Odzyskaj Spokój

Jak odzyskać dane z uszkodzonego dysku

Jak odzyskać dane z uszkodzonego dysku przy pomocy UFS Explorer

Jeśli dysk twardy uszkodził się fizycznie to każda dodatkowa operacja wykonana na dysku może prowadzić do pogorszenia jego stanu. Ponadto taki dysk może być niestabilny lub zawierać wiele uszkodzonych sektorów, których nie da się odczytać w normalny sposób, co powoduje za każdym razem zawieszenie się procesu i rotacyjną ocenę defektów. Takie podejście może spowodować całkowitą awarię dysku z dość niskimi szansami na odzyskanie danych. W związku z tym niezwykle ważne jest zmniejszenie liczby odczytów a tym, czasu spędzonego na wyczytywaniu cennych danych.

UFS Explorer Professional Recovery oferuje wszystkie niezbędne środki do wydajnej pracy z surową zawartością magazynów, partycji, plików lub ich fragmentów w trybie hexadecymalnym. Wygodna przeglądarka hexadecymalna z inspektorem surowych danych, zakładkami pozycji, szablonami struktur, translacją adresową danych, wyszukiwaniem równoległym, porównywaniem danych i innymi funkcjami znacznie ułatwia analizę danych, a edytor hexadecymalny z zestawem narzędzi pomocniczych umożliwia łatwą ręczną modyfikację.

Dzięki UFS Explorer można całkowicie zminimalizować zużycie dysków i wykonać najmniej „inwazyjne” pobieranie niezbędnych danych. W tym przewodniku wyjaśniono, w jaki sposób można prawidłowo obsługiwać uszkodzone dyski za pomocą tego oprogramowania. Procedura została również krótko omówiona w poniższym przewodniku wideo:


Wyłączenie domyślnej procedury analizowania dysku

System przeprowadza procedurę odpytywania dysku, aby „sprawdzić” dysk, czy jest gotowy i wyszukać wszystkie obsługiwane tabele partycji, metadane RAID i systemy plików. Taka operacja nie oznacza żadnej kontroli nad przekroczeniem limitu czasu połączenia i może „zawiesić się” w przypadku napotkania wadliwego bloku lub serii defektów. Zamiast podłączać dysk i uruchamiać oprogramowanie „domyślnie”, zaleca się najpierw dezaktywować odpytywanie dysku za pomocą jednej z następujących metod:

Metoda 1

 1. Zainstaluj i uruchom UFS Explorer-a.
 2. Podłącz dysk po uruchomieniu programu.
 3. Użyj opcji „Urządzenie magazynujące (zaawansowane)” z menu głównego, aby otworzyć dysk w interfejsie oprogramowania.

  UFS Explorer fot.1

Metoda 2

 1. Zainstaluj UFS Explorer-a.
 2. Otwórz program „Właściwości”, wpisz „otrzymany” klucz w „pole docelowe” i kliknij „OK”.

  UFS Explorer fot.2

 3. Uruchom oprogramowanie.

  UFS Explorer fot.3

 4. Użyj opcji „Urządzenie magazynujące (zaawansowane)” z menu głównego, aby otworzyć dysk w interfejsie oprogramowania.

  UFS Explorer fot.4

Tworzenie obrazu dysku w trybie „kontrolowanym”

W przeciwieństwie do normalnie działających dysków twardych zapisanie obrazu dysku jest istotnym krokiem w procesie odzyskiwania danych z uszkodzonego dysku. Ponadto, ze względu na cechy szczególne takich dysków, procedura obrazowania zasadniczo różni się od konwencjonalnego przesyłania danych na inny nośnik danych. Po otwarciu magazynu w programie z opcją „Urządzenie magazynujące (zaawansowane)” w zależności od dalszego scenariusza można wybrać jedną z następujących metod:

Metoda 1 – Tworzenie prostego obrazu dysku

Opcja „Utwórz plik obrazu pamięci” spowoduje natychmiastowe przejście do okna dialogowego tworzenia obrazu dysku, bez dodatkowego dostępu do pamięci i jest zalecana, gdy wymagany jest obraz całego dysku. W miarę możliwości zabieg należy wykonać po kompleksowej analizie alokacji usterek, która pozwoli na dobranie najbardziej optymalnych konfiguracji. Sam proces został szczegółowo opisany w sekcji Jak utworzyć obraz uszkodzonego dysku .

UFS Explorer fot.5

UFS Explorer fot.6

Metoda 2 – Tworzenie obrazu dysku na żądanie

„Read (obrazowanie on-demand), gdy” opcja może być wybrana, gdy czas jest najważniejszy, a tylko niewielka część danych z dysku jest potrzebne. W takim przypadku program wykona jednorazowy odczyt „żądanych” bloków dyskowych i natychmiast prześle przetworzone dane do rzadkiego pliku obrazu. Następujące odczyty tych bloków zostaną wykonane z obrazu dysku.

UFS Explorer fot.7

Oprócz tego zaleca się wybranie odczytu w trybie „direct ATA” lub „direct SCSI”, co daje możliwość uzyskania kontroli nad błędami odczytu i zmniejszenia ryzyka „zawieszenia” procedury odpytywania (ponieważ może to również spowodować być spowodowane specyfiką mostka, awariami mikroprogramu dysku i innymi czynnikami). Jeśli błąd wystąpi podczas lub po odpytywaniu, pracę z tym samym obrazem można wznowić, otwierając ponownie dysk i używając istniejącego pliku obrazu. Zapobiegnie to dodatkowym żądaniom do danych, które zostały już odczytane.

 1. Podaj ścieżkę i nazwę pliku dla pliku obrazu dysku SDLSparse. Kliknij „Zapisz”, aby kontynuować.

  UFS Explorer fot.8

 2. Po zakończeniu procedury odpytywania oprogramowanie wyświetli dysk w interfejsie z rozpoznanymi partycjami. Wybierz potrzebny, aby uzyskać dostęp do jego zawartości. Jeśli nie widzisz go na liście magazynów, skorzystaj z zaleceń przedstawionych poniżej Jeśli system plików nie został znaleziony .

  UFS Explorer fot.9

 3. Jeśli system plików ma strukturę rozgałęzioną i musisz wyszukać potrzebne pliki, można wykonać indeksowanie systemu plików. W tym celu wybierz narzędzie „Skanuj w poszukiwaniu utraconych danych” i zaznacz opcję „Wykonuj indeksowanie tylko istniejącego systemu plików”. W przeciwnym razie po prostu pomiń ten krok.

  UFS Explorer fot.10

 4. Wybierz potrzebne pliki i zapisz ich zawartość na obrazie dysku:
  • A. Jeśli wymaganych jest tylko kilka plików, które prawdopodobnie nie znajdują się w uszkodzonym obszarze, możesz uzyskać do nich dostęp bezpośrednio w systemie plików, a oprogramowanie natychmiast prześle ich zawartość do rzadkiego obrazu.

   UFS Explorer fot.11

  • B. Jeśli potrzebna jest duża porcja danych, można wybrać wszystkie poszukiwane elementy i utworzyć obraz dysku z ich zawartości:
   1. Wybierz „Zdefiniuj stały wybór” i wskaż żądane foldery i pliki.

    UFS Explorer fot.12

   2. Pobierz narzędzie „Zapisz zawartość plików na obraz dysku”, aby otworzyć okno dialogowe dla kontrolowanej procedury obrazowania.

    UFS Explorer fot.13

   3. Obraz zostanie utworzony na podstawie wygenerowanej mapy lokalizacji plików. Oprogramowanie wykona odczyt w blokach o ustalonej wielkości z „łączeniem” zakresów w przypadku fragmentacji plików i fragmentacji krzyżowej. Inne parametry obrazowania można dostosować zgodnie z opisem w  temacie Tworzenie obrazu uszkodzonego dysku .

    UFS Explorer fot.16

  • C. Gdy wszystkie pliki są potrzebne, ale ich wielkość w systemie plików jest znacznie mniejsza niż rozmiar pamięci, w przypadku większości obsługiwanych systemów plików można utworzyć obraz z zajmowanego miejsca w systemie plików, który nie zawiera „wolnego spacja ”i dane usuniętych plików. Dla tego:
   1. Wybierz opcję „Zapisz obraz zajętego miejsca”, aby utworzyć mapę zajętych bloków systemu plików zgodnie z metadanymi systemu plików.

    UFS Explorer fot.15

   2. Następnie otworzy się okno dialogowe kontrolowanej procedury obrazowania, w którym „Obszar w źródłowej pamięci do obrazowania” zostanie zastąpiony wygenerowaną mapą. Inne ustawienia tworzenia obrazów można określić zgodnie z opisem w temacie Tworzenie obrazu uszkodzonego dysku .

    UFS Explorer fot.16

 5. Po zakończeniu procedury tworzenia obrazu, jeśli to możliwe, wyłącz dysk za pomocą opcji „Zatrzymaj urządzenie” i zamknij problematyczny magazyn w programie.

  UFS Explorer fot.17

 6. Otwórz utworzony obraz dysku za pomocą opcji „Plik obrazu dysku lub dysk wirtualny” w menu głównym i wykonaj na nim dalsze operacje zamiast na oryginalnej pamięci. Jeśli chcesz zapisać więcej plików, możesz wznowić pracę, powtarzając kroki opisane powyżej, ale zdecydowanie zaleca się użycie istniejącego pliku obrazu zamiast tworzenia nowego.

  UFS Explorer fot.18

  UFS Explorer fot.19

Jeśli system plików nie został znaleziony (tablica partycji została uszkodzona):

 1. Jeśli system plików nie został zlokalizowany przez oprogramowanie, wybierz dysk z listy magazynów i wybierz „Zarządzaj partycjami” w menu kontekstowym, aby otworzyć Menedżera partycji.

  UFS Explorer fot.20

 2. Sprawdź obecność systemu plików, wykonując jednorazowe przejścia do „standardowych” przesunięć, takich jak: 0x7e00, 0x100000, 0x5000, 0xC805000 i inne.

  UFS Explorer fot.21

 3. Jeśli system plików został znaleziony w procesie, zdefiniuj partycję ręcznie z podanym przesunięciem.

  UFS Explorer fot.22

  UFS Explorer fot.23

 4. Sprawdź koniec partycji pod kątem prawdopodobieństwa wystąpienia po niej systemu plików.
 5. Jeśli nie, rozpocznij procedurę skanowania z włączonym trybem „skoków”. Jednak tego rodzaju skanowanie powinno być wykonywane pod nadzorem, z zapobieganiem znacznemu obciążeniu.
 6. Jeśli nadal nie można znaleźć partycji, zaleca się zapisanie pełnego obrazu tego magazynu. Jeśli obraz jest zapisywany w tym samym pliku rozrzedzonym, procedura tworzenia obrazu uwzględnia zakresy, które zostały już zapisane podczas odpytywania dysku i wyszukiwania partycji.

Zmniejszenie obciążenia dysku

Aby zaoszczędzić zasoby operacyjne dysku i przedłużyć jego żywotność, można zastosować następujące środki:

 • Jeśli proces tworzenia obrazu trwa długo, możesz zapobiec przegrzaniu urządzenia pamięci masowej, przerywając od czasu do czasu procedurę i naciskając przycisk „Zatrzymaj dysk”. Spowoduje to przejście dysku w tryb „czuwania” (z zatrzymaniem wrzeciona i zaparkowaniem głowic) i obniżenie jego temperatury roboczej.

  UFS Explorer fot.24

  UFS Explorer fot.25

 • W przypadku przerwy w pracy lub wykonywania pracy z zapisanym wynikiem skanowania, zaleca się również „wyłączenie” uszkodzonego dysku za pomocą funkcji „Zatrzymaj urządzenie”.
Firma nasza prowadzi również zdalna pomoc i jeśli dysk jest widoczny w systemie możliwe jest przeprowadzenie analizy możliwości odzyskania danych jak tez później samego odzysku. Konieczne do tego wtedy jest posiadanie drugiego dysku na, który będą zgrywane dane. Pod tym linkiem uzyskasz dostęp do zdalnej pomocy.