SYSTEMY PLIKÓW

Reading Time: 2 minutes

Podstawowe pojęcia dotyczące systemu plików

Aby upewnić się, że wszyscy zaczynamy na właściwej poziomie, bardzo ważne jest, abyście byli w pełni zaznajomili się z podstawowymi koncepcjami systemu plików.

Pełne zrozumienie tych koncepcji zostanie jest fundamentem, którego wystąpią problemy i niepotrzebne frustracje mogące uniemożliwić ustalanie terminów itp.

Jeśli potrzebujesz dalszych informacji, istnieją niezliczone zasoby online w różnych stylach prezentacji i szczegóły dostępne w sieci WWW szukaj i znajduj te, które pasują do twoich osobistych potrzeb.

Oto kilka podstawowych haseł, które powinien znać każdy użytkownik komputera na temat systemów plików.

 • Plik: nazwana kolekcja danych, używana do organizacji pamięci dodatkowej
 • System plików: logiczny widok plików zarządzanych przez system operacyjny; różni się od faktycznych fizycznych układów danych na nośnikach pamięci
 • Katalog: nazwana grupa plików (aka, folder)
 • Plik tekstowy: zwykły tekst, znaki ASCII lub Unicode, np. informacje o koncie użytkownika; Plik źródłowy HTML dla strony internetowej
 • Plik binarny: wymaga określonej interpretacji bitów na podstawie informacji w pliku, np. pliki graficzne, pliki tekstowe, pliki arkuszy kalkulacyjnych itp.
 • Typ pliku: określony rodzaj informacji zawartych w pliku, np. Tekst, obraz, wideo itp.
 • Rozszerzenie pliku: część nazwy pliku wskazująca typ pliku, np. MS Word używa .doc; strony internetowe używają .html, itp.
 • Drzewo katalogów: struktura logiczna przedstawiająca zagnieżdżoną organizację katalogu systemu plików
 • Katalog główny: najwyższy katalog, w którym znajdują się wszystkie pozostałe, np. W typowym komputerze WIN-TEL, “C: \” wskazuje kilka informacji: “C:” to nazwa / identyfikator woluminu dysku ( napęd C); pierwszy “\” wskazuje katalog główny drzewa katalogów. W systemie operacyjnym Windows (OS) separator “\” (back-slash) oddziela podkatalogi zaczynając od poziomu głównego; W systemach kontrolowanych przez systemy operacyjne inne niż Windows, takie jak WWW w ramach platformy UNIX, wymagane jest użycie “/” (forward-slash);
 • Domyślnie: stan lub ustawienie, które przyjmuje się za prawdziwe (aktywne), o ile nie zmieniono inaczej niż w domyślnym katalogu: aka, katalog roboczy; aktualnie aktywny podkatalog
 • Ścieżka (plik): tekstowe oznaczenie logicznej lokalizacji pliku lub podkatalogu w systemie plików – zobacz dwa typy poniżej:
 • Bezwzględna ścieżka do pliku: ścieżka rozpoczynająca się od katalogu głównego i zawierająca wszystkie kolejne podkatalogi prowadzące do określonego pliku, c:\documenty\pliki\kopie\dane\odzyskiwanie.html;
 • Względna ścieżka pliku: ścieżka rozpoczynająca się od bieżącego katalogu roboczego prowadzącego do określonego pliku, np. Pliki-rożne \foto\zosia.gif – określa, że ​​w bieżącym katalogu znajduje się podfolder o nazwie pliki-różne, które z kolei zawiera inny podfolder o nazwie foto, który zawiera plik zosia.gif. Uwaga: Sekwencja znakowa ../ (dot dot slash) nazywana “podwójną kropką” wskazuje jeden poziom powyżej domyślnego katalogu.