Odzyskaj Spokój

Przypadkowo sformatowany dysk twardy, jak odzyskać dane?

Odzyskiwanie danych z dysku twardego po sformatowaniu

Jak odzyskać dane z dysku twardego po sformatowaniu

Przypadkowo sformatowany dysk twardy, jak odzyskać dane?

 

Czasami użytkownik znajduje się w sytuacjach, w których musi celowo lub przypadkowo sformatować dysk twardy lub partycję na swoim komputerze. Zatem wyjaśnimy problem jakim jest przypadkowo sformatowany dysk twardy, jak odzyskać dane?

W wyniku formatowania wszystkie informacje z sekcji poddanej takiej procedurze znikają. Najczęściej dzieje się tak mimowolnie lub dane z dysku twardego są usuwane bez wiedzy użytkownika.

Co zrobić, jeśli sformatowane nośniki zawierają cenne informacje, które należy bezzwłocznie odtworzyć?

Czy mogę odzyskać dane ze sformatowanego dysku?

Sformatowaną partycję lub dysk można całkowicie przywrócić, jeśli zabierzesz się do pracy na czas. Ponadto możesz wykonać tę procedurę samodzielnie, całkowicie za darmo.

Zadaniem formatowania jest wyczyszczenie nośnika ze wszystkich plików, wirusów i błędów na nim zlokalizowanych. Partycja sformatowana w pożądanym systemie plików umożliwia zwiększenie szybkości komputera.

Rodzaje formatowania dysków twardych

Każde formatowanie składa się z następujących głównych kroków:

 1. Fabrycznie każdy dysk twardy jest formatowany na niskim poziomie. Na tym etapie tworzona jest jego struktura fizyczna. Tego rodzaju oznaczenia nie można zmienić podczas działania dysku.
 2. Drugim etapem jest stworzenie kilku sekcji na nośniku informacji. Możesz utworzyć prawie dowolną ich liczbę, w zależności od pojemności dysku. Użytkownik może samodzielnie tworzyć takie sekcje.
 3. Formatowanie wysokiego poziomu. Są to działania mające na celu usunięcie plików z nośnika. Podzielony na szybki i kompletny.

Najpierw musisz dowiedzieć się, jakie procesy zachodzą podczas formatowania partycji. Bez tej wiedzy trudno jest przeprowadzić odzyskiwanie dysku twardego wysokiej jakości .

Podczas próby sformatowania dowolnej sekcji proponowane jest wybranie metody wykonania tej akcji. Oznacza to, że możesz określić, czy będzie wykonywane szybkie czy pełne formatowanie.

Ostateczny wynik wszystkich prac zależy od właściwego wyboru.

Rozważ różnicę między tymi metodami i czy możliwe jest odzyskanie informacji po takich operacjach:

 • Szybkie formatowanie. Jeśli zaznaczysz pole w polu wyboru metod formatowania, tylko tabela plików zostanie zastąpiona. Same pliki pozostaną nietknięte. Znikną one tylko z widoczności systemu. Po takich działaniach można odzyskać informacje z dysku twardego nawet za pomocą systemu operacyjnego.
 • Pełne formatowanie pozwala nie tylko ukryć pliki, ale także analizuje stan dysku, koryguje wykryte błędy i uszkodzenia. Następnie tworzona jest nowa tabela plików. Przywracanie sformatowanego dysku jest możliwe tylko za pomocą specjalnego programu. Jednak w tym przypadku nie ma gwarancji, że po takich działaniach wszystkie dane zostaną przywrócone.

Uwaga! Jeśli partycje lub cały dysk zostaną przypadkowo sformatowane, nowych plików nie można zapisać na rzekomo pustym dysku. Im więcej nowych informacji jest zapisywanych, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo, że utracone dane zostaną przywrócone.

Odzyskiwanie sformatowanego dysku twardego

Czy można odzyskać dane ze sformatowanego dysku zewnętrznego?

Rozważ procedurę odzyskiwania informacji z dysku po sformatowaniu. Program Handy Recovery pomoże nam w tym.

Kluczowe cechy Handy Recovery:

 • Pełne odzyskiwanie danych usuniętych po sformatowaniu z dowolnej partycji dysku twardego i nośnika wymiennego.
 • Praca z dyskami skompresowanymi NTFS.
 • Głębokie partycje skanowania.
 • Możliwość utworzenia obrazu do procedury odzyskiwania danych z dysku po formacie
 • Program wskazuje prawdopodobieństwo pomyślnego odzyskania dowolnego wybranego pliku.

Kolejność działań przy pracy w Handy Recovery

 1. Po uruchomieniu programu przed użytkownikiem otwiera się okno z propozycją wyboru dysku, z którego należy przywrócić informacje.
 2. Musisz dokonać wyboru, a następnie kliknąć przycisk „Analiza”. Otworzy się kolejne okno pokazujące strukturę całego komputera.
 3. Aby znaleźć wszystkie pliki na wybranym nośniku, konieczne jest przeprowadzenie tak zwanej analizy zaawansowanej. Aby to zrobić, kliknij odpowiedni przycisk w dolnej części okna.
 4. Pojawi się wybór typów plików do przywrócenia. Na przykład, jeśli nie potrzebujesz żadnych plików usług ani dokumentów, a chcesz zwrócić zdjęcia, filmy lub inne dane, pola wyboru są umieszczane tylko naprzeciw niezbędnych typów plików.
 5. Jeśli dla jakiegoś typu pliku, który chcesz zainstalować pewne rozszerzenia, folder otwiera się po kliknięciu znajdującego się obok niego znaku „+”, a niezbędne rozszerzenia są już tam wskazane.
 6. Po analizie program utworzy dodatkowy folder „Nienazwane usunięte pliki”, a w nim folder „Obrazy”. W tych folderach znajdują się pliki. Program pozwala przywrócić je na dysk. Aby to zrobić, wystarczy kliknąć żądany plik prawym przyciskiem i wybrać polecenie „Odzyskiwanie”, które się pojawi.
 7. W oknie musisz określić lokalizację, w której chcesz zapisać dane pliku. W ten sam sposób możesz przywrócić nie tylko pojedyncze pliki, ale cały folder.
 8. Na podstawie wyników skanowania możesz utworzyć obraz przywróconego dysku. Uprości to działania użytkownika podczas wielokrotnego uzyskiwania dostępu do tych danych. Przy następnym uruchomieniu programu będziesz mógł kontynuować pracę z przywróconymi informacjami.

Sprawdziliśmy, jak szybko i łatwo możemy przeprowadzić odzyskiwanie danych z dysku po formacie. Im wcześniej rozpoczniesz procedurę zapisywania utraconych informacji, tym większe prawdopodobieństwo pełnego ich odzyskania.