Bezpieczne usuwanie danych

1 posta

Bezpieczne usuwanie danych jest najważniejszym procesem przy przekazywaniu nośnika po jego użyciu np. do odsprzedaży by zachować ich poufność.

ołówek wycierający kod binarny na papierze

Bezpieczne usuwanie danych

Bezpieczne usuwanie danych Zwykle najbardziej martwimy się, aby uniknąć utraty danych, ale w niektórych przypadkach wyzwanie jest odwrotne. Musimy usunąć dane w taki sposób, aby nieupoważnione osoby nie mogły ich odzyskać. Konieczność trwałego usunięcia danych często pojawia się, gdy maszyna ma zostać wyrzucona, rozdana, sprzedana lub wysłana do serwisu. Zawartość […]