awaria dysku

1 posta

Mimo że większość dysków twardych przechodzi testy kontroli jakości, istnieją pewne ukryte awarie, które nie ujawniają się podczas testów producenta.

Dlaczego nowe dyski są obarczone wysokim ryzykiem awarii

Dlaczego nowe dyski są obarczone wysokim ryzykiem awarii

Mimo że większość dysków twardych przechodzi testy kontroli jakości przed opuszczeniem fabryki, istnieją pewne ukryte awarie, które nie ujawniają się podczas testów producenta. Te ukryte awarie mogą wystąpić z powodu małych defektów, które pojawiają się podczas procesu produkcyjnego. Jak widać na powyższym wykresie, wskaźniki awaryjności dysków twardych są zgodne z […]