Odzyskaj Spokój

EKSPERTYZA DYSKU

Poznaliśmy co to jest analiza możliwości odzyskiwania danych. Teraz skupimy się na tym czym jest ekspertyza.

Ekspertyza dysku przeprowadzana jest w przypadku najpoważniejszych usterek nośników, kiedy w wyniku analizy nie można jednoznacznie określić możliwości odzyskania danych. Najczęściej dotyczy to sytuacji, kiedy dysk nie pracuje już na oryginalnych podzespołach i konieczna jest wymiana na sprawne z dysku donora (dawcy podzespołów) o parametrach identycznych do dysku uszkodzonego. Sama ekspertyza stanowi wstęp do procesu odzyskiwania danych i ma na celu ustalenie szans na jego powodzenie. Jednocześnie, wraz z informacją o konieczności przeprowadzenia prac związanych z ekspertyzą, klient otrzymuje informację o przewidywanych kosztach odzyskiwania danych.

Wykonanie ekspertyzy jest płatne w kwocie 300/600 zł netto, powiększonej o koszt zakupu dwóch dysków donorów – jeden z nich wykorzystywany jest jako dawca części zamiennych, drugi służy do uruchomienia dysku źródłowego (uszkodzonego) po przełożeniu elementów. Jest to tzw. metoda Hot-Swap, a jej opis znajduje się TUTAJ.

Koszt ekspertyzy nie podlega zwrotowi w przypadku niepowodzenia operacji, jednakże jednocześnie jest to jedyny koszt jaki ponosi klient w przypadku stwierdzenia braku możliwości przywrócenia dostępu do danych.