EXT3

Reading Time: 2 minutes

ext3 (nazywany również ext3fs) to Third Extended File System (trzecia wersja rozszerzonego systemu plików). Jest to system plików księgowania używany w systemach operacyjnych zbudowanych na jądrze systemu Linux. ext3 jest instalowany domyślnie w większości dystrybucji. Jego narodziny wynikają z jego poprzednika – ext2. Rozwój systemu ext3 był obsługiwany przez Steven Tweedy.

Jaka jest różnica między ext2 i ext3?

Główna różnica między ext3 i jego poprzednikiem polega na tym, że system plików ext3 rejestruje się w dzienniku.

Co to znaczy? W tym systemie plików zapisywane są niektóre dane, dzięki czemu użytkownik może przywrócić system plików w przypadku awarii komputera.

Ext3 używa trzech trybów logowania:

  • writeback. W tym trybie do dziennika zapisywane są tylko metadane systemu plików (zmiany są zatwierdzane). Nie może zagwarantować integralności danych, ale znacznie skraca czas skanowania w porównaniu do ext2;
    ordered – podobnie jak writeback, ale zapisywanie danych do pliku jest gwarantowane przed zapisaniem informacji o zmianie tego pliku. Nie zmniejsza to znacząco wydajności i nie gwarantuje integralności danych;
    journal – pełne rejestrowanie i metadane oraz dane użytkownika. Najwolniejszy, ale także najbezpieczniejszy tryb, może zagwarantować integralność danych podczas przechowywania dziennika na oddzielnej partycji, a jeszcze lepiej – na dysku twardym.

Tryb rejestrowania jest określony w wierszu opcji dla programu montowania.

Przykład:

mount / dev / hda6 / mnt / disc -t ext3 -o data = <tryb>

lub w pliku / etc / fstab.

System plików ext3 obsługuje pliki o rozmiarze do 1 TB. W jądrze Linuksa 2.4 rozmiar systemu plików jest ograniczony do maksymalnego rozmiaru urządzenia blokowego (2 TB). W Linuksie 2.6 (dla procesorów 32-bitowych) maksymalny rozmiar urządzeń blokowych wynosi 16 TB, ale ext3 może obsługiwać tylko do 4 TB.

Limity wielkości

  Rozmiar bloku     Max. rozmiar pliku     Max. rozmiar systemu plików  
1 KB 16 GB do 2 TB
2 KB 256 GB do 4 TB
4 KB 2 TB do 8 TB
8 KB 2 TB do 16 TB