found. [ERROR_CLUSTER_NODE_NOT_FOUND (0x13B2)]
Error Code 5043: The cluster local node information was not found. [ERROR_CLUSTER_LOCAL_NODE_NOT_FOUND (0x13B3)]
Error Code 5044: The cluster network already exists. [ERROR_CLUSTER_NETWORK_EXISTS (0x13B4)]
Error Code 5045: The cluster network was not found. [ERROR_CLUSTER_NETWORK_NOT_FOUND (0x13B5)]
Error Code 5046: The cluster network interface already exists. [ERROR_CLUSTER_NETINTERFACE_EXISTS (0x13B6)]
Error Code 5047: The cluster network interface was not found. [ERROR_CLUSTER_NETINTERFACE_NOT_FOUND (0x13B7)]
Error Code 5048: The cluster request is not valid for this object. [ERROR_CLUSTER_INVALID_REQUEST (0x13B8)]
Error Code 5049: The cluster network provider is not valid. [ERROR_CLUSTER_INVALID_NETWORK_PROVIDER (0x13B9)]
Error Code 5050: The cluster node is down. [ERROR_CLUSTER_NODE_DOWN (0x13BA)]
Error Code 5051: The cluster node is not reachable. [ERROR_CLUSTER_NODE_UNREACHABLE (0x13BB)]
Error Code 5052: The cluster node is not a member of the cluster. [ERROR_CLUSTER_NODE_NOT_MEMBER (0x13BC)]
Error Code 5053: A cluster join operation is not in progress. [ERROR_CLUSTER_JOIN_NOT_IN_PROGRESS (0x13BD)]
Error Code 5054: The cluster network is not valid. [ERROR_CLUSTER_INVALID_NETWORK (0x13BE)]
Error Code 5056: The cluster node is up. [ERROR_CLUSTER_NODE_UP (0x13C0)]
Error Code 5057: The cluster IP address is already in use. [ERROR_CLUSTER_IPADDR_IN_USE (0x13C1)]
Error Code 5058: The cluster node is not paused. [ERROR_CLUSTER_NODE_NOT_PAUSED (0x13C2)]
Error Code 5059: No cluster security context is available. [ERROR_CLUSTER_NO_SECURITY_CONTEXT (0x13C3)]
Error Code 5060: The cluster network is not configured for internal cluster communication. [ERROR_CLUSTER_NETWORK_NOT_INTERNAL (0x13C4)]
Error Code 5061: The cluster node is already up. [ERROR_CLUSTER_NODE_ALREADY_UP (0x13C5)]
Error Code 5062: The cluster node is already down. [ERROR_CLUSTER_NODE_ALREADY_DOWN (0x13C6)]
Error Code 5063: The cluster network is already online. [ERROR_CLUSTER_NETWORK_ALREADY_ONLINE (0x13C7)]
Error Code 5064: The cluster network is already offline. [ERROR_CLUSTER_NETWORK_ALREADY_OFFLINE (0x13C8)]
Error Code 5065: The cluster node is already a member of the cluster. [ERROR_CLUSTER_NODE_ALREADY_MEMBER (0x13C9)]
Error Code 5066: The cluster network is the only one configured for internal cluster communication between two or more active cluster nodes. The internal communication capability cannot be removed from the network. [ERROR_CLUSTER_LAST_INTERNAL_NETWORK (0x13CA)]
Error Code 5067: One or more cluster resources depend on the network to provide service to clients. The client access capability cannot be removed from the network. [ERROR_CLUSTER_NETWORK_HAS_DEPENDENTS (0x13CB)]
Error Code 5068: This operation cannot be performed on the cluster resource as it the quorum resource. You may not bring the quorum resource offline or modify its possible owners list. [ERROR_INVALID_OPERATION_ON_QUORUM (0x13CC)]
Error Code 5069: The cluster quorum resource is not allowed to have any dependencies. [ERROR_DEPENDENCY_NOT_ALLOWED (0x13CD)]
Error Code 5070: The cluster node is paused. [ERROR_CLUSTER_NODE_PAUSED (0x13CE)]
Error Code 5071: The cluster resource cannot be brought online. The owner node cannot run this resource. [ERROR_NODE_CANT_HOST_RESOURCE (0x13CF)]
Error Code 5072: The cluster node is not ready to perform the requested operation. [ERROR_CLUSTER_NODE_NOT_READY (0x13D0)]
Error Code 5073: The cluster node is shutting down. [ERROR_CLUSTER_NODE_SHUTTING_DOWN (0x13D1)]
Error Code 5074: The cluster join operation was aborted. [ERROR_CLUSTER_JOIN_ABORTED (0x13D2)]
Error Code 5075: The cluster join operation failed due to incompatible software versions between the joining node and its sponsor. [ERROR_CLUSTER_INCOMPATIBLE_VERSIONS (0x13D3)]
Error Code 5076: This resource cannot be created because the cluster has reached the limit on the number of resources it can monitor. [ERROR_CLUSTER_MAXNUM_OF_RESOURCES_EXCEEDED (0x13D4)]
Error Code 5077: The system configuration changed during the cluster join or form operation. The join or form operation was aborted. [ERROR_CLUSTER_SYSTEM_CONFIG_CHANGED (0x13D5)]
Error Code 5078: The specified resource type was not found. [ERROR_CLUSTER_RESOURCE_TYPE_NOT_FOUND (0x13D6)]
Error Code 5079: The specified node does not support a resource of this type. This may be due to version inconsistencies or due to the absence of the resource DLL on this node. [ERROR_CLUSTER_RESTYPE_NOT_SUPPORTED (0x13D7)]
Error Code 5080: The specified resource name is not supported by this resource DLL. This may be due to a bad (or changed) name supplied to the resource DLL. [ERROR_CLUSTER_RESNAME_NOT_FOUND (0x13D8)]
Error Code 5081: No authentication package could be registered with the RPC server. [ERROR_CLUSTER_NO_RPC_PACKAGES_REGISTERED (0x13D9)]
Error Code 5082: You cannot bring the group online because the owner of the group is not in the preferred list for the group. To change the owner node for the group move the group. [ERROR_CLUSTER_OWNER_NOT_IN_PREFLIST (0x13DA)]
Error Code 5083: The join operation failed because the cluster database sequence number has changed or is incompatible with the locker node. This may happen during a join operation if the cluster database was changing during the join. [ERROR_CLUSTER_DATABASE_SEQMISMATCH (0x13DB)]
Error Code 5084: The resource monitor will not allow the fail operation to be performed while the resource is in its current state. This may happen if the resource is in a pending state. [ERROR_RESMON_INVALID_STATE (0x13DC)]
Error Code 5085: A non locker code got a request to reserve the lock for making global updates. [ERROR_CLUSTER_GUM_NOT_LOCKER (0x13DD)]
Error Code 5086: The quorum disk could not be located by the cluster service. [ERROR_QUORUM_DISK_NOT_FOUND (0x13DE)]
Error Code 5087: The backed up cluster database is possibly corrupt. [ERROR_DATABASE_BACKUP_CORRUPT (0x13DF)]
Error Code 5088: A DFS root already exists in this cluster node. [ERROR_CLUSTER_NODE_ALREADY_HAS_DFS_ROOT (0x13E0)]
Error Code 5089: An attempt to modify a resource property failed because it conflicts with another existing property. [ERROR_RESOURCE_PROPERTY_UNCHANGEABLE (0x13E1)]
Error Code 5890: An operation was attempted that is incompatible with the current membership state of the node. [ERROR_CLUSTER_MEMBERSHIP_INVALID_STATE (0x1702)]
Error Code 5891: The quorum resource does not contain the quorum log. [ERROR_CLUSTER_QUORUMLOG_NOT_FOUND (0x1703)]
Error Code 5892: The membership engine requested shutdown of the cluster service on this node. [ERROR_CLUSTER_MEMBERSHIP_HALT (0x1704)]
Error Code 5893: The join operation failed because the cluster instance ID of the joining node does not match the cluster instance ID of the sponsor node. [ERROR_CLUSTER_INSTANCE_ID_MISMATCH (0x1705)]
Error Code 5894: A matching cluster network for the specified IP address could not be found. [ERROR_CLUSTER_NETWORK_NOT_FOUND_FOR_IP (0x1706)]
Error Code 5895: The actual data type of the property did not match the expected data type of the property. [ERROR_CLUSTER_PROPERTY_DATA_TYPE_MISMATCH (0x1707)]
Error Code 5896: The cluster node was evicted from the cluster successfully but the node was not cleaned up. To determine what cleanup steps failed and how to recover see the Failover Clustering application event log using Event Viewer. [ERROR_CLUSTER_EVICT_WITHOUT_CLEANUP (0x1708)]
Error Code 5897: Two or more parameter values specified for a resource’s properties are in conflict. [ERROR_CLUSTER_PARAMETER_MISMATCH (0x1709)]
Error Code 5898: This computer cannot be made a member of a cluster. [ERROR_NODE_CANNOT_BE_CLUSTERED (0x170A)]
Error Code 5899: This computer cannot be made a member of a cluster because it does not have the correct version of Windows installed. [ERROR_CLUSTER_WRONG_OS_VERSION (0x170B)]
Error Code 5900: A cluster cannot be created with the specified cluster name because that cluster name is already in use. Specify a different name for the cluster. [ERROR_CLUSTER_CANT_CREATE_DUP_CLUSTER_NAME (0x170C)]
Error Code 5901: The cluster configuration action has already been committed. [ERROR_CLUSCFG_ALREADY_COMMITTED (0x170D)]
Error Code 5902: The cluster configuration action could not be rolled back. [ERROR_CLUSCFG_ROLLBACK_FAILED (0x170E)]
Error Code 5903: The drive letter assigned to a system disk on one node conflicted with the drive letter assigned to a disk on another node. [ERROR_CLUSCFG_SYSTEM_DISK_DRIVE_LETTER_CONFLICT (0x170F)]
Error Code 5904: One or more nodes in the cluster are running a version of Windows that does not support this operation. [ERROR_CLUSTER_OLD_VERSION (0x1710)]
Error Code 5905: The name of the corresponding computer account doesn’t match the Network Name for this resource. [ERROR_CLUSTER_MISMATCHED_COMPUTER_ACCT_NAME (0x1711)]
Error Code 5906: No network adapters are available. [ERROR_CLUSTER_NO_NET_ADAPTERS (0x1712)]
Error Code 5907: The cluster node has been poisoned. [ERROR_CLUSTER_POISONED (0x1713)]
Error Code 5908: The group is unable to accept the request since it is moving to another node. [ERROR_CLUSTER_GROUP_MOVING (0x1714)]
Error Code 5909: The resource type cannot accept the request since is too busy performing another operation. [ERROR_CLUSTER_RESOURCE_TYPE_BUSY (0x1715)]
Error Code 5910: The call to the cluster resource DLL timed out. [ERROR_RESOURCE_CALL_TIMED_OUT (0x1716)]
Error Code 5911: The address is not valid for an IPv6 Address resource. A global IPv6 address is required and it must match a cluster network. Compatibility addresses are not permitted. [ERROR_INVALID_CLUSTER_IPV6_ADDRESS (0x1717)]
Error Code 5912: An internal cluster error occurred. A call to an invalid function was attempted. [ERROR_CLUSTER_INTERNAL_INVALID_FUNCTION (0x1718)]
Error Code 5913: A parameter value is out of acceptable range. [ERROR_CLUSTER_PARAMETER_OUT_OF_BOUNDS (0x1719)]
Error Code 5914: A network error occurred while sending data to another node in the cluster. The number of bytes transmitted was less than required. [ERROR_CLUSTER_PARTIAL_SEND (0x171A)]
Error Code 5915: An invalid cluster registry operation was attempted. [ERROR_CLUSTER_REGISTRY_INVALID_FUNCTION (0x171B)]
Error Code 5916: An input string of characters is not properly terminated. [ERROR_CLUSTER_INVALID_STRING_TERMINATION (0x171C)]
Error Code 5917: An input string of characters is not in a valid format for the data it represents. [ERROR_CLUSTER_INVALID_STRING_FORMAT (0x171D)]
Error Code 5918: An internal cluster error occurred. A cluster database transaction was attempted while a transaction was already in progress. [ERROR_CLUSTER_DATABASE_TRANSACTION_IN_PROGRESS (0x171E)]
Error Code 5919: An internal cluster error occurred. There was an attempt to commit a cluster database transaction while no transaction was in progress. [ERROR_CLUSTER_DATABASE_TRANSACTION_NOT_IN_PROGRESS (0x171F)]
Error Code 5920: An internal cluster error occurred. Data was not properly initialized. [ERROR_CLUSTER_NULL_DATA (0x1720)]
Error Code 5921: An error occurred while reading from a stream of data. An unexpected number of bytes was returned. [ERROR_CLUSTER_PARTIAL_READ (0x1721)]
Error Code 5922: An error occurred while writing to a stream of data. The required number of bytes could not be written. [ERROR_CLUSTER_PARTIAL_WRITE (0x1722)]
Error Code 5923: An error occurred while deserializing a stream of cluster data. [ERROR_CLUSTER_CANT_DESERIALIZE_DATA (0x1723)]
Error Code 5924: One or more property values for this resource are in conflict with one or more property values associated with its dependent resource(s). [ERROR_DEPENDENT_RESOURCE_PROPERTY_CONFLICT (0x1724)]
Error Code 5925: An quorum of cluster nodes was not present to form a cluster. [ERROR_CLUSTER_NO_QUORUM (0x1725)]
Error Code 5926: The cluster network is not valid for an IPv6 Address resource or it does not match the configured address. [ERROR_CLUSTER_INVALID_IPV6_NETWORK (0x1726)]
Error Code 5927: The cluster network is not valid for an IPv6 Tunnel resource. Check the configuration of the IP Address resource on which the IPv6 Tunnel resource depends. [ERROR_CLUSTER_INVALID_IPV6_TUNNEL_NETWORK (0x1727)]
Error Code 5928: Quorum resource cannot reside in the Available Storage group. [ERROR_QUORUM_NOT_ALLOWED_IN_THIS_GROUP (0x1728)]
Error Code 5929: The dependencies for this resource are nested too deeply. [ERROR_DEPENDENCY_TREE_TOO_COMPLEX (0x1729)]
Error Code 5930: The call into the resource DLL raised an unhandled exception. [ERROR_EXCEPTION_IN_RESOURCE_CALL (0x172A)]
Error Code 5931: The RHS process failed to initialize. [ERROR_CLUSTER_RHS_FAILED_INITIALIZATION (0x172B)]
Error Code 5932: The Failover Clustering feature is not installed on this node. [ERROR_CLUSTER_NOT_INSTALLED (0x172C)]
Error Code 5933: The resources must be online on the same node for this operation. [ERROR_CLUSTER_RESOURCES_MUST_BE_ONLINE_ON_THE_SAME_NODE (0x172D)]
Error Code 5934: A new node cannot be added since this cluster is already at its maximum number of nodes. [ERROR_CLUSTER_MAX_NODES_IN_CLUSTER (0x172E)]
Error Code 5935: This cluster cannot be created since the specified number of nodes exceeds the maximum allowed limit. [ERROR_CLUSTER_TOO_MANY_NODES (0x172F)]
Error Code 5936: An attempt to use the specified cluster name failed because an enabled computer object with the given name already exists in the domain. [ERROR_CLUSTER_OBJECT_ALREADY_USED (0x1730)]
Error Code 5937: This cluster cannot be destroyed. It has non-core application groups which must be deleted before the cluster can be destroyed. [ERROR_NONCORE_GROUPS_FOUND (0x1731)]
Error Code 5938: File share associated with file share witness resource cannot be hosted by this cluster or any of its nodes. [ERROR_FILE_SHARE_RESOURCE_CONFLICT (0x1732)]
Error Code 5939: Eviction of this node is invalid at this time. Due to quorum requirements node eviction will result in cluster shutdown. If it is the last node in the cluster destroy cluster command should be used. [ERROR_CLUSTER_EVICT_INVALID_REQUEST (0x1733)]
Error Code 5940: Only one instance of this resource type is allowed in the cluster. [ERROR_CLUSTER_SINGLETON_RESOURCE (0x1734)]
Error Code 5941: Only one instance of this resource type is allowed per resource group. [ERROR_CLUSTER_GROUP_SINGLETON_RESOURCE (0x1735)]
Error Code 5942: The resource failed to come online due to the failure of one or more provider resources. [ERROR_CLUSTER_RESOURCE_PROVIDER_FAILED (0x1736)]
Error Code 5943: The resource has indicated that it cannot come online on any node. [ERROR_CLUSTER_RESOURCE_CONFIGURATION_ERROR (0x1737)]
Error Code 6000: The specified file could not be encrypted. [ERROR_ENCRYPTION_FAILED (0x1770)]
Error Code 6001: The specified file could not be decrypted. [ERROR_DECRYPTION_FAILED (0x1771)]
Error Code 6002: The specified file is encrypted and the user does not have the ability to decrypt it. [ERROR_FILE_ENCRYPTED (0x1772)]
Error Code 6003: There is no valid encryption recovery policy configured for this system. [ERROR_NO_RECOVERY_POLICY (0x1773)]
Error Code 6004: The required encryption driver is not loaded for this system. [ERROR_NO_EFS (0x1774)]
Error Code 6005: The file was encrypted with a different encryption driver than is currently loaded. [ERROR_WRONG_EFS (0x1775)]
Error Code 6006: There are no EFS keys defined for the user. [ERROR_NO_USER_KEYS (0x1776)]
Error Code 6007: The specified file is not encrypted. [ERROR_FILE_NOT_ENCRYPTED (0x1777)]
Error Code 6008: The specified file is not in the defined EFS export format. [ERROR_NOT_EXPORT_FORMAT (0x1778)]
Error Code 6009: The specified file is read only. [ERROR_FILE_READ_ONLY (0x1779)]
Error Code 6010: The directory has been disabled for encryption. [ERROR_DIR_EFS_DISALLOWED (0x177A)]
Error Code 6011: The server is not trusted for remote encryption operation. [ERROR_EFS_SERVER_NOT_TRUSTED (0x177B)]
Error Code 6012: Recovery policy configured for this system contains invalid recovery certificate. [ERROR_BAD_RECOVERY_POLICY (0x177C)]
Error Code 6013: The encryption algorithm used on the source file needs a bigger key buffer than the one on the destination file. [ERROR_EFS_ALG_BLOB_TOO_BIG (0x177D)]
Error Code 6014: The disk partition does not support file encryption. [ERROR_VOLUME_NOT_SUPPORT_EFS (0x177E)]
Error Code 6015: This machine is disabled for file encryption. [ERROR_EFS_DISABLED (0x177F)]
Error Code 6016: A newer system is required to decrypt this encrypted file. [ERROR_EFS_VERSION_NOT_SUPPORT (0x1780)]
Error Code 6017: The remote server sent an invalid response for a file being opened with Client Side Encryption. [ERROR_CS_ENCRYPTION_INVALID_SERVER_RESPONSE (0x1781)]
Error Code 6018: Client Side Encryption is not supported by the remote server even though it claims to support it. [ERROR_CS_ENCRYPTION_UNSUPPORTED_SERVER (0x1782)]
Error Code 6019: File is encrypted and should be opened in Client Side Encryption mode. [ERROR_CS_ENCRYPTION_EXISTING_ENCRYPTED_FILE (0x1783)]
Error Code 6020: A new encrypted file is being created and a $EFS needs to be provided. [ERROR_CS_ENCRYPTION_NEW_ENCRYPTED_FILE (0x1784)]
Error Code 6021: The SMB client requested a CSE FSCTL on a non-CSE file. [ERROR_CS_ENCRYPTION_FILE_NOT_CSE (0x1785)]
Error Code 6118: The list of servers for this workgroup is not currently available [ERROR_NO_BROWSER_SERVERS_FOUND (0x17E6)]
Error Code 6200: The Task Scheduler service must be configured to run in the System account to function properly. Individual tasks may be configured to run in other accounts. [SCHED_E_SERVICE_NOT_LOCALSYSTEM (0x1838)]
Error Code 6600: Log service encountered an invalid log sector. [ERROR_LOG_SECTOR_INVALID (0x19C8)]
Error Code 6601: Log service encountered a log sector with invalid block parity. [ERROR_LOG_SECTOR_PARITY_INVALID (0x19C9)]
Error Code 6602: Log service encountered a remapped log sector. [ERROR_LOG_SECTOR_REMAPPED (0x19CA)]
Error Code 6603: Log service encountered a partial or incomplete log block. [ERROR_LOG_BLOCK_INCOMPLETE (0x19CB)]
Error Code 6604: Log service encountered an attempt access data outside the active log range. [ERROR_LOG_INVALID_RANGE (0x19CC)]
Error Code 6605: Log service user marshalling buffers are exhausted. [ERROR_LOG_BLOCKS_EXHAUSTED (0x19CD)]
Error Code 6606: Log service encountered an attempt read from a marshalling area with an invalid read context. [ERROR_LOG_READ_CONTEXT_INVALID (0x19CE)]
Error Code 6607: Log service encountered an invalid log restart area. [ERROR_LOG_RESTART_INVALID (0x19CF)]
Error Code 6608: Log service encountered an invalid log block version. [ERROR_LOG_BLOCK_VERSION (0x19D0)]
Error Code 6609: Log service encountered an invalid log block. [ERROR_LOG_BLOCK_INVALID (0x19D1)]
Error Code 6610: Log service encountered an attempt to read the log with an invalid read mode. [ERROR_LOG_READ_MODE_INVALID (0x19D2)]
Error Code 6611: Log service encountered a log stream with no restart area. [ERROR_LOG_NO_RESTART (0x19D3)]
Error Code 6612: Log service encountered a corrupted metadata file. [ERROR_LOG_METADATA_CORRUPT (0x19D4)]
Error Code 6613: Log service encountered a metadata file that could not be created by the log file system. [ERROR_LOG_METADATA_INVALID (0x19D5)]
Error Code 6614: Log service encountered a metadata file with inconsistent data. [ERROR_LOG_METADATA_INCONSISTENT (0x19D6)]
Error Code 6615: Log service encountered an attempt to erroneous allocate or dispose reservation space. [ERROR_LOG_RESERVATION_INVALID (0x19D7)]
Error Code 6616: Log service cannot delete log file or file system container. [ERROR_LOG_CANT_DELETE (0x19D8)]
Error Code 6617: Log service has reached the maximum allowable containers allocated to a log file. [ERROR_LOG_CONTAINER_LIMIT_EXCEEDED (0x19D9)]
Error Code 6618: Log service has attempted to read or write backward past the start of the log. [ERROR_LOG_START_OF_LOG (0x19DA)]
Error Code 6619: Log policy could not be installed because a policy of the same type is already present. [ERROR_LOG_POLICY_ALREADY_INSTALLED (0x19DB)]
Error Code 6620: Log policy in question was not installed at the time of the request. [ERROR_LOG_POLICY_NOT_INSTALLED (0x19DC)]
Error Code 6621: The installed set of policies on the log is invalid. [ERROR_LOG_POLICY_INVALID (0x19DD)]
Error Code 6622: A policy on the log in question prevented the operation from completing. [ERROR_LOG_POLICY_CONFLICT (0x19DE)]
Error Code 6623: Log space cannot be reclaimed because the log is pinned by the archive tail. [ERROR_LOG_PINNED_ARCHIVE_TAIL (0x19DF)]
Error Code 6624: Log record is not a record in the log file. [ERROR_LOG_RECORD_NONEXISTENT (0x19E0)]
Error Code 6625: The number of reserved log records or the adjustment of the number of reserved log records is invalid. [ERROR_LOG_RECORDS_RESERVED_INVALID (0x19E1)]
Error Code 6626: Reserved log space or the adjustment of the log space is invalid. [ERROR_LOG_SPACE_RESERVED_INVALID (0x19E2)]
Error Code 6627: An new or existing archive tail or base of the active log is invalid. [ERROR_LOG_TAIL_INVALID (0x19E3)]
Error Code 6628: Log space is exhausted. [ERROR_LOG_FULL (0x19E4)]
Error Code 6629: The log could not be set to the requested size. [ERROR_COULD_NOT_RESIZE_LOG (0x19E5)]
Error Code 6630: Log is multiplexed no direct writes to the physical log is allowed. [ERROR_LOG_MULTIPLEXED (0x19E6)]
Error Code 6631: The operation failed because the log is a dedicated log. [ERROR_LOG_DEDICATED (0x19E7)]
Error Code 6632: The operation requires an archive context. [ERROR_LOG_ARCHIVE_NOT_IN_PROGRESS (0x19E8)]
Error Code 6633: Log archival is in progress. [ERROR_LOG_ARCHIVE_IN_PROGRESS (0x19E9)]
Error Code 6634: The operation requires a non-ephemeral log but the log is ephemeral. [ERROR_LOG_EPHEMERAL (0x19EA)]
Error Code 6635: The log must have at least two containers before it can be read from or written to. [ERROR_LOG_NOT_ENOUGH_CONTAINERS (0x19EB)]
Error Code 6636: A log client has already registered on the stream. [ERROR_LOG_CLIENT_ALREADY_REGISTERED (0x19EC)]
Error Code 6637: A log client has not been registered on the stream. [ERROR_LOG_CLIENT_NOT_REGISTERED (0x19ED)]
Error Code 6638: A request has already been made to handle the log full condition. [ERROR_LOG_FULL_HANDLER_IN_PROGRESS (0x19EE)]
Error Code 6639: Log service encountered an error when attempting to read from a log container. [ERROR_LOG_CONTAINER_READ_FAILED (0x19EF)]
Error Code 6640: Log service encountered an error when attempting to write to a log container. [ERROR_LOG_CONTAINER_WRITE_FAILED (0x19F0)]
Error Code 6641: Log service encountered an error when attempting open a log container. [ERROR_LOG_CONTAINER_OPEN_FAILED (0x19F1)]
Error Code 6642: Log service encountered an invalid container state when attempting a requested action. [ERROR_LOG_CONTAINER_STATE_INVALID (0x19F2)]
Error Code 6643: Log service is not in the correct state to perform a requested action. [ERROR_LOG_STATE_INVALID (0x19F3)]
Error Code 6644: Log space cannot be reclaimed because the log is pinned. [ERROR_LOG_PINNED (0x19F4)]
Error Code 6645: Log metadata flush failed. [ERROR_LOG_METADATA_FLUSH_FAILED (0x19F5)]
Error Code 6646: Security on the log and its containers is inconsistent. [ERROR_LOG_INCONSISTENT_SECURITY (0x19F6)]
Error Code 6647: Records were appended to the log or reservation changes were made but the log could not be flushed. [ERROR_LOG_APPENDED_FLUSH_FAILED (0x19F7)]
Error Code 6648: The log is pinned due to reservation consuming most of the log space. Free some reserved records to make space available. [ERROR_LOG_PINNED_RESERVATION (0x19F8)]
Error Code 6700: The transaction handle associated with this operation is not valid. [ERROR_INVALID_TRANSACTION (0x1A2C)]
Error Code 6701: The requested operation was made in the context of a transaction that is no longer active. [ERROR_TRANSACTION_NOT_ACTIVE (0x1A2D)]
Error Code 6702: The requested operation is not valid on the Transaction object in its current state. [ERROR_TRANSACTION_REQUEST_NOT_VALID (0x1A2E)]
Error Code 6703: The caller has called a response API but the response is not expected because the TM did not issue the corresponding request to the caller. [ERROR_TRANSACTION_NOT_REQUESTED (0x1A2F)]
Error Code 6704: It is too late to perform the requested operation since the Transaction has already been aborted. [ERROR_TRANSACTION_ALREADY_ABORTED (0x1A30)]
Error Code 6705: It is too late to perform the requested operation since the Transaction has already been committed. [ERROR_TRANSACTION_ALREADY_COMMITTED (0x1A31)]
Error Code 6706: The Transaction Manager was unable to be successfully initialized. Transacted operations are not supported. [ERROR_TM_INITIALIZATION_FAILED (0x1A32)]
Error Code 6707: The specified ResourceManager made no changes or updates to the resource under this transaction. [ERROR_RESOURCEMANAGER_READ_ONLY (0x1A33)]
Error Code 6708: The resource manager has attempted to prepare a transaction that it has not successfully joined. [ERROR_TRANSACTION_NOT_JOINED (0x1A34)]
Error Code 6709: The Transaction object already has a superior enlistment and the caller attempted an operation that would have created a new superior. Only a single superior enlistment is allow. [ERROR_TRANSACTION_SUPERIOR_EXISTS (0x1A35)]
Error Code 6710: The RM tried to register a protocol that already exists. [ERROR_CRM_PROTOCOL_ALREADY_EXISTS (0x1A36)]
Error Code 6711: The attempt to propagate the Transaction failed. [ERROR_TRANSACTION_PROPAGATION_FAILED (0x1A37)]
Error Code 6712: The requested propagation protocol was not registered as a CRM. [ERROR_CRM_PROTOCOL_NOT_FOUND (0x1A38)]
Error Code 6713: The buffer passed in to PushTransaction or PullTransaction is not in a valid format. [ERROR_TRANSACTION_INVALID_MARSHALL_BUFFER (0x1A39)]
Error Code 6714: The current transaction context associated with the thread is not a valid handle to a transaction object. [ERROR_CURRENT_TRANSACTION_NOT_VALID (0x1A3A)]
Error Code 6715: The specified Transaction object could not be opened because it was not found. [ERROR_TRANSACTION_NOT_FOUND (0x1A3B)]
Error Code 6716: The specified ResourceManager object could not be opened because it was not found. [ERROR_RESOURCEMANAGER_NOT_FOUND (0x1A3C)]
Error Code 6717: The specified Enlistment object could not be opened because it was not found. [ERROR_ENLISTMENT_NOT_FOUND (0x1A3D)]
Error Code 6718: The specified TransactionManager object could not be opened because it was not found. The TransactionManager must be brought fully Online by calling RecoverTransactionManager to recover to the end of its LogFile before objects in its Transaction or ResourceManager namespaces can be opened. In addition errors in writing records to its LogFile can cause a TransactionManager to go offline. [ERROR_TRANSACTIONMANAGER_NOT_FOUND (0x1A3E)]
Error Code 6719: The object specified could not be created or opened because its associated TransactionManager is not online. [ERROR_TRANSACTIONMANAGER_NOT_ONLINE (0x1A3F)]
Error Code 6720: The specified TransactionManager was unable to create the objects contained in its logfile in the Ob namespace. Therefore the TransactionManager was unable to recover. [ERROR_TRANSACTIONMANAGER_RECOVERY_NAME_COLLISION (0x1A40)]
Error Code 6721: The call to create a superior Enlistment on this Transaction object could not be completed because the Transaction object specified for the enlistment is a subordinate branch of the Transaction. Only the root of the Transaction can be enlisted on as a superior. [ERROR_TRANSACTION_NOT_ROOT (0x1A41)]
Error Code 6722: Because the associated transaction manager or resource manager has been closed the handle is no longer valid. [ERROR_TRANSACTION_OBJECT_EXPIRED (0x1A42)]
Error Code 6723: The specified operation could not be performed on this Superior enlistment because the enlistment was not created with the corresponding completion response in the NotificationMask. [ERROR_TRANSACTION_RESPONSE_NOT_ENLISTED (0x1A43)]
Error Code 6724: The specified operation could not be performed because the record that would be logged was too long. This can occur because of two conditions: either there are too many Enlistments on this Transaction or the combined RecoveryInformation being logged on behalf of those Enlistments is too long. [ERROR_TRANSACTION_RECORD_TOO_LONG (0x1A44)]
Error Code 6725: Implicit transactions are not supported. [ERROR_IMPLICIT_TRANSACTION_NOT_SUPPORTED (0x1A45)]
Error Code 6726: The kernel transaction manager had to abort or forget the transaction because it blocked forward progress. [ERROR_TRANSACTION_INTEGRITY_VIOLATED (0x1A46)]
Error Code 6727: The TransactionManager identity that was supplied did not match the one recorded in the TransactionManager’s log file. [ERROR_TRANSACTIONMANAGER_IDENTITY_MISMATCH (0x1A47)]
Error Code 6728: This snapshot operation cannot continue because a transactional resource manager cannot be frozen in its current state. Please try again. [ERROR_RM_CANNOT_BE_FROZEN_FOR_SNAPSHOT (0x1A48)]
Error Code 6729: The transaction cannot be enlisted on with the specified EnlistmentMask because the transaction has already completed the PrePrepare phase. In order to ensure correctness the ResourceManager must switch to a write-through mode and cease caching data within this transaction. Enlisting for only subsequent transaction phases may still succeed. [ERROR_TRANSACTION_MUST_WRITETHROUGH (0x1A49)]
Error Code 6730: The transaction does not have a superior enlistment. [ERROR_TRANSACTION_NO_SUPERIOR (0x1A4A)]
Error Code 6800: The function attempted to use a name that is reserved for use by another transaction. [ERROR_TRANSACTIONAL_CONFLICT (0x1A90)]
Error Code 6801: Transaction support within the specified file system resource manager is not started or was shutdown due to an error. [ERROR_RM_NOT_ACTIVE (0x1A91)]
Error Code 6802: The metadata of the RM has been corrupted. The RM will not function. [ERROR_RM_METADATA_CORRUPT (0x1A92)]
Error Code 6803: The specified directory does not contain a resource manager. [ERROR_DIRECTORY_NOT_RM (0x1A93)]
Error Code 6805: The remote server or share does not support transacted file operations. [ERROR_TRANSACTIONS_UNSUPPORTED_REMOTE (0x1A95)]
Error Code 6806: The requested log size is invalid. [ERROR_LOG_RESIZE_INVALID_SIZE (0x1A96)]
Error Code 6807: The object (file stream link) corresponding to the handle has been deleted by a Transaction Savepoint Rollback. [ERROR_OBJECT_NO_LONGER_EXISTS (0x1A97)]
Error Code 6808: The specified file miniversion was not found for this transacted file open. [ERROR_STREAM_MINIVERSION_NOT_FOUND (0x1A98)]
Error Code 6809: The specified file miniversion was found but has been invalidated. Most likely cause is a transaction savepoint rollback. [ERROR_STREAM_MINIVERSION_NOT_VALID (0x1A99)]
Error Code 6810: A miniversion may only be opened in the context of the transaction that created it. [ERROR_MINIVERSION_INACCESSIBLE_FROM_SPECIFIED_TRANSACTION (0x1A9A)]
Error Code 6811: It is not possible to open a miniversion with modify access. [ERROR_CANT_OPEN_MINIVERSION_WITH_MODIFY_INTENT (0x1A9B)]
Error Code 6812: It is not possible to create any more miniversions for this stream. [ERROR_CANT_CREATE_MORE_STREAM_MINIVERSIONS (0x1A9C)]
Error Code 6814: The remote server sent mismatching version number or Fid for a file opened with transactions. [ERROR_REMOTE_FILE_VERSION_MISMATCH (0x1A9E)]
Error Code 6815: The handle has been invalidated by a transaction. The most likely cause is the presence of memory mapping on a file or an open handle when the transaction ended or rolled back to savepoint. [ERROR_HANDLE_NO_LONGER_VALID (0x1A9F)]
Error Code 6816: There is no transaction metadata on the file. [ERROR_NO_TXF_METADATA (0x1AA0)]
Error Code 6817: The log data is corrupt. [ERROR_LOG_CORRUPTION_DETECTED (0x1AA1)]
Error Code 6818: The file can’t be recovered because there is a handle still open on it. [ERROR_CANT_RECOVER_WITH_HANDLE_OPEN (0x1AA2)]
Error Code 6819: The transaction outcome is unavailable because the resource manager responsible for it has disconnected. [ERROR_RM_DISCONNECTED (0x1AA3)]
Error Code 6820: The request was rejected because the enlistment in question is not a superior enlistment. [ERROR_ENLISTMENT_NOT_SUPERIOR (0x1AA4)]
Error Code 6821: The transactional resource manager is already consistent. Recovery is not needed. [ERROR_RECOVERY_NOT_NEEDED (0x1AA5)]
Error Code 6822: The transactional resource manager has already been started. [ERROR_RM_ALREADY_STARTED (0x1AA6)]
Error Code 6823: The file cannot be opened transactionally because its identity depends on the outcome of an unresolved transaction. [ERROR_FILE_IDENTITY_NOT_PERSISTENT (0x1AA7)]
Error Code 6824: The operation cannot be performed because another transaction is depending on the fact that this property will not change. [ERROR_CANT_BREAK_TRANSACTIONAL_DEPENDENCY (0x1AA8)]
Error Code 6825: The operation would involve a single file with two transactional resource managers and is therefore not allowed. [ERROR_CANT_CROSS_RM_BOUNDARY (0x1AA9)]
Error Code 6826: The $Txf directory must be empty for this operation to succeed. [ERROR_TXF_DIR_NOT_EMPTY (0x1AAA)]
Error Code 6827: The operation would leave a transactional resource manager in an inconsistent state and is therefore not allowed. [ERROR_INDOUBT_TRANSACTIONS_EXIST (0x1AAB)]
Error Code 6828: The operation could not be completed because the transaction manager does not have a log. [ERROR_TM_VOLATILE (0x1AAC)]
Error Code 6829: A rollback could not be scheduled because a previously scheduled rollback has already executed or been queued for execution. [ERROR_ROLLBACK_TIMER_EXPIRED (0x1AAD)]
Error Code 6830: The transactional metadata attribute on the file or directory is corrupt and unreadable. [ERROR_TXF_ATTRIBUTE_CORRUPT (0x1AAE)]
Error Code 6831: The encryption operation could not be completed because a transaction is active. [ERROR_EFS_NOT_ALLOWED_IN_TRANSACTION (0x1AAF)]
Error Code 6832: This object is not allowed to be opened in a transaction. [ERROR_TRANSACTIONAL_OPEN_NOT_ALLOWED (0x1AB0)]
Error Code 6833: An attempt to create space in the transactional resource manager’s log failed. The failure status has been recorded in the event log. [ERROR_LOG_GROWTH_FAILED (0x1AB1)]
Error Code 6834: Memory mapping (creating a mapped section) a remote file under a transaction is not supported. [ERROR_TRANSACTED_MAPPING_UNSUPPORTED_REMOTE (0x1AB2)]
Error Code 6835: Transaction metadata is already present on this file and cannot be superseded. [ERROR_TXF_METADATA_ALREADY_PRESENT (0x1AB3)]
Error Code 6836: A transaction scope could not be entered because the scope handler has not been initialized. [ERROR_TRANSACTION_SCOPE_CALLBACKS_NOT_SET (0x1AB4)]
Error Code 6837: Promotion was required in order to allow the resource manager to enlist but the transaction was set to disallow it. [ERROR_TRANSACTION_REQUIRED_PROMOTION (0x1AB5)]
Error Code 6838: This file is open for modification in an unresolved transaction and may be opened for execute only by a transacted reader. [ERROR_CANNOT_EXECUTE_FILE_IN_TRANSACTION (0x1AB6)]
Error Code 6839: The request to thaw frozen transactions was ignored because transactions had not previously been frozen. [ERROR_TRANSACTIONS_NOT_FROZEN (0x1AB7)]
Error Code 6840: Transactions cannot be frozen because a freeze is already in progress. [ERROR_TRANSACTION_FREEZE_IN_PROGRESS (0x1AB8)]
Error Code 6841: The target volume is not a snapshot volume. This operation is only valid on a volume mounted as a snapshot. [ERROR_NOT_SNAPSHOT_VOLUME (0x1AB9)]
Error Code 6842: The savepoint operation failed because files are open on the transaction. This is not permitted. [ERROR_NO_SAVEPOINT_WITH_OPEN_FILES (0x1ABA)]
Error Code 6843: Windows has discovered corruption in a file and that file has since been repaired. Data loss may have occurred. [ERROR_DATA_LOST_REPAIR (0x1ABB)]
Error Code 6844: The sparse operation could not be completed because a transaction is active on the file. [ERROR_SPARSE_NOT_ALLOWED_IN_TRANSACTION (0x1ABC)]
Error Code 6845: The call to create a TransactionManager object failed because the Tm Identity stored in the logfile does not match the Tm Identity that was passed in as an argument. [ERROR_TM_IDENTITY_MISMATCH (0x1ABD)]
Error Code 6846: I/O was attempted on a section object that has been floated as a result of a transaction ending. There is no valid data. [ERROR_FLOATED_SECTION (0x1ABE)]
Error Code 6847: The transactional resource manager cannot currently accept transacted work due to a transient condition such as low resources. [ERROR_CANNOT_ACCEPT_TRANSACTED_WORK (0x1ABF)]
Error Code 6848: The transactional resource manager had too many transactions outstanding that could not be aborted. The transactional resource manager has been shut down. [ERROR_CANNOT_ABORT_TRANSACTIONS (0x1AC0)]
Error Code 6849: The operation could not be completed due to bad clusters on disk. [ERROR_BAD_CLUSTERS (0x1AC1)]
Error Code 6850: The compression operation could not be completed because a transaction is active on the file. [ERROR_COMPRESSION_NOT_ALLOWED_IN_TRANSACTION (0x1AC2)]
Error Code 6851: The operation could not be completed because the volume is dirty. Please run chkdsk and try again. [ERROR_VOLUME_DIRTY (0x1AC3)]
Error Code 6852: The link tracking operation could not be completed because a transaction is active. [ERROR_NO_LINK_TRACKING_IN_TRANSACTION (0x1AC4)]
Error Code 6853: This operation cannot be performed in a transaction. [ERROR_OPERATION_NOT_SUPPORTED_IN_TRANSACTION (0x1AC5)]
Error Code 7001: The specified session name is invalid. [ERROR_CTX_WINSTATION_NAME_INVALID (0x1B59)]
Error Code 7002: The specified protocol driver is invalid. [ERROR_CTX_INVALID_PD (0x1B5A)]
Error Code 7003: The specified protocol driver was not found in the system path. [ERROR_CTX_PD_NOT_FOUND (0x1B5B)]
Error Code 7004: The specified terminal connection driver was not found in the system path. [ERROR_CTX_WD_NOT_FOUND (0x1B5C)]
Error Code 7005: A registry key for event logging could not be created for this session. [ERROR_CTX_CANNOT_MAKE_EVENTLOG_ENTRY (0x1B5D)]
Error Code 7006: A service with the same name already exists on the system. [ERROR_CTX_SERVICE_NAME_COLLISION (0x1B5E)]
Error Code 7007: A close operation is pending on the session. [ERROR_CTX_CLOSE_PENDING (0x1B5F)]
Error Code 7008: There are no free output buffers available. [ERROR_CTX_NO_OUTBUF (0x1B60)]
Error Code 7009: The MODEM.INF file was not found. [ERROR_CTX_MODEM_INF_NOT_FOUND (0x1B61)]
Error Code 7010: The modem name was not found in MODEM.INF. [ERROR_CTX_INVALID_MODEMNAME (0x1B62)]
Error Code 7011: The modem did not accept the command sent to it. Verify that the configured modem name matches the attached modem. [ERROR_CTX_MODEM_RESPONSE_ERROR (0x1B63)]
Error Code 7012: The modem did not respond to the command sent to it. Verify that the modem is properly cabled and powered on. [ERROR_CTX_MODEM_RESPONSE_TIMEOUT (0x1B64)]
Error Code 7013: Carrier detect has failed or carrier has been dropped due to disconnect. [ERROR_CTX_MODEM_RESPONSE_NO_CARRIER (0x1B65)]
Error Code 7014: Dial tone not detected within the required time. Verify that the phone cable is properly attached and functional. [ERROR_CTX_MODEM_RESPONSE_NO_DIALTONE (0x1B66)]
Error Code 7015: Busy signal detected at remote site on callback. [ERROR_CTX_MODEM_RESPONSE_BUSY (0x1B67)]
Error Code 7016: Voice detected at remote site on callback. [ERROR_CTX_MODEM_RESPONSE_VOICE (0x1B68)]
Error Code 7017: Transport driver error [ERROR_CTX_TD_ERROR (0x1B69)]
Error Code 7022: The specified session cannot be found. [ERROR_CTX_WINSTATION_NOT_FOUND (0x1B6E)]
Error Code 7023: The specified session name is already in use. [ERROR_CTX_WINSTATION_ALREADY_EXISTS (0x1B6F)]
Error Code 7024: The requested operation cannot be completed because the terminal connection is currently busy processing a connect disconnect reset or delete operation. [ERROR_CTX_WINSTATION_BUSY (0x1B70)]
Error Code 7025: An attempt has been made to connect to a session whose video mode is not supported by the current client. [ERROR_CTX_BAD_VIDEO_MODE (0x1B71)]
Error Code 7035: The application attempted to enable DOS graphics mode. DOS graphics mode is not supported. [ERROR_CTX_GRAPHICS_INVALID (0x1B7B)]
Error Code 7037: Your interactive logon privilege has been disabled. Please contact your administrator. [ERROR_CTX_LOGON_DISABLED (0x1B7D)]
Error Code 7038: The requested operation can be performed only on the system console. This is most often the result of a driver or system DLL requiring direct console access. [ERROR_CTX_NOT_CONSOLE (0x1B7E)]
Error Code 7040: The client failed to respond to the server connect message. [ERROR_CTX_CLIENT_QUERY_TIMEOUT (0x1B80)]
Error Code 7041: Disconnecting the console session is not supported. [ERROR_CTX_CONSOLE_DISCONNECT (0x1B81)]
Error Code 7042: Reconnecting a disconnected session to the console is not supported. [ERROR_CTX_CONSOLE_CONNECT (0x1B82)]
Error Code 7044: The request to control another session remotely was denied. [ERROR_CTX_SHADOW_DENIED (0x1B84)]
Error Code 7045: The requested session access is denied. [ERROR_CTX_WINSTATION_ACCESS_DENIED (0x1B85)]
Error Code 7049: The specified terminal connection driver is invalid. [ERROR_CTX_INVALID_WD (0x1B89)]
Error Code 7050: The requested session cannot be controlled remotely. This may be because the session is disconnected or does not currently have a user logged on. [ERROR_CTX_SHADOW_INVALID (0x1B8A)]
Error Code 7051: The requested session is not configured to allow remote control. [ERROR_CTX_SHADOW_DISABLED (0x1B8B)]
Error Code 7052: Your request to connect to this Terminal Server has been rejected. Your Terminal Server client license number is currently being used by another user. Please call your system administrator to obtain a unique license number. [ERROR_CTX_CLIENT_LICENSE_IN_USE (0x1B8C)]
Error Code 7053: Your request to connect to this Terminal Server has been rejected. Your Terminal Server client license number has not been entered for this copy of the Terminal Server client. Please contact your system administrator. [ERROR_CTX_CLIENT_LICENSE_NOT_SET (0x1B8D)]
Error Code 7054: The number of connections to this computer is limited and all connections are in use right now. Try connecting later or contact your system administrator. [ERROR_CTX_LICENSE_NOT_AVAILABLE (0x1B8E)]
Error Code 7055: The client you are using is not licensed to use this system. Your logon request is denied. [ERROR_CTX_LICENSE_CLIENT_INVALID (0x1B8F)]
Error Code 7056: The system license has expired. Your logon request is denied. [ERROR_CTX_LICENSE_EXPIRED (0x1B90)]
Error Code 7057: Remote control could not be terminated because the specified session is not currently being remotely controlled. [ERROR_CTX_SHADOW_NOT_RUNNING (0x1B91)]
Error Code 7058: The remote control of the console was terminated because the display mode was changed. Changing the display mode in a remote control session is not supported. [ERROR_CTX_SHADOW_ENDED_BY_MODE_CHANGE (0x1B92)]
Error Code 7059: Activation has already been reset the maximum number of times for this installation. Your activation timer will not be cleared. [ERROR_ACTIVATION_COUNT_EXCEEDED (0x1B93)]
Error Code 7060: Remote logins are currently disabled. [ERROR_CTX_WINSTATIONS_DISABLED (0x1B94)]
Error Code 7061: You do not have the proper encryption level to access this Session. [ERROR_CTX_ENCRYPTION_LEVEL_REQUIRED (0x1B95)]
Error Code 7062: The user %s/s is currently logged on to this computer. Only the current user or an administrator can log on to this computer. [ERROR_CTX_SESSION_IN_USE (0x1B96)]
Error Code 7063: The user %s/s is already logged on to the console of this computer. You do not have permission to log in at this time. To resolve this issue contact %s/s and have them log off. [ERROR_CTX_NO_FORCE_LOGOFF (0x1B97)]
Error Code 7064: Unable to log you on because of an account restriction. [ERROR_CTX_ACCOUNT_RESTRICTION (0x1B98)]
Error Code 7065: The RDP protocol component %2 detected an error in the protocol stream and has disconnected the client. [ERROR_RDP_PROTOCOL_ERROR (0x1B99)]
Error Code 7066: The Client Drive Mapping Service Has Connected on Terminal Connection. [ERROR_CTX_CDM_CONNECT (0x1B9A)]
Error Code 7067: The Client Drive Mapping Service Has Disconnected on Terminal Connection. [ERROR_CTX_CDM_DISCONNECT (0x1B9B)]
Error Code 7068: The Terminal Server security layer detected an error in the protocol stream and has disconnected the client. [ERROR_CTX_SECURITY_LAYER_ERROR (0x1B9C)]
Error Code 7069: The target session is incompatible with the current session. [ERROR_TS_INCOMPATIBLE_SESSIONS (0x1B9D)]
Error Code 8001: The file replication service API was called incorrectly. [FRS_ERR_INVALID_API_SEQUENCE (0x1F41)]
Error Code 8002: The file replication service cannot be started. [FRS_ERR_STARTING_SERVICE (0x1F42)]
Error Code 8003: The file replication service cannot be stopped. [FRS_ERR_STOPPING_SERVICE (0x1F43)]
Error Code 8004: The file replication service API terminated the request. The event log may have more information. [FRS_ERR_INTERNAL_API (0x1F44)]
Error Code 8005: The file replication service terminated the request. The event log may have more information. [FRS_ERR_INTERNAL (0x1F45)]
Error Code 8006: The file replication service cannot be contacted. The event log may have more information. [FRS_ERR_SERVICE_COMM (0x1F46)]
Error Code 8007: The file replication service cannot satisfy the request because the user has insufficient privileges. The event log may have more information. [FRS_ERR_INSUFFICIENT_PRIV (0x1F47)]
Error Code 8008: The file replication service cannot satisfy the request because authenticated RPC is not available. The event log may have more information. [FRS_ERR_AUTHENTICATION (0x1F48)]
Error Code 8009: The file replication service cannot satisfy the request because the user has insufficient privileges on the domain controller. The event log may have more information. [FRS_ERR_PARENT_INSUFFICIENT_PRIV (0x1F49)]
Error Code 8010: The file replication service cannot satisfy the request because authenticated RPC is not available on the domain controller. The event log may have more information. [FRS_ERR_PARENT_AUTHENTICATION (0x1F4A)]
Error Code 8011: The file replication service cannot communicate with the file replication service on the domain controller. The event log may have more information. [FRS_ERR_CHILD_TO_PARENT_COMM (0x1F4B)]
Error Code 8012: The file replication service on the domain controller cannot communicate with the file replication service on this computer. The event log may have more information. [FRS_ERR_PARENT_TO_CHILD_COMM (0x1F4C)]
Error Code 8013: The file replication service cannot populate the system volume because of an internal error. The event log may have more information. [FRS_ERR_SYSVOL_POPULATE (0x1F4D)]
Error Code 8014: The file replication service cannot populate the system volume because of an internal timeout. The event log may have more information. [FRS_ERR_SYSVOL_POPULATE_TIMEOUT (0x1F4E)]
Error Code 8015: The file replication service cannot process the request. The system volume is busy with a previous request. [FRS_ERR_SYSVOL_IS_BUSY (0x1F4F)]
Error Code 8016: The file replication service cannot stop replicating the system volume because of an internal error. The event log may have more information. [FRS_ERR_SYSVOL_DEMOTE (0x1F50)]
Error Code 8017: The file replication service detected an invalid parameter. [FRS_ERR_INVALID_SERVICE_PARAMETER (0x1F51)]
Error Code 8200: An error occurred while installing the directory service. For more information see the event log. [ERROR_DS_NOT_INSTALLED (0x2008)]
Error Code 8201: The directory service evaluated group memberships locally. [ERROR_DS_MEMBERSHIP_EVALUATED_LOCALLY (0x2009)]
Error Code 8202: The specified directory service attribute or value does not exist. [ERROR_DS_NO_ATTRIBUTE_OR_VALUE (0x200A)]
Error Code 8203: The attribute syntax specified to the directory service is invalid. [ERROR_DS_INVALID_ATTRIBUTE_SYNTAX (0x200B)]
Error Code 8204: The attribute type specified to the directory service is not defined. [ERROR_DS_ATTRIBUTE_TYPE_UNDEFINED (0x200C)]
Error Code 8205: The specified directory service attribute or value already exists. [ERROR_DS_ATTRIBUTE_OR_VALUE_EXISTS (0x200D)]
Error Code 8206: The directory service is busy. [ERROR_DS_BUSY (0x200E)]
Error Code 8207: The directory service is unavailable. [ERROR_DS_UNAVAILABLE (0x200F)]
Error Code 8208: The directory service was unable to allocate a relative identifier. [ERROR_DS_NO_RIDS_ALLOCATED (0x2010)]
Error Code 8209: The directory service has exhausted the pool of relative identifiers. [ERROR_DS_NO_MORE_RIDS (0x2011)]
Error Code 8210: The requested operation could not be performed because the directory service is not the master for that type of operation. [ERROR_DS_INCORRECT_ROLE_OWNER (0x2012)]
Error Code 8211: The directory service was unable to initialize the subsystem that allocates relative identifiers. [ERROR_DS_RIDMGR_INIT_ERROR (0x2013)]
Error Code 8212: The requested operation did not satisfy one or more constraints associated with the class of the object. [ERROR_DS_OBJ_CLASS_VIOLATION (0x2014)]
Error Code 8213: The directory service can perform the requested operation only on a leaf object. [ERROR_DS_CANT_ON_NON_LEAF (0x2015)]
Error Code 8214: The directory service cannot perform the requested operation on the RDN attribute of an object. [ERROR_DS_CANT_ON_RDN (0x2016)]
Error Code 8215: The directory service detected an attempt to modify the object class of an object. [ERROR_DS_CANT_MOD_OBJ_CLASS (0x2017)]
Error Code 8216: The requested cross-domain move operation could not be performed. [ERROR_DS_CROSS_DOM_MOVE_ERROR (0x2018)]
Error Code 8217: Unable to contact the global catalog server. [ERROR_DS_GC_NOT_AVAILABLE (0x2019)]
Error Code 8218: The policy object is shared and can only be modified at the root. [ERROR_SHARED_POLICY (0x201A)]
Error Code 8219: The policy object does not exist. [ERROR_POLICY_OBJECT_NOT_FOUND (0x201B)]
Error Code 8220: The requested policy information is only in the directory service. [ERROR_POLICY_ONLY_IN_DS (0x201C)]
Error Code 8221: A domain controller promotion is currently active. [ERROR_PROMOTION_ACTIVE (0x201D)]
Error Code 8222: A domain controller promotion is not currently active [ERROR_NO_PROMOTION_ACTIVE (0x201E)]
Error Code 8224: An operations error occurred. [ERROR_DS_OPERATIONS_ERROR (0x2020)]
Error Code 8225: A protocol error occurred. [ERROR_DS_PROTOCOL_ERROR (0x2021)]
Error Code 8226: The time limit for this request was exceeded. [ERROR_DS_TIMELIMIT_EXCEEDED (0x2022)]
Error Code 8227: The size limit for this request was exceeded. [ERROR_DS_SIZELIMIT_EXCEEDED (0x2023)]
Error Code 8228: The administrative limit for this request was exceeded. [ERROR_DS_ADMIN_LIMIT_EXCEEDED (0x2024)]
Error Code 8229: The compare response was false. [ERROR_DS_COMPARE_FALSE (0x2025)]
Error Code 8230: The compare response was true. [ERROR_DS_COMPARE_TRUE (0x2026)]
Error Code 8231: The requested authentication method is not supported by the server. [ERROR_DS_AUTH_METHOD_NOT_SUPPORTED (0x2027)]
Error Code 8232: A more secure authentication method is required for this server. [ERROR_DS_STRONG_AUTH_REQUIRED (0x2028)]
Error Code 8233: Inappropriate authentication. [ERROR_DS_INAPPROPRIATE_AUTH (0x2029)]
Error Code 8234: The authentication mechanism is unknown. [ERROR_DS_AUTH_UNKNOWN (0x202A)]
Error Code 8235: A referral was returned from the server. [ERROR_DS_REFERRAL (0x202B)]
Error Code 8236: The server does not support the requested critical extension. [ERROR_DS_UNAVAILABLE_CRIT_EXTENSION (0x202C)]
Error Code 8237: This request requires a secure connection. [ERROR_DS_CONFIDENTIALITY_REQUIRED (0x202D)]
Error Code 8238: Inappropriate matching. [ERROR_DS_INAPPROPRIATE_MATCHING (0x202E)]
Error Code 8239: A constraint violation occurred. [ERROR_DS_CONSTRAINT_VIOLATION (0x202F)]
Error Code 8240: There is no such object on the server. [ERROR_DS_NO_SUCH_OBJECT (0x2030)]
Error Code 8241: There is an alias problem. [ERROR_DS_ALIAS_PROBLEM (0x2031)]
Error Code 8242: An invalid dn syntax has been specified. [ERROR_DS_INVALID_DN_SYNTAX (0x2032)]
Error Code 8243: The object is a leaf object. [ERROR_DS_IS_LEAF (0x2033)]
Error Code 8244: There is an alias dereferencing problem. [ERROR_DS_ALIAS_DEREF_PROBLEM (0x2034)]
Error Code 8245: The server is unwilling to process the request. [ERROR_DS_UNWILLING_TO_PERFORM (0x2035)]
Error Code 8246: A loop has been detected. [ERROR_DS_LOOP_DETECT (0x2036)]
Error Code 8247: There is a naming violation. [ERROR_DS_NAMING_VIOLATION (0x2037)]
Error Code 8248: The result set is too large. [ERROR_DS_OBJECT_RESULTS_TOO_LARGE (0x2038)]
Error Code 8249: The operation affects multiple DSAs [ERROR_DS_AFFECTS_MULTIPLE_DSAS (0x2039)]
Error Code 8250: The server is not operational. [ERROR_DS_SERVER_DOWN (0x203A)]
Error Code 8251: A local error has occurred. [ERROR_DS_LOCAL_ERROR (0x203B)]
Error Code 8252: An encoding error has occurred. [ERROR_DS_ENCODING_ERROR (0x203C)]
Error Code 8253: A decoding error has occurred. [ERROR_DS_DECODING_ERROR (0x203D)]
Error Code 8254: The search filter cannot be recognized. [ERROR_DS_FILTER_UNKNOWN (0x203E)]
Error Code 8255: One or more parameters are illegal. [ERROR_DS_PARAM_ERROR (0x203F)]
Error Code 8256: The specified method is not supported. [ERROR_DS_NOT_SUPPORTED (0x2040)]
Error Code 8257: No results were returned. [ERROR_DS_NO_RESULTS_RETURNED (0x2041)]
Error Code 8258: The specified control is not supported by the server. [ERROR_DS_CONTROL_NOT_FOUND (0x2042)]
Error Code 8259: A referral loop was detected by the client. [ERROR_DS_CLIENT_LOOP (0x2043)]
Error Code 8260: The preset referral limit was exceeded. [ERROR_DS_REFERRAL_LIMIT_EXCEEDED (0x2044)]
Error Code 8261: The search requires a SORT control. [ERROR_DS_SORT_CONTROL_MISSING (0x2045)]
Error Code 8262: The search results exceed the offset range specified. [ERROR_DS_OFFSET_RANGE_ERROR (0x2046)]
Error Code 8301: The root object must be the head of a naming context. The root object cannot have an instantiated parent. [ERROR_DS_ROOT_MUST_BE_NC (0x206D)]
Error Code 8302: The add replica operation cannot be performed. The naming context must be writeable in order to create the replica. [ERROR_DS_ADD_REPLICA_INHIBITED (0x206E)]
Error Code 8303: A reference to an attribute that is not defined in the schema occurred. [ERROR_DS_ATT_NOT_DEF_IN_SCHEMA (0x206F)]
Error Code 8304: The maximum size of an object has been exceeded. [ERROR_DS_MAX_OBJ_SIZE_EXCEEDED (0x2070)]
Error Code 8305: An attempt was made to add an object to the directory with a name that is already in use. [ERROR_DS_OBJ_STRING_NAME_EXISTS (0x2071)]
Error Code 8306: An attempt was made to add an object of a class that does not have an RDN defined in the schema. [ERROR_DS_NO_RDN_DEFINED_IN_SCHEMA (0x2072)]
Error Code 8307: An attempt was made to add an object using an RDN that is not the RDN defined in the schema. [ERROR_DS_RDN_DOESNT_MATCH_SCHEMA (0x2073)]
Error Code 8308: None of the requested attributes were found on the objects. [ERROR_DS_NO_REQUESTED_ATTS_FOUND (0x2074)]
Error Code 8309: The user buffer is too small. [ERROR_DS_USER_BUFFER_TO_SMALL (0x2075)]
Error Code 8310: The attribute specified in the operation is not present on the object. [ERROR_DS_ATT_IS_NOT_ON_OBJ (0x2076)]
Error Code 8311: Illegal modify operation. Some aspect of the modification is not permitted. [ERROR_DS_ILLEGAL_MOD_OPERATION (0x2077)]
Error Code 8312: The specified object is too large. [ERROR_DS_OBJ_TOO_LARGE (0x2078)]
Error Code 8313: The specified instance type is not valid. [ERROR_DS_BAD_INSTANCE_TYPE (0x2079)]
Error Code 8314: The operation must be performed at a master DSA. [ERROR_DS_MASTERDSA_REQUIRED (0x207A)]
Error Code 8315: The object class attribute must be specified. [ERROR_DS_OBJECT_CLASS_REQUIRED (0x207B)]
Error Code 8316: A required attribute is missing. [ERROR_DS_MISSING_REQUIRED_ATT (0x207C)]
Error Code 8317: An attempt was made to modify an object to include an attribute that is not legal for its class. [ERROR_DS_ATT_NOT_DEF_FOR_CLASS (0x207D)]
Error Code 8318: The specified attribute is already present on the object. [ERROR_DS_ATT_ALREADY_EXISTS (0x207E)]
Error Code 8320: The specified attribute is not present or has no values. [ERROR_DS_CANT_ADD_ATT_VALUES (0x2080)]
Error Code 8321: Multiple values were specified for an attribute that can have only one value. [ERROR_DS_SINGLE_VALUE_CONSTRAINT (0x2081)]
Error Code 8322: A value for the attribute was not in the acceptable range of values. [ERROR_DS_RANGE_CONSTRAINT (0x2082)]
Error Code 8323: The specified value already exists. [ERROR_DS_ATT_VAL_ALREADY_EXISTS (0x2083)]
Error Code 8324: The attribute cannot be removed because it is not present on the object. [ERROR_DS_CANT_REM_MISSING_ATT (0x2084)]
Error Code 8325: The attribute value cannot be removed because it is not present on the object. [ERROR_DS_CANT_REM_MISSING_ATT_VAL (0x2085)]
Error Code 8326: The specified root object cannot be a subref. [ERROR_DS_ROOT_CANT_BE_SUBREF (0x2086)]
Error Code 8327: Chaining is not permitted. [ERROR_DS_NO_CHAINING (0x2087)]
Error Code 8328: Chained evaluation is not permitted. [ERROR_DS_NO_CHAINED_EVAL (0x2088)]
Error Code 8329: The operation could not be performed because the object’s parent is either uninstantiated or deleted. [ERROR_DS_NO_PARENT_OBJECT (0x2089)]
Error Code 8330: Having a parent that is an alias is not permitted. Aliases are leaf objects. [ERROR_DS_PARENT_IS_AN_ALIAS (0x208A)]
Error Code 8331: The object and parent must be of the same type either both masters or both replicas. [ERROR_DS_CANT_MIX_MASTER_AND_REPS (0x208B)]
Error Code 8332: The operation cannot be performed because child objects exist. This operation can only be performed on a leaf object. [ERROR_DS_CHILDREN_EXIST (0x208C)]
Error Code 8333: Directory object not found. [ERROR_DS_OBJ_NOT_FOUND (0x208D)]
Error Code 8334: The aliased object is missing. [ERROR_DS_ALIASED_OBJ_MISSING (0x208E)]
Error Code 8335: The object name has bad syntax. [ERROR_DS_BAD_NAME_SYNTAX (0x208F)]
Error Code 8336: It is not permitted for an alias to refer to another alias. [ERROR_DS_ALIAS_POINTS_TO_ALIAS (0x2090)]
Error Code 8337: The alias cannot be dereferenced. [ERROR_DS_CANT_DEREF_ALIAS (0x2091)]
Error Code 8338: The operation is out of scope. [ERROR_DS_OUT_OF_SCOPE (0x2092)]
Error Code 8339: The operation cannot continue because the object is in the process of being removed. [ERROR_DS_OBJECT_BEING_REMOVED (0x2093)]
Error Code 8340: The DSA object cannot be deleted. [ERROR_DS_CANT_DELETE_DSA_OBJ (0x2094)]
Error Code 8341: A directory service error has occurred. [ERROR_DS_GENERIC_ERROR (0x2095)]
Error Code 8342: The operation can only be performed on an internal master DSA object. [ERROR_DS_DSA_MUST_BE_INT_MASTER (0x2096)]
Error Code 8343: The object must be of class DSA. [ERROR_DS_CLASS_NOT_DSA (0x2097)]
Error Code 8344: Insufficient access rights to perform the operation. [ERROR_DS_INSUFF_ACCESS_RIGHTS (0x2098)]
Error Code 8345: The object cannot be added because the parent is not on the list of possible superiors. [ERROR_DS_ILLEGAL_SUPERIOR (0x2099)]
Error Code 8346: Access to the attribute is not permitted because the attribute is owned by the Security Accounts Manager (SAM). [ERROR_DS_ATTRIBUTE_OWNED_BY_SAM (0x209A)]
Error Code 8347: The name has too many parts. [ERROR_DS_NAME_TOO_MANY_PARTS (0x209B)]
Error Code 8348: The name is too long. [ERROR_DS_NAME_TOO_LONG (0x209C)]
Error Code 8349: The name value is too long. [ERROR_DS_NAME_VALUE_TOO_LONG (0x209D)]
Error Code 8350: The directory service encountered an error parsing a name. [ERROR_DS_NAME_UNPARSEABLE (0x209E)]
Error Code 8351: The directory service cannot get the attribute type for a name. [ERROR_DS_NAME_TYPE_UNKNOWN (0x209F)]
Error Code 8352: The name does not identify an object; the name identifies a phantom. [ERROR_DS_NOT_AN_OBJECT (0x20A0)]
Error Code 8353: The security descriptor is too short. [ERROR_DS_SEC_DESC_TOO_SHORT (0x20A1)]
Error Code 8354: The security descriptor is invalid. [ERROR_DS_SEC_DESC_INVALID (0x20A2)]
Error Code 8355: Failed to create name for deleted object. [ERROR_DS_NO_DELETED_NAME (0x20A3)]
Error Code 8356: The parent of a new subref must exist. [ERROR_DS_SUBREF_MUST_HAVE_PARENT (0x20A4)]
Error Code 8357: The object must be a naming context. [ERROR_DS_NCNAME_MUST_BE_NC (0x20A5)]
Error Code 8358: It is not permitted to add an attribute which is owned by the system. [ERROR_DS_CANT_ADD_SYSTEM_ONLY (0x20A6)]
Error Code 8359: The class of the object must be structural; you cannot instantiate an abstract class. [ERROR_DS_CLASS_MUST_BE_CONCRETE (0x20A7)]
Error Code 8360: The schema object could not be found. [ERROR_DS_INVALID_DMD (0x20A8)]
Error Code 8361: A local object with this GUID (dead or alive) already exists. [ERROR_DS_OBJ_GUID_EXISTS (0x20A9)]
Error Code 8362: The operation cannot be performed on a back link. [ERROR_DS_NOT_ON_BACKLINK (0x20AA)]
Error Code 8363: The cross reference for the specified naming context could not be found. [ERROR_DS_NO_CROSSREF_FOR_NC (0x20AB)]
Error Code 8364: The operation could not be performed because the directory service is shutting down. [ERROR_DS_SHUTTING_DOWN (0x20AC)]
Error Code 8365: The directory service request is invalid. [ERROR_DS_UNKNOWN_OPERATION (0x20AD)]
Error Code 8366: The role owner attribute could not be read. [ERROR_DS_INVALID_ROLE_OWNER (0x20AE)]
Error Code 8367: The requested FSMO operation failed. The current FSMO holder could not be contacted. [ERROR_DS_COULDNT_CONTACT_FSMO (0x20AF)]
Error Code 8368: Modification of a DN across a naming context is not permitted. [ERROR_DS_CROSS_NC_DN_RENAME (0x20B0)]
Error Code 8369: The attribute cannot be modified because it is owned by the system. [ERROR_DS_CANT_MOD_SYSTEM_ONLY (0x20B1)]
Error Code 8370: Only the replicator can perform this function. [ERROR_DS_REPLICATOR_ONLY (0x20B2)]
Error Code 8371: The specified class is not defined. [ERROR_DS_OBJ_CLASS_NOT_DEFINED (0x20B3)]
Error Code 8372: The specified class is not a subclass. [ERROR_DS_OBJ_CLASS_NOT_SUBCLASS (0x20B4)]
Error Code 8373: The name reference is invalid. [ERROR_DS_NAME_REFERENCE_INVALID (0x20B5)]
Error Code 8374: A cross reference already exists. [ERROR_DS_CROSS_REF_EXISTS (0x20B6)]
Error Code 8375: It is not permitted to delete a master cross reference. [ERROR_DS_CANT_DEL_MASTER_CROSSREF (0x20B7)]
Error Code 8376: Subtree notifications are only supported on NC heads. [ERROR_DS_SUBTREE_NOTIFY_NOT_NC_HEAD (0x20B8)]
Error Code 8377: Notification filter is too complex. [ERROR_DS_NOTIFY_FILTER_TOO_COMPLEX (0x20B9)]
Error Code 8378: Schema update failed: duplicate RDN. [ERROR_DS_DUP_RDN (0x20BA)]
Error Code 8379: Schema update failed: duplicate OID. [ERROR_DS_DUP_OID (0x20BB)]
Error Code 8380: Schema update failed: duplicate MAPI identifier. [ERROR_DS_DUP_MAPI_ID (0x20BC)]
Error Code 8381: Schema update failed: duplicate schema-id GUID. [ERROR_DS_DUP_SCHEMA_ID_GUID (0x20BD)]
Error Code 8382: Schema update failed: duplicate LDAP display name. [ERROR_DS_DUP_LDAP_DISPLAY_NAME (0x20BE)]
Error Code 8383: Schema update failed: range-lower less than range upper. [ERROR_DS_SEMANTIC_ATT_TEST (0x20BF)]
Error Code 8384: Schema update failed: syntax mismatch. [ERROR_DS_SYNTAX_MISMATCH (0x20C0)]
Error Code 8385: Schema deletion failed: attribute is used in must-contain. [ERROR_DS_EXISTS_IN_MUST_HAVE (0x20C1)]
Error Code 8386: Schema deletion failed: attribute is used in may-contain. [ERROR_DS_EXISTS_IN_MAY_HAVE (0x20C2)]
Error Code 8387: Schema update failed: attribute in may-contain does not exist. [ERROR_DS_NONEXISTENT_MAY_HAVE (0x20C3)]
Error Code 8388: Schema update failed: attribute in must-contain does not exist. [ERROR_DS_NONEXISTENT_MUST_HAVE (0x20C4)]
Error Code 8389: Schema update failed: class in aux-class list does not exist or is not an auxiliary class. [ERROR_DS_AUX_CLS_TEST_FAIL (0x20C5)]
Error Code 8390: Schema update failed: class in poss-superiors does not exist. [ERROR_DS_NONEXISTENT_POSS_SUP (0x20C6)]
Error Code 8391: Schema update failed: class in subclassof list does not exist or does not satisfy hierarchy rules. [ERROR_DS_SUB_CLS_TEST_FAIL (0x20C7)]
Error Code 8392: Schema update failed: Rdn-Att-Id has wrong syntax. [ERROR_DS_BAD_RDN_ATT_ID_SYNTAX (0x20C8)]
Error Code 8393: Schema deletion failed: class is used as auxiliary class. [ERROR_DS_EXISTS_IN_AUX_CLS (0x20C9)]
Error Code 8394: Schema deletion failed: class is used as sub class. [ERROR_DS_EXISTS_IN_SUB_CLS (0x20CA)]
Error Code 8395: Schema deletion failed: class is used as poss superior. [ERROR_DS_EXISTS_IN_POSS_SUP (0x20CB)]
Error Code 8396: Schema update failed in recalculating validation cache. [ERROR_DS_RECALCSCHEMA_FAILED (0x20CC)]
Error Code 8397: The tree deletion is not finished. The request must be made again to continue deleting the tree. [ERROR_DS_TREE_DELETE_NOT_FINISHED (0x20CD)]
Error Code 8398: The requested delete operation could not be performed. [ERROR_DS_CANT_DELETE (0x20CE)]
Error Code 8399: Cannot read the governs class identifier for the schema record. [ERROR_DS_ATT_SCHEMA_REQ_ID (0x20CF)]
Error Code 8400: The attribute schema has bad syntax. [ERROR_DS_BAD_ATT_SCHEMA_SYNTAX (0x20D0)]
Error Code 8401: The attribute could not be cached. [ERROR_DS_CANT_CACHE_ATT (0x20D1)]
Error Code 8402: The class could not be cached. [ERROR_DS_CANT_CACHE_CLASS (0x20D2)]
Error Code 8403: The attribute could not be removed from the cache. [ERROR_DS_CANT_REMOVE_ATT_CACHE (0x20D3)]
Error Code 8404: The class could not be removed from the cache. [ERROR_DS_CANT_REMOVE_CLASS_CACHE (0x20D4)]
Error Code 8405: The distinguished name attribute could not be read. [ERROR_DS_CANT_RETRIEVE_DN (0x20D5)]
Error Code 8406: No superior reference has been configured for the directory service. The directory service is therefore unable to issue referrals to objects outside this forest. [ERROR_DS_MISSING_SUPREF (0x20D6)]
Error Code 8407: The instance type attribute could not be retrieved. [ERROR_DS_CANT_RETRIEVE_INSTANCE (0x20D7)]
Error Code 8408: An internal error has occurred. [ERROR_DS_CODE_INCONSISTENCY (0x20D8)]
Error Code 8409: A database error has occurred. [ERROR_DS_DATABASE_ERROR (0x20D9)]
Error Code 8410: The attribute GOVERNSID is missing. [ERROR_DS_GOVERNSID_MISSING (0x20DA)]
Error Code 8411: An expected attribute is missing. [ERROR_DS_MISSING_EXPECTED_ATT (0x20DB)]
Error Code 8412: The specified naming context is missing a cross reference. [ERROR_DS_NCNAME_MISSING_CR_REF (0x20DC)]
Error Code 8413: A security checking error has occurred. [ERROR_DS_SECURITY_CHECKING_ERROR (0x20DD)]
Error Code 8414: The schema is not loaded. [ERROR_DS_SCHEMA_NOT_LOADED (0x20DE)]
Error Code 8415: Schema allocation failed. Please check if the machine is running low on memory. [ERROR_DS_SCHEMA_ALLOC_FAILED (0x20DF)]
Error Code 8416: Failed to obtain the required syntax for the attribute schema. [ERROR_DS_ATT_SCHEMA_REQ_SYNTAX (0x20E0)]
Error Code 8417: The global catalog verification failed. The global catalog is not available or does not support the operation. Some part of the directory is currently not available. [ERROR_DS_GCVERIFY_ERROR (0x20E1)]
Error Code 8418: The replication operation failed because of a schema mismatch between the servers involved. [ERROR_DS_DRA_SCHEMA_MISMATCH (0x20E2)]
Error Code 8419: The DSA object could not be found. [ERROR_DS_CANT_FIND_DSA_OBJ (0x20E3)]
Error Code 8420: The naming context could not be found. [ERROR_DS_CANT_FIND_EXPECTED_NC (0x20E4)]
Error Code 8421: The naming context could not be found in the cache. [ERROR_DS_CANT_FIND_NC_IN_CACHE (0x20E5)]
Error Code 8422: The child object could not be retrieved. [ERROR_DS_CANT_RETRIEVE_CHILD (0x20E6)]
Error Code 8423: The modification was not permitted for security reasons. [ERROR_DS_SECURITY_ILLEGAL_MODIFY (0x20E7)]
Error Code 8424: The operation cannot replace the hidden record. [ERROR_DS_CANT_REPLACE_HIDDEN_REC (0x20E8)]
Error Code 8425: The hierarchy file is invalid. [ERROR_DS_BAD_HIERARCHY_FILE (0x20E9)]
Error Code 8426: The attempt to build the hierarchy table failed. [ERROR_DS_BUILD_HIERARCHY_TABLE_FAILED (0x20EA)]
Error Code 8427: The directory configuration parameter is missing from the registry. [ERROR_DS_CONFIG_PARAM_MISSING (0x20EB)]
Error Code 8428: The attempt to count the address book indices failed. [ERROR_DS_COUNTING_AB_INDICES_FAILED (0x20EC)]
Error Code 8429: The allocation of the hierarchy table failed. [ERROR_DS_HIERARCHY_TABLE_MALLOC_FAILED (0x20ED)]
Error Code 8430: The directory service encountered an internal failure. [ERROR_DS_INTERNAL_FAILURE (0x20EE)]
Error Code 8431: The directory service encountered an unknown failure. [ERROR_DS_UNKNOWN_ERROR (0x20EF)]
Error Code 8432: A root object requires a class of ‘top’. [ERROR_DS_ROOT_REQUIRES_CLASS_TOP (0x20F0)]
Error Code 8433: This directory server is shutting down and cannot take ownership of new floating single-master operation roles. [ERROR_DS_REFUSING_FSMO_ROLES (0x20F1)]
Error Code 8434: The directory service is missing mandatory configuration information and is unable to determine the ownership of floating single-master operation roles. [ERROR_DS_MISSING_FSMO_SETTINGS (0x20F2)]
Error Code 8435: The directory service was unable to transfer ownership of one or more floating single-master operation roles to other servers. [ERROR_DS_UNABLE_TO_SURRENDER_ROLES (0x20F3)]
Error Code 8436: The replication operation failed. [ERROR_DS_DRA_GENERIC (0x20F4)]
Error Code 8437: An invalid parameter was specified for this replication operation. [ERROR_DS_DRA_INVALID_PARAMETER (0x20F5)]
Error Code 8438: The directory service is too busy to complete the replication operation at this time. [ERROR_DS_DRA_BUSY (0x20F6)]
Error Code 8439: The distinguished name specified for this replication operation is invalid. [ERROR_DS_DRA_BAD_DN (0x20F7)]
Error Code 8440: The naming context specified for this replication operation is invalid. [ERROR_DS_DRA_BAD_NC (0x20F8)]
Error Code 8441: The distinguished name specified for this replication operation already exists. [ERROR_DS_DRA_DN_EXISTS (0x20F9)]
Error Code 8442: The replication system encountered an internal error. [ERROR_DS_DRA_INTERNAL_ERROR (0x20FA)]
Error Code 8443: The replication operation encountered a database inconsistency. [ERROR_DS_DRA_INCONSISTENT_DIT (0x20FB)]
Error Code 8444: The server specified for this replication operation could not be contacted. [ERROR_DS_DRA_CONNECTION_FAILED (0x20FC)]
Error Code 8445: The replication operation encountered an object with an invalid instance type. [ERROR_DS_DRA_BAD_INSTANCE_TYPE (0x20FD)]
Error Code 8446: The replication operation failed to allocate memory. [ERROR_DS_DRA_OUT_OF_MEM (0x20FE)]
Error Code 8447: The replication operation encountered an error with the mail system. [ERROR_DS_DRA_MAIL_PROBLEM (0x20FF)]
Error Code 8448: The replication reference information for the target server already exists. [ERROR_DS_DRA_REF_ALREADY_EXISTS (0x2100)]
Error Code 8449: The replication reference information for the target server does not exist. [ERROR_DS_DRA_REF_NOT_FOUND (0x2101)]
Error Code 8450: The naming context cannot be removed because it is replicated to another server. [ERROR_DS_DRA_OBJ_IS_REP_SOURCE (0x2102)]
Error Code 8451: The replication operation encountered a database error. [ERROR_DS_DRA_DB_ERROR (0x2103)]
Error Code 8452: The naming context is in the process of being removed or is not replicated from the specified server. [ERROR_DS_DRA_NO_REPLICA (0x2104)]
Error Code 8453: Replication access was denied. [ERROR_DS_DRA_ACCESS_DENIED (0x2105)]
Error Code 8454: The requested operation is not supported by this version of the directory service. [ERROR_DS_DRA_NOT_SUPPORTED (0x2106)]
Error Code 8455: The replication remote procedure call was canceled. [ERROR_DS_DRA_RPC_CANCELLED (0x2107)]
Error Code 8456: The source server is currently rejecting replication requests. [ERROR_DS_DRA_SOURCE_DISABLED (0x2108)]
Error Code 8457: The destination server is currently rejecting replication requests. [ERROR_DS_DRA_SINK_DISABLED (0x2109)]
Error Code 8458: The replication operation failed due to a collision of object names. [ERROR_DS_DRA_NAME_COLLISION (0x210A)]
Error Code 8459: The replication source has been reinstalled. [ERROR_DS_DRA_SOURCE_REINSTALLED (0x210B)]
Error Code 8460: The replication operation failed because a required parent object is missing. [ERROR_DS_DRA_MISSING_PARENT (0x210C)]
Error Code 8461: The replication operation was preempted. [ERROR_DS_DRA_PREEMPTED (0x210D)]
Error Code 8462: The replication synchronization attempt was abandoned because of a lack of updates. [ERROR_DS_DRA_ABANDON_SYNC (0x210E)]
Error Code 8463: The replication operation was terminated because the system is shutting down. [ERROR_DS_DRA_SHUTDOWN (0x210F)]
Error Code 8464: Synchronization attempt failed because the destination DC is currently waiting to synchronize new partial attributes from source. This condition is normal if a recent schema change modified the partial attribute set. The destination partial attribute set is not a subset of source partial attribute set. [ERROR_DS_DRA_INCOMPATIBLE_PARTIAL_SET (0x2110)]
Error Code 8465: The replication synchronization attempt failed because a master replica attempted to sync from a partial replica. [ERROR_DS_DRA_SOURCE_IS_PARTIAL_REPLICA (0x2111)]
Error Code 8466: The server specified for this replication operation was contacted but that server was unable to contact an additional server needed to complete the operation. [ERROR_DS_DRA_EXTN_CONNECTION_FAILED (0x2112)]
Error Code 8467: The version of the directory service schema of the source forest is not compatible with the version of the directory service on this computer. [ERROR_DS_INSTALL_SCHEMA_MISMATCH (0x2113)]
Error Code 8468: Schema update failed: An attribute with the same link identifier already exists. [ERROR_DS_DUP_LINK_ID (0x2114)]
Error Code 8469: Name translation: Generic processing error. [ERROR_DS_NAME_ERROR_RESOLVING (0x2115)]
Error Code 8470: Name translation: Could not find the name or insufficient right to see name. [ERROR_DS_NAME_ERROR_NOT_FOUND (0x2116)]
Error Code 8471: Name translation: Input name mapped to more than one output name. [ERROR_DS_NAME_ERROR_NOT_UNIQUE (0x2117)]
Error Code 8472: Name translation: Input name found but not the associated output format. [ERROR_DS_NAME_ERROR_NO_MAPPING (0x2118)]
Error Code 8473: Name translation: Unable to resolve completely only the domain was found. [ERROR_DS_NAME_ERROR_DOMAIN_ONLY (0x2119)]
Error Code 8474: Name translation: Unable to perform purely syntactical mapping at the client without going out to the wire. [ERROR_DS_NAME_ERROR_NO_SYNTACTICAL_MAPPING (0x211A)]
Error Code 8475: Modification of a constructed attribute is not allowed. [ERROR_DS_CONSTRUCTED_ATT_MOD (0x211B)]
Error Code 8476: The OM-Object-Class specified is incorrect for an attribute with the specified syntax. [ERROR_DS_WRONG_OM_OBJ_CLASS (0x211C)]
Error Code 8477: The replication request has been posted; waiting for reply. [ERROR_DS_DRA_REPL_PENDING (0x211D)]
Error Code 8478: The requested operation requires a directory service and none was available. [ERROR_DS_DS_REQUIRED (0x211E)]
Error Code 8479: The LDAP display name of the class or attribute contains non-ASCII characters. [ERROR_DS_INVALID_LDAP_DISPLAY_NAME (0x211F)]
Error Code 8480: The requested search operation is only supported for base searches. [ERROR_DS_NON_BASE_SEARCH (0x2120)]
Error Code 8481: The search failed to retrieve attributes from the database. [ERROR_DS_CANT_RETRIEVE_ATTS (0x2121)]
Error Code 8482: The schema update operation tried to add a backward link attribute that has no corresponding forward link. [ERROR_DS_BACKLINK_WITHOUT_LINK (0x2122)]
Error Code 8483: Source and destination of a cross-domain move do not agree on the object’s epoch number. Either source or destination does not have the latest version of the object. [ERROR_DS_EPOCH_MISMATCH (0x2123)]
Error Code 8484: Source and destination of a cross-domain move do not agree on the object’s current name. Either source or destination does not have the latest version of the object. [ERROR_DS_SRC_NAME_MISMATCH (0x2124)]
Error Code 8485: Source and destination for the cross-domain move operation are identical. Caller should use local move operation instead of cross-domain move operation. [ERROR_DS_SRC_AND_DST_NC_IDENTICAL (0x2125)]
Error Code 8486: Source and destination for a cross-domain move are not in agreement on the naming contexts in the forest. Either source or destination does not have the latest version of the Partitions container. [ERROR_DS_DST_NC_MISMATCH (0x2126)]
Error Code 8487: Destination of a cross-domain move is not authoritative for the destination naming context. [ERROR_DS_NOT_AUTHORITIVE_FOR_DST_NC (0x2127)]
Error Code 8488: Source and destination of a cross-domain move do not agree on the identity of the source object. Either source or destination does not have the latest version of the source object. [ERROR_DS_SRC_GUID_MISMATCH (0x2128)]
Error Code 8489: Object being moved across-domains is already known to be deleted by the destination server. The source server does not have the latest version of the source object. [ERROR_DS_CANT_MOVE_DELETED_OBJECT (0x2129)]
Error Code 8490: Another operation which requires exclusive access to the PDC FSMO is already in progress. [ERROR_DS_PDC_OPERATION_IN_PROGRESS (0x212A)]
Error Code 8491: A cross-domain move operation failed such that two versions of the moved object exist – one each in the source and destination domains. The destination object needs to be removed to restore the system to a consistent state. [ERROR_DS_CROSS_DOMAIN_CLEANUP_REQD (0x212B)]
Error Code 8492: This object may not be moved across domain boundaries either because cross-domain moves for this class are disallowed or the object has some special characteristics e.g.: trust account or restricted RID which prevent its move. [ERROR_DS_ILLEGAL_XDOM_MOVE_OPERATION (0x212C)]
Error Code 8493: Can’t move objects with memberships across domain boundaries as once moved this would violate the membership conditions of the account group. Remove the object from any account group memberships and retry. [ERROR_DS_CANT_WITH_ACCT_GROUP_MEMBERSHPS (0x212D)]
Error Code 8494: A naming context head must be the immediate child of another naming context head not of an interior node. [ERROR_DS_NC_MUST_HAVE_NC_PARENT (0x212E)]
Error Code 8495: The directory cannot validate the proposed naming context name because it does not hold a replica of the naming context above the proposed naming context. Please ensure that the domain naming master role is held by a server that is configured as a global catalog server and that the server is up to date with its replication partners. (Applies only to Windows 2000 Domain Naming masters) [ERROR_DS_CR_IMPOSSIBLE_TO_VALIDATE (0x212F)]
Error Code 8496: Destination domain must be in native mode. [ERROR_DS_DST_DOMAIN_NOT_NATIVE (0x2130)]
Error Code 8497: The operation cannot be performed because the server does not have an infrastructure container in the domain of interest. [ERROR_DS_MISSING_INFRASTRUCTURE_CONTAINER (0x2131)]
Error Code 8498: Cross-domain move of non-empty account groups is not allowed. [ERROR_DS_CANT_MOVE_ACCOUNT_GROUP (0x2132)]
Error Code 8499: Cross-domain move of non-empty resource groups is not allowed. [ERROR_DS_CANT_MOVE_RESOURCE_GROUP (0x2133)]
Error Code 8500: The search flags for the attribute are invalid. The ANR bit is valid only on attributes of Unicode or Teletex strings. [ERROR_DS_INVALID_SEARCH_FLAG (0x2134)]
Error Code 8501: Tree deletions starting at an object which has an NC head as a descendant are not allowed. [ERROR_DS_NO_TREE_DELETE_ABOVE_NC (0x2135)]
Error Code 8502: The directory service failed to lock a tree in preparation for a tree deletion because the tree was in use. [ERROR_DS_COULDNT_LOCK_TREE_FOR_DELETE (0x2136)]
Error Code 8503: The directory service failed to identify the list of objects to delete while attempting a tree deletion. [ERROR_DS_COULDNT_IDENTIFY_OBJECTS_FOR_TREE_DELETE (0x2137)]
Error Code 8504: Security Accounts Manager initialization failed because of the following error: %1. Error Status: 0x%2. Click OK to shut down the system and reboot into Directory Services Restore Mode. Check the event log for detailed information. [ERROR_DS_SAM_INIT_FAILURE (0x2138)]
Error Code 8505: Only an administrator can modify the membership list of an administrative group. [ERROR_DS_SENSITIVE_GROUP_VIOLATION (0x2139)]
Error Code 8506: Cannot change the primary group ID of a domain controller account. [ERROR_DS_CANT_MOD_PRIMARYGROUPID (0x213A)]
Error Code 8507: An attempt is made to modify the base schema. [ERROR_DS_ILLEGAL_BASE_SCHEMA_MOD (0x213B)]
Error Code 8508: Adding a new mandatory attribute to an existing class deleting a mandatory attribute from an existing class or adding an optional attribute to the special class Top that is not a backlink attribute (directly or through inheritance for example by adding or deleting an auxiliary class) is not allowed. [ERROR_DS_NONSAFE_SCHEMA_CHANGE (0x213C)]
Error Code 8509: Schema update is not allowed on this DC because the DC is not the schema FSMO Role Owner. [ERROR_DS_SCHEMA_UPDATE_DISALLOWED (0x213D)]
Error Code 8510: An object of this class cannot be created under the schema container. You can only create attribute-schema and class-schema objects under the schema container. [ERROR_DS_CANT_CREATE_UNDER_SCHEMA (0x213E)]
Error Code 8511: The replica/child install failed to get the objectVersion attribute on the schema container on the source DC. Either the attribute is missing on the schema container or the credentials supplied do not have permission to read it. [ERROR_DS_INSTALL_NO_SRC_SCH_VERSION (0x213F)]
Error Code 8512: The replica/child install failed to read the objectVersion attribute in the SCHEMA section of the file schema.ini in the system32 directory. [ERROR_DS_INSTALL_NO_SCH_VERSION_IN_INIFILE (0x2140)]
Error Code 8513: The specified group type is invalid. [ERROR_DS_INVALID_GROUP_TYPE (0x2141)]
Error Code 8514: You cannot nest global groups in a mixed domain if the group is security-enabled. [ERROR_DS_NO_NEST_GLOBALGROUP_IN_MIXEDDOMAIN (0x2142)]
Error Code 8515: You cannot nest local groups in a mixed domain if the group is security-enabled. [ERROR_DS_NO_NEST_LOCALGROUP_IN_MIXEDDOMAIN (0x2143)]
Error Code 8516: A global group cannot have a local group as a member. [ERROR_DS_GLOBAL_CANT_HAVE_LOCAL_MEMBER (0x2144)]
Error Code 8517: A global group cannot have a universal group as a member. [ERROR_DS_GLOBAL_CANT_HAVE_UNIVERSAL_MEMBER (0x2145)]
Error Code 8518: A universal group cannot have a local group as a member. [ERROR_DS_UNIVERSAL_CANT_HAVE_LOCAL_MEMBER (0x2146)]
Error Code 8519: A global group cannot have a cross-domain member. [ERROR_DS_GLOBAL_CANT_HAVE_CROSSDOMAIN_MEMBER (0x2147)]
Error Code 8520: A local group cannot have another cross domain local group as a member. [ERROR_DS_LOCAL_CANT_HAVE_CROSSDOMAIN_LOCAL_MEMBER (0x2148)]
Error Code 8521: A group with primary members cannot change to a security-disabled group. [ERROR_DS_HAVE_PRIMARY_MEMBERS (0x2149)]
Error Code 8522: The schema cache load failed to convert the string default SD on a class-schema object. [ERROR_DS_STRING_SD_CONVERSION_FAILED (0x214A)]
Error Code 8523: Only DSAs configured to be Global Catalog servers should be allowed to hold the Domain Naming Master FSMO role. (Applies only to Windows 2000 servers) [ERROR_DS_NAMING_MASTER_GC (0x214B)]
Error Code 8524: The DSA operation is unable to proceed because of a DNS lookup failure. [ERROR_DS_DNS_LOOKUP_FAILURE (0x214C)]
Error Code 8525: While processing a change to the DNS Host Name for an object the Service Principal Name values could not be kept in sync. [ERROR_DS_COULDNT_UPDATE_SPNS (0x214D)]
Error Code 8526: The Security Descriptor attribute could not be read. [ERROR_DS_CANT_RETRIEVE_SD (0x214E)]
Error Code 8527: The object requested was not found but an object with that key was found. [ERROR_DS_KEY_NOT_UNIQUE (0x214F)]
Error Code 8528: The syntax of the linked attribute being added is incorrect. Forward links can only have syntax 2.5.5.1 2.5.5.7 and 2.5.5.14 and backlinks can only have syntax 2.5.5.1 [ERROR_DS_WRONG_LINKED_ATT_SYNTAX (0x2150)]
Error Code 8529: Security Account Manager needs to get the boot password. [ERROR_DS_SAM_NEED_BOOTKEY_PASSWORD (0x2151)]
Error Code 8530: Security Account Manager needs to get the boot key from floppy disk. [ERROR_DS_SAM_NEED_BOOTKEY_FLOPPY (0x2152)]
Error Code 8531: Directory Service cannot start. [ERROR_DS_CANT_START (0x2153)]
Error Code 8532: Directory Services could not start. [ERROR_DS_INIT_FAILURE (0x2154)]
Error Code 8533: The connection between client and server requires packet privacy or better. [ERROR_DS_NO_PKT_PRIVACY_ON_CONNECTION (0x2155)]
Error Code 8534: The source domain may not be in the same forest as destination. [ERROR_DS_SOURCE_DOMAIN_IN_FOREST (0x2156)]
Error Code 8535: The destination domain must be in the forest. [ERROR_DS_DESTINATION_DOMAIN_NOT_IN_FOREST (0x2157)]
Error Code 8536: The operation requires that destination domain auditing be enabled. [ERROR_DS_DESTINATION_AUDITING_NOT_ENABLED (0x2158)]
Error Code 8537: The operation couldn’t locate a DC for the source domain. [ERROR_DS_CANT_FIND_DC_FOR_SRC_DOMAIN (0x2159)]
Error Code 8538: The source object must be a group or user. [ERROR_DS_SRC_OBJ_NOT_GROUP_OR_USER (0x215A)]
Error Code 8539: The source object’s SID already exists in destination forest. [ERROR_DS_SRC_SID_EXISTS_IN_FOREST (0x215B)]
Error Code 8540: The source and destination object must be of the same type. [ERROR_DS_SRC_AND_DST_OBJECT_CLASS_MISMATCH (0x215C)]
Error Code 8541: Security Accounts Manager initialization failed because of the following error: %1. Error Status: 0x%2. Click OK to shut down the system and reboot into Safe Mode. Check the event log for detailed information. [ERROR_SAM_INIT_FAILURE (0x215D)]
Error Code 8542: Schema information could not be included in the replication request. [ERROR_DS_DRA_SCHEMA_INFO_SHIP (0x215E)]
Error Code 8543: The replication operation could not be completed due to a schema incompatibility. [ERROR_DS_DRA_SCHEMA_CONFLICT (0x215F)]
Error Code 8544: The replication operation could not be completed due to a previous schema incompatibility. [ERROR_DS_DRA_EARLIER_SCHEMA_CONFLICT (0x2160)]
Error Code 8545: The replication update could not be applied because either the source or the destination has not yet received information regarding a recent cross-domain move operation. [ERROR_DS_DRA_OBJ_NC_MISMATCH (0x2161)]
Error Code 8546: The requested domain could not be deleted because there exist domain controllers that still host this domain. [ERROR_DS_NC_STILL_HAS_DSAS (0x2162)]
Error Code 8547: The requested operation can be performed only on a global catalog server. [ERROR_DS_GC_REQUIRED (0x2163)]
Error Code 8548: A local group can only be a member of other local groups in the same domain. [ERROR_DS_LOCAL_MEMBER_OF_LOCAL_ONLY (0x2164)]
Error Code 8549: Foreign security principals cannot be members of universal groups. [ERROR_DS_NO_FPO_IN_UNIVERSAL_GROUPS (0x2165)]
Error Code 8550: The attribute is not allowed to be replicated to the GC because of security reasons. [ERROR_DS_CANT_ADD_TO_GC (0x2166)]
Error Code 8551: The checkpoint with the PDC could not be taken because there too many modifications being processed currently. [ERROR_DS_NO_CHECKPOINT_WITH_PDC (0x2167)]
Error Code 8552: The operation requires that source domain auditing be enabled. [ERROR_DS_SOURCE_AUDITING_NOT_ENABLED (0x2168)]
Error Code 8553: Security principal objects can only be created inside domain naming contexts. [ERROR_DS_CANT_CREATE_IN_NONDOMAIN_NC (0x2169)]
Error Code 8554: A Service Principal Name (SPN) could not be constructed because the provided hostname is not in the necessary format. [ERROR_DS_INVALID_NAME_FOR_SPN (0x216A)]
Error Code 8555: A Filter was passed that uses constructed attributes. [ERROR_DS_FILTER_USES_CONTRUCTED_ATTRS (0x216B)]
Error Code 8556: The unicodePwd attribute value must be enclosed in double quotes. [ERROR_DS_UNICODEPWD_NOT_IN_QUOTES (0x216C)]
Error Code 8557: Your computer could not be joined to the domain. You have exceeded the maximum number of computer accounts you are allowed to create in this domain. Contact your system administrator to have this limit reset or increased. [ERROR_DS_MACHINE_ACCOUNT_QUOTA_EXCEEDED (0x216D)]
Error Code 8558: For security reasons the operation must be run on the destination DC. [ERROR_DS_MUST_BE_RUN_ON_DST_DC (0x216E)]
Error Code 8559: For security reasons the source DC must be NT4SP4 or greater. [ERROR_DS_SRC_DC_MUST_BE_SP4_OR_GREATER (0x216F)]
Error Code 8560: Critical Directory Service System objects cannot be deleted during tree delete operations. The tree delete may have been partially performed. [ERROR_DS_CANT_TREE_DELETE_CRITICAL_OBJ (0x2170)]
Error Code 8561: Directory Services could not start because of the following error: %1. Error Status: 0x%2. Please click OK to shutdown the system. You can use the recovery console to diagnose the system further. [ERROR_DS_INIT_FAILURE_CONSOLE (0x2171)]
Error Code 8562: Security Accounts Manager initialization failed because of the following error: %1. Error Status: 0x%2. Please click OK to shutdown the system. You can use the recovery console to diagnose the system further. [ERROR_DS_SAM_INIT_FAILURE_CONSOLE (0x2172)]
Error Code 8563: The version of the operating system installed is incompatible with the current forest functional level. You must upgrade to a new version of the operating system before this server can become a domain controller in this forest. [ERROR_DS_FOREST_VERSION_TOO_HIGH (0x2173)]
Error Code 8564: The version of the operating system installed is incompatible with the current domain functional level. You must upgrade to a new version of the operating system before this server can become a domain controller in this domain. [ERROR_DS_DOMAIN_VERSION_TOO_HIGH (0x2174)]
Error Code 8565: The version of the operating system installed on this server no longer supports the current forest functional level. You must raise the forest functional level before this server can become a domain controller in this forest. [ERROR_DS_FOREST_VERSION_TOO_LOW (0x2175)]
Error Code 8566: The version of the operating system installed on this server no longer supports the current domain functional level. You must raise the domain functional level before this server can become a domain controller in this domain. [ERROR_DS_DOMAIN_VERSION_TOO_LOW (0x2176)]
Error Code 8567: The version of the operating system installed on this server is incompatible with the functional level of the domain or forest. [ERROR_DS_INCOMPATIBLE_VERSION (0x2177)]
Error Code 8568: The functional level of the domain (or forest) cannot be raised to the requested value because there exist one or more domain controllers in the domain (or forest) that are at a lower incompatible functional level. [ERROR_DS_LOW_DSA_VERSION (0x2178)]
Error Code 8569: The forest functional level cannot be raised to the requested value since one or more domains are still in mixed domain mode. All domains in the forest must be in native mode for you to raise the forest functional level. [ERROR_DS_NO_BEHAVIOR_VERSION_IN_MIXEDDOMAIN (0x2179)]
Error Code 8570: The sort order requested is not supported. [ERROR_DS_NOT_SUPPORTED_SORT_ORDER (0x217A)]
Error Code 8571: The requested name already exists as a unique identifier. [ERROR_DS_NAME_NOT_UNIQUE (0x217B)]
Error Code 8572: The machine account was created pre-NT4. The account needs to be recreated. [ERROR_DS_MACHINE_ACCOUNT_CREATED_PRENT4 (0x217C)]
Error Code 8573: The database is out of version store. [ERROR_DS_OUT_OF_VERSION_STORE (0x217D)]
Error Code 8574: Unable to continue operation because multiple conflicting controls were used. [ERROR_DS_INCOMPATIBLE_CONTROLS_USED (0x217E)]
Error Code 8575: Unable to find a valid security descriptor reference domain for this partition. [ERROR_DS_NO_REF_DOMAIN (0x217F)]
Error Code 8576: Schema update failed: The link identifier is reserved. [ERROR_DS_RESERVED_LINK_ID (0x2180)]
Error Code 8577: Schema update failed: There are no link identifiers available. [ERROR_DS_LINK_ID_NOT_AVAILABLE (0x2181)]
Error Code 8578: An account group cannot have a universal group as a member. [ERROR_DS_AG_CANT_HAVE_UNIVERSAL_MEMBER (0x2182)]
Error Code 8579: Rename or move operations on naming context heads or read-only objects are not allowed. [ERROR_DS_MODIFYDN_DISALLOWED_BY_INSTANCE_TYPE (0x2183)]
Error Code 8580: Move operations on objects in the schema naming context are not allowed. [ERROR_DS_NO_OBJECT_MOVE_IN_SCHEMA_NC (0x2184)]
Error Code 8581: A system flag has been set on the object and does not allow the object to be moved or renamed. [ERROR_DS_MODIFYDN_DISALLOWED_BY_FLAG (0x2185)]
Error Code 8582: This object is not allowed to change its grandparent container. Moves are not forbidden on this object but are restricted to sibling containers. [ERROR_DS_MODIFYDN_WRONG_GRANDPARENT (0x2186)]
Error Code 8583: Unable to resolve completely a referral to another forest is generated. [ERROR_DS_NAME_ERROR_TRUST_REFERRAL (0x2187)]
Error Code 8584: The requested action is not supported on standard server. [ERROR_NOT_SUPPORTED_ON_STANDARD_SERVER (0x2188)]
Error Code 8585: Could not access a partition of the directory service located on a remote server. Make sure at least one server is running for the partition in question. [ERROR_DS_CANT_ACCESS_REMOTE_PART_OF_AD (0x2189)]
Error Code 8586: The directory cannot validate the proposed naming context (or partition) name because it does not hold a replica nor can it contact a replica of the naming context above the proposed naming context. Please ensure that the parent naming context is properly registered in DNS and at least one replica of this naming context is reachable by the Domain Naming master. [ERROR_DS_CR_IMPOSSIBLE_TO_VALIDATE_V2 (0x218A)]
Error Code 8587: The thread limit for this request was exceeded. [ERROR_DS_THREAD_LIMIT_EXCEEDED (0x218B)]
Error Code 8588: The Global catalog server is not in the closest site. [ERROR_DS_NOT_CLOSEST (0x218C)]
Error Code 8589: The DS cannot derive a service principal name (SPN) with which to mutually authenticate the target server because the corresponding server object in the local DS database has no serverReference attribute. [ERROR_DS_CANT_DERIVE_SPN_WITHOUT_SERVER_REF (0x218D)]
Error Code 8590: The Directory Service failed to enter single user mode. [ERROR_DS_SINGLE_USER_MODE_FAILED (0x218E)]
Error Code 8591: The Directory Service cannot parse the script because of a syntax error. [ERROR_DS_NTDSCRIPT_SYNTAX_ERROR (0x218F)]
Error Code 8592: The Directory Service cannot process the script because of an error. [ERROR_DS_NTDSCRIPT_PROCESS_ERROR (0x2190)]
Error Code 8593: The directory service cannot perform the requested operation because the servers involved are of different replication epochs (which is usually related to a domain rename that is in progress). [ERROR_DS_DIFFERENT_REPL_EPOCHS (0x2191)]
Error Code 8594: The directory service binding must be renegotiated due to a change in the server extensions information. [ERROR_DS_DRS_EXTENSIONS_CHANGED (0x2192)]
Error Code 8595: Operation not allowed on a disabled cross ref. [ERROR_DS_REPLICA_SET_CHANGE_NOT_ALLOWED_ON_DISABLED_CR (0x2193)]
Error Code 8596: Schema update failed: No values for msDS-IntId are available. [ERROR_DS_NO_MSDS_INTID (0x2194)]
Error Code 8597: Schema update failed: Duplicate msDS-INtId. Retry the operation. [ERROR_DS_DUP_MSDS_INTID (0x2195)]
Error Code 8598: Schema deletion failed: attribute is used in rDNAttID. [ERROR_DS_EXISTS_IN_RDNATTID (0x2196)]
Error Code 8599: The directory service failed to authorize the request. [ERROR_DS_AUTHORIZATION_FAILED (0x2197)]
Error Code 8600: The Directory Service cannot process the script because it is invalid. [ERROR_DS_INVALID_SCRIPT (0x2198)]
Error Code 8601: The remote create cross reference operation failed on the Domain Naming Master FSMO. The operation’s error is in the extended data. [ERROR_DS_REMOTE_CROSSREF_OP_FAILED (0x2199)]
Error Code 8602: A cross reference is in use locally with the same name. [ERROR_DS_CROSS_REF_BUSY (0x219A)]
Error Code 8603: The DS cannot derive a service principal name (SPN) with which to mutually authenticate the target server because the server’s domain has been deleted from the forest. [ERROR_DS_CANT_DERIVE_SPN_FOR_DELETED_DOMAIN (0x219B)]
Error Code 8604: Writeable NCs prevent this DC from demoting. [ERROR_DS_CANT_DEMOTE_WITH_WRITEABLE_NC (0x219C)]
Error Code 8605: The requested object has a non-unique identifier and cannot be retrieved. [ERROR_DS_DUPLICATE_ID_FOUND (0x219D)]
Error Code 8606: Insufficient attributes were given to create an object. This object may not exist because it may have been deleted and already garbage collected. [ERROR_DS_INSUFFICIENT_ATTR_TO_CREATE_OBJECT (0x219E)]
Error Code 8607: The group cannot be converted due to attribute restrictions on the requested group type. [ERROR_DS_GROUP_CONVERSION_ERROR (0x219F)]
Error Code 8608: Cross-domain move of non-empty basic application groups is not allowed. [ERROR_DS_CANT_MOVE_APP_BASIC_GROUP (0x21A0)]
Error Code 8609: Cross-domain move of non-empty query based application groups is not allowed. [ERROR_DS_CANT_MOVE_APP_QUERY_GROUP (0x21A1)]
Error Code 8610: The FSMO role ownership could not be verified because its directory partition has not replicated successfully with at least one replication partner. [ERROR_DS_ROLE_NOT_VERIFIED (0x21A2)]
Error Code 8611: The target container for a redirection of a well known object container cannot already be a special container. [ERROR_DS_WKO_CONTAINER_CANNOT_BE_SPECIAL (0x21A3)]
Error Code 8612: The Directory Service cannot perform the requested operation because a domain rename operation is in progress. [ERROR_DS_DOMAIN_RENAME_IN_PROGRESS (0x21A4)]
Error Code 8613: The directory service detected a child partition below the requested new partition name. The partition hierarchy must be created in a top down method. [ERROR_DS_EXISTING_AD_CHILD_NC (0x21A5)]
Error Code 8614: The directory service cannot replicate with this server because the time since the last replication with this server has exceeded the tombstone lifetime. [ERROR_DS_REPL_LIFETIME_EXCEEDED (0x21A6)]
Error Code 8615: The requested operation is not allowed on an object under the system container. [ERROR_DS_DISALLOWED_IN_SYSTEM_CONTAINER (0x21A7)]
Error Code 8616: The LDAP servers network send queue has filled up because the client is not processing the results of it’s requests fast enough. No more requests will be processed until the client catches up. If the client does not catch up then it will be disconnected. [ERROR_DS_LDAP_SEND_QUEUE_FULL (0x21A8)]
Error Code 8617: The scheduled replication did not take place because the system was too busy to execute the request within the schedule window. The replication queue is overloaded. Consider reducing the number of partners or decreasing the scheduled replication frequency. [ERROR_DS_DRA_OUT_SCHEDULE_WINDOW (0x21A9)]
Error Code 8618: At this time it cannot be determined if the branch replication policy is available on the hub domain controller. Please retry at a later time to account for replication latencies. [ERROR_DS_POLICY_NOT_KNOWN (0x21AA)]
Error Code 8619: The site settings object for the specified site does not exist. [ERROR_NO_SITE_SETTINGS_OBJECT (0x21AB)]
Error Code 8620: The local account store does not contain secret material for the specified account. [ERROR_NO_SECRETS (0x21AC)]
Error Code 8621: Could not find a writable domain controller in the domain. [ERROR_NO_WRITABLE_DC_FOUND (0x21AD)]
Error Code 8622: The server object for the domain controller does not exist. [ERROR_DS_NO_SERVER_OBJECT (0x21AE)]
Error Code 8623: The NTDS Settings object for the domain controller does not exist. [ERROR_DS_NO_NTDSA_OBJECT (0x21AF)]
Error Code 8624: The requested search operation is not supported for ASQ searches. [ERROR_DS_NON_ASQ_SEARCH (0x21B0)]
Error Code 8625: A required audit event could not be generated for the operation. [ERROR_DS_AUDIT_FAILURE (0x21B1)]
Error Code 8626: The search flags for the attribute are invalid. The subtree index bit is valid only on single valued attributes. [ERROR_DS_INVALID_SEARCH_FLAG_SUBTREE (0x21B2)]
Error Code 8627: The search flags for the attribute are invalid. The tuple index bit is valid only on attributes of Unicode strings. [ERROR_DS_INVALID_SEARCH_FLAG_TUPLE (0x21B3)]
Error Code 8628: The address books are nested too deeply. Failed to build the hierarchy table. [ERROR_DS_HIERARCHY_TABLE_TOO_DEEP (0x21B4)]
Error Code 8629: The specified up-to-date-ness vector is corrupt. [ERROR_DS_DRA_CORRUPT_UTD_VECTOR (0x21B5)]
Error Code 8630: The request to replicate secrets is denied. [ERROR_DS_DRA_SECRETS_DENIED (0x21B6)]
Error Code 8631: Schema update failed: The MAPI identifier is reserved. [ERROR_DS_RESERVED_MAPI_ID (0x21B7)]
Error Code 8632: Schema update failed: There are no MAPI identifiers available. [ERROR_DS_MAPI_ID_NOT_AVAILABLE (0x21B8)]
Error Code 8633: The replication operation failed because the required attributes of the local krbtgt object are missing. [ERROR_DS_DRA_MISSING_KRBTGT_SECRET (0x21B9)]
Error Code 9001: DNS server unable to interpret format. [DNS_ERROR_RCODE_FORMAT_ERROR (0x2329)]
Error Code 9002: DNS server failure. [DNS_ERROR_RCODE_SERVER_FAILURE (0x232A)]
Error Code 9003: DNS name does not exist. [DNS_ERROR_RCODE_NAME_ERROR (0x232B)]
Error Code 9004: DNS request not supported by name server. [DNS_ERROR_RCODE_NOT_IMPLEMENTED (0x232C)]
Error Code 9005: DNS operation refused. [DNS_ERROR_RCODE_REFUSED (0x232D)]
Error Code 9006: DNS name that ought not exist does exist. [DNS_ERROR_RCODE_YXDOMAIN (0x232E)]
Error Code 9007: DNS RR set that ought not exist does exist. [DNS_ERROR_RCODE_YXRRSET (0x232F)]
Error Code 9008: DNS RR set that ought to exist does not exist. [DNS_ERROR_RCODE_NXRRSET (0x2330)]
Error Code 9009: DNS server not authoritative for zone. [DNS_ERROR_RCODE_NOTAUTH (0x2331)]
Error Code 9010: DNS name in update or prereq is not in zone. [DNS_ERROR_RCODE_NOTZONE (0x2332)]
Error Code 9016: DNS signature failed to verify. [DNS_ERROR_RCODE_BADSIG (0x2338)]
Error Code 9017: DNS bad key. [DNS_ERROR_RCODE_BADKEY (0x2339)]
Error Code 9018: DNS signature validity expired. [DNS_ERROR_RCODE_BADTIME (0x233A)]
Error Code 9501: No records found for given DNS query. [DNS_INFO_NO_RECORDS (0x251D)]
Error Code 9502: Bad DNS packet. [DNS_ERROR_BAD_PACKET (0x251E)]
Error Code 9503: No DNS packet. [DNS_ERROR_NO_PACKET (0x251F)]
Error Code 9504: DNS error check rcode. [DNS_ERROR_RCODE (0x2520)]
Error Code 9505: Unsecured DNS packet. [DNS_ERROR_UNSECURE_PACKET (0x2521)]
Error Code 9551: Invalid DNS type. [DNS_ERROR_INVALID_TYPE (0x254F)]
Error Code 9552: Invalid IP address. [DNS_ERROR_INVALID_IP_ADDRESS (0x2550)]
Error Code 9553: Invalid property. [DNS_ERROR_INVALID_PROPERTY (0x2551)]
Error Code 9554: Try DNS operation again later. [DNS_ERROR_TRY_AGAIN_LATER (0x2552)]
Error Code 9555: Record for given name and type is not unique. [DNS_ERROR_NOT_UNIQUE (0x2553)]
Error Code 9556: DNS name does not comply with RFC specifications. [DNS_ERROR_NON_RFC_NAME (0x2554)]
Error Code 9557: DNS name is a fully-qualified DNS name. [DNS_STATUS_FQDN (0x2555)]
Error Code 9558: DNS name is dotted (multi-label). [DNS_STATUS_DOTTED_NAME (0x2556)]
Error Code 9559: DNS name is a single-part name. [DNS_STATUS_SINGLE_PART_NAME (0x2557)]
Error Code 9560: DNS name contains an invalid character. [DNS_ERROR_INVALID_NAME_CHAR (0x2558)]
Error Code 9561: DNS name is entirely numeric. [DNS_ERROR_NUMERIC_NAME (0x2559)]
Error Code 9562: The operation requested is not permitted on a DNS root server. [DNS_ERROR_NOT_ALLOWED_ON_ROOT_SERVER (0x255A)]
Error Code 9563: The record could not be created because this part of the DNS namespace has been delegated to another server. [DNS_ERROR_NOT_ALLOWED_UNDER_DELEGATION (0x255B)]
Error Code 9564: The DNS server could not find a set of root hints. [DNS_ERROR_CANNOT_FIND_ROOT_HINTS (0x255C)]
Error Code 9565: The DNS server found root hints but they were not consistent across all adapters. [DNS_ERROR_INCONSISTENT_ROOT_HINTS (0x255D)]
Error Code 9566: The specified value is too small for this parameter. [DNS_ERROR_DWORD_VALUE_TOO_SMALL (0x255E)]
Error Code 9567: The specified value is too large for this parameter. [DNS_ERROR_DWORD_VALUE_TOO_LARGE (0x255F)]
Error Code 9568: This operation is not allowed while the DNS server is loading zones in the background. Please try again later. [DNS_ERROR_BACKGROUND_LOADING (0x2560)]
Error Code 9569: The operation requested is not permitted on against a DNS server running on a read-only DC. [DNS_ERROR_NOT_ALLOWED_ON_RODC (0x2561)]
Error Code 9570: No data is allowed to exist underneath a DNAME record. [DNS_ERROR_NOT_ALLOWED_UNDER_DNAME (0x2562)]
Error Code 9571: This operation requires credentials delegation. [DNS_ERROR_DELEGATION_REQUIRED (0x2563)]
Error Code 9601: DNS zone does not exist. [DNS_ERROR_ZONE_DOES_NOT_EXIST (0x2581)]
Error Code 9602: DNS zone information not available. [DNS_ERROR_NO_ZONE_INFO (0x2582)]
Error Code 9603: Invalid operation for DNS zone. [DNS_ERROR_INVALID_ZONE_OPERATION (0x2583)]
Error Code 9604: Invalid DNS zone configuration. [DNS_ERROR_ZONE_CONFIGURATION_ERROR (0x2584)]
Error Code 9605: DNS zone has no start of authority (SOA) record. [DNS_ERROR_ZONE_HAS_NO_SOA_RECORD (0x2585)]
Error Code 9606: DNS zone has no Name Server (NS) record. [DNS_ERROR_ZONE_HAS_NO_NS_RECORDS (0x2586)]
Error Code 9607: DNS zone is locked. [DNS_ERROR_ZONE_LOCKED (0x2587)]
Error Code 9608: DNS zone creation failed. [DNS_ERROR_ZONE_CREATION_FAILED (0x2588)]
Error Code 9609: DNS zone already exists. [DNS_ERROR_ZONE_ALREADY_EXISTS (0x2589)]
Error Code 9610: DNS automatic zone already exists. [DNS_ERROR_AUTOZONE_ALREADY_EXISTS (0x258A)]
Error Code 9611: Invalid DNS zone type. [DNS_ERROR_INVALID_ZONE_TYPE (0x258B)]
Error Code 9612: Secondary DNS zone requires master IP address. [DNS_ERROR_SECONDARY_REQUIRES_MASTER_IP (0x258C)]
Error Code 9613: DNS zone not secondary. [DNS_ERROR_ZONE_NOT_SECONDARY (0x258D)]
Error Code 9614: Need secondary IP address. [DNS_ERROR_NEED_SECONDARY_ADDRESSES (0x258E)]
Error Code 9615: WINS initialization failed. [DNS_ERROR_WINS_INIT_FAILED (0x258F)]
Error Code 9616: Need WINS servers. [DNS_ERROR_NEED_WINS_SERVERS (0x2590)]
Error Code 9617: NBTSTAT initialization call failed. [DNS_ERROR_NBSTAT_INIT_FAILED (0x2591)]
Error Code 9618: Invalid delete of start of authority (SOA) [DNS_ERROR_SOA_DELETE_INVALID (0x2592)]
Error Code 9619: A conditional forwarding zone already exists for that name. [DNS_ERROR_FORWARDER_ALREADY_EXISTS (0x2593)]
Error Code 9620: This zone must be configured with one or more master DNS server IP addresses. [DNS_ERROR_ZONE_REQUIRES_MASTER_IP (0x2594)]
Error Code 9621: The operation cannot be performed because this zone is shutdown. [DNS_ERROR_ZONE_IS_SHUTDOWN (0x2595)]
Error Code 9651: Primary DNS zone requires datafile. [DNS_ERROR_PRIMARY_REQUIRES_DATAFILE (0x25B3)]
Error Code 9652: Invalid datafile name for DNS zone. [DNS_ERROR_INVALID_DATAFILE_NAME (0x25B4)]
Error Code 9653: Failed to open datafile for DNS zone. [DNS_ERROR_DATAFILE_OPEN_FAILURE (0x25B5)]
Error Code 9654: Failed to write datafile for DNS zone. [DNS_ERROR_FILE_WRITEBACK_FAILED (0x25B6)]
Error Code 9655: Failure while reading datafile for DNS zone. [DNS_ERROR_DATAFILE_PARSING (0x25B7)]
Error Code 9701: DNS record does not exist. [DNS_ERROR_RECORD_DOES_NOT_EXIST (0x25E5)]
Error Code 9702: DNS record format error. [DNS_ERROR_RECORD_FORMAT (0x25E6)]
Error Code 9703: Node creation failure in DNS. [DNS_ERROR_NODE_CREATION_FAILED (0x25E7)]
Error Code 9704: Unknown DNS record type. [DNS_ERROR_UNKNOWN_RECORD_TYPE (0x25E8)]
Error Code 9705: DNS record timed out. [DNS_ERROR_RECORD_TIMED_OUT (0x25E9)]
Error Code 9706: Name not in DNS zone. [DNS_ERROR_NAME_NOT_IN_ZONE (0x25EA)]
Error Code 9707: CNAME loop detected. [DNS_ERROR_CNAME_LOOP (0x25EB)]
Error Code 9708: Node is a CNAME DNS record. [DNS_ERROR_NODE_IS_CNAME (0x25EC)]
Error Code 9709: A CNAME record already exists for given name. [DNS_ERROR_CNAME_COLLISION (0x25ED)]
Error Code 9710: Record only at DNS zone root. [DNS_ERROR_RECORD_ONLY_AT_ZONE_ROOT (0x25EE)]
Error Code 9711: DNS record already exists. [DNS_ERROR_RECORD_ALREADY_EXISTS (0x25EF)]
Error Code 9712: Secondary DNS zone data error. [DNS_ERROR_SECONDARY_DATA (0x25F0)]
Error Code 9713: Could not create DNS cache data. [DNS_ERROR_NO_CREATE_CACHE_DATA (0x25F1)]
Error Code 9714: DNS name does not exist. [DNS_ERROR_NAME_DOES_NOT_EXIST (0x25F2)]
Error Code 9715: Could not create pointer (PTR) record. [DNS_WARNING_PTR_CREATE_FAILED (0x25F3)]
Error Code 9716: DNS domain was undeleted. [DNS_WARNING_DOMAIN_UNDELETED (0x25F4)]
Error Code 9717: The directory service is unavailable. [DNS_ERROR_DS_UNAVAILABLE (0x25F5)]
Error Code 9718: DNS zone already exists in the directory service. [DNS_ERROR_DS_ZONE_ALREADY_EXISTS (0x25F6)]
Error Code 9719: DNS server not creating or reading the boot file for the directory service integrated DNS zone. [DNS_ERROR_NO_BOOTFILE_IF_DS_ZONE (0x25F7)]
Error Code 9720: Node is a DNAME DNS record. [DNS_ERROR_NODE_IS_DNAME (0x25F8)]
Error Code 9721: A DNAME record already exists for given name. [DNS_ERROR_DNAME_COLLISION (0x25F9)]
Error Code 9722: An alias loop has been detected with either CNAME or DNAME records. [DNS_ERROR_ALIAS_LOOP (0x25FA)]
Error Code 9751: DNS AXFR (zone transfer) complete. [DNS_INFO_AXFR_COMPLETE (0x2617)]
Error Code 9752: DNS zone transfer failed. [DNS_ERROR_AXFR (0x2618)]
Error Code 9753: Added local WINS server. [DNS_INFO_ADDED_LOCAL_WINS (0x2619)]
Error Code 9801: Secure update call needs to continue update request. [DNS_STATUS_CONTINUE_NEEDED (0x2649)]
Error Code 9851: TCP/IP network protocol not installed. [DNS_ERROR_NO_TCPIP (0x267B)]
Error Code 9852: No DNS servers configured for local system. [DNS_ERROR_NO_DNS_SERVERS (0x267C)]
Error Code 9901: The specified directory partition does not exist. [DNS_ERROR_DP_DOES_NOT_EXIST (0x26AD)]
Error Code 9902: The specified directory partition already exists. [DNS_ERROR_DP_ALREADY_EXISTS (0x26AE)]
Error Code 9903: This DNS server is not enlisted in the specified directory partition. [DNS_ERROR_DP_NOT_ENLISTED (0x26AF)]
Error Code 9904: This DNS server is already enlisted in the specified directory partition. [DNS_ERROR_DP_ALREADY_ENLISTED (0x26B0)]
Error Code 9905: The directory partition is not available at this time. Please wait a few minutes and try again. [DNS_ERROR_DP_NOT_AVAILABLE (0x26B1)]
Error Code 9906: The application directory partition operation failed. The domain controller holding the domain naming master role is down or unable to service the request or is not running Windows Server 2003. [DNS_ERROR_DP_FSMO_ERROR (0x26B2)]
Error Code 10004: A blocking operation was interrupted by a call to WSACancelBlockingCall. [WSAEINTR (0x2714)]
Error Code 10009: The file handle supplied is not valid. [WSAEBADF (0x2719)]
Error Code 10013: An attempt was made to access a socket in a way forbidden by its access permissions. [WSAEACCES (0x271D)]
Error Code 10014: The system detected an invalid pointer address in attempting to use a pointer argument in a call. [WSAEFAULT (0x271E)]
Error Code 10022: An invalid argument was supplied. [WSAEINVAL (0x2726)]
Error Code 10024: Too many open sockets. [WSAEMFILE (0x2728)]
Error Code 10035: A non-blocking socket operation could not be completed immediately. [WSAEWOULDBLOCK (0x2733)]
Error Code 10036: A blocking operation is currently executing. [WSAEINPROGRESS (0x2734)]
Error Code 10037: An operation was attempted on a non-blocking socket that already had an operation in progress. [WSAEALREADY (0x2735)]
Error Code 10038: An operation was attempted on something that is not a socket. [WSAENOTSOCK (0x2736)]
Error Code 10039: A required address was omitted from an operation on a socket. [WSAEDESTADDRREQ (0x2737)]
Error Code 10040: A message sent on a datagram socket was larger than the internal message buffer or some other network limit or the buffer used to receive a datagram into was smaller than the datagram itself. [WSAEMSGSIZE (0x2738)]
Error Code 10041: A protocol was specified in the socket function call that does not support the semantics of the socket type requested. [WSAEPROTOTYPE (0x2739)]
Error Code 10042: An unknown invalid or unsupported option or level was specified in a getsockopt or setsockopt call. [WSAENOPROTOOPT (0x273A)]
Error Code 10043: The requested protocol has not been configured into the system or no implementation for it exists. [WSAEPROTONOSUPPORT (0x273B)]
Error Code 10044: The support for the specified socket type does not exist in this address family. [WSAESOCKTNOSUPPORT (0x273C)]
Error Code 10045: The attempted operation is not supported for the type of object referenced. [WSAEOPNOTSUPP (0x273D)]
Error Code 10046: The protocol family has not been configured into the system or no implementation for it exists. [WSAEPFNOSUPPORT (0x273E)]
Error Code 10047: An address incompatible with the requested protocol was used. [WSAEAFNOSUPPORT (0x273F)]
Error Code 10048: Only one usage of each socket address (protocol/network address/port) is normally permitted. [WSAEADDRINUSE (0x2740)]
Error Code 10049: The requested address is not valid in its context. [WSAEADDRNOTAVAIL (0x2741)]
Error Code 10050: A socket operation encountered a dead network. [WSAENETDOWN (0x2742)]
Error Code 10051: A socket operation was attempted to an unreachable network. [WSAENETUNREACH (0x2743)]
Error Code 10052: The connection has been broken due to keep-alive activity detecting a failure while the operation was in progress. [WSAENETRESET (0x2744)]
Error Code 10053: An established connection was aborted by the software in your host machine. [WSAECONNABORTED (0x2745)]
Error Code 10054: An existing connection was forcibly closed by the remote host. [WSAECONNRESET (0x2746)]
Error Code 10055: An operation on a socket could not be performed because the system lacked sufficient buffer space or because a queue was full. [WSAENOBUFS (0x2747)]
Error Code 10056: A connect request was made on an already connected socket. [WSAEISCONN (0x2748)]
Error Code 10057: A request to send or receive data was disallowed because the socket is not connected and (when sending on a datagram socket using a sendto call) no address was supplied. [WSAENOTCONN (0x2749)]
Error Code 10058: A request to send or receive data was disallowed because the socket had already been shut down in that direction with a previous shutdown call. [WSAESHUTDOWN (0x274A)]
Error Code 10059: Too many references to some kernel object. [WSAETOOMANYREFS (0x274B)]
Error Code 10060: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time or established connection failed because connected host has failed to respond. [WSAETIMEDOUT (0x274C)]
Error Code 10061: No connection could be made because the target machine actively refused it. [WSAECONNREFUSED (0x274D)]
Error Code 10062: Cannot translate name. [WSAELOOP (0x274E)]
Error Code 10063: Name component or name was too long. [WSAENAMETOOLONG (0x274F)]
Error Code 10064: A socket operation failed because the destination host was down. [WSAEHOSTDOWN (0x2750)]
Error Code 10065: A socket operation was attempted to an unreachable host. [WSAEHOSTUNREACH (0x2751)]
Error Code 10066: Cannot remove a directory that is not empty. [WSAENOTEMPTY (0x2752)]
Error Code 10067: A Windows Sockets implementation may have a limit on the number of applications that may use it simultaneously. [WSAEPROCLIM (0x2753)]
Error Code 10068: Ran out of quota. [WSAEUSERS (0x2754)]
Error Code 10069: Ran out of disk quota. [WSAEDQUOT (0x2755)]
Error Code 10070: File handle reference is no longer available. [WSAESTALE (0x2756)]
Error Code 10071: Item is not available locally. [WSAEREMOTE (0x2757)]
Error Code 10091: WSAStartup cannot function at this time because the underlying system it uses to provide network services is currently unavailable. [WSASYSNOTREADY (0x276B)]
Error Code 10092: The Windows Sockets version requested is not supported. [WSAVERNOTSUPPORTED (0x276C)]
Error Code 10093: Either the application has not called WSAStartup or WSAStartup failed. [WSANOTINITIALISED (0x276D)]
Error Code 10101: Returned by WSARecv or WSARecvFrom to indicate the remote party has initiated a graceful shutdown sequence. [WSAEDISCON (0x2775)]
Error Code 10102: No more results can be returned by WSALookupServiceNext. [WSAENOMORE (0x2776)]
Error Code 10103: A call to WSALookupServiceEnd was made while this call was still processing. The call has been canceled. [WSAECANCELLED (0x2777)]
Error Code 10104: The procedure call table is invalid. [WSAEINVALIDPROCTABLE (0x2778)]
Error Code 10105: The requested service provider is invalid. [WSAEINVALIDPROVIDER (0x2779)]
Error Code 10106: The requested service provider could not be loaded or initialized. [WSAEPROVIDERFAILEDINIT (0x277A)]
Error Code 10107: A system call that should never fail has failed. [WSASYSCALLFAILURE (0x277B)]
Error Code 10108: No such service is known. The service cannot be found in the specified name space. [WSASERVICE_NOT_FOUND (0x277C)]
Error Code 10109: The specified class was not found. [WSATYPE_NOT_FOUND (0x277D)]
Error Code 10110: No more results can be returned by WSALookupServiceNext. [WSA_E_NO_MORE (0x277E)]
Error Code 10111: A call to WSALookupServiceEnd was made while this call was still processing. The call has been canceled. [WSA_E_CANCELLED (0x277F)]
Error Code 10112: A database query failed because it was actively refused. [WSAEREFUSED (0x2780)]
Error Code 11001: No such host is known. [WSAHOST_NOT_FOUND (0x2AF9)]
Error Code 11002: This is usually a temporary error during hostname resolution and means that the local server did not receive a response from an authoritative server. [WSATRY_AGAIN (0x2AFA)]
Error Code 11003: A non-recoverable error occurred during a database lookup. [WSANO_RECOVERY (0x2AFB)]
Error Code 11004: The requested name is valid but no data of the requested type was found. [WSANO_DATA (0x2AFC)]
Error Code 11005: At least one reserve has arrived. [WSA_QOS_RECEIVERS (0x2AFD)]
Error Code 11006: At least one path has arrived. [WSA_QOS_SENDERS (0x2AFE)]
Error Code 11007: There are no senders. [WSA_QOS_NO_SENDERS (0x2AFF)]
Error Code 11008: There are no receivers. [WSA_QOS_NO_RECEIVERS (0x2B00)]
Error Code 11009: Reserve has been confirmed. [WSA_QOS_REQUEST_CONFIRMED (0x2B01)]
Error Code 11010: Error due to lack of resources. [WSA_QOS_ADMISSION_FAILURE (0x2B02)]
Error Code 11011: Rejected for administrative reasons – bad credentials. [WSA_QOS_POLICY_FAILURE (0x2B03)]
Error Code 11012: Unknown or conflicting style. [WSA_QOS_BAD_STYLE (0x2B04)]
Error Code 11013: Problem with some part of the filterspec or providerspecific buffer in general. [WSA_QOS_BAD_OBJECT (0x2B05)]
Error Code 11014: Problem with some part of the flowspec. [WSA_QOS_TRAFFIC_CTRL_ERROR (0x2B06)]
Error Code 11015: General QOS error. [WSA_QOS_GENERIC_ERROR (0x2B07)]
Error Code 11016: An invalid or unrecognized service type was found in the flowspec. [WSA_QOS_ESERVICETYPE (0x2B08)]
Error Code 11017: An invalid or inconsistent flowspec was found in the QOS structure. [WSA_QOS_EFLOWSPEC (0x2B09)]
Error Code 11018: Invalid QOS provider-specific buffer. [WSA_QOS_EPROVSPECBUF (0x2B0A)]
Error Code 11019: An invalid QOS filter style was used. [WSA_QOS_EFILTERSTYLE (0x2B0B)]
Error Code 11020: An invalid QOS filter type was used. [WSA_QOS_EFILTERTYPE (0x2B0C)]
Error Code 11021: An incorrect number of QOS FILTERSPECs were specified in the FLOWDESCRIPTOR. [WSA_QOS_EFILTERCOUNT (0x2B0D)]
Error Code 11022: An object with an invalid ObjectLength field was specified in the QOS provider-specific buffer. [WSA_QOS_EOBJLENGTH (0x2B0E)]
Error Code 11023: An incorrect number of flow descriptors was specified in the QOS structure. [WSA_QOS_EFLOWCOUNT (0x2B0F)]
Error Code 11024: An unrecognized object was found in the QOS provider-specific buffer. [WSA_QOS_EUNKOWNPSOBJ (0x2B10)]
Error Code 11025: An invalid policy object was found in the QOS provider-specific buffer. [WSA_QOS_EPOLICYOBJ (0x2B11)]
Error Code 11026: An invalid QOS flow descriptor was found in the flow descriptor list. [WSA_QOS_EFLOWDESC (0x2B12)]
Error Code 11027: An invalid or inconsistent flowspec was found in the QOS provider specific buffer. [WSA_QOS_EPSFLOWSPEC (0x2B13)]
Error Code 11028: An invalid FILTERSPEC was found in the QOS provider-specific buffer. [WSA_QOS_EPSFILTERSPEC (0x2B14)]
Error Code 11029: An invalid shape discard mode object was found in the QOS provider specific buffer. [WSA_QOS_ESDMODEOBJ (0x2B15)]
Error Code 11030: An invalid shaping rate object was found in the QOS provider-specific buffer. [WSA_QOS_ESHAPERATEOBJ (0x2B16)]
Error Code 11031: A reserved policy element was found in the QOS provider-specific buffer. [WSA_QOS_RESERVED_PETYPE (0x2B17)]
Error Code 12001: No more handles could be generated at this time. [ERROR_INTERNET_OUT_OF_HANDLES (0x2EE1)]
Error Code 12002: The request has timed out. [ERROR_INTERNET_TIMEOUT (0x2EE2)]
Error Code 12003: An extended error was returned from the server. This is typically a string or buffer containing a verbose error message. Call InternetGetLastResponseInfo to retrieve the error text. [ERROR_INTERNET_EXTENDED_ERROR (0x2EE3)]
Error Code 12004: An internal error has occurred. [ERROR_INTERNET_INTERNAL_ERROR (0x2EE4)]
Error Code 12005: The URL is invalid. [ERROR_INTERNET_INVALID_URL (0x2EE5)]
Error Code 12006: The URL scheme could not be recognized, or is not supported. [ERROR_INTERNET_UNRECOGNIZED_SCHEME (0x2EE6)]
Error Code 12007: The server name could not be resolved. [ERROR_INTERNET_NAME_NOT_RESOLVED (0x2EE7)]
Error Code 12008: The requested protocol could not be located. [ERROR_INTERNET_PROTOCOL_NOT_FOUND (0x2EE8)]

 

Error Code 12009: A request to InternetQueryOption or InternetSetOption specified an invalid option value. [ERROR_INTERNET_INVALID_OPTION (0x2EE9)]
Error Code 12010: The length of an option supplied to InternetQueryOption or InternetSetOption is incorrect for the type of option specified. [ERROR_INTERNET_BAD_OPTION_LENGTH (0x2EEA)]
Error Code 12011: The requested option cannot be set, only queried. [ERROR_INTERNET_OPTION_NOT_SETTABLE (0x2EEB)]
Error Code 12012: WinINet support is being shut down or unloaded. [ERROR_INTERNET_SHUTDOWN (0x2EEC)]
Error Code 12013: The request to connect and log on to an FTP server could not be completed because the supplied user name is incorrect. [ERROR_INTERNET_INCORRECT_USER_NAME (0x2EED)]
Error Code 12014: The request to connect and log on to an FTP server could not be completed because the supplied password is incorrect. [ERROR_INTERNET_INCORRECT_PASSWORD (0x2EEE)]
Error Code 12015: The request to connect and log on to an FTP server failed. [ERROR_INTERNET_LOGIN_FAILURE (0x2EEF)]
Error Code 12016: The requested operation is invalid. [ERROR_INTERNET_INVALID_OPERATION (0x2EF0)]
Error Code 12017: The operation was canceled, usually because the handle on which the request was operating was closed before the operation completed. [ERROR_INTERNET_OPERATION_CANCELLED (0x2EF1)]
Error Code 12018: The type of handle supplied is incorrect for this operation. [ERROR_INTERNET_INCORRECT_HANDLE_TYPE (0x2EF2)]
Error Code 12019: The requested operation cannot be carried out because the handle supplied is not in the correct state. [ERROR_INTERNET_INCORRECT_HANDLE_STATE (0x2EF3)]
Error Code 12020: The request cannot be made via a proxy. [ERROR_INTERNET_NOT_PROXY_REQUEST (0x2EF4)]
Error Code 12021: A required registry value could not be located. [ERROR_INTERNET_REGISTRY_VALUE_NOT_FOUND (0x2EF5)]
Error Code 12022: A required registry value was located but is an incorrect type or has an invalid value. [ERROR_INTERNET_BAD_REGISTRY_PARAMETER (0x2EF6)]
Error Code 12023: Direct network access cannot be made at this time. [ERROR_INTERNET_NO_DIRECT_ACCESS (0x2EF7)]
Error Code 12024: An asynchronous request could not be made because a zero context value was supplied. [ERROR_INTERNET_NO_CONTEXT (0x2EF8)]
Error Code 12025: An asynchronous request could not be made because a callback function has not been set. [ERROR_INTERNET_NO_CALLBACK (0x2EF9)]
Error Code 12026: The required operation could not be completed because one or more requests are pending. [ERROR_INTERNET_REQUEST_PENDING (0x2EFA)]
Error Code 12027: The format of the request is invalid. [ERROR_INTERNET_INCORRECT_FORMAT (0x2EFB)]
Error Code 12028: The requested item could not be located. [ERROR_INTERNET_ITEM_NOT_FOUND (0x2EFC)]
Error Code 12029: The attempt to connect to the server failed. [ERROR_INTERNET_CANNOT_CONNECT (0x2EFD)]
Error Code 12030: The connection with the server has been terminated. [ERROR_INTERNET_CONNECTION_ABORTED (0x2EFE)]
Error Code 12031: The connection with the server has been reset. [ERROR_INTERNET_CONNECTION_RESET (0x2EFF)]
Error Code 12032: The function needs to redo the request. [ERROR_INTERNET_FORCE_RETRY (0x2F00)]
Error Code 12033: The request to the proxy was invalid. [ERROR_INTERNET_INVALID_PROXY_REQUEST (0x2F01)]
Error Code 12034: A user interface or other blocking operation has been requested. [ERROR_INTERNET_NEED_UI (0x2F02)]
Error Code 12036: The request failed because the handle already exists. [ERROR_INTERNET_HANDLE_EXISTS (0x2F04)]
Error Code 12037: SSL certificate date that was received from the server is bad. The certificate is expired. [ERROR_INTERNET_SEC_CERT_DATE_INVALID (0x2F05)]
Error Code 12038: SSL certificate common name (host name field) is incorrect—for example, if you entered www.server.com and the common name on the certificate says www.different.com. [ERROR_INTERNET_SEC_CERT_CN_INVALID (0x2F06)]
Error Code 12039: The application is moving from a non-SSL to an SSL connection because of a redirect. [ERROR_INTERNET_HTTP_TO_HTTPS_ON_REDIR (0x2F07)]
Error Code 12040: The application is moving from an SSL to an non-SSL connection because of a redirect. [ERROR_INTERNET_HTTPS_TO_HTTP_ON_REDIR (0x2F08)]
Error Code 12041: The content is not entirely secure. Some of the content being viewed may have come from unsecured servers. [ERROR_INTERNET_MIXED_SECURITY (0x2F09)]
Error Code 12042: The application is posting and attempting to change multiple lines of text on a server that is not secure. [ERROR_INTERNET_CHG_POST_IS_NON_SECURE (0x2F0A)]
Error Code 12043: The application is posting data to a server that is not secure. [ERROR_INTERNET_POST_IS_NON_SECURE (0x2F0B)]
Error Code 12044: The server is requesting client authentication. [ERROR_INTERNET_CLIENT_AUTH_CERT_NEEDED (0x2F0C)]
Error Code 12045: The function is unfamiliar with the Certificate Authority that generated the server’s certificate. [ERROR_INTERNET_INVALID_CA (0x2F0D)]
Error Code 12046: Client authorization is not set up on this computer. [ERROR_INTERNET_CLIENT_AUTH_NOT_SETUP (0x2F0E)]
Error Code 12047: The application could not start an asynchronous thread. [ERROR_INTERNET_ASYNC_THREAD_FAILED (0x2F0F)]
Error Code 12048: The function could not handle the redirection, because the scheme changed (for example, HTTP to FTP). [ERROR_INTERNET_REDIRECT_SCHEME_CHANGE (0x2F10)]
Error Code 12049: Another thread has a password dialog box in progress. [ERROR_INTERNET_DIALOG_PENDING (0x2F11)]
Error Code 12050: The dialog box should be retried. [ERROR_INTERNET_RETRY_DIALOG (0x2F12)]
Error Code 12052: The data being submitted to an SSL connection is being redirected to a non-SSL connection. [ERROR_INTERNET_HTTPS_HTTP_SUBMIT_REDIR (0x2F14)]
Error Code 12053: The request requires a CD-ROM to be inserted in the CD-ROM drive to locate the resource requested. [ERROR_INTERNET_INSERT_CDROM (0x2F15)]
Error Code 12054: The requested resource requires Fortezza authentication. [ERROR_INTERNET_FORTEZZA_LOGIN_NEEDED (0x2F16)]
Error Code 12055: The SSL certificate contains errors. [ERROR_INTERNET_SEC_CERT_ERRORS (0x2F17)]
Error Code 12056: ERROR_INTERNET_SEC_CERT_REV_FAILED [ERROR_INTERNET_SEC_CERT_NO_REV (0x2F18)]
Error Code 12110: The requested operation cannot be made on the FTP session handle because an operation is already in progress. [ERROR_FTP_TRANSFER_IN_PROGRESS (0x2F4E)]
Error Code 12111: The FTP operation was not completed because the session was aborted. [ERROR_FTP_DROPPED (0x2F4F)]
Error Code 12112: Passive mode is not available on the server. [ERROR_FTP_NO_PASSIVE_MODE (0x2F50)]
Error Code 12130: An error was detected while parsing data returned from the Gopher server. [ERROR_GOPHER_PROTOCOL_ERROR (0x2F62)]
Error Code 12131: The request must be made for a file locator. [ERROR_GOPHER_NOT_FILE (0x2F63)]
Error Code 12132: An error was detected while receiving data from the Gopher server. [ERROR_GOPHER_DATA_ERROR (0x2F64)]
Error Code 12133: The end of the data has been reached. [ERROR_GOPHER_END_OF_DATA (0x2F65)]
Error Code 12134: The supplied locator is not valid. [ERROR_GOPHER_INVALID_LOCATOR (0x2F66)]
Error Code 12135: The type of the locator is not correct for this operation. [ERROR_GOPHER_INCORRECT_LOCATOR_TYPE (0x2F67)]
Error Code 12136: The requested operation can be made only against a Gopher+ server, or with a locator that specifies a Gopher+ operation. [ERROR_GOPHER_NOT_GOPHER_PLUS (0x2F68)]
Error Code 12137: The requested attribute could not be located. [ERROR_GOPHER_ATTRIBUTE_NOT_FOUND (0x2F69)]
Error Code 12138: The locator type is unknown. [ERROR_GOPHER_UNKNOWN_LOCATOR (0x2F6A)]
Error Code 12150: The requested header could not be located. [ERROR_HTTP_HEADER_NOT_FOUND (0x2F76)]
Error Code 12151: The server did not return any headers. [ERROR_HTTP_DOWNLEVEL_SERVER (0x2F77)]
Error Code 12152: The server response could not be parsed. [ERROR_HTTP_INVALID_SERVER_RESPONSE (0x2F78)]
Error Code 12153: The supplied header is invalid. [ERROR_HTTP_INVALID_HEADER (0x2F79)]
Error Code 12154: The request made to HttpQueryInfo is invalid. [ERROR_HTTP_INVALID_QUERY_REQUEST (0x2F7A)]
Error Code 12155: The header could not be added because it already exists. [ERROR_HTTP_HEADER_ALREADY_EXISTS (0x2F7B)]
Error Code 12156: The redirection failed because either the scheme changed (for example, HTTP to FTP) or all attempts made to redirect failed (default is five attempts). [ERROR_HTTP_REDIRECT_FAILED (0x2F7C)]
Error Code 12157: The application experienced an internal error loading the SSL libraries. [ERROR_INTERNET_SECURITY_CHANNEL_ERROR (0x2F7D)]
Error Code 12158: The function was unable to cache the file. [ERROR_INTERNET_UNABLE_TO_CACHE_FILE (0x2F7E)]
Error Code 12159: The required protocol stack is not loaded and the application cannot start WinSock. [ERROR_INTERNET_TCPIP_NOT_INSTALLED (0x2F7F)]
Error Code 12160: The HTTP request was not redirected. [ERROR_HTTP_NOT_REDIRECTED (0x2F80)]
Error Code 12161: The HTTP cookie requires confirmation. [ERROR_HTTP_COOKIE_NEEDS_CONFIRMATION (0x2F81)]
Error Code 12162: The HTTP cookie was declined by the server. [ERROR_HTTP_COOKIE_DECLINED (0x2F82)]
Error Code 12163: The Internet connection has been lost. [ERROR_INTERNET_DISCONNECTED (0x2F83)]
Error Code 12164: The Web site or server indicated is unreachable. [ERROR_INTERNET_SERVER_UNREACHABLE (0x2F84)]
Error Code 12165: The designated proxy server cannot be reached. [ERROR_INTERNET_PROXY_SERVER_UNREACHABLE (0x2F85)]
Error Code 12166: There was an error in the automatic proxy configuration script. [ERROR_INTERNET_BAD_AUTO_PROXY_SCRIPT (0x2F86)]
Error Code 12167: The automatic proxy configuration script could not be downloaded. The INTERNET_FLAG_MUST_CACHE_REQUEST flag was set. [ERROR_INTERNET_UNABLE_TO_DOWNLOAD_SCRIPT (0x2F87)]
Error Code 12168: The redirection requires user confirmation. [ERROR_HTTP_REDIRECT_NEEDS_CONFIRMATION (0x2F88)]
Error Code 12169: SSL certificate is invalid. [ERROR_INTERNET_SEC_INVALID_CERT (0x2F89)]
Error Code 12170: SSL certificate was revoked. [ERROR_INTERNET_SEC_CERT_REVOKED (0x2F8A)]
Error Code 12171: The function failed due to a security check. [ERROR_INTERNET_FAILED_DUETOSECURITYCHECK (0x2F8B)]
Error Code 12172: Initialization of the WinINet API has not occurred. Indicates that a higher-level function, such as InternetOpen, has not been called yet. [ERROR_INTERNET_NOT_INITIALIZED (0x2F8C)]
Error Code 12173: Not currently implemented. [ERROR_INTERNET_NEED_MSN_SSPI_PKG (0x2F8D)]
Error Code 12174: The MS-Logoff digest header has been returned from the Web site. [ERROR_INTERNET_LOGIN_FAILURE_DISPLAY_ENTITY_BODY (0x2F8E)]
Error Code 12175: WinINet failed to perform content decoding on the response. For more information, see the Content Encoding topic. [ERROR_INTERNET_DECODING_FAILED (0x2F8F)]
Error Code 13000: The specified quick mode policy already exists. [ERROR_IPSEC_QM_POLICY_EXISTS (0x32C8)]
Error Code 13001: The specified quick mode policy was not found. [ERROR_IPSEC_QM_POLICY_NOT_FOUND (0x32C9)]
Error Code 13002: The specified quick mode policy is being used. [ERROR_IPSEC_QM_POLICY_IN_USE (0x32CA)]
Error Code 13003: The specified main mode policy already exists. [ERROR_IPSEC_MM_POLICY_EXISTS (0x32CB)]
Error Code 13004: The specified main mode policy was not found [ERROR_IPSEC_MM_POLICY_NOT_FOUND (0x32CC)]
Error Code 13005: The specified main mode policy is being used. [ERROR_IPSEC_MM_POLICY_IN_USE (0x32CD)]
Error Code 13006: The specified main mode filter already exists. [ERROR_IPSEC_MM_FILTER_EXISTS (0x32CE)]
Error Code 13007: The specified main mode filter was not found. [ERROR_IPSEC_MM_FILTER_NOT_FOUND (0x32CF)]
Error Code 13008: The specified transport mode filter already exists. [ERROR_IPSEC_TRANSPORT_FILTER_EXISTS (0x32D0)]
Error Code 13009: The specified transport mode filter does not exist. [ERROR_IPSEC_TRANSPORT_FILTER_NOT_FOUND (0x32D1)]
Error Code 13010: The specified main mode authentication list exists. [ERROR_IPSEC_MM_AUTH_EXISTS (0x32D2)]
Error Code 13011: The specified main mode authentication list was not found. [ERROR_IPSEC_MM_AUTH_NOT_FOUND (0x32D3)]
Error Code 13012: The specified main mode authentication list is being used. [ERROR_IPSEC_MM_AUTH_IN_USE (0x32D4)]
Error Code 13013: The specified default main mode policy was not found. [ERROR_IPSEC_DEFAULT_MM_POLICY_NOT_FOUND (0x32D5)]
Error Code 13014: The specified default main mode authentication list was not found. [ERROR_IPSEC_DEFAULT_MM_AUTH_NOT_FOUND (0x32D6)]
Error Code 13015: The specified default quick mode policy was not found. [ERROR_IPSEC_DEFAULT_QM_POLICY_NOT_FOUND (0x32D7)]
Error Code 13016: The specified tunnel mode filter exists. [ERROR_IPSEC_TUNNEL_FILTER_EXISTS (0x32D8)]
Error Code 13017: The specified tunnel mode filter was not found. [ERROR_IPSEC_TUNNEL_FILTER_NOT_FOUND (0x32D9)]
Error Code 13018: The Main Mode filter is pending deletion. [ERROR_IPSEC_MM_FILTER_PENDING_DELETION (0x32DA)]
Error Code 13019: The transport filter is pending deletion. [ERROR_IPSEC_TRANSPORT_FILTER_PENDING_DELETION (0x32DB)]
Error Code 13020: The tunnel filter is pending deletion. [ERROR_IPSEC_TUNNEL_FILTER_PENDING_DELETION (0x32DC)]
Error Code 13021: The Main Mode policy is pending deletion. [ERROR_IPSEC_MM_POLICY_PENDING_DELETION (0x32DD)]
Error Code 13022: The Main Mode authentication bundle is pending deletion. [ERROR_IPSEC_MM_AUTH_PENDING_DELETION (0x32DE)]
Error Code 13023: The Quick Mode policy is pending deletion. [ERROR_IPSEC_QM_POLICY_PENDING_DELETION (0x32DF)]
Error Code 13024: The Main Mode policy was successfully added but some of the requested offers are not supported. [WARNING_IPSEC_MM_POLICY_PRUNED (0x32E0)]
Error Code 13025: The Quick Mode policy was successfully added but some of the requested offers are not supported. [WARNING_IPSEC_QM_POLICY_PRUNED (0x32E1)]
Error Code 13800: ERROR_IPSEC_IKE_NEG_STATUS_BEGIN [ERROR_IPSEC_IKE_NEG_STATUS_BEGIN (0x35E8)]
Error Code 13801: IKE authentication credentials are unacceptable [ERROR_IPSEC_IKE_AUTH_FAIL (0x35E9)]
Error Code 13802: IKE security attributes are unacceptable [ERROR_IPSEC_IKE_ATTRIB_FAIL (0x35EA)]
Error Code 13803: IKE Negotiation in progress [ERROR_IPSEC_IKE_NEGOTIATION_PENDING (0x35EB)]
Error Code 13804: General processing error [ERROR_IPSEC_IKE_GENERAL_PROCESSING_ERROR (0x35EC)]
Error Code 13805: Negotiation timed out [ERROR_IPSEC_IKE_TIMED_OUT (0x35ED)]
Error Code 13806: IKE failed to find valid machine certificate. Contact your Network Security Administrator about installing a valid certificate in the appropriate Certificate Store. [ERROR_IPSEC_IKE_NO_CERT (0x35EE)]
Error Code 13807: IKE SA deleted by peer before establishment completed [ERROR_IPSEC_IKE_SA_DELETED (0x35EF)]
Error Code 13808: IKE SA deleted before establishment completed [ERROR_IPSEC_IKE_SA_REAPED (0x35F0)]
Error Code 13809: Negotiation request sat in Queue too long [ERROR_IPSEC_IKE_MM_ACQUIRE_DROP (0x35F1)]
Error Code 13810: Negotiation request sat in Queue too long [ERROR_IPSEC_IKE_QM_ACQUIRE_DROP (0x35F2)]
Error Code 13811: Negotiation request sat in Queue too long [ERROR_IPSEC_IKE_QUEUE_DROP_MM (0x35F3)]
Error Code 13812: Negotiation request sat in Queue too long [ERROR_IPSEC_IKE_QUEUE_DROP_NO_MM (0x35F4)]
Error Code 13813: No response from peer [ERROR_IPSEC_IKE_DROP_NO_RESPONSE (0x35F5)]
Error Code 13814: Negotiation took too long [ERROR_IPSEC_IKE_MM_DELAY_DROP (0x35F6)]
Error Code 13815: Negotiation took too long [ERROR_IPSEC_IKE_QM_DELAY_DROP (0x35F7)]
Error Code 13816: Unknown error occurred [ERROR_IPSEC_IKE_ERROR (0x35F8)]
Error Code 13817: Certificate Revocation Check failed [ERROR_IPSEC_IKE_CRL_FAILED (0x35F9)]
Error Code 13818: Invalid certificate key usage [ERROR_IPSEC_IKE_INVALID_KEY_USAGE (0x35FA)]
Error Code 13819: Invalid certificate type [ERROR_IPSEC_IKE_INVALID_CERT_TYPE (0x35FB)]
Error Code 13820: IKE negotiation failed because the machine certificate used does not have a private key. IPsec certificates require a private key. Contact your Network Security administrator about replacing with a certificate that has a private key. [ERROR_IPSEC_IKE_NO_PRIVATE_KEY (0x35FC)]
Error Code 13821: Simultaneous rekeys were detected. [ERROR_IPSEC_IKE_SIMULTANEOUS_REKEY (0x35FD)]
Error Code 13822: Failure in Diffie-Hellman computation [ERROR_IPSEC_IKE_DH_FAIL (0x35FE)]
Error Code 13823: Don’t know how to process critical payload. [ERROR_IPSEC_IKE_CRITICAL_PAYLOAD_NOT_RECOGNIZED (0x35FF)]
Error Code 13824: Invalid header [ERROR_IPSEC_IKE_INVALID_HEADER (0x3600)]
Error Code 13825: No policy configured [ERROR_IPSEC_IKE_NO_POLICY (0x3601)]
Error Code 13826: Failed to verify signature [ERROR_IPSEC_IKE_INVALID_SIGNATURE (0x3602)]
Error Code 13827: Failed to authenticate using Kerberos [ERROR_IPSEC_IKE_KERBEROS_ERROR (0x3603)]
Error Code 13828: Peer’s certificate did not have a public key [ERROR_IPSEC_IKE_NO_PUBLIC_KEY (0x3604)]
Error Code 13829: Error processing error payload [ERROR_IPSEC_IKE_PROCESS_ERR (0x3605)]
Error Code 13830: Error processing SA payload [ERROR_IPSEC_IKE_PROCESS_ERR_SA (0x3606)]
Error Code 13831: Error processing Proposal payload [ERROR_IPSEC_IKE_PROCESS_ERR_PROP (0x3607)]
Error Code 13832: Error processing Transform payload [ERROR_IPSEC_IKE_PROCESS_ERR_TRANS (0x3608)]
Error Code 13833: Error processing KE payload [ERROR_IPSEC_IKE_PROCESS_ERR_KE (0x3609)]
Error Code 13834: Error processing ID payload [ERROR_IPSEC_IKE_PROCESS_ERR_ID (0x360A)]
Error Code 13835: Error processing Cert payload [ERROR_IPSEC_IKE_PROCESS_ERR_CERT (0x360B)]
Error Code 13836: Error processing Certificate Request payload [ERROR_IPSEC_IKE_PROCESS_ERR_CERT_REQ (0x360C)]
Error Code 13837: Error processing Hash payload [ERROR_IPSEC_IKE_PROCESS_ERR_HASH (0x360D)]
Error Code 13838: Error processing Signature payload [ERROR_IPSEC_IKE_PROCESS_ERR_SIG (0x360E)]
Error Code 13839: Error processing Nonce payload [ERROR_IPSEC_IKE_PROCESS_ERR_NONCE (0x360F)]
Error Code 13840: Error processing Notify payload [ERROR_IPSEC_IKE_PROCESS_ERR_NOTIFY (0x3610)]
Error Code 13841: Error processing Delete Payload [ERROR_IPSEC_IKE_PROCESS_ERR_DELETE (0x3611)]
Error Code 13842: Error processing VendorId payload [ERROR_IPSEC_IKE_PROCESS_ERR_VENDOR (0x3612)]
Error Code 13843: Invalid payload received [ERROR_IPSEC_IKE_INVALID_PAYLOAD (0x3613)]
Error Code 13844: Soft SA loaded [ERROR_IPSEC_IKE_LOAD_SOFT_SA (0x3614)]
Error Code 13845: Soft SA torn down [ERROR_IPSEC_IKE_SOFT_SA_TORN_DOWN (0x3615)]
Error Code 13846: Invalid cookie received. [ERROR_IPSEC_IKE_INVALID_COOKIE (0x3616)]
Error Code 13847: Peer failed to send valid machine certificate [ERROR_IPSEC_IKE_NO_PEER_CERT (0x3617)]
Error Code 13848: Certification Revocation check of peer’s certificate failed [ERROR_IPSEC_IKE_PEER_CRL_FAILED (0x3618)]
Error Code 13849: New policy invalidated SAs formed with old policy [ERROR_IPSEC_IKE_POLICY_CHANGE (0x3619)]
Error Code 13850: There is no available Main Mode IKE policy. [ERROR_IPSEC_IKE_NO_MM_POLICY (0x361A)]
Error Code 13851: Failed to enabled TCB privilege. [ERROR_IPSEC_IKE_NOTCBPRIV (0x361B)]
Error Code 13852: Failed to load SECURITY.DLL. [ERROR_IPSEC_IKE_SECLOADFAIL (0x361C)]
Error Code 13853: Failed to obtain security function table dispatch address from SSPI. [ERROR_IPSEC_IKE_FAILSSPINIT (0x361D)]
Error Code 13854: Failed to query Kerberos package to obtain max token size. [ERROR_IPSEC_IKE_FAILQUERYSSP (0x361E)]
Error Code 13855: Failed to obtain Kerberos server credentials for ISAKMP/ERROR_IPSEC_IKE service. Kerberos authentication will not function. The most likely reason for this is lack of domain membership. This is normal if your computer is a member of a workgroup. [ERROR_IPSEC_IKE_SRVACQFAIL (0x361F)]
Error Code 13856: Failed to determine SSPI principal name for ISAKMP/ERROR_IPSEC_IKE service (QueryCredentialsAttributes). [ERROR_IPSEC_IKE_SRVQUERYCRED (0x3620)]
Error Code 13857: Failed to obtain new SPI for the inbound SA from Ipsec driver. The most common cause for this is that the driver does not have the correct filter. Check your policy to verify the filters. [ERROR_IPSEC_IKE_GETSPIFAIL (0x3621)]
Error Code 13858: Given filter is invalid [ERROR_IPSEC_IKE_INVALID_FILTER (0x3622)]
Error Code 13859: Memory allocation failed. [ERROR_IPSEC_IKE_OUT_OF_MEMORY (0x3623)]
Error Code 13860: Failed to add Security Association to IPSec Driver. The most common cause for this is if the IKE negotiation took too long to complete. If the problem persists reduce the load on the faulting machine. [ERROR_IPSEC_IKE_ADD_UPDATE_KEY_FAILED (0x3624)]
Error Code 13861: Invalid policy [ERROR_IPSEC_IKE_INVALID_POLICY (0x3625)]
Error Code 13862: Invalid DOI [ERROR_IPSEC_IKE_UNKNOWN_DOI (0x3626)]
Error Code 13863: Invalid situation [ERROR_IPSEC_IKE_INVALID_SITUATION (0x3627)]
Error Code 13864: Diffie-Hellman failure [ERROR_IPSEC_IKE_DH_FAILURE (0x3628)]
Error Code 13865: Invalid Diffie-Hellman group [ERROR_IPSEC_IKE_INVALID_GROUP (0x3629)]
Error Code 13866: Error encrypting payload [ERROR_IPSEC_IKE_ENCRYPT (0x362A)]
Error Code 13867: Error decrypting payload [ERROR_IPSEC_IKE_DECRYPT (0x362B)]
Error Code 13868: Policy match error [ERROR_IPSEC_IKE_POLICY_MATCH (0x362C)]
Error Code 13869: Unsupported ID [ERROR_IPSEC_IKE_UNSUPPORTED_ID (0x362D)]
Error Code 13870: Hash verification failed [ERROR_IPSEC_IKE_INVALID_HASH (0x362E)]
Error Code 13871: Invalid hash algorithm [ERROR_IPSEC_IKE_INVALID_HASH_ALG (0x362F)]
Error Code 13872: Invalid hash size [ERROR_IPSEC_IKE_INVALID_HASH_SIZE (0x3630)]
Error Code 13873: Invalid encryption algorithm [ERROR_IPSEC_IKE_INVALID_ENCRYPT_ALG (0x3631)]
Error Code 13874: Invalid authentication algorithm [ERROR_IPSEC_IKE_INVALID_AUTH_ALG (0x3632)]
Error Code 13875: Invalid certificate signature [ERROR_IPSEC_IKE_INVALID_SIG (0x3633)]
Error Code 13876: Load failed [ERROR_IPSEC_IKE_LOAD_FAILED (0x3634)]
Error Code 13877: Deleted via RPC call [ERROR_IPSEC_IKE_RPC_DELETE (0x3635)]
Error Code 13878: Temporary state created to perform reinit. This is not a real failure. [ERROR_IPSEC_IKE_BENIGN_REINIT (0x3636)]
Error Code 13879: The lifetime value received in the Responder Lifetime Notify is below the Windows 2000 configured minimum value. Please fix the policy on the peer machine. [ERROR_IPSEC_IKE_INVALID_RESPONDER_LIFETIME_NOTIFY (0x3637)]
Error Code 13880: The recipient cannot handle version of IKE specified in the header. [ERROR_IPSEC_IKE_INVALID_MAJOR_VERSION (0x3638)]
Error Code 13881: Key length in certificate is too small for configured security requirements. [ERROR_IPSEC_IKE_INVALID_CERT_KEYLEN (0x3639)]
Error Code 13882: Max number of established MM SAs to peer exceeded. [ERROR_IPSEC_IKE_MM_LIMIT (0x363A)]
Error Code 13883: IKE received a policy that disables negotiation. [ERROR_IPSEC_IKE_NEGOTIATION_DISABLED (0x363B)]
Error Code 13884: Reached maximum quick mode limit for the main mode. New main mode will be started. [ERROR_IPSEC_IKE_QM_LIMIT (0x363C)]
Error Code 13885: Main mode SA lifetime expired or peer sent a main mode delete. [ERROR_IPSEC_IKE_MM_EXPIRED (0x363D)]
Error Code 13886: Main mode SA assumed to be invalid because peer stopped responding. [ERROR_IPSEC_IKE_PEER_MM_ASSUMED_INVALID (0x363E)]
Error Code 13887: Certificate doesn’t chain to a trusted root in IPsec policy. [ERROR_IPSEC_IKE_CERT_CHAIN_POLICY_MISMATCH (0x363F)]
Error Code 13888: Received unexpected message ID. [ERROR_IPSEC_IKE_UNEXPECTED_MESSAGE_ID (0x3640)]
Error Code 13889: Received invalid authentication offers. [ERROR_IPSEC_IKE_INVALID_AUTH_PAYLOAD (0x3641)]
Error Code 13890: Sent DOS cookie notify to initiator. [ERROR_IPSEC_IKE_DOS_COOKIE_SENT (0x3642)]
Error Code 13891: IKE service is shutting down. [ERROR_IPSEC_IKE_SHUTTING_DOWN (0x3643)]
Error Code 13892: Could not verify binding between CGA address and certificate. [ERROR_IPSEC_IKE_CGA_AUTH_FAILED (0x3644)]
Error Code 13893: Error processing NatOA payload. [ERROR_IPSEC_IKE_PROCESS_ERR_NATOA (0x3645)]
Error Code 13894: Parameters of the main mode are invalid for this quick mode. [ERROR_IPSEC_IKE_INVALID_MM_FOR_QM (0x3646)]
Error Code 13895: Quick mode SA was expired by IPsec driver. [ERROR_IPSEC_IKE_QM_EXPIRED (0x3647)]
Error Code 13896: Too many dynamically added IKEEXT filters were detected. [ERROR_IPSEC_IKE_TOO_MANY_FILTERS (0x3648)]
Error Code 13897: ERROR_IPSEC_IKE_NEG_STATUS_END [ERROR_IPSEC_IKE_NEG_STATUS_END (0x3649)]
Error Code 13898: NAP reauth succeeded and must delete the dummy NAP IKEv2 tunnel. [ERROR_IPSEC_IKE_KILL_DUMMY_NAP_TUNNEL (0x364A)]
Error Code 13899: Error in assigning inner IP address to initiator in tunnel mode. [ERROR_IPSEC_IKE_INNER_IP_ASSIGNMENT_FAILURE (0x364B)]
Error Code 13900: Require configuration payload missing. [ERROR_IPSEC_IKE_REQUIRE_CP_PAYLOAD_MISSING (0x364C)]
Error Code 13901: A negotiation running as the security principle who issued the connection is in progress. [ERROR_IPSEC_KEY_MODULE_IMPERSONATION_NEGOTIATION_PENDING (0x364D)]
Error Code 13902: SA was deleted due to IKEv1/AuthIP co-existence suppress check. [ERROR_IPSEC_IKE_COEXISTENCE_SUPPRESS (0x364E)]
Error Code 13903: Incoming SA request was dropped due to peer IP address rate limiting. [ERROR_IPSEC_IKE_RATELIMIT_DROP (0x364F)]
Error Code 13904: Peer does not support MOBIKE. [ERROR_IPSEC_IKE_PEER_DOESNT_SUPPORT_MOBIKE (0x3650)]
Error Code 13905: SA establishment is not authorized. [ERROR_IPSEC_IKE_AUTHORIZATION_FAILURE (0x3651)]
Error Code 13906: SA establishment is not authorized because there is not a sufficiently strong PKINIT-based credential. [ERROR_IPSEC_IKE_STRONG_CRED_AUTHORIZATION_FAILURE (0x3652)]
Error Code 13907: SA establishment is not authorized. You may need to enter updated or different credentials such as a smartcard. [ERROR_IPSEC_IKE_AUTHORIZATION_FAILURE_WITH_OPTIONAL_RETRY (0x3653)]
Error Code 13908: SA establishment is not authorized because there is not a sufficiently strong PKINIT-based credential. This might be related to certificate-to-account mapping failure for the SA. [ERROR_IPSEC_IKE_STRONG_CRED_AUTHORIZATION_AND_CERTMAP_FAILURE (0x3654)]
Error Code 13909: ERROR_IPSEC_IKE_NEG_STATUS_EXTENDED_END [ERROR_IPSEC_IKE_NEG_STATUS_EXTENDED_END (0x3655)]
Error Code 13910: The SPI in the packet does not match a valid IPsec SA. [ERROR_IPSEC_BAD_SPI (0x3656)]
Error Code 13911: Packet was received on an IPsec SA whose lifetime has expired. [ERROR_IPSEC_SA_LIFETIME_EXPIRED (0x3657)]
Error Code 13912: Packet was received on an IPsec SA that doesn’t match the packet characteristics. [ERROR_IPSEC_WRONG_SA (0x3658)]
Error Code 13913: Packet sequence number replay check failed. [ERROR_IPSEC_REPLAY_CHECK_FAILED (0x3659)]
Error Code 13914: IPsec header and/or trailer in the packet is invalid. [ERROR_IPSEC_INVALID_PACKET (0x365A)]
Error Code 13915: IPsec integrity check failed. [ERROR_IPSEC_INTEGRITY_CHECK_FAILED (0x365B)]
Error Code 13916: IPsec dropped a clear text packet. [ERROR_IPSEC_CLEAR_TEXT_DROP (0x365C)]
Error Code 13917: IPsec dropped an incoming ESP packet in authenticated firewall mode. This drop is benign. [ERROR_IPSEC_AUTH_FIREWALL_DROP (0x365D)]
Error Code 13918: IPsec dropped a packet due to DoS throttling. [ERROR_IPSEC_THROTTLE_DROP (0x365E)]
Error Code 13925: IPsec DoS Protection matched an explicit block rule. [ERROR_IPSEC_DOSP_BLOCK (0x3665)]
Error Code 13926: IPsec DoS Protection received an IPsec specific multicast packet which is not allowed. [ERROR_IPSEC_DOSP_RECEIVED_MULTICAST (0x3666)]
Error Code 13927: IPsec DoS Protection received an incorrectly formatted packet. [ERROR_IPSEC_DOSP_INVALID_PACKET (0x3667)]
Error Code 13928: IPsec DoS Protection failed to look up state. [ERROR_IPSEC_DOSP_STATE_LOOKUP_FAILED (0x3668)]
Error Code 13929: IPsec DoS Protection failed to create state because the maximum number of entries allowed by policy has been reached. [ERROR_IPSEC_DOSP_MAX_ENTRIES (0x3669)]
Error Code 13930: IPsec DoS Protection received an IPsec negotiation packet for a keying module which is not allowed by policy. [ERROR_IPSEC_DOSP_KEYMOD_NOT_ALLOWED (0x366A)]
Error Code 13931: IPsec DoS Protection has not been enabled. [ERROR_IPSEC_DOSP_NOT_INSTALLED (0x366B)]
Error Code 13932: IPsec DoS Protection failed to create a per internal IP rate limit queue because the maximum number of queues allowed by policy has been reached. [ERROR_IPSEC_DOSP_MAX_PER_IP_RATELIMIT_QUEUES (0x366C)]
Error Code 14000: The requested section was not present in the activation context. [ERROR_SXS_SECTION_NOT_FOUND (0x36B0)]
Error Code 14001: The application has failed to start because its side-by-side configuration is incorrect. Please see the application event log for more detail. [ERROR_SXS_CANT_GEN_ACTCTX (0x36B1)]
Error Code 14002: The application binding data format is invalid. [ERROR_SXS_INVALID_ACTCTXDATA_FORMAT (0x36B2)]
Error Code 14003: The referenced assembly is not installed on your system. [ERROR_SXS_ASSEMBLY_NOT_FOUND (0x36B3)]
Error Code 14004: The manifest file does not begin with the required tag and format information. [ERROR_SXS_MANIFEST_FORMAT_ERROR (0x36B4)]
Error Code 14005: The manifest file contains one or more syntax errors. [ERROR_SXS_MANIFEST_PARSE_ERROR (0x36B5)]
Error Code 14006: The application attempted to activate a disabled activation context. [ERROR_SXS_ACTIVATION_CONTEXT_DISABLED (0x36B6)]
Error Code 14007: The requested lookup key was not found in any active activation context. [ERROR_SXS_KEY_NOT_FOUND (0x36B7)]
Error Code 14008: A component version required by the application conflicts with another component version already active. [ERROR_SXS_VERSION_CONFLICT (0x36B8)]
Error Code 14009: The type requested activation context section does not match the query API used. [ERROR_SXS_WRONG_SECTION_TYPE (0x36B9)]
Error Code 14010: Lack of system resources has required isolated activation to be disabled for the current thread of execution. [ERROR_SXS_THREAD_QUERIES_DISABLED (0x36BA)]
Error Code 14011: An attempt to set the process default activation context failed because the process default activation context was already set. [ERROR_SXS_PROCESS_DEFAULT_ALREADY_SET (0x36BB)]
Error Code 14012: The encoding group identifier specified is not recognized. [ERROR_SXS_UNKNOWN_ENCODING_GROUP (0x36BC)]
Error Code 14013: The encoding requested is not recognized. [ERROR_SXS_UNKNOWN_ENCODING (0x36BD)]
Error Code 14014: The manifest contains a reference to an invalid URI. [ERROR_SXS_INVALID_XML_NAMESPACE_URI (0x36BE)]
Error Code 14015: The application manifest contains a reference to a dependent assembly which is not installed [ERROR_SXS_ROOT_MANIFEST_DEPENDENCY_NOT_INSTALLED (0x36BF)]
Error Code 14016: The manifest for an assembly used by the application has a reference to a dependent assembly which is not installed [ERROR_SXS_LEAF_MANIFEST_DEPENDENCY_NOT_INSTALLED (0x36C0)]
Error Code 14017: The manifest contains an attribute for the assembly identity which is not valid. [ERROR_SXS_INVALID_ASSEMBLY_IDENTITY_ATTRIBUTE (0x36C1)]
Error Code 14018: The manifest is missing the required default namespace specification on the assembly element. [ERROR_SXS_MANIFEST_MISSING_REQUIRED_DEFAULT_NAMESPACE (0x36C2)]
Error Code 14019: The manifest has a default namespace specified on the assembly element but its value is not “urn:schemas-microsoft-com:asm.v1“. [ERROR_SXS_MANIFEST_INVALID_REQUIRED_DEFAULT_NAMESPACE (0x36C3)]
Error Code 14020: The private manifest probed has crossed reparse-point-associated path [ERROR_SXS_PRIVATE_MANIFEST_CROSS_PATH_WITH_REPARSE_POINT (0x36C4)]
Error Code 14021: Two or more components referenced directly or indirectly by the application manifest have files by the same name. [ERROR_SXS_DUPLICATE_DLL_NAME (0x36C5)]
Error Code 14022: Two or more components referenced directly or indirectly by the application manifest have window classes with the same name. [ERROR_SXS_DUPLICATE_WINDOWCLASS_NAME (0x36C6)]
Error Code 14023: Two or more components referenced directly or indirectly by the application manifest have the same COM server CLSIDs. [ERROR_SXS_DUPLICATE_CLSID (0x36C7)]
Error Code 14024: Two or more components referenced directly or indirectly by the application manifest have proxies for the same COM interface IIDs. [ERROR_SXS_DUPLICATE_IID (0x36C8)]
Error Code 14025: Two or more components referenced directly or indirectly by the application manifest have the same COM type library TLBIDs. [ERROR_SXS_DUPLICATE_TLBID (0x36C9)]
Error Code 14026: Two or more components referenced directly or indirectly by the application manifest have the same COM ProgIDs. [ERROR_SXS_DUPLICATE_PROGID (0x36CA)]
Error Code 14027: Two or more components referenced directly or indirectly by the application manifest are different versions of the same component which is not permitted. [ERROR_SXS_DUPLICATE_ASSEMBLY_NAME (0x36CB)]
Error Code 14028: A component’s file does not match the verification information present in the component manifest. [ERROR_SXS_FILE_HASH_MISMATCH (0x36CC)]
Error Code 14029: The policy manifest contains one or more syntax errors. [ERROR_SXS_POLICY_PARSE_ERROR (0x36CD)]
Error Code 14030: Manifest Parse Error : A string literal was expected but no opening quote character was found. [ERROR_SXS_XML_E_MISSINGQUOTE (0x36CE)]
Error Code 14031: Manifest Parse Error : Incorrect syntax was used in a comment. [ERROR_SXS_XML_E_COMMENTSYNTAX (0x36CF)]
Error Code 14032: Manifest Parse Error : A name was started with an invalid character. [ERROR_SXS_XML_E_BADSTARTNAMECHAR (0x36D0)]
Error Code 14033: Manifest Parse Error : A name contained an invalid character. [ERROR_SXS_XML_E_BADNAMECHAR (0x36D1)]
Error Code 14034: Manifest Parse Error : A string literal contained an invalid character. [ERROR_SXS_XML_E_BADCHARINSTRING (0x36D2)]
Error Code 14035: Manifest Parse Error : Invalid syntax for an xml declaration. [ERROR_SXS_XML_E_XMLDECLSYNTAX (0x36D3)]
Error Code 14036: Manifest Parse Error : An Invalid character was found in text content. [ERROR_SXS_XML_E_BADCHARDATA (0x36D4)]
Error Code 14037: Manifest Parse Error : Required white space was missing. [ERROR_SXS_XML_E_MISSINGWHITESPACE (0x36D5)]
Error Code 14038: Manifest Parse Error : The character ‘>’ was expected. [ERROR_SXS_XML_E_EXPECTINGTAGEND (0x36D6)]
Error Code 14039: Manifest Parse Error : A semi colon character was expected. [ERROR_SXS_XML_E_MISSINGSEMICOLON (0x36D7)]
Error Code 14040: Manifest Parse Error : Unbalanced parentheses. [ERROR_SXS_XML_E_UNBALANCEDPAREN (0x36D8)]
Error Code 14041: Manifest Parse Error : Internal error. [ERROR_SXS_XML_E_INTERNALERROR (0x36D9)]
Error Code 14042: Manifest Parse Error : Whitespace is not allowed at this location. [ERROR_SXS_XML_E_UNEXPECTED_WHITESPACE (0x36DA)]
Error Code 14043: Manifest Parse Error : End of file reached in invalid state for current encoding. [ERROR_SXS_XML_E_INCOMPLETE_ENCODING (0x36DB)]
Error Code 14044: Manifest Parse Error : Missing parenthesis. [ERROR_SXS_XML_E_MISSING_PAREN (0x36DC)]
Error Code 14045: Manifest Parse Error : A single or double closing quote character is missing. [ERROR_SXS_XML_E_EXPECTINGCLOSEQUOTE (0x36DD)]
Error Code 14046: Manifest Parse Error : Multiple colons are not allowed in a name. [ERROR_SXS_XML_E_MULTIPLE_COLONS (0x36DE)]
Error Code 14047: Manifest Parse Error : Invalid character for decimal digit. [ERROR_SXS_XML_E_INVALID_DECIMAL (0x36DF)]
Error Code 14048: Manifest Parse Error : Invalid character for hexadecimal digit. [ERROR_SXS_XML_E_INVALID_HEXIDECIMAL (0x36E0)]
Error Code 14049: Manifest Parse Error : Invalid unicode character value for this platform. [ERROR_SXS_XML_E_INVALID_UNICODE (0x36E1)]
Error Code 14050: Manifest Parse Error : Expecting whitespace or ‘?’. [ERROR_SXS_XML_E_WHITESPACEORQUESTIONMARK (0x36E2)]
Error Code 14051: Manifest Parse Error : End tag was not expected at this location. [ERROR_SXS_XML_E_UNEXPECTEDENDTAG (0x36E3)]
Error Code 14052: Manifest Parse Error : The following tags were not closed: %1. [ERROR_SXS_XML_E_UNCLOSEDTAG (0x36E4)]
Error Code 14053: Manifest Parse Error : Duplicate attribute. [ERROR_SXS_XML_E_DUPLICATEATTRIBUTE (0x36E5)]
Error Code 14054: Manifest Parse Error : Only one top level element is allowed in an XML document. [ERROR_SXS_XML_E_MULTIPLEROOTS (0x36E6)]
Error Code 14055: Manifest Parse Error : Invalid at the top level of the document. [ERROR_SXS_XML_E_INVALIDATROOTLEVEL (0x36E7)]
Error Code 14056: Manifest Parse Error : Invalid xml declaration. [ERROR_SXS_XML_E_BADXMLDECL (0x36E8)]
Error Code 14057: Manifest Parse Error : XML document must have a top level element. [ERROR_SXS_XML_E_MISSINGROOT (0x36E9)]
Error Code 14058: Manifest Parse Error : Unexpected end of file. [ERROR_SXS_XML_E_UNEXPECTEDEOF (0x36EA)]
Error Code 14059: Manifest Parse Error : Parameter entities cannot be used inside markup declarations in an internal subset. [ERROR_SXS_XML_E_BADPEREFINSUBSET (0x36EB)]
Error Code 14060: Manifest Parse Error : Element was not closed. [ERROR_SXS_XML_E_UNCLOSEDSTARTTAG (0x36EC)]
Error Code 14061: Manifest Parse Error : End element was missing the character ‘>’. [ERROR_SXS_XML_E_UNCLOSEDENDTAG (0x36ED)]
Error Code 14062: Manifest Parse Error : A string literal was not closed. [ERROR_SXS_XML_E_UNCLOSEDSTRING (0x36EE)]
Error Code 14063: Manifest Parse Error : A comment was not closed. [ERROR_SXS_XML_E_UNCLOSEDCOMMENT (0x36EF)]
Error Code 14064: Manifest Parse Error : A declaration was not closed. [ERROR_SXS_XML_E_UNCLOSEDDECL (0x36F0)]
Error Code 14065: Manifest Parse Error : A CDATA section was not closed. [ERROR_SXS_XML_E_UNCLOSEDCDATA (0x36F1)]
Error Code 14066: Manifest Parse Error : The namespace prefix is not allowed to start with the reserved string “xml”. [ERROR_SXS_XML_E_RESERVEDNAMESPACE (0x36F2)]
Error Code 14067: Manifest Parse Error : System does not support the specified encoding. [ERROR_SXS_XML_E_INVALIDENCODING (0x36F3)]
Error Code 14068: Manifest Parse Error : Switch from current encoding to specified encoding not supported. [ERROR_SXS_XML_E_INVALIDSWITCH (0x36F4)]
Error Code 14069: Manifest Parse Error : The name ‘xml’ is reserved and must be lower case. [ERROR_SXS_XML_E_BADXMLCASE (0x36F5)]
Error Code 14070: Manifest Parse Error : The standalone attribute must have the value ‘yes’ or ‘no’. [ERROR_SXS_XML_E_INVALID_STANDALONE (0x36F6)]
Error Code 14071: Manifest Parse Error : The standalone attribute cannot be used in external entities. [ERROR_SXS_XML_E_UNEXPECTED_STANDALONE (0x36F7)]
Error Code 14072: Manifest Parse Error : Invalid version number. [ERROR_SXS_XML_E_INVALID_VERSION (0x36F8)]
Error Code 14073: Manifest Parse Error : Missing equals sign between attribute and attribute value. [ERROR_SXS_XML_E_MISSINGEQUALS (0x36F9)]
Error Code 14074: Assembly Protection Error : Unable to recover the specified assembly. [ERROR_SXS_PROTECTION_RECOVERY_FAILED (0x36FA)]
Error Code 14075: Assembly Protection Error : The public key for an assembly was too short to be allowed. [ERROR_SXS_PROTECTION_PUBLIC_KEY_TOO_SHORT (0x36FB)]
Error Code 14076: Assembly Protection Error : The catalog for an assembly is not valid or does not match the assembly’s manifest. [ERROR_SXS_PROTECTION_CATALOG_NOT_VALID (0x36FC)]
Error Code 14077: An HRESULT could not be translated to a corresponding Win32 error code. [ERROR_SXS_UNTRANSLATABLE_HRESULT (0x36FD)]
Error Code 14078: Assembly Protection Error : The catalog for an assembly is missing. [ERROR_SXS_PROTECTION_CATALOG_FILE_MISSING (0x36FE)]
Error Code 14079: The supplied assembly identity is missing one or more attributes which must be present in this context. [ERROR_SXS_MISSING_ASSEMBLY_IDENTITY_ATTRIBUTE (0x36FF)]
Error Code 14080: The supplied assembly identity has one or more attribute names that contain characters not permitted in XML names. [ERROR_SXS_INVALID_ASSEMBLY_IDENTITY_ATTRIBUTE_NAME (0x3700)]
Error Code 14081: The referenced assembly could not be found. [ERROR_SXS_ASSEMBLY_MISSING (0x3701)]
Error Code 14082: The activation context activation stack for the running thread of execution is corrupt. [ERROR_SXS_CORRUPT_ACTIVATION_STACK (0x3702)]
Error Code 14083: The application isolation metadata for this process or thread has become corrupt. [ERROR_SXS_CORRUPTION (0x3703)]
Error Code 14084: The activation context being deactivated is not the most recently activated one. [ERROR_SXS_EARLY_DEACTIVATION (0x3704)]
Error Code 14085: The activation context being deactivated is not active for the current thread of execution. [ERROR_SXS_INVALID_DEACTIVATION (0x3705)]
Error Code 14086: The activation context being deactivated has already been deactivated. [ERROR_SXS_MULTIPLE_DEACTIVATION (0x3706)]
Error Code 14087: A component used by the isolation facility has requested to terminate the process. [ERROR_SXS_PROCESS_TERMINATION_REQUESTED (0x3707)]
Error Code 14088: A kernel mode component is releasing a reference on an activation context. [ERROR_SXS_RELEASE_ACTIVATION_CONTEXT (0x3708)]
Error Code 14089: The activation context of system default assembly could not be generated. [ERROR_SXS_SYSTEM_DEFAULT_ACTIVATION_CONTEXT_EMPTY (0x3709)]
Error Code 14090: The value of an attribute in an identity is not within the legal range. [ERROR_SXS_INVALID_IDENTITY_ATTRIBUTE_VALUE (0x370A)]
Error Code 14091: The name of an attribute in an identity is not within the legal range. [ERROR_SXS_INVALID_IDENTITY_ATTRIBUTE_NAME (0x370B)]
Error Code 14092: An identity contains two definitions for the same attribute. [ERROR_SXS_IDENTITY_DUPLICATE_ATTRIBUTE (0x370C)]
Error Code 14093: The identity string is malformed. This may be due to a trailing comma more than two unnamed attributes missing attribute name or missing attribute value. [ERROR_SXS_IDENTITY_PARSE_ERROR (0x370D)]
Error Code 14094: A string containing localized substitutable content was malformed. Either a dollar sign ($) was followed by something other than a left parenthesis or another dollar sign or an substitution’s right parenthesis was not found. [ERROR_MALFORMED_SUBSTITUTION_STRING (0x370E)]
Error Code 14095: The public key token does not correspond to the public key specified. [ERROR_SXS_INCORRECT_PUBLIC_KEY_TOKEN (0x370F)]
Error Code 14096: A substitution string had no mapping. [ERROR_UNMAPPED_SUBSTITUTION_STRING (0x3710)]
Error Code 14097: The component must be locked before making the request. [ERROR_SXS_ASSEMBLY_NOT_LOCKED (0x3711)]
Error Code 14098: The component store has been corrupted. [ERROR_SXS_COMPONENT_STORE_CORRUPT (0x3712)]
Error Code 14099: An advanced installer failed during setup or servicing. [ERROR_ADVANCED_INSTALLER_FAILED (0x3713)]
Error Code 14100: The character encoding in the XML declaration did not match the encoding used in the document. [ERROR_XML_ENCODING_MISMATCH (0x3714)]
Error Code 14101: The identities of the manifests are identical but their contents are different. [ERROR_SXS_MANIFEST_IDENTITY_SAME_BUT_CONTENTS_DIFFERENT (0x3715)]
Error Code 14102: The component identities are different. [ERROR_SXS_IDENTITIES_DIFFERENT (0x3716)]
Error Code 14103: The assembly is not a deployment. [ERROR_SXS_ASSEMBLY_IS_NOT_A_DEPLOYMENT (0x3717)]
Error Code 14104: The file is not a part of the assembly. [ERROR_SXS_FILE_NOT_PART_OF_ASSEMBLY (0x3718)]
Error Code 14105: The size of the manifest exceeds the maximum allowed. [ERROR_SXS_MANIFEST_TOO_BIG (0x3719)]
Error Code 14106: The setting is not registered. [ERROR_SXS_SETTING_NOT_REGISTERED (0x371A)]
Error Code 14107: One or more required members of the transaction are not present. [ERROR_SXS_TRANSACTION_CLOSURE_INCOMPLETE (0x371B)]
Error Code 14108: The SMI primitive installer failed during setup or servicing. [ERROR_SMI_PRIMITIVE_INSTALLER_FAILED (0x371C)]
Error Code 14109: A generic command executable returned a result that indicates failure. [ERROR_GENERIC_COMMAND_FAILED (0x371D)]
Error Code 14110: A component is missing file verification information in its manifest. [ERROR_SXS_FILE_HASH_MISSING (0x371E)]
Error Code 15000: The specified channel path is invalid. [ERROR_EVT_INVALID_CHANNEL_PATH (0x3A98)]
Error Code 15001: The specified query is invalid. [ERROR_EVT_INVALID_QUERY (0x3A99)]
Error Code 15002: The publisher metadata cannot be found in the resource. [ERROR_EVT_PUBLISHER_METADATA_NOT_FOUND (0x3A9A)]
Error Code 15003: The template for an event definition cannot be found in the resource (error = %1). [ERROR_EVT_EVENT_TEMPLATE_NOT_FOUND (0x3A9B)]
Error Code 15004: The specified publisher name is invalid. [ERROR_EVT_INVALID_PUBLISHER_NAME (0x3A9C)]
Error Code 15005: The event data raised by the publisher is not compatible with the event template definition in the publisher’s manifest [ERROR_EVT_INVALID_EVENT_DATA (0x3A9D)]
Error Code 15007: The specified channel could not be found. Check channel configuration. [ERROR_EVT_CHANNEL_NOT_FOUND (0x3A9F)]
Error Code 15008: The specified xml text was not well-formed. See Extended Error for more details. [ERROR_EVT_MALFORMED_XML_TEXT (0x3AA0)]
Error Code 15009: The caller is trying to subscribe to a direct channel which is not allowed. The events for a direct channel go directly to a logfile and cannot be subscribed to. [ERROR_EVT_SUBSCRIPTION_TO_DIRECT_CHANNEL (0x3AA1)]
Error Code 15010: Configuration error. [ERROR_EVT_CONFIGURATION_ERROR (0x3AA2)]
Error Code 15011: The query result is stale / invalid. This may be due to the log being cleared or rolling over after the query result was created. Users should handle this code by releasing the query result object and reissuing the query. [ERROR_EVT_QUERY_RESULT_STALE (0x3AA3)]
Error Code 15012: Query result is currently at an invalid position. [ERROR_EVT_QUERY_RESULT_INVALID_POSITION (0x3AA4)]
Error Code 15013: Registered MSXML doesn’t support validation. [ERROR_EVT_NON_VALIDATING_MSXML (0x3AA5)]
Error Code 15014: An expression can only be followed by a change of scope operation if it itself evaluates to a node set and is not already part of some other change of scope operation. [ERROR_EVT_FILTER_ALREADYSCOPED (0x3AA6)]
Error Code 15015: Can’t perform a step operation from a term that does not represent an element set. [ERROR_EVT_FILTER_NOTELTSET (0x3AA7)]
Error Code 15016: Left hand side arguments to binary operators must be either attributes nodes or variables and right hand side arguments must be constants. [ERROR_EVT_FILTER_INVARG (0x3AA8)]
Error Code 15017: A step operation must involve either a node test or in the case of a predicate an algebraic expression against which to test each node in the node set identified by the preceding node set can be evaluated. [ERROR_EVT_FILTER_INVTEST (0x3AA9)]
Error Code 15018: This data type is currently unsupported. [ERROR_EVT_FILTER_INVTYPE (0x3AAA)]
Error Code 15019: A syntax error occurred at position %1!d! [ERROR_EVT_FILTER_PARSEERR (0x3AAB)]
Error Code 15020: This operator is unsupported by this implementation of the filter. [ERROR_EVT_FILTER_UNSUPPORTEDOP (0x3AAC)]
Error Code 15021: The token encountered was unexpected. [ERROR_EVT_FILTER_UNEXPECTEDTOKEN (0x3AAD)]
Error Code 15022: The requested operation cannot be performed over an enabled direct channel. The channel must first be disabled before performing the requested operation. [ERROR_EVT_INVALID_OPERATION_OVER_ENABLED_DIRECT_CHANNEL (0x3AAE)]
Error Code 15023: Channel property %1!s! contains invalid value. The value has invalid type is outside of valid range can’t be updated or is not supported by this type of channel. [ERROR_EVT_INVALID_CHANNEL_PROPERTY_VALUE (0x3AAF)]
Error Code 15024: Publisher property %1!s! contains invalid value. The value has invalid type is outside of valid range can’t be updated or is not supported by this type of publisher. [ERROR_EVT_INVALID_PUBLISHER_PROPERTY_VALUE (0x3AB0)]
Error Code 15025: The channel fails to activate. [ERROR_EVT_CHANNEL_CANNOT_ACTIVATE (0x3AB1)]
Error Code 15026: The xpath expression exceeded supported complexity. Please simplify it or split it into two or more simple expressions. [ERROR_EVT_FILTER_TOO_COMPLEX (0x3AB2)]
Error Code 15027: The message resource is present but the message is not found in the string/message table. [ERROR_EVT_MESSAGE_NOT_FOUND (0x3AB3)]
Error Code 15028: The message identifier for the desired message could not be found. [ERROR_EVT_MESSAGE_ID_NOT_FOUND (0x3AB4)]
Error Code 15029: The substitution string for insert index (%1) could not be found. [ERROR_EVT_UNRESOLVED_VALUE_INSERT (0x3AB5)]
Error Code 15030: The description string for parameter reference (%1) could not be found. [ERROR_EVT_UNRESOLVED_PARAMETER_INSERT (0x3AB6)]
Error Code 15031: The maximum number of replacements has been reached. [ERROR_EVT_MAX_INSERTS_REACHED (0x3AB7)]
Error Code 15032: The event definition could not be found for the event identifier (%1). [ERROR_EVT_EVENT_DEFINITION_NOT_FOUND (0x3AB8)]
Error Code 15033: The locale specific resource for the desired message is not present. [ERROR_EVT_MESSAGE_LOCALE_NOT_FOUND (0x3AB9)]
Error Code 15034: The resource is too old to be compatible. [ERROR_EVT_VERSION_TOO_OLD (0x3ABA)]
Error Code 15035: The resource is too new to be compatible. [ERROR_EVT_VERSION_TOO_NEW (0x3ABB)]
Error Code 15036: The channel at index %1!d! of the query cannot be opened. [ERROR_EVT_CANNOT_OPEN_CHANNEL_OF_QUERY (0x3ABC)]
Error Code 15037: The publisher has been disabled and its resource is not available. This usually occurs when the publisher is in the process of being uninstalled or upgraded. [ERROR_EVT_PUBLISHER_DISABLED (0x3ABD)]
Error Code 15038: Attempted to create a numeric type that is outside of its valid range. [ERROR_EVT_FILTER_OUT_OF_RANGE (0x3ABE)]
Error Code 15080: The subscription fails to activate. [ERROR_EC_SUBSCRIPTION_CANNOT_ACTIVATE (0x3AE8)]
Error Code 15081: The log of the subscription is in disabled state and cannot be used to forward events. The log must first be enabled before the subscription can be activated. [ERROR_EC_LOG_DISABLED (0x3AE9)]
Error Code 15082: When forwarding events from local machine to itself the query of the subscription can’t contain target log of the subscription. [ERROR_EC_CIRCULAR_FORWARDING (0x3AEA)]
Error Code 15083: The credential store that is used to save credentials is full. [ERROR_EC_CREDSTORE_FULL (0x3AEB)]
Error Code 15084: The credential used by this subscription can’t be found in credential store. [ERROR_EC_CRED_NOT_FOUND (0x3AEC)]
Error Code 15085: No active channel is found for the query. [ERROR_EC_NO_ACTIVE_CHANNEL (0x3AED)]
Error Code 15100: The resource loader failed to find MUI file. [ERROR_MUI_FILE_NOT_FOUND (0x3AFC)]
Error Code 15101: The resource loader failed to load MUI file because the file fail to pass validation. [ERROR_MUI_INVALID_FILE (0x3AFD)]
Error Code 15102: The RC Manifest is corrupted with garbage data or unsupported version or missing required item. [ERROR_MUI_INVALID_RC_CONFIG (0x3AFE)]
Error Code 15103: The RC Manifest has invalid culture name. [ERROR_MUI_INVALID_LOCALE_NAME (0x3AFF)]
Error Code 15104: The RC Manifest has invalid ultimatefallback name. [ERROR_MUI_INVALID_ULTIMATEFALLBACK_NAME (0x3B00)]
Error Code 15105: The resource loader cache doesn’t have loaded MUI entry. [ERROR_MUI_FILE_NOT_LOADED (0x3B01)]
Error Code 15106: User stop resource enumeration. [ERROR_RESOURCE_ENUM_USER_STOP (0x3B02)]
Error Code 15107: UI language installation failed. [ERROR_MUI_INTLSETTINGS_UILANG_NOT_INSTALLED (0x3B03)]
Error Code 15108: Locale installation failed. [ERROR_MUI_INTLSETTINGS_INVALID_LOCALE_NAME (0x3B04)]
Error Code 15110: A resource does not have default or neutral value. [ERROR_MRM_RUNTIME_NO_DEFAULT_OR_NEUTRAL_RESOURCE (0x3B06)]
Error Code 15111: Invalid PRI config file. [ERROR_MRM_INVALID_PRICONFIG (0x3B07)]
Error Code 15112: Invalid file type. [ERROR_MRM_INVALID_FILE_TYPE (0x3B08)]
Error Code 15113: Unknown qualifier. [ERROR_MRM_UNKNOWN_QUALIFIER (0x3B09)]
Error Code 15114: Invalid qualifier value. [ERROR_MRM_INVALID_QUALIFIER_VALUE (0x3B0A)]
Error Code 15115: No Candidate found. [ERROR_MRM_NO_CANDIDATE (0x3B0B)]
Error Code 15116: The ResourceMap or NamedResource has an item that does not have default or neutral resource.. [ERROR_MRM_NO_MATCH_OR_DEFAULT_CANDIDATE (0x3B0C)]
Error Code 15117: Invalid ResourceCandidate type. [ERROR_MRM_RESOURCE_TYPE_MISMATCH (0x3B0D)]
Error Code 15118: Duplicate Resource Map. [ERROR_MRM_DUPLICATE_MAP_NAME (0x3B0E)]
Error Code 15119: Duplicate Entry. [ERROR_MRM_DUPLICATE_ENTRY (0x3B0F)]
Error Code 15120: Invalid Resource Identifier. [ERROR_MRM_INVALID_RESOURCE_IDENTIFIER (0x3B10)]
Error Code 15121: Filepath too long. [ERROR_MRM_FILEPATH_TOO_LONG (0x3B11)]
Error Code 15122: Unsupported directory type. [ERROR_MRM_UNSUPPORTED_DIRECTORY_TYPE (0x3B12)]
Error Code 15126: Invalid PRI File. [ERROR_MRM_INVALID_PRI_FILE (0x3B16)]
Error Code 15127: NamedResource Not Found. [ERROR_MRM_NAMED_RESOURCE_NOT_FOUND (0x3B17)]
Error Code 15135: ResourceMap Not Found. [ERROR_MRM_MAP_NOT_FOUND (0x3B1F)]
Error Code 15136: Unsupported MRT profile type. [ERROR_MRM_UNSUPPORTED_PROFILE_TYPE (0x3B20)]
Error Code 15137: Invalid qualifier operator. [ERROR_MRM_INVALID_QUALIFIER_OPERATOR (0x3B21)]
Error Code 15138: Unable to determine qualifier value or qualifier value has not been set. [ERROR_MRM_INDETERMINATE_QUALIFIER_VALUE (0x3B22)]
Error Code 15139: Automerge is enabled in the PRI file. [ERROR_MRM_AUTOMERGE_ENABLED (0x3B23)]
Error Code 15140: Too many resources defined for package. [ERROR_MRM_TOO_MANY_RESOURCES (0x3B24)]
Error Code 15200: The monitor returned a DDC/CI capabilities string that did not comply with the ACCESS.bus 3.0 DDC/CI 1.1 or MCCS 2 Revision 1 specification. [ERROR_MCA_INVALID_CAPABILITIES_STRING (0x3B60)]
Error Code 15201: The monitor’s VCP Version (0xDF) VCP code returned an invalid version value. [ERROR_MCA_INVALID_VCP_VERSION (0x3B61)]
Error Code 15202: The monitor does not comply with the MCCS specification it claims to supports. [ERROR_MCA_MONITOR_VIOLATES_MCCS_SPECIFICATION (0x3B62)]
Error Code 15203: The MCCS version in a monitor’s mccs_ver capability does not match the MCCS version the monitor reports when the VCP Version (0xDF) VCP code is used. [ERROR_MCA_MCCS_VERSION_MISMATCH (0x3B63)]
Error Code 15204: The Monitor Configuration API only works with monitors that support the MCCS 1.0 specification MCCS 2.0 specification or the MCCS 2.0 Revision 1 specification. [ERROR_MCA_UNSUPPORTED_MCCS_VERSION (0x3B64)]
Error Code 15205: An internal Monitor Configuration API error occurred. [ERROR_MCA_INTERNAL_ERROR (0x3B65)]
Error Code 15206: The monitor returned an invalid monitor technology type. CRT Plasma and LCD (TFT) are examples of monitor technology types. This error implies that the monitor violated the MCCS 2.0 or the MCCS 2.0 Revision 1 specification. [ERROR_MCA_INVALID_TECHNOLOGY_TYPE_RETURNED (0x3B66)]
Error Code 15207: The caller of SetMonitorColorTemperature specified a color temperature that the current monitor did not support. This error implies that the monitor violated the MCCS 2.0 or the MCCS 2.0 Revision 1 specification. [ERROR_MCA_UNSUPPORTED_COLOR_TEMPERATURE (0x3B67)]
Error Code 15250: The requested system device cannot be identified due to multiple indistinguishable devices potentially matching the identification criteria. [ERROR_AMBIGUOUS_SYSTEM_DEVICE (0x3B92)]
Error Code 15299: The requested system device cannot be found. [ERROR_SYSTEM_DEVICE_NOT_FOUND (0x3BC3)]
Error Code 15300: Hash generation for the specified hash version and hash type is not enabled on the server. [ERROR_HASH_NOT_SUPPORTED (0x3BC4)]
Error Code 15301: The hash requested from the server is not available or no longer valid. [ERROR_HASH_NOT_PRESENT (0x3BC5)]
Error Code 15321: The secondary interrupt controller instance that manages the specified interrupt is not registered. [ERROR_SECONDARY_IC_PROVIDER_NOT_REGISTERED (0x3BD9)]
Error Code 15322: The information supplied by the GPIO client driver is invalid. [ERROR_GPIO_CLIENT_INFORMATION_INVALID (0x3BDA)]
Error Code 15323: The version specified by the GPIO client driver is not supported. [ERROR_GPIO_VERSION_NOT_SUPPORTED (0x3BDB)]
Error Code 15324: The registration packet supplied by the GPIO client driver is not valid. [ERROR_GPIO_INVALID_REGISTRATION_PACKET (0x3BDC)]
Error Code 15325: The requested operation is not suppported for the specified handle. [ERROR_GPIO_OPERATION_DENIED (0x3BDD)]
Error Code 15326: The requested connect mode conflicts with an existing mode on one or more of the specified pins. [ERROR_GPIO_INCOMPATIBLE_CONNECT_MODE (0x3BDE)]
Error Code 15327: The interrupt requested to be unmasked is not masked. [ERROR_GPIO_INTERRUPT_ALREADY_UNMASKED (0x3BDF)]
Error Code 15400: The requested run level switch cannot be completed successfully. [ERROR_CANNOT_SWITCH_RUNLEVEL (0x3C28)]
Error Code 15401: The service has an invalid run level setting. The run level for a service must not be higher than the run level of its dependent services. [ERROR_INVALID_RUNLEVEL_SETTING (0x3C29)]
Error Code 15402: The requested run level switch cannot be completed successfully since one or more services will not stop or restart within the specified timeout. [ERROR_RUNLEVEL_SWITCH_TIMEOUT (0x3C2A)]
Error Code 15403: A run level switch agent did not respond within the specified timeout. [ERROR_RUNLEVEL_SWITCH_AGENT_TIMEOUT (0x3C2B)]
Error Code 15404: A run level switch is currently in progress. [ERROR_RUNLEVEL_SWITCH_IN_PROGRESS (0x3C2C)]
Error Code 15405: One or more services failed to start during the service startup phase of a run level switch. [ERROR_SERVICES_FAILED_AUTOSTART (0x3C2D)]
Error Code 15501: The task stop request cannot be completed immediately since task needs more time to shutdown. [ERROR_COM_TASK_STOP_PENDING (0x3C8D)]
Error Code 15600: Package could not be opened. [ERROR_INSTALL_OPEN_PACKAGE_FAILED (0x3CF0)]
Error Code 15601: Package was not found. [ERROR_INSTALL_PACKAGE_NOT_FOUND (0x3CF1)]
Error Code 15602: Package data is invalid. [ERROR_INSTALL_INVALID_PACKAGE (0x3CF2)]
Error Code 15603: Package failed updates, dependency or conflict validation. [ERROR_INSTALL_RESOLVE_DEPENDENCY_FAILED (0x3CF3)]
Error Code 15604: There is not enough disk space on your computer. Please free up some space and try again. [ERROR_INSTALL_OUT_OF_DISK_SPACE (0x3CF4)]
Error Code 15605: There was a problem downloading your product. [ERROR_INSTALL_NETWORK_FAILURE (0x3CF5)]
Error Code 15606: Package could not be registered. [ERROR_INSTALL_REGISTRATION_FAILURE (0x3CF6)]
Error Code 15607: Package could not be unregistered. [ERROR_INSTALL_DEREGISTRATION_FAILURE (0x3CF7)]
Error Code 15608: User cancelled the install request. [ERROR_INSTALL_CANCEL (0x3CF8)]
Error Code 15609: Install failed. Please contact your software vendor. [ERROR_INSTALL_FAILED (0x3CF9)]
Error Code 15610: Removal failed. Please contact your software vendor. [ERROR_REMOVE_FAILED (0x3CFA)]
Error Code 15611: The provided package is already installed, and reinstallation of the package was blocked. Check the AppXDeployment-Server event log for details. [ERROR_PACKAGE_ALREADY_EXISTS (0x3CFB)]
Error Code 15612: The application cannot be started. Try reinstalling the application to fix the problem. [ERROR_NEEDS_REMEDIATION (0x3CFC)]
Error Code 15613: A Prerequisite for an install could not be satisfied. [ERROR_INSTALL_PREREQUISITE_FAILED (0x3CFD)]
Error Code 15614: The package repository is corrupted. [ERROR_PACKAGE_REPOSITORY_CORRUPTED (0x3CFE)]
Error Code 15615: To install this application you need either a Windows developer license or a sideloading-enabled system. [ERROR_INSTALL_POLICY_FAILURE (0x3CFF)]
Error Code 15616: The application cannot be started because it is currently updating. [ERROR_PACKAGE_UPDATING (0x3D00)]
Error Code 15617: The package deployment operation is blocked by policy. Please contact your system administrator. [ERROR_DEPLOYMENT_BLOCKED_BY_POLICY (0x3D01)]
Error Code 15618: The package could not be installed because resources it modifies are currently in use. [ERROR_PACKAGES_IN_USE (0x3D02)]
Error Code 15619: The package could not be recovered because necessary data for recovery have been corrupted. [ERROR_RECOVERY_FILE_CORRUPT (0x3D03)]
Error Code 15620: The signature is invalid. To register in developer mode, AppxSignature.p7x and AppxBlockMap.xml must be valid or should not be present. [ERROR_INVALID_STAGED_SIGNATURE (0x3D04)]
Error Code 15621: An error occurred while deleting the package’s previously existing application data. [ERROR_DELETING_EXISTING_APPLICATIONDATA_STORE_FAILED (0x3D05)]
Error Code 15622: The package could not be installed because a higher version of this package is already installed. [ERROR_INSTALL_PACKAGE_DOWNGRADE (0x3D06)]
Error Code 15623: An error in a system binary was detected. Try refreshing the PC to fix the problem. [ERROR_SYSTEM_NEEDS_REMEDIATION (0x3D07)]
Error Code 15624: A corrupted CLR NGEN binary was detected on the system. [ERROR_APPX_INTEGRITY_FAILURE_CLR_NGEN (0x3D08)]
Error Code 15625: The operation could not be resumed because necessary data for recovery have been corrupted. [ERROR_RESILIENCY_FILE_CORRUPT (0x3D09)]
Error Code 15626: The package could not be installed because the Windows Firewall service is not running. Enable the Windows Firewall service and try again. [ERROR_INSTALL_FIREWALL_SERVICE_NOT_RUNNING (0x3D0A)]
Error Code 15700: The process has no package identity. [APPMODEL_ERROR_NO_PACKAGE (0x3D54)]
Error Code 15701: The package runtime information is corrupted. [APPMODEL_ERROR_PACKAGE_RUNTIME_CORRUPT (0x3D55)]
Error Code 15702: The package identity is corrupted. [APPMODEL_ERROR_PACKAGE_IDENTITY_CORRUPT (0x3D56)]
Error Code 15703: The process has no application identity. [APPMODEL_ERROR_NO_APPLICATION (0x3D57)]
Error Code 15800: Loading the state store failed. [ERROR_STATE_LOAD_STORE_FAILED (0x3DB8)]
Error Code 15801: Retrieving the state version for the application failed. [ERROR_STATE_GET_VERSION_FAILED (0x3DB9)]
Error Code 15802: Setting the state version for the application failed. [ERROR_STATE_SET_VERSION_FAILED (0x3DBA)]
Error Code 15803: Resetting the structured state of the application failed. [ERROR_STATE_STRUCTURED_RESET_FAILED (0x3DBB)]
Error Code 15804: State Manager failed to open the container. [ERROR_STATE_OPEN_CONTAINER_FAILED (0x3DBC)]
Error Code 15805: State Manager failed to create the container. [ERROR_STATE_CREATE_CONTAINER_FAILED (0x3DBD)]
Error Code 15806: State Manager failed to delete the container. [ERROR_STATE_DELETE_CONTAINER_FAILED (0x3DBE)]
Error Code 15807: State Manager failed to read the setting. [ERROR_STATE_READ_SETTING_FAILED (0x3DBF)]
Error Code 15808: State Manager failed to write the setting. [ERROR_STATE_WRITE_SETTING_FAILED (0x3DC0)]
Error Code 15809: State Manager failed to delete the setting. [ERROR_STATE_DELETE_SETTING_FAILED (0x3DC1)]
Error Code 15810: State Manager failed to query the setting. [ERROR_STATE_QUERY_SETTING_FAILED (0x3DC2)]
Error Code 15811: State Manager failed to read the composite setting. [ERROR_STATE_READ_COMPOSITE_SETTING_FAILED (0x3DC3)]
Error Code 15812: State Manager failed to write the composite setting. [ERROR_STATE_WRITE_COMPOSITE_SETTING_FAILED (0x3DC4)]
Error Code 15813: State Manager failed to enumerate the containers. [ERROR_STATE_ENUMERATE_CONTAINER_FAILED (0x3DC5)]
Error Code 15814: State Manager failed to enumerate the settings. [ERROR_STATE_ENUMERATE_SETTINGS_FAILED (0x3DC6)]
Error Code 15815: The size of the state manager composite setting value has exceeded the limit. [ERROR_STATE_COMPOSITE_SETTING_VALUE_SIZE_LIMIT_EXCEEDED (0x3DC7)]
Error Code 15816: The size of the state manager setting value has exceeded the limit. [ERROR_STATE_SETTING_VALUE_SIZE_LIMIT_EXCEEDED (0x3DC8)]
Error Code 15817: The length of the state manager setting name has exceeded the limit. [ERROR_STATE_SETTING_NAME_SIZE_LIMIT_EXCEEDED (0x3DC9)]
Error Code 15818: The length of the state manager container name has exceeded the limit. [ERROR_STATE_CONTAINER_NAME_SIZE_LIMIT_EXCEEDED (0x3DCA)]
Error Code 15841: This API cannot be used in the context of the caller’s application type. [ERROR_API_UNAVAILABLE (0x3DE1)]

Adresy punktów przyjmujących zlecenia można zobaczyć pod tym linkiem “Punkty przyjmowania zleceń

MiP Data & Forensic oferuje odzyskiwanie utraconych danych z najcięższych przypadków uszkodzeń dysków twardych i dysków SSD w największym europejskim  Centrum odzyskiwania danych w Warszawie